Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
30.10.2020 11:30 • autor:

Ve čtvrtek 1. 10.  žáci 3. A ZŠ Kamínky navštívili PPP Sládkovu, kde byl pro ně připraven preventivně zaměřený program Popletená pohádka. V upravené verzi pohádky O Popelce byla představena aktivní Popelka, která vyznává zdravý životní styl a v kontrastu k ní byly vyobrazeny nevlastní sestry, Zora a Dora, které holdují návykovým látkám. Po přečtení pohádky se děti zamýšlely nad tím, proč lidé začínají kouřit, diskutovaly, ve skupinách kreslily a popisovaly, jak alkohol a kouření poškozují lidské zdraví. Po návratu do školy při zpětné vazbě děti kladně zhodnotily celý program a zhlédly krátký film Návykové látky od BESIPU. Znovu si uvědomily, jaká nebezpečí přináší užívání návykových látek a proč je důležité zdravě žít a nekouřit.

PaedDr. Zdeňka Bučková

19.10.2020 11:39 • autor: • kategorie:

 

V září a říjnu se žáci ve školní družině zapojili do projektu výroby vlastního tématického pexesa. Vytvářeli pexeso na téma: zvířata, vesmír, auta, ryby a mořští živočichové. Děti to moc bavilo a jejich tvoření vyvrcholilo soutěží, při níž se seznámily s pexesem svých kamarádů, tím se dozvěděly a naučily mnoho nového. Nejenom výhra byla odměnou, ale taky příjemně strávený čas ve školní družině.

Mgr. Laura Mynářová

9.10.2020 10:58 • autor: • kategorie:
Ve ŠD jsme si s dětmi připomněly, jak krásné je naše město. Povídaly jsme si o známých místech jako je Špilberk, Petrov, vila Tugendhat, divadla atd. Na fotografiích se pak pokoušely tyto památky správně určit. Děti jsme také seznámily s nejznámějšími pověstmi o Brněnském draku a kole. Symboly těchto pověstí mohou vidět na Staré radnici. Celý projekt byl zakončen výtvarným zpracováním na téma město Brno.
I. Sedláčková, J. Holíková
FOTOGALERIE
8.10.2020 13:37 • autor: • kategorie:

Už je za námi měsíc září a máme začátek října. Postupně si zvykáme na režim školy a režim školní družiny. Vedle pravidel, která bychom měli dodržovat, aby nám bylo ve ŠD dobře, si samozřejmě hrajeme s různými stavebnicemi, hrajeme kolektivní hry, čteme nebo sledujeme pohádky, zkoušíme si zahrát loutkové divadlo, poznáváme pantomimu, vybarvujeme rozličné omalovánky, ale také i tvoříme. Tvoříme z papíru, z plastelíny, z přírodních materiálů, např. srdíčka z jeřabin, zvířátka z plastelíny a kaštanů, papírové loďky či vlaštovky.

A protože k podzimu náleží pouštění draků, pustili jsem se do jeho výroby. Po jeho dokončení jsme draky hned vyzkoušeli, jak létají. Škoda jen, že nám více nefoukal vítr.

Několik obrázků z našeho tvoření si můžete prohlédnout.

Zdeňka Palečková

FOTOGALERIE

7.10.2020 8:51 • autor:

V pátek 2. 10. se žáci 3. tříd vypravili v rámci výuky prvouky na poznávací vycházku po Novém Lískovci. Žáci pracovali ve dvojicích s mapou. Cílem bylo zorientovat se na mapě, ukázat si nejdůležitější místa na našem sídlišti a uvědomit si rozdíl mezi městem a vesnicí. Naše trasa vedla od stanoviště před ZŠ Kamínky k MŠ Kamarád na Čtvrtích, dále k České poště, odkud jsme měli krásný výhled na FN a Campus. Přes lávku nad ulicí Petra Křivky jsme přišli k supermarketu Albert a pak jsme se vydali podél MŠ Pomněnky na Oblé k dětským hřištím. Naše kroky vedly dál ke Knihovně Jiřího Mahena a k cíli naší trasy – Radnici městské části Nový Lískovec. Během cesty si děti všímaly dopravního značení, dopravních značek, uvědomovaly si základní pravidla silničního provozu a zásady bezpečnosti pro chodce a cyklisty, protože nedílnou součástí učiva prvouky je velmi důležitá dopravní výchova.

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká

6.10.2020 19:12 • autor:

2.10.2020 18:39 • autor:

2.10.2020 18:37 • autor:

25.9.2020 8:52 • autor:

Ve dnech 10. a 11.9.2020 se žáci tříd 6.A a 6.B zúčastnili adaptačního kurzu, který netradičně proběhl v areálu školy ZŠ Kamínky. Zúčastnili se jej také jejich třídní učitelé, zástupci pro první a druhý stupeň, a školní psycholožka.

Po oba dny se děti zapojily do různorodých aktivit, které podporovaly jak individuální zapojení žáků, tak jejich skupinovou spolupráci a stmelení kolektivu tříd. Děti tak o sobě mohly zjistit nové informace například o tom, co kdo má rád, jak tráví svůj volný čas a zjistily třeba i to, co o svých spolužácích a učitelích ještě nevěděly. Do programu byli zapojeni všichni včetně třídních učitelů i paní asistentky.

Počasí nám po oba dny přálo, tak jsme se v průběhu obou dnů mohli po třídách vystřídat na jednotlivých hřištích v areálu školy. Žáci i učitelé z dvoudenního programu odcházeli spokojení a odnesli si s sebou příjemný zážitek.

Mgr. Martin Blaťák a Mgr. Petra Sucháčková, třídní učitelé 6.A a 6.B

FOTOGALERIE

14.9.2020 13:38 • autor:

V úterý 3.9. se úplně poprvé  do školních lavic usadili naši noví prvňáčci. V tento významný den je doprovázeli jejich rodiče a prarodiče. Všichni se zúčastnili zahájení ve vestibulu školy, kde je přivítal školní sbor s veselými písničkami. Ve třídě popřál prvňáčkům hodně zdaru i pan ředitel Mgr. Petr Novák, Ph.D. Děti se usadily do školních lavic, poznaly svou paní učitelku a některé z nich možná navázaly přátelství, která přetrvají po mnoho let. Přejeme jim chuť poznávat a učit se, mnoho úspěchů a dobrých zážitků.

Mgr. Jindra Severinová, tř. uč. 1.B

FOTOGALERIE