Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
21.1.2022 11:39 • autor:

Dne 20.1. 2022 proběhl na naší škole Projektový den – Vesmírný modul, kterého se zúčastnily páté ročníky. Projekt byl veden pod záštitou vzdělávacího centra Smart Bricks a byl zaměřen převážně na rozvoj polytechnických dovedností a programování robotů. 

Jako úvodní motivaci si lektoři připravili prezentaci a videa na téma Lidé ve vesmíru, v rámci kterých si žáci zopakovali vědomosti z přírodovědy a dozvěděli se zajímavé informace o průzkumech vesmíru. 

Poté se již vrhli na sestavování stavebnice Lego Education WeDo 2.0., cílem bylo ve dvojicích sestavit vesmírný modul. Tím ale práce nekončila a naši páťáci si museli poradit také s vytvořením programu v aplikaci na iPadech, aby svého robota rozpohybovali. Dozvěděli se tak mnoho nových informací o programování a informatice, které následně přenesli do praxe. 

V závěru projektového dne pak každá z dvojic odprezentovala vytvořeného robota a spolužákům předvedla, co jejich modul dokáže. Žáci si tak trénovali své komunikační a organizační dovednosti. 

Dle zpětné vazby a zapálení se žákům program velmi líbil, hodnotí ho jako přínosný a odnášejí si spoustu zážitků a nových vědomostí. 

V neposlední řadě musíme vyzdvihnout práci lektorů ze vzdělávacího centra Smart Bricks, kteří nás celým projektovým dnem provázeli. 

Kateřina Štouračová, ZŠ Kamínky

18.1.2022 11:51 • autor:

 

Školní kolo 48. ročníku olympiády v českém jazyce se uskutečnilo na naší škole počátkem ledna 2022. Tato akce je každoročně určena žákům osmých a devátých tříd. Letos se školního kola zúčastnilo celkem 62 dětí, z toho 20 žáků z 8. A, 10 žáků z 8. B, 15 žáků z 9. A a 17 žáků z 9. B. Všichni žáci a žákyně se pokusili splnit úkoly z gramatické a slohové části tak, jak nejlépe dovedli. Rozhodně si většina z nich zaslouží pochvalu za snahu a úsilí.

V gramatické části mohli soutěžící získat max. 30 bodů, ve slohové části max. 20 bodů, celkem tedy 50 bodů.

Do letošního okresního kola, které se uskuteční 31. března 2022 ve Středisku volného času v Lužánkách, postoupila žákyně z 8. A Zita Bienertová, která získala 49 bodů. Na 2. místě s 45 body se umístila Anna Kalousková z 8. A a na 3. místě Nela Brechtová z 8. B s 44 body. Gratulujeme nejen zmíněným vítězkám olympiády v českém jazyce, ale i ostatním úspěšným řešitelům školního kola.

Mgr. Helena Hanousková, Mgr. Jana Vejrostová

 

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA OLYMPIADY v ČJ 2022 8. ročník

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA OLYMPIADY v ČJ 2022 9. ročník

 

 

14.1.2022 14:06 • autor:
Děti naší školy vystoupily na Tříkrálovém koncertu, který se uskutečnil 13. ledna v komunitním centru Skála. Paní vychovatelky s nimi nacvičily pásmo složené z písní, básniček a tance. Po dlouhé době si mohly děti užít přímé podpory a potlesku především z řad rodičů, ale i veřejnosti. Všichni účinkující si vystoupení náležitě užili a tréma nebyla téměř znát. Snad se nám podařilo publikum potěšit a zpříjemnit večer. Jsme rádi, že jsme mohli podpořit tuto charitativní akci.
Z. Palečková, I. Sedláčková, J. Holíková

4.1.2022 8:31 • autor:

Dne 20. a 21. prosince 2021 se na naší škole uskutečnil 3. ročník turnaje ve stolním tenise. Klání bylo otevřeno dívkám a chlapcům 1. a 2. stupně. Poháry, medaile a sladké odměny byly připraveny a tak nic nebránilo tomu začít na dvou stolech odvíjet nit zápasů ze kterých vyplynuli čtyři finalisté, kteří si rozdělili cenné kovy a také nepopulární bramborovou medaili. Na druhém stupni si zasloužené zlato odnesl David Krejčí, stříbro Ondřej Čupera a bronz Dominik Uscinski. Na prvním stupni to byl zlatý Pavel Flajšar, stříbrný Pavel Konečný a bronzový Daniel Man.
Turnaj a předvedená kvalitní hra byly úspěšným vyústěním celoročního tréninku v průběhu přestávek na chodbách naší školy. Už nyní se těšíme na 4. ročník tohoto úspěšného projektu.

Mgr. Štěpán Vystrčil, Mgr. Tomáš Palupa

 

 

 

 

 

 

FOTOGALERIE

21.12.2021 7:28 • autor:

Taneční kroužek v letošním školním roce zahájil svou činnost a všichni se moc těšili na společné tančení. S chutí se pustili do nacvičování nových choreografii, které můžete vidět na videu. Mladší, začínající tanečníci, s velkým elánem tančili na šmoulí melodii. Starší děvčata měla náročnější choreografii, kterou pro ně vytvořila Aneta S. Tak snad vás video potěší. Přejeme všem krásné vánoční svátky.

I. Sedláčková
Odkazy na videa:
https://www.youtube.com/watch?v=vIvNAK6Sw8c
https://www.youtube.com/watch?v=MEU-2D0VhMM
21.12.2021 7:16 • autor:

Dne 14. 12. 2021 obdrželi žáci 1. a 2. ročníku zprávu od samotného Ježíška. Podstatou zprávy byla návštěva přítele Santa Clause, který Ježíškovi předá dětská přání. Na návštěvu se děti se svými třídními učitelkami připravily vyzdobenými třídami a, jak už je zvykem, sušenkami s mlékem. V ranních hodinách následujícího dne navštívil dané třídy veselý vousáč v doprovodu jednoho ze svých skřítků. Děti se mu postupně svěřovaly se svými nejtajnějšími přáními a vyptávaly se na okolnosti jeho a Ježíškovy kouzelné práce. S přáním šťastných, veselých a bohatých Vánoc se Santa Claus s dětmi rozloučil.

Bc. Marie Menšíková

 

FOTOGALERIE

21.12.2021 6:51 • autor:

Každým rokem je tradicí, že žáci naší školy připraví vánoční vystoupení pro rodiče. 

Letošní autorské pásmo vzešlo z autorské dílny naší paní vychovatelky Ivany Sedláčkové, která se ujala i režie celého vystoupení O Frantovi na peci. Hlavní roli výborně zahrál V. Brázda, který ztvárnil roli líného chlapce,, jenž pochopil, jak může být život krásný, pestrý a naplněný přátelstvím a radostí. Celým pásmem ROK provázely Frantu děti ze čtvrtých tříd a ukazovaly mu zvyky a obyčeje celého roku. Tyto tradice formou písní, tanců a říkadel ztvárnili žáci z 1. i 2. stupně, např. masopust, vynášení Morany, Velikonoce, rej čarodějnic, jízda králů, opékání brambor a samozřejmě Vánoce.

Letošní vánoční besídka vzhledem k epidemiologickým opatřením se nemohla uskutečnit za přítomnosti rodičů. A proto celé vystoupení bylo natočeno na videozáznam a bude rodičům zasláno jako vánoční překvapení. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na tomto vánočním dárku.

Zdeňka Bučková, Anna Široká, Jana Holíková       

ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE

17.12.2021 18:13 • autor:

Měsíc prosinec je v rámci projektu Hrdá škola věnován dobrým skutkům. Žáci naší ZŠ Kamínky se snažili potěšit ty, kteří to potřebují. Vyráběli drobné dárečky a vánoční přáníčka pro seniory v Domově seniorů v Novém Lískovci. Pro ptáčky ve volné přírodě zhotovovali krmítka se zobáním a zavěsili je na stromy a keře na Kamenném vrchu. Rozhodli se pomoci starým, týraným a hendikepovaným pejskům ze  psího hospicu Dejte nám šanci a zakoupili pro ně 75 kg masa, vybrali velké množství piškotů, těstovin, vloček, prací prášky a hygienický materiál. Přinesli také dvě plné tašky plyšáků. Děti vyráběly andělíčky, které věnovaly lékařům a sestřičkám do FN Brno s poděkováním za jejich práci. Někteří udělali dobrý skutek pro děti z Dětského domova Dagmar v Žabovřeskách. Zajistili pro ně dle zveřejněného seznamu věci, které potřebují. Pomáhali také formou obráceného adventního kalendáře dětem z Klokánku.

Je krásné udělat druhým radost. 

„Dárky si přece můžeme dávat každý den,

stačí, když někoho potěšíte úsměvem.

Jen díky vám pak zázrak stane se,

a lidi budou věřit, že všichni rádi máme se.“        / ROK – I. Sedláčková/

                                                           

 Zdeňka Bučková, ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE

14.12.2021 18:36 • autor:

„Za ruce se vezmeme.“ To jsou slova z Terezínské hymny a zároveň název dějepisného programu, kterého se účastnili za přispění

Magistrátu města Brna naši žáci devátých tříd ve dnech 6. a 8. prosince. Program připravila společnost Post Bellum, která se zabývá mapováním vzpomínek pamětníků na události z dějiny 20. století. Navázali jsme tak na loňskou tradici pořádání těchto programů, letos konečně v prezenční podobě u nás ve škole.

Tentokrát jsme se zabývali problematikou holocaustu. Základem programu je tzv. kinopříběh, ve kterém jsou promítány ukázky z rozhovorů se třemi pamětníky, kteří vzpomínají na své zážitky z doby, kdy se z těchto československých občanů postupně stali nežádoucí lidé druhé kategorie. Pamětníci

popisovali své zážitky od svých pocitů z prvních diskriminačních opatření, přes první transporty, po zážitky z Terezína, Osvětimi a dalších koncentračních táborů, kterými si všichni prošli. Deváťáci si vyslechli jejich silné zážitky popisující kruté praktiky nacistů, od nedostatku jídla, špatné hygieny v koncentračních táborech, po selekce, zabíjení a pocitů ze smrti blízkých osob.

Žáci byli problematikou holocaustu provázeni velice pěkným výkladem zkušeného lektora, který také doplnil vzpomínky pamětníků erudovaným komentářem. Celý program byl pro žáky velice silným zážitkem, prostřednictvím kterého mohli poznat toto drsné období lidských dějin.

 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M.,

učitel dějepisu

 

 

10.12.2021 8:56 • autor:

Tradiční Mikuláš k nám letos zavítal již 3. prosince a nuda to určitě nebyla. Žáci devátých tříd připravili
pro děti z prvních až čtvrtých tříd hezké dopoledne zaměřené na čertovskou zábavu.
V tělocvičně byla nachystána řada stanovišť. Žáci si vyzkoušeli skákání v pytli, hod do čertovské tlamy,
pekelnou skluzavku, malování s čerty, rybolov z pekelného rybníku a téměř hororové peklo
v zatemněné místnosti. Na závěr je čekalo společné focení a sladká odměna za prožitá dobrodružství.
I ve třídách je navštívila mikulášská patrola složená z pedagogů naší školy. Někteří žáci po setkání
s těmito čerty velmi litovali svých hříchů, další byli odměněni za vzorné chování. Bylo to poznat
z některých ustrašených výrazů našich zlobidel a radostných úsměvů našich andílků. Mikuláš je přece
spravedlivý a všechno ví.
Na přiložené fotogalerii je vidět, že jsme si tuto akci všichni velmi užili, včetně Mikulášů, čertů a
andělů z řad žáků i pedagogů.
Autoři: třídní učitelé devátých tříd – Mgr. Michaela Dvořáková a Mgr. Josef Pohanka

FOTOGALERIE