Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
1.6.2023 7:58 • autor:

Čtvrteční ráno 25. května začalo pro všechny páťáky nezvykle brzy. Pár minut po 6 hodině jsme totiž odjížděli vlakem do našeho hlavního města. Cesta ubíhala rychle a my jsme bez zpoždění dorazili na hlavní nádraží v Praze. Naší první zastávkou po cestě k Národnímu divadlu se stala Jindřišská věž, která je nejvyšší samostatně stojící zvonicí v Praze. Kolem Národní banky jsme prošli na náměstí Republiky k Obecnímu domu a připomněli si tam vyhlášení Československa v roce 1918. Poté jsme se vydali průchodem pod Prašnou bránou směrem k orloji na Staroměstském náměstí, kde jsme obdivovali výzdobu i apoštoly, kteří se nám v celou hodinu ukázali. Prohlédli  jsme si Týnský chrám, sochu Jana Husa a také  27 křížů na památku popravy českých pánů v roce 1621. Po krátké přestávce jsme vyrazili k Betlémské kapli, rotundě sv. Kříže a do parku Národního probuzení s Krannerovou kašnou. Další zastávka byla u Pamětní desky událostí 17. listopadu 1989 na Národní třídě a pak Národní divadlo.

     Zde nás přivítal pan průvodce, který nás usadil do honosného hlediště. Měli jsme velké štěstí, že klimatické podmínky dovolily spustit nádhernou Hynaisovu oponu. Pro nás všechny bylo velmi zvláštní sedět v krásných prostorách na červených sedačkách a poslouchat poutavý výklad o historii této budovy. Dozvěděli jsme se nejen informace o postavách vyobrazených na oponě, ale i o stavitelích a umělcích, kteří se podíleli na výstavbě či výzdobě divadla. Aby naše zážitky byly úplné, prošli jsme divadlo od místnosti se základními kameny až po terasu se slavnými Trigami i krásným výhledem na Pražský hrad a Karlův most.

     Po skončení prohlídky už nás čekal výjezd lanovkou na Petřín, kde někteří navštívili zrcadlové bludiště s plastickým obrazem boje Pražanů se Švédy na Karlově mostě nebo zdolali vrchol Petřínské rozhledny.

     Po celý den nám přálo počasí a tak jsme spokojeni a plni zážitků usedli do vlaku směr Brno. Všem se vlastivědná exkurze moc líbila a zanechala v nás krásné vzpomínky.

 Jana Holíková, Zdenka Bučková, Anna Široká

FOTOGALERIE

29.5.2023 9:57 • autor: • kategorie:
Ve školní družině se dne  23. 5. uskutečnila taneční soutěž “ O pohár ŠD“. Děti si ve svých odděleních nacvičily krátká taneční vystoupení, aby své výkony mohly předvést svým kamarádům. Porotu tvořily dívky ze 7. a 8. ročníků a slečna z pedagogické školy s tanečními zkušenostmi. Všichni, kteří se umístili, získali  medaile. Vítězové se osvěžili zmrzlinovým pohárem a děti na druhých a třetích místech si pochutnaly na lahodném muffinu. Zájem o taneční soutěž nás mile překvapil. Tradici taneční soutěže nemáme v plánu porušovat ani v dalších letech.
Za kolektiv vychovatelek Mgr. Katarína Jeřábková
25.5.2023 11:39 • autor:

Ve středu 24.5. jsme s prvňáčky, za vydělané peníze z VÁNOČNÍHO JARMARKU, vyrazili do ZOO Jihlava. Děti s nadšením a se zájmem pozorovaly exotická zvířata. Společně jsme navštívili spoustu pavilonů se zvířátky, prolézačky a také houpačky.

Společně jsme si užili krásný den.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

25.5.2023 7:32 • autor:

V pondělí 15.5. jsme s našimi prvňáčky a druháčky vyrazili vstříc novým zážitkům na školu v přírodě do Horní Lipové. Uprostřed krásné přírody Rychlebských hor jsme se přesunuli na pirátské lodě a společně zde strávili pět dnů. A co všechno jsme podnikali? 

Po příjezdu jsme se zabydleli v pokojíčcích, dostali výborný oběd a vypravili jsme se poznávat okolní přírodu. Příjemnou procházkou jsme dorazili na „LESNÍ BAR“, kde jsme si dali menší občerstvení a posilnili jsme se na cestu zpět. Po výborné večeři – palačinky, jsme se rozdělili do několika pirátských posádek, v kterých jsme v průběhu týdne plnily různé úkoly.

V úterý jsme se probudili do krásného slunečného dne. Po snídani jsme vyrazili ven, abychom využili co nejvíce slunečného počasí. Společně jsme si savovali trička, hráli různé hry a soutěže. Napsali jsme také pár pohledů a dopisů.

 Po obědě jsme se vypravili na dobrodružnou výpravu do místního FAUNAPARKU. Pozorovali jsme papoušky, kteří nám létali nad hlavami. Sledovali tygry, kteří měli poobědní relax a ostatní zvířata. Při cestě zpět jsme trošku zmokli, ale děti z toho měli obrovskou zábavu a legraci.

Středa byla propršená, ale my jsme se ničeho nezalekli a plnili jsme různé úkoly v pirátských posádkách. Jednotliví piráti předváděli své dovednosti a přednosti. Později odpoledne se počasí umoudřilo a tak jsme vyrazili na krátkou procházku před večeří. Dnes na nás čekala výborná svíčková, na kterou se s přídavkem stála dlouhá fronta. Večer na děti čekala pyžamová párty, kterou si parádně užily.

Ve čtvrtek nás čekal celodenní výlet do JESKYNÍ NA POMEZÍ. Rozdělili jsme se na dvě party – druháčci a prvňáčci. Druháčci vyrazili hned po snídani místní autobusovou dopravou k jeskyním. Prvňáčci se za nimi vydali později. Jeskyně byly pro děti magické, tajuplné a plné dobrodružství. Viděli jsme spící netopýrky, mohli jsme si sáhnout na krápník ve tvaru srdce a něco si přát. Z jeskyní jsme se vypravili krásnou přírodou pěšky směr Horní Lipová a plnili pirátské výzvy. Děti ušly krásných 7,5 km.

Odměnou za turistický výkon jim byly špagety k večeři. Stejně jako u svíčkové i u špaget stála dlouhá fronta na přidání. Večer jsme vyhodnotili pirátské posádky a jejich plnění úkolů, úklid pirátských kajut a nakonec každý „pirát“ dostal medaili za účast na pirátské výpravě a mohl si něco vybrat z pirátského pokladu.

Dětem se škola v přírodě moc líbila a už se prý těší na příští rok :o)). Během pěti dnů ušly krásných 20 km.

Děkujeme rodičům za dárky a sladkosti, které nám pro děti věnovali. 

Velké díky patří mým kolegyním a panu asistentovi za pomoc při průběhu celé školy v přírodě a také všem dětem, které si společně s námi těch pár dnů užily.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

24.5.2023 19:44 • autor:

V termínu od 5. 5. do 12. 5. 2023 absolvovalo 19 vybraných žáků 4. – 5. ročníků a čtyř učitelů návštěvu partnerské základní školy Primary school Ridze. Po téměř tříměsíčních intenzivních přípravách jsme tedy autobusem vyrazili na cestu do Rigy.

První den nás čekal přejezd do Varšavy, kde jsme po prohlídce vybraných historických památek přespali v hotelu Gromada a druhý den jsme vyrazili směr Lotyšsko.

Při průjezdu Litvou jsme navštívili Horu křížů, nejvýznamnější poutní místo země s více jak 200 000 kříži. Večer nás už čekala večeře v Bellevue Park Hotel Riga.

V neděli, po prvním kontaktu s místní základní školou, nás potěšil výlet do Národního parku Gauja a dále cesta do největšího lázeňského města v Lotyšsku Jürmala. Protože dané město leží u Baltského moře, relaxovali jsme na místní pláži ležící v Rižském zálivu.

Program následujících čtyř dnů pak vypadal vždy následovně. Ráno jsme se stali aktivními účastníky výuky, odpoledne nás pak čekalo poznávání místních historických památek a přírodních krás.

V pondělí, po návštěvě školy, jsme zamířili na výlet do oblasti nazývané Livonské Švýcarsko, do městečka Sigulda, které vzniklo mezi kopci nad řekou Gaujou. Zpestřením pak byla i návštěva hradu Turaida.

V úterý jsme strávili celý den v základní škole, kde nás čekalo slavnostní přivítání doplněné tanečními a pěveckými vystoupeními místního uměleckého souboru. Kromě účasti ve výuce měli naši žáci rovněž možnost vystoupit a reprezentovat formou tance a zpěvu. Děti navštívily hodinu praktických činností, kde si vyrobily ozdobnou svíčku, zasportovaly si v hodině tělesné výchovy a rovněž se aktivně zúčastnily taneční hodiny. Vrcholem návštěvy pak byla prezentace našich žáků v anglickém jazyce. Tématy byly Česká republika, její tradice a zvyky, město Brno a naše základní škola.

Středa patřila celodennímu výletu, který jsme absolvovali autobusem společně s lotyšskými žáky do starobylého městečka Kuldiga. Výrazným přínosem tohoto výletu byla vzájemná komunikace a poznávání se mezi dětmi.

Čtvrtek byl naším posledním dnem. Dnem, ve kterém jsme se loučili jak se školou, pedagogy, žáky, tak s městem, ve kterém jsme zažili spoustu nevšedních okamžiků. I přesto, že jsme v Rize společně strávili jen několik dnů, děti mezi sebou navázaly silné vztahy. Při loučení jsme si rozdávali dárky, děkovná slova, děti si vyměňovaly kontakty a pod tíhou okamžiku u některých z účastníků došlo i na slzy, což jen potvrzovalo to, že jsme společně prožili něco nevšedního. 

Po rozloučení s místní školou jsme pokračovali výletem po historické části Rigy. Zajímavostí byla návštěva historické budovy Blackheads, zpestřením pak projížďka lodí vodním kanálem z centra až na řeku Daugava, která protéká středem Rigy. Rovněž prostředí začínajícího mistrovství světa v ledním hokeji přispělo k dokreslení atmosféry města.

Ve večerních hodinách jsme vyrazili autobusem opět směr Brno a po 17 hodinách cesty jsme dorazili v pátek dopoledne v pořádku k naší škole.

Děti nabyly spoustu nových zkušeností s cestováním autobusem, lodí, lanovkou a vláčkem, v samostatnosti v ubytovacích zařízeních spojenou s orientací v hotelech a místní gastronomii, v aktivní komunikaci v angličtině, při poznávání spousty historických a přírodních míst, reálnou účastí ve výuce na zahraniční škole. Pro pedagogy představovala rovněž mnoho nových zkušeností spojených nejen s organizací projektu v zahraničí, ale i konfrontaci s jiným vzdělávacím systémem a přístupem v oblasti školství.

 Účast v projektu ERASMUS+ je pro základní školu Kamínky výrazným posunem nejen z hlediska prohloubení a zkvalitnění výuky cizích jazyků. Hlavním přínosem je přesah v rámci vyhledávání a budování vztahů s partnerskými školami v zahraničí, vytváření přátelství mezi dětmi a kolegiálních vazeb mezi pedagogy. Primárním cílem je potom trvalá dlouhodobá spolupráce mezi partnerskými školami ve formě vzájemných návštěv a předávání si zkušeností.

Poděkování patří partnerské škole v Rize, konsorciu města Brna a především pedagogům, kteří se intenzivně postarali jak o úžasný program, tak především o děti, které, jak pevně věřím, získaly zážitky a zkušenosti na celý život.

Mgr. Petr Novák, Ph.D.

ředitel školy

FOTOGALERIE

16.5.2023 22:09 • autor:

Začalo jaro, rozkvetly záhony i třešně a všude kolem je slyšet bzučení. To už se pilné včely daly do práce. Proč se ale o včelách říká, že jsou pilné a že jsou pro přírodu i člověka
nepostradatelné? To jsme se rozhodli s žáky 4. A prozkoumat. A kde lépe zjistit odpovědi na naše otázky než v úlu. Na jeden den jsme se proměnili na včelky dělnice, trubce i královnu a
zkoumali informace o těchto drobných tvorech. Ve skupinách žáci získávali informace z textů o včelstvech, úlu, životě a významu včel, jaké zdravé a prospěšné produkty včely tvoří a
především jak úzce jsou včely propojené s okolní přírodou a jejích správným fungováním. Pro doplnění vědomostí jsme využili i tablety a internet. Získané informace pak žáci zpracovali a vytvořili projektové plakáty. Tím naše zkoumání neskončilo. V rámci pracovních činností a výtvarné výchovy děti vyráběly včelí plástve, rozkvetlé louky a další hmyz. Všechny nabyté vědomosti jsme pak prověřili v praxi na výstavě Zemědělství žije. Teď už víme proč a jak moc
jsou včely důležité. Takže VČELÁM ZDAR!

Mgr. et Mgr. Pavlína Kučerová, třídní učitelka

FOTOGALERIE

13.5.2023 9:38 • autor:

Na konci dubna žáci 5. tříd ZŠ Kamínky odjeli na dlouho očekávanou školu v přírodě do krásného
prostření Českomoravské vrchoviny, která byla tematicky zaměřena na vlastivědné učivo – Sousedé České republiky.
Ústředním mottem pětidenního pobytu bylo:

„ Není nad to mít dobré sousedy“.

Děti se postupně seznamovaly s jednotlivými státy, se kterými máme společné hranice. První den cestovaly Slovenskem, protože zde máme dlouholeté kulturní a hospodářské vazby. V týmech zábavnou formou postupně poznávaly i Rakousko, Německo a Polsko z pohledu přírodních krás a zajímavostí. Seznámily se s důležitými městy, významnými osobnostmi, hudbou, jazykovými
odlišnostmi i typickými pokrmy. Nechyběla ani ochutnávka slovenských korbáčíků, polských krowek, rakouských pralinek „ mozartovy koule“ nebo voňavé německé štóly. Děti poznávaly i krásy Vysočiny a na celodenním výletě navštívily malebné městečko Olešnici, kde se dochovala jedna z mála původních dílen modrotisku na světě. Prohlédly si dílnu, kde se dodržuje původní postup ručního tisku dřevěnými formami a barvení plátna indigem. V pátek, v den odjezdu, na nás čekala přírodovědná exkurze do Centra Eden v Bystřici nad Pernštejnem. S průvodkyní děti navštívily expozici tradičních řemesel, interaktivní muzeum půdy, kde si mohly vše vyzkoušet, osahat, očichat i
ochutnat. Naše poslední kroky vedly do Horácké vesnice, nakoukli jsme do malých chaloupek tkalců, včelařů, hrnčířů a seznámili jsme se s domácím zvířectvem, které běhalo všude kolem. Plni krásných dojmů a zážitků jsme se vypravili na zpáteční cestu do Brna. Na tuto skvělou školu v přírodě budeme dlouho vzpomínat.

PaeDr. Zdeňka Bučková,  Mgr. Anna Široká

FOTOGALERIE

10.5.2023 9:21 • autor:

Martin Dufek absolvoval Základní školu Kamínky v roce 2020. Od mala byla jeho zálibou historie. Pravidelně se účastní různých historických akcí zaměřených na vojenskou historii. Do oblasti jeho zájmu pak patří zejména období druhé světové války. Pravidelně také sám vyrábí z nejrůznějších materiálů rozmanité historické modely z tohoto období. Martin nyní úspěšně studuje na střední zdravotnické škole, kde probíhaly uprostřed měsíce dubna přijímací zkoušky pro nové uchazeče. Stávající studenti měli ředitelské volno. A Martin, místo toho, aby doma zahálel, se rozhodl podělit se o své výtvory s žáky své bývalé „alma mater“ na Kamínkách. Společně jsme uspořádali výstavu jeho modelů, kterou měli možnost zhlédnout žáci prvního i druhého stupně. Žáci byli fascinováni propracovaností historických modelů do nejmenších detailů. Vždyť výroba některých modelů zabrala autorovi téměř rok. Martin poskytl všem skupinám, které výstavu navštívily, ke každému svému modelu podrobný výklad. Jeho mladší spolužáci se tak mohli nejen seznámit s reáliemi druhé světové války, ale také inspirovat se tímto pěkným koníčkem, při kterém je potřeba kreativita, zručnost, píle i trpělivost. Máme radost, že se k nám naši absolventi rádi vracejí a Martinovi přejeme hodně úspěchů jak při dalším studiu, tak při jeho krásném hobby vyrábění historických modelů!

 

 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M.,
učitel dějepisu

9.5.2023 13:54 • autor: • kategorie:

Děti z tanečního kroužku Kamínek se po dvouleté pauze zúčastnily Mezinárodního tanečního festivalu neprofesionálních skupin školních družin a školních klubů. Všichni jsme se na tuto akci moc těšili, především však starší děvčata, která se již dříve festivalu zúčastnila. Jejich radost byla o to větší, že ve své kategorii vyhrály a domů přivezly zlatý pohár. Mladší dívky z 1. a 2. tříd se umístily na 2. místech. Všichni jsme si užili skvělou atmosféru. Na této akci mají děti možnost vidět i jiné taneční skupiny a porovnat své taneční schopnosti. Motivuje je to k další aktivitě, ale hlavně se radost z tance umocňuje. Festival navštěvujeme již 20. let a jsme moc rádi, že se opět tahle akce vrátila. Již nyní se těšíme na další ročník. Naše umístění jsme náležitě oslavili, samozřejmě tancem a malým pohoštěním.

Děkujeme všem rodičům, kteří přišli své děti podpořit.
I. Sedláčková
FOTOGALERIE
VIDEO1
VIDEO2
VIDEO3
26.4.2023 14:15 • autor:

 

O tom, že výuka angličtiny může být i tvořivá, se přesvědčili žáci 9.A třídy ZŠ Kamínky, kteří se v rámci lekce s názvem „Buying and selling“ seznámili nejen s monetárním systémem a jeho názvoslovím v angličtině, ale také měli možnost si vytvořit návrh vlastní bankovky. A ž e to bylo téma záživné a zábavné, svědčí povedené výtvory, které deváťáci s hrdostí představili svým spolužákům. Jak se úkolu zhostili, se můžete přesvědčit na přiložených fotografiích.

 

Andrea Klempová