Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
30.5.2024 12:06 • autor:

V pondělí 20.5. jsme se vypravili na veliké indiánské dobrodružství do Karlova pod Pradědem, kde jsme se ubytovali v penzionu Praděd. Děti během celého pobytu pracovaly ve skupinkách, které byly namíchané z druhých i prvních tříd. Společně plnily různé úkoly, za které získávaly body.

Během pobytu jsme poznávali okolní přírodu Karlova, byli jsme se podívat v ZOO koutku SALAŠ, kde jsme mohli vidět prasátka, slepice i králíky. Některé děti si vyzkoušely letní tubingovou dráhu, která se jim moc líbila. V průběhu týdne jsme vyráběli  indiánské čelenky, náhrdelníky a také trička. Na konci týdne byly děti odměněny pamětní medailí a mohly nakouknout do indiánského pokladu, ze kterého si vybraly svou odměnu. Počasí nám po celý týden přálo a věřím, že si pobyt všichni moc užili.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

 

30.5.2024 9:29 • autor:

 

V pátek 24.5.2024 jsme se s 6. B vypravili na exkurzi do Brněnského podzemí.
Vzhledem k tomu, že exkurze byla naplánována dlouho dopředu, nemohli jsme si vybrat
počasí. Je super, že Brno má v centru spoustu různých možností, kde se schovat a přečkat
největší “slejvák”. Navštívili jsme na Zelném rynku Labyrint, kde prohlídka trvala skoro
hodinu. Potom jsme si dali svačinku a přešli na hrad Špilberk, kde jsme se zúčastnili
prohlídky Lapidária v tamním vodojemu.

Díky dešti jsme mohli projít i Špalíček
a dům Rozkvět, kde jsme si na chvilku
sedli a schovali se před deštěm. Po
cestě jsme se zastavili u Staré
radnice, kde jsme si ukázali křivou
věžičku a Brněnského draka.

Žákům se exkurze líbila, všichni jsme se pobavili,
poznali jsme další místa v Brně, najedli se a myslím
si, že toto všechno byl hlavní smysl dopoledne.

A navíc ………………………………. byla i zmrzka.

Mgr. Igor Stejskal

30.5.2024 9:09 • autor:

V dubnu si každoročně připomínáme Den zdraví, a proto i tento rok se na naší škole uskutečnil pravidelný projektový den věnovaný zdravému životnímu stylu. V letošním roce jsme se zaměřili převážně na zdravé stravování, zdravé stravovací a pohybové návyky.

Žáci s pedagogy si povídali o významu vyvážené stravy, o jejím vlivu na fyzické i psychické zdraví, o možnostech, jak zdravé potraviny začlenit do každodenního jídelníčku. Seznamovali se s potravinovou pyramidou, zpracovávali podobu zdravé snídaně a svačinek, zjišťovali jejich  konkrétní vliv na celodenní fungování lidského organismu. Žáci vyšších ročníků tvořili prezentace o negativním vlivu sladkých limonád, “éček“ v potravinách či energy nápojů.

Součástí projektového dne byla i ochutnávka netradičního ovoce či zeleniny a zdravých svačinek. Děti mnohých tříd si v rámci programu také zasportovaly nebo užily si zdravý pohyb na čerstvém vzduchu.

Projektovým dnem jsme si připomněli, že zdraví je v našich životech cenná věc, o kterou je důležité pečovat.  K dobré atmosféře dne přispělo i jarní sluníčko. Dětem i dospělým přinesl nejen poznatky, ale i příjemnou dávku energie.

Děkujeme rodičům za spolupráci, přípravu ochutnávek i nápaditých svačinek a sdílení zdravých receptů.

Mgr. Michaela Dvořáková, Mgr. Martina Hájková, Mgr. Kateřina Stloukalová

26.5.2024 22:29 • autor:

Tento měsíc se již po 9. za školní rok setkali naši prvňáčci opět s jejich patrony z řad deváťáků.

Starší spolužáci navštívili naše nejmladší v hodině tělesné výchovy a změřili své síly ve hrách „Rybičky, rybičky, rybáři jedou“ a ve vybíjené. Ač by se mohlo zdát, že síly byly v nepoměru, hbitost a mrštnost nakonec zvítězila nad sílou a velikostí.

Poslední disciplínou byla štafeta, kde měla každá dvojice možnost ukázat, jak se spolu za 9 měsíců naučili komunikovat a spolupracovat. Vítězi se stala dívčí dvojice Viktorka a její patronka Saša.

Holkám ještě jednou gratulujeme a těšíme se na červnové setkání.

 

Bc. et Bc. Marie Menšíková, třídní učitelka 1.B

 

 

21.5.2024 14:30 • autor:

V pondělí 6. 5. se žáci obou sedmých tříd účastnili výukového pořadu Geometrická optika na Hvězdárně a planetáriu Brno. A co mohli vidět? Pořad byl zaměřen na doplnění učiva o světelných jevech. Žáci si utřídili poznatky o zdrojích světla, šíření světla v různých prostředích, pochopili, jak se světlo odráží a láme. Vyzkoušeli jsme si různé pokusy, například zapálit sirku v ohnisku lupy, poznávat odrazy světla v různých typech zrcadel, pochopit lom světla na spojce nebo rozptylce. Navíc jsme vyzkoušeli i venkovní modely, planetární váhy, model Sluneční soustavy nebo vozítko, které by mohlo prozkoumat i planetu Mars. Žákům se pořad líbil a zejména ocenili možnost vyzkoušet si některé pokusy.

Mgr. Josef Pohanka, Mgr. Jan Nekvapil

20.5.2024 7:13 • autor:

Kdo by neznal knihu Babička od Boženy Němcové. Děti ze ZŠ Kamínky se byly dne 15. 5. podívat v Divadle Polárka na moderní zpracování této klasiky. Představení Babička: Není více dobré stařenky? viděli žáci z 6. A, 6. B, 7. A a 7. B spolu se svými třídními učiteli. Všichni vzali návštěvu divadla zodpovědně a svátečně se oblékli. Linie příběhu odpovídala literární předloze, ale doplnily ho zajímavé zvukové a vizuální efekty, originální kostýmy, vtipné monology a dialogy. Vypravěč příběhu, kterým byl kohout, také občas zapojoval diváky. Hned na začátku se ptal, kolik kdo má babiček. Nechyběl také příběh o Viktorce. Na závěr nám účinkující vyprávěli o svých babičkách, jaké jsou, proč je mají rádi. Vždyť všichni jsme něčí vnoučata. Myslím, že se jednalo o povedené představení, a děti mi potvrdily, že se jim líbilo, dobře se bavily a také se dozvěděly něco nového. A o to nám šlo.

Příští školní rok určitě zase vyrazíme za kulturou.

Mgr. Jana Oujezdská, třídní učitelka 6. A

13.5.2024 13:34 • autor:

V úterý 2. 5. 2024 jsme se s žáky třetích tříd vypravili na originální výstavu SPACE MISSION na brněnské výstaviště. Všichni jsme se moc těšili, co zajímavého nás čeká. Již po vstupu do pavilonu C jsme začali objevovat celý vesmír. Pohlédli jsme hluboko do minulosti, ve které vznikla naše galaxie. V jednotlivých sektorech jsme si prohlíželi stovky originálních artefaktů a modelů v reálných velikostech. Seznámili jsme se s prvními lety do kosmu od prvních pokusů přes dobytí Měsíce až po plány na kolonizaci Marsu. Cestou žáci sbírali razící tiskátka, aby na závěr získali sladkou odměnu. Odměnou a velkým zpestřením celé výstavy byla zábavní zóna, kde si děti mohly vyzkoušet virtuální realitu, kosmické atrakce a nakoupit si drobné suvenýry. Výstava, která vznikla ve spolupráci a americkou NASA a museem Comosphere, se nám velmi líbila.

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká

FOTOGALERIE

10.5.2024 12:43 • autor:

V pátek 10. 5. přišli za námi naši kamarádi z deváté třídy. Blíží se konec školního
roku a my malí prvňáčci jsme se chtěli pochlubit, jak jsme zvládli čtení.
Povídali jsme si o tom, které knihy čteme již sami nebo které nám čtou rodiče. Naši
kamarádi nám zase řekli, jaké knihy mají rádi oni. Pak jsme si společně přečetli příběh
z knihy ,,Tatínkovy pohádky”. Na památku nám deváťáci věnovali dětské knihy do naší
třídní knihovničky. Naše společné čtení jsme zakončili návštěvou školní knihovny.

Mgr. Jana Chytilová, Ing. Ilona Mátlová

FOTOGALERIE

3.5.2024 7:55 • autor: • kategorie:

Děti z tanečního kroužku Kamínek, se jako každý rok zúčastnily Mezinárodního tanečního festivalu neprofesionálních skupin.

Letos se opět konal v KC Babylon, dne 26. 4. 2024. Všichni jsme se připravovali velmi pilně a zodpovědně. Nasazení a úsilí všech bylo oceněno 1. místem pro děti od 2.- 4. třídy, druhé místo získala děvčata z 8. tříd a bronzový pohár do školy přivezly děti 1.- 3. třídy.

Za pomoc při organizaci patří velké poděkování milým kolegyním.

Také děkuji všem, kteří nám drželi pěsti a přijeli nás podpořit.

I. Sedláčková

FOTOGALERIE

3.5.2024 7:11 • autor:

I přesto, že tento mezinárodně významný den má oslavovat celou planetu Zemi, nesmíme zapomínat ani na naši přírodu a prostředí v naší bezprostřední blízkosti. Proto jsme se tento rok s našimi žáky zaměřili na naše sídliště, jeho okolí a moravskou krajinu. Některé děti totiž mnohdy netuší,
jak to vypadá v jejich domovině. Napříč ročníky jsme si tedy rozdělili hned několik úkolů, kdy jsme se věnovali včelám, jako nejužitečnějšímu živočichovi, životnímu prostředí v Novém Lískovci, zjišťovali informace o fauně a floře v oboře na Holedné, ale také jsme se opět zapojili do akce Ukliďme Česko a uklidili část našeho sídliště. Celý projektový den jsme si všichni užili a odnesli si nové poznatky.
Mgr. Hana Prokopová