Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
15.10.2021 8:25 • autor:

V pátek 8.10. 2021 jsme navštívili preventivní program s názvem Dobrodružná cesta, který se konal v PPP Sládkova Jednalo se o program zaměřený na upevnění kolektivu, vzájemné spolupráce , respektování druhých a poznání svých spolužáků. Stali jsme se na chvíli cestovateli, kteří se mají dostat  na vzdálený ostrov. Po skupinách jsme ze svých těl vytvořili dopravní prostředky, např.  vrtulník, horkovzdušný balón nebo létající koberec, a přemístili jsme se na určené místo. Přemýšleli jsme, v čem jsme jedineční a pochopili jsme, proč je důležité si vzájemně pomáhat, naslouchat a spolupracovat. 

Svého cíle jsme dosáhli, dobrodružnou cestu jsme zdárně dokončili a odměnou nám je skvělý pocit, že jsme přátelská a spolupracující třída, ve které fungují kamarádské vztahy.

PaedDr. Zdeňka Bučková

15.10.2021 8:24 • autor:

Žáci 4. A a 4. B se zapojili v letošním školním roce do celoroční dopravní soutěže Empík cyklista a navštívili dopravní hřiště Riviéra. Tuto soutěž organizuje Městská policie Brno pro žáky 4. ročníku brněnských základních škol a cílem soutěže je seznámit žáky s pravidly silničního provozu se zaměřením na cyklisty. A proč právě čtvrťáky? V tomto ročníku dosáhnou žáci hranice 10 let, odkdy by již neměli jezdit na kole po chodníku, ale měli by se přesunout na silnici.

V prvním ze tří bloků se naši žáci seznámili s povinnou i doporučenou výbavou jízdního kola, se základními dopravními značkami a s pravidly silničního provozu. Potom si vše ověřili přímo na dopravním hřišti, které si nejdříve prošli se strážníkem. Vysvětlil jim význam jednotlivých značek a chování křižovatkách. Potom už natěšené děti nasedly na zapůjčená kola a koloběžky a vše si vyzkoušely v praxi. Ve třetím bloku si vše zopakovaly vyzkoušely elektronický test, při kterém si ověřily své znalosti.

Přejme dětem, ať letošní ročník proběhne, jak má, a ať se jim podaří závěrečné testy i jízdy, aby mohly získat „řidičák na kolo“ a případně i hodnotné ceny.

PaedDr. Zdeňka Bučková

15.10.2021 8:21 • autor:

Děti čtvrtých tříd ze ZŠ Kamínky přišly potěšit jubilanty na slavnostní setkání, které se konalo v úterý 16. září 2021 v komunitním centru Skála. Udělaly radost pásmem písní a básní. Jubilanti si s nimi zazpívali, vzpomněli si na své mládí a zaposlouchali se do básní svého dětství. Když potom děti nakráčely s osobní gratulací směrem k babičkám a dědečkům, nezůstaly jejich oči suché. Bylo to krásné, emotivní vystoupení a mezigenerační propojení. V sobotu 18. září 2021 naši žáci přišli přivítat malé občánky Nového Lískovce recitací a zpěvem. Oběma vystoupeními dělali tak radost jubilantům, dětem i rodičům, a hlavně si uvědomili, jak krásné je dělat radost ostatním. 

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká

6.10.2021 12:19 • autor:

5. října se naši prvňáčci vypravili již podruhé do knihovny J. Mahena na ulici Oblá. Čekalo je velmi milé překvapení. Po přivítání paní vedoucí Hany Slámové a paní starostky ing. Jany Drápalové se děti snažily napravit Kašpárka, který nevěděl jak se chovat ke knihám na rozdíl od našich prvňáčků. Úkol splnili na jedničku. Pak následovala slavnostní chvíle. Děti byly paní starostkou v roli kněžny pasováni na čtenáře a na památku si odnesly malý dárek. Kašpárek dětem přečetl poučnou pohádku, děti si prohlédly knížky a vraceli jsme se všichni spokojeni do školy. Těšíme se na další listopadové setkání.

Mgr. Jana Chytilová a Bc. et  Bc Marie Menšíková

FOTOGALERIE

20.9.2021 7:45 • autor:

V termínu od 13. do 15. září jsme se zúčastnili adaptačního kurzu obou šestých ročníků ZŠ Kamínky. Cílem cesty byl Holiday Park kemp u vranovské pláže.

Zažili jsme zde spoustu aktivit, které pro nás připravila nová paní psycholožka a taky naši třídní učitelé. Mohli jsme se tak s nimi na začátku školního roku lépe poznat. V rámci adaptačního programu jsme plnili kooperativní úkoly, běhali, skákali, vzájemně si pomáhali a koupali se. Zvládli jsme výlet a svým důvtipem řešili projekt „Zachraň kuře“ (příště už bude určitě méně omelet :). Jídlo bylo excelentní, personál příjemný, a tak i díky tomu kurz příštím šestákům rádi doporučíme.

 

                                            Kolektiv žáků šestého ročníku ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE

FOTOPŘÍBĚH:

8.9.2021 12:22 • autor:

Ve středu 8.9. jsme se vypravili na výstaviště, kde se konala NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT. Je to největší přehlídka živočišné produkce v České republice. Na výstavě bylo přes 800 ks zvířat. Byli jsme součástí rychlostních závodů koní a podívali jsme se do  stájí, kde byly koně různých plemen. Mohli jsme si prohlédnout různá plemena krav, ovcí, koz a prasat. Velikou radost udělala i telátka a selátka. Nejvíce se dětem líbilo, že si mohly většinu zvířat pohladit a být jim tak velmi blízko.

Mgr. Jindra Severinová, tř. učitelka

FOTOGALERIE

8.9.2021 7:35 • autor:

Na začátku školního roku byly do našeho areálu ZŠ Kamínky nainstalovány stojany na kola. Stojany mohou sloužit, jak žákům naší školy, tak i ostatním návštěvníkům areálu. Jeden stojan je umístěn před vchodem do jídelny a druhý před vchodem do tělocvičen. Celkově pojmou až šestnáct kol nebo koloběžek. Oba jsou pod střechou, tudíž jsou kola chráněné před povětrnostními vlivy. Při umístění vašeho stroje do stojanu si ho nezapomeňte uzamknout, škola za ztráty či poškození neručí.

6.9.2021 13:39 • autor:

   Stalo se pěknou tradicí na naší škole vytvoření patronátu 9. tříd pro naše prvňáčky. Po dobu školní docházky žáci 9. tříd budou navštěvovat své malé kamarády a pomáhat jim při různých činnostech a aktivitách. Naši deváťáci nezaháleli a hned třetí den po zahájení školního roku přišli pro své kamarády, aby je provedli budovou naší školy. Podívali se do odborných učeben, měli možnost vidět tisk v 3 D tiskárně, do dílen a ostatních tříd. Našim velkým kamarádům děkujeme a těšíme se na další společné akce.

Třídy 1. A a 1. B

FOTOGALERIE

 

1.9.2021 20:47 • autor:

První den pro prvňáčky je vždy dnem slavnostním a výjimečným.

Tak tomu bylo i na naší škole. Nejmenší žáky společně s ostatními třídami přivítal po prázdninách pan ředitel Mgr. Petr Novák, Ph.D. před budovou školy. Naše prvňáčky čekalo další překvapení ve školním atriu. Žáci 6. tříd si pro ně připravili krátké pásmo písniček a básniček. Po vystoupení se ujali prvňáčků naši nejstarší žáci a stali se tak jejich patrony.  V průběhu celého školního roku budou svým kamarádům pomáhat při společných akcích naší školy a různých činnostech. Ti je na oplátku doprovodí na jejich cestě a vstupu do dalšího života při posledním zvonění.

Ve třídách se prvňáčci přivítali s paními učitelkami, popovídali o prvních dojmech a rozloučili se s těšením na další následující dny ve škole. 

Přejeme všem plno úspěchů, krásných zážitků, dobrodružství a radost z učení.

Paní učitelky 1. tříd  Mgr. Jana Chytilová a Bc. et Bc. Marie Menšíková

FOTOGALERIE

30.8.2021 12:10 • autor:

 

Základní škola Kamínky má kompletně zrekonstruované odborné učebny přírodních věd, příslušné kabinety, nové didaktické vybavení a výpočetní techniku. Rovněž byla vyřešena konektivita školy dle současných standardů. Uvedený záměr byl financován z úrovně města Brna finanční částkou 9 887 000 Kč. ÚMČ Nový Lískovec přispěl částkou 6 296 000 Kč. Celkem bylo tedy proinvestováno 16 183 000 Kč.

V rámci obnovy infrastruktury školy a zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů byly zrekonstruovány tři odborné učebny, a to fyziky, přírodopisu a chemie včetně laboratoře. Učebny prošly úplnou rekonstrukcí zahrnující stavební úpravy, nové rozvody vody, elektřiny a osvětlení, podlahové krytiny, kryty topení a kompletní nábytkové vybavení. Učebna fyziky splňuje kritérium multimediální učebny, je vybavena 30 novými počítači, hardwarem a softwarem pro tvorbu digitálních materiálů a výuku digitálních technologií. Učebna biologie obsahu 16 digitálních mikroskopů. Učebna a laboratoř chemie jsou vybaveny dvěma digestořemi.

Ve všech učebnách mají učitelé k dispozici nejmodernější didaktickou techniku, jako je dotykový interaktivní panel, vizualizér, ozvučení učebny a učitelský počítač.

Učebny jsou vybaveny novými didaktickými pomůckami, jako např. ve fyzice soupravami pro demonstraci přeměn energie, měřícími soupravami Pasco, Telluriem, v přírodopisu pak modelem lidského těla, oka, kůže a kostrou, v chemii je to laboratoř obsahující vybavení pro realizaci praktických experimentů. Škola rovněž disponuje pojízdnou multimediální učebnou obsahující 15 notebooků. Zrekonstruovány byly kompletně také přidružené kabinety přírodních věd, včetně veškerého vybavení.

Řešení konektivity školy spočívalo ve výměně strukturované kabeláže a její doplnění o optické páteřní rozvody, instalací nových síťových prvků umožňujících drátové i bezdrátové připojení jednotlivých zařízení, 1 kusu serveru včetně příslušenství a zařízení pro zálohování dat. Škola je tedy připravena na propustnost 10 Gbe.

Uvedený projekt byl připravován od roku 2016 a jeho realizace probíhala ve stížených podmínkách, v době pandemie coronaviru. Přesto se podařilo vybudovat učební prostory odpovídající svým technickým vybavením požadavkům na vzdělávání v 21. století. V oblasti výuky ICT technologií je škola svým vybavením na nadstandardní úrovni, připravena pro plnohodnotnou výuku za použití moderních digitálních technologií. Učebny obsahují tu nejmodernější didaktickou techniku současnosti, svým vzhledem pak společně s učitelskými kabinety vytvářejí důstojné, podnětné a přívětivé prostředí pro vzdělávání.

Chtěl bych touto cestou poděkovat zřizovateli za finanční podporu a aktivní účast na daném projektu. Věřím, že výše uvedené zásadně přispěje ke zkvalitnění výuky, bude motivací pro rozvoj didaktických kompetencí a dovedností učitelů. V případě žáků, pak povede ke zpestření výuky, a tím k aktivizaci pozornosti a zvýšení zájmu o probírané učivo.

Budu se velmi těšit na osobní setkání s veřejností, v podobě slavnostního otevření odborných učeben dne 23. 9. 2021.

S výsledkem rekonstrukce odborných učeben se ve formě videa: