Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
27.2.2018 16:20 • autor:

Proč je neživá příroda nezbytná pro život na Zemi?  Jaký význam má pro rostliny a zvířata půda? Objevování a zjišťování propojenosti prvků živé a neživé přírody, to bylo cílem hodiny prvouky ve 3. A, která byla naplněna zajímavými pokusy. Děti si přinesly různé vzorky půdy. Ve skupinách je pak pozorovaly a srovnávaly podle zadaných instrukcí. Zjišťovaly hmatem a zrakem, co půda obsahuje, pinzetou v půdě vyhledávaly zbytky rostlinných a živočišných těl, které potom zkoumaly lupou. V dalších pokusech rozmíchávaly půdu ve vodě a objevovaly vzduch nebo zjišťovaly rychlost prosakování vody v různých typech půd. Tyto rozmanité způsoby zkoumání umožnily žákům dojít k vlastnímu poznání, že půda obsahuje zrnka písku, malé kamínky, humus a vzduch. V závěrečné diskuzi si sdělovali výsledky svých pozorování a srovnávaly je s naučným textem. Všem se pestrá hodina plná pokusů velmi líbila.

PaedDr. Zdeňka Bučková, tř. uč.

23.2.2018 21:08 • autor:
V jednotlivých odděleních školní družiny jsme uspořádaly pěvecké soutěže. Úspěšné děti pak postoupily do oblastního kola „Superstar ŠD“, které se konalo ve středu 21. 2. na ZŠ Svážná. Všechny děti, které nás reprezentovaly se k danému úkolu postavily zodpovědně a celou slavnostní akci si užily. Vyzkoušely si na vlastní kůži, jaké je zpívat do mikrofonu na velkém pódiu. Diplom a medaili si domů odnesli:Jirka Kroulík za 3. místo, Veronika Treblíková 2. místo a Martin Piňos 1. místo. Ten postupuje do městského kola. Gratulujeme všem a Martinovi držíme palce.
Vychovatelky ŠD
FOTOGALERIE
22.2.2018 20:44 • autor:

 

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 proběhl na ZŠ Kamínky Den otevřených dveří.  V průběhu dopoledne se mohli rodiče našich stávajících i budoucích žáků přesvědčit o tom, že naše škola nabízí podnětné, bezpečné a tvořivé prostředí, ve kterém děti získávají nejenom kvalitní vzdělávání opírající se o čtyři pilíře – matematiku a přírodní vědy, techniku a robotiku, angličtinu a sport, ale nachází zde i prostor pro všestranný rozvoj své osobnosti, vzájemné komunitní setkávání a radost.

Pestrý a aktivitami nabitý odpolední program byl ve znamení stěžejních pilířů. Pilíř techniky a robotiky byl zastoupen prezentací pracovních činností s množstvím stavebnic rozvíjejících manuální zručnost, fantazii a dětskou představivost v mechanice i elektronice. Samotnou robotiku a programování představili Ozobotíci s širokou škálou možností využití. Nadšení vzbudil sofistikovaný robot z edice lego Mindstorm, se kterým si děti mohly změřit síly v olympijském biatlonu.  Na přírodovědném stanovišti si děti mohly prohlédnout zajímavé exponáty z rostlinné i živočišné říše. Vybíraly si trvalé preparáty s částmi těl hmyzu nebo lidských tkání, které zkoumaly pod mechanickým nebo elektronickým mikroskopem. Velkou atrakcí byl pokus odpalování rakety vyrobené z PET láhve s pohonem z lihových par, při kterém byl využit Newtonův pohybový zákon akce a reakce. Matematika je všude kolem nás. O tom, že nemusí být strašákem ale zábavou, se přesvědčili rodiče s dětmi na dalším zajímavém zastavení. Žáci naší školy jim představili kroužky Zajímavá matematika a Klub zábavné logiky a deskových her, které navštěvují. Vyzkoušeli si skládat tangramy, luštit hlavolamy, hrát deskové a karetní hry zaměřené především na geometrickou představivost. Ani na žáky  se speciálními vzdělávacími potřebami se nezapomíná, protože mohou pracovat v kroužcích doučovacích nebo dyslektických pod odborným vedením zkušených kantorů. Angličtina na naší škole má nezastupitelné místo. Prvotním cílem je vybudovat kladný vztah a touhu zdokonalovat se v jazyce, vidět v něm klíč k poznávání nových zemí, kultur a v neposlední řadě mít otevřené brány k různým povoláním. Žáci 1., 5. a 9. tříd ukázkově předvedli nejrůznější konverzační témata, projektovou tvorbu, pro nejmenší předškoláčky byly připraveny anglické hry, písničky, výroba obrázkových slovníčků. V tělocvičně bylo stanoviště zaměřené na všeobecnou pohybovou přípravu a gymnastiku. Děti si mohly vyzkoušet rozmanité sportovní nářadí a náčiní. Velký ohlas měla ukázka florbalu pod vedením spolupracujících trenérů z oddílu Bulldogs Brno. Pestrý  program celého odpoledne doplňovaly tvořivé dílničky, ve kterých si děti ověřily svoji zručnost. Vyráběly originální raketu, vrtulník, foukací harmoniku nebo katapult.

Úsměvy na tváři, spokojenost a pohoda, která panovala po celý Den otevřených dveří u všech zúčastněných, je dobrým signálem, že naše škola s kvalitními učiteli umí nabídnout kreativní  výuku propojenou s moderními technologiemi.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

 

 

 

20.2.2018 16:04 • autor:
Před jarními prázdninami na naší škole proběhla Olympiáda v Anglickém jazyce. Bylo to vůbec poprvé na naší škole a musím říci, že máme opravdu šikovné děti a jejich angličtina je na vysoké úrovni.
Žáci bojovali ve dvou kategoriích – I.A – 7.ročník, II.A – 8. a 9.ročník. Celá Olympiáda se skládala ze 3 částí: Use of Englich, Listening a Speaking – do kterého, se probojovali již jen ti nejlepší. Tady máme jejich umístění.
Kategorie I.A – 1.místo Nela Štěpánová, 2.místo Jan Pokorný a 3.místo Richard Veselý. Zde musím podotknout, že rozdíly mezi jednotlivými místy byly poze po 0,5 bodu.
V kategorii II.A  na 1.místě Jiří Moravec (9.A), na  2.místě Karel Bašta (9.A)a na 3.místě Filip Major (8.B).
Do okresního kola, které se koná 22.2. postupují naši výborní angličtináři Nela a Jirka.
Good luck!!
                                                             Mgr.Ivana Demlová
20.2.2018 15:47 • autor:

Dne 13. února absolvovali naši sedmáci a deváťáci program zaměřený na primární prevenci drogových i dalších závislostí. Společnost Podané ruce interaktivní formou pracuje s mládeží školního věku a nenásilnou formou je seznamuje s problematikou drogové závislosti. Cílem je předcházet výskytu drogových závislostí u dorůstající mládeže i na základních školách. Žáci jsou zasvěcováni do této problematiky v celé její šíři a v rámci prevence rizikových forem chování se společně snaží případné situace řešit. Tento program posloužil žákům a žákyním naší školy k hlubšímu zamyšlení se nad touto problematikou a rovněž jim umožnil rozšířit si znalosti o různých formách závislostí.

Mgr. Helena Hanousková, Mgr. Josef Pohanka, třídní učitelé

19.2.2018 20:15 • autor:

Před Vánoci jsme se zúčastnili soutěže o vstup a program na Olympijský festival v Brně. Museli jsme splnit dvě podmínky – kreativně ztvárnit vybraný český úspěch na olympijských hrách a splnit alespoň tři disciplíny olympijského diplomu. A povedlo se. Vybrali nás.

Ve čtvrtek 15.2. jsme navštívili olympijský festival v Brně, kde byl pro nás nachystaný program na míru. Zažili jsme si olympijskou atmosféru, vyzkoušeli některé olympijské sporty – pumptrack, snowpark, curling a ledovou dráhu. Setkali se, pomazlili se a vyfotili s maskotem tygrem jménem Soohorang a nakonec jsme byli za sportovní výkony odměněny medailemi a diplomem, který nám předal olympijský sportovec z Ria – kajakář Daniel Havel.

Den jsme si všichni obrovsky užili.

 

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

 

16.2.2018 21:36 • autor:

V pátek 16.2. proběhl u druháčků preventivně výchovný program s názvem Hasík. Navštívili nás profesionální hasiči a ukázali nám, jak vypadá hasičská výstroj, jak se chovat v situacích, když zjistíme požár v okolí nebo také u nás doma. Děti si zkusily modelové situace volání na tísňovou linku a  zopakovaly si důležitá telefonní čísla. Za správné odpovědi získaly sladké odměny. Již teď se těšíme na další setkání.

Mgr. Jindra Severinová, tř. uč.

FOTOGALERIE

 

 

 

 

 

 

12.2.2018 18:10 • autor:

V pondělí 12.února začali druháci v rámci tělesné výchovy s plaveckým výcvikem na ZŠ Jasanova. První hodinu si všichni velmi užili a už se moc těší na další.

 

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

1.2.2018 10:54 • autor:

V muzeu rozhodně není nuda, o tom se dne 30. 1. 2018 přesvědčili žáci osmých tříd, při návštěvě Pražákova paláce. Po absolvování výukového programu, který byl zaměřen na expresionismus, se pochopitelně nadšeně sklouzli na skluzavce, která tu vede ze třetího do druhého patra. Žáci sedmé třídy si upevnili svoje znalosti z hodin dějepisu o Velké Moravě v Moravském zemském muzeu. Na návštěvu k neandrtálcům, kteří jsou k vidění v Pavilonu Anthropos, se vydaly naše šesté třídy. Slavnou Löw-Beerovu vilu navštívili deváťáci, aby zde zjistili něco víc o dějinách Brna. Je dobré znát muzea,     která jsou nám „ na dosah.“

 

Mgr. Petra Hortová

 

FOTOGALERIE 6.A,B

FOTOGALERIE 7.A

FOTOGALERIE 8.A,B

FOTOGALERIE 9.A

31.1.2018 6:42 • autor:

Dne 29. ledna osmáky a deváťáky navštívil Likusák. Kdo nebo co to je? Je to nízkoprahový klub při organizaci Ratolest Brno. Jsou to zároveň dvě sympatické slečny Síma a Anet, které jsou tady pro mladé lidi od 12 do 26 let, kteří se někdy vlastní a jindy cizí vinou dostávají do těžkých situací.

Likusák se byl našim žákům představit ve vyučování, holky ale můžeš potkat v terénu, venku, na sídlišti – konkrétně v Bohunicích, Starém a Novém Lískovci mezi 15:00 a 19:00 odpoledne. Klientům klub nabízí odborné poradenství a pomoc s řešením problémů (rodina, škola, parta, výchovné problémy, drogy, sex, násilí, šikana a další), pomoc s výběrem učebního oboru, hledáním brigády, online poradenství přes facebook, volnočasové aktivity (stolní fotbálek, hakis, turnaje, promítání filmů).

Vše je anonymní a zadarmo. Holky neprozradí nic, co jim povíš! Kontaktovat je můžeš na Facebooku (profil: Lískovec Likusák) nebo na mailu: simona.filipova@ratolest.cz nebo na telefonním čísle: +420 775 444 231.

Mgr. Lucie Ziembová,
školní metodik prevence