Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
27.9.2022 10:32 • autor: • kategorie:

25.9.2022 23:55 • autor:

Na konci září, v plném průběhu babího léta, jsme se rozhodli zpestřit si naši výuku literárně-historickou exkurzí do Rajhradu, kde se nachází Památník písemnictví na Moravě. Exkurzi jsme plánovali již několik roků, ale pandemická situace nám ji dovolila uskutečnit až nyní s našimi osmáky a deváťáky. Památník se nachází v areálu starého rajhradského benediktýnského kláštera, který za minulého režimu dlouhá léta chátral, ale nyní, i díky expozicím Muzea Brněnska, probíhají snahy o jeho rekonstrukci a obnovu.

První částí nás paní průvodkyně provedla expozicí věnující se staroslověnštině a našemu nejstaršímu písemnictví, středověkým skriptoriem, expozicí k novější literatuře či výstavě věnující se řádu benediktýnů. Mimo jiné jsme si mohli poslechnout mluvené slovo ve staroslověnštině, což bylo velice zajímavé, podívat se, jak středověcí mniši knihy ručně opisovali, či porovnat několik originálů raně novověkých výtisků bible.

Ve druhé části čekal naše žáky workshop Příběh knihy, který se odehrával přímo v prostorách historické benediktýnské knihovny. Ta čítá několik tisíc historických svazků, z nichž nejstarší a nejvzácnější jsou dokonce z doby prvních Přemyslovců.

Po prohlídce Památníku jsme se vydali procházkou k soutoku Svitavy a Svratky, odkud jsme autobusem dojeli zpátky do Brna.

 

25.9.2022 23:04 • autor:

Letošní první dny jsme strávili společně na adapťáku, který se konal ve dnech 5. a 6. září v areálu školy. Aby se nám všem společně lépe spolupracovalo, nachystala si paní psycholožka s třídní učitelkou a novou paní asistentkou aktivity, kde jsme si zahráli od malovacích her po sportovní. Zahráli jsme si vybišku, knedlík, ponny express, deku a nakreslili náš třídní strom přání. Společně jsme se třeba zamýšleli nad tím, co bychom letos chtěli zažít, co si přejeme pro naši třídu a kdy se budeme setkávat na naše třídní snídaně ( první byla očividně super, protože o banánové buchtě básní někteří ještě teď ). Počasí nám přálo, takže jsme si užili ještě poslední záblesky léta a teď už zase zpátky do lavic a ke knížkám.

 

Mgr. Michaela Dvořáková, TÚ 7.B

 

FOTOGALERIE

23.9.2022 11:48 • autor:

 

 

Ve dnech 12. a 13. 9. 2022 se žáci tříd 6. A a 6. B zúčastnili adaptačního kurzu, který proběhl ve venkovním sportovním areálu naší školy. Akce se zúčastnili kromě žáků třídní učitelé, školní psycholožka a zástupci ředitele školy pro první a druhý stupeň. Oba dny nám přálo hezké počasí. Děti se s nadšením pustily do stmelovacích aktivit, které směřovaly ke spolupráci v kolektivu a poznávání se s třídními učiteli. Děti tak o sobě mohly zjistit nové informace, například o tom, co kdo má rád a jak tráví svůj volný čas. Žáci se střídali ve dvouhodinových blocích. S oběma zástupci ředitele školy probíhaly zábavné sportovní aktivity a s paní psycholožkou činnosti zaměřené na chování ve skupině a společné řešení problému. Žáci 6. A navíc poznávali i novou paní asistentku a žáci 6. B několik nových spolužáků. Obě třídy vytvářely pravidla chování ve škole a každá třída si navrhla a nakreslila erb třídy. Žáci i učitelé si z dvoudenního programu odnesli plno zajímavých zážitků a postřehů.

Mgr. Jan Nekvapil a Mgr. Josef Pohanka, třídní učitelé 6. A a 6. B

FOTOGALERIE

14.9.2022 14:57 • autor:

Již druhým rokem připravila Hvězdárna a planetárium Brno pestrý program zaměřený na přírodní
vědy. Letos se třídenní akce konala na brněnském výstavišti. Efektní chemické pokusy, fyzikální
experimenty, matematické hlavolamy, robotika, archeologie, geologie, živá zvířata a spousta dalšího.
To by byla škoda nenavštívit, že?
Přesně proto jsme v pátek 9. září po první vyučovací hodině naložili své šesťáky do trolejbusu a
zamířili k areálu BVV. Tady se již hemžilo mezi všemi stánky velké množství žáků nejrůznějších škol
z Brna i dalekého okolí. Součástí Festivalu vědy bylo i tzv. Divadlo vědy a my měli obrovské štěstí,
protože jsme k němu dorazili chvíli před začátkem show SPŠCH Brno (Střední průmyslové školy
chemické).
Program krátké show byl nabitý opravdu hodně. Zatloukání hřebíku banánem, změna hloubky hlasu,
zapalování ohně pomocí plivnutí nebo odpálení vodíku za to určitě stálo. Vše proběhlo za pomocí tajů
a kouzel chemie. Následně jsme si prošli celý pavilon A, kde se akce konala, a na stanoveném místě
dali žákům rozchod, aby mohl každý vidět to, co ho zajímá.
Závěrem jsme se odebrali ještě ke stánku PdF MU (Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity), kde
stejně jako jarová pěna s propan-butanem vzplál i náš poslední čas na výstavišti, než jsme museli
zamířit zpět do školy. Nicméně ohlasy žáků byly pozitivní a rozhodně jsme nejeli naposled. Tak zase
za rok?!
Mgr. Jan Nekvapil
Mgr. Josef Pohanka

 

FOTOGALERIE

6.9.2022 9:27 • autor:

1.9.2022 19:41 • autor:

Ve čtvrtek 1. září prožili prvňáčci svůj první velký den. Před školou je přivítal pan ředitel Mgr. Petr Novák, Ph.D s paní starostkou Ing. Janou Drápalovou. V atriu školy byl pro prvňáčky připravený krátký hudební program, který připravila paní vychovatelka Palečková s dětmi ze 3.A, do kterého se děti krásně zapojily. Poté si naši deváťáci „adoptovali“ své prvňáčky a odvedli je do tříd, kam je usadili do lavic. Paní učitelky je přivítali, rozdali dárečky a společně si povídali. Věřím, že se dětem bude ve škole líbit a společně si užijeme celý školní rok.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

29.6.2022 12:37 • autor:

Dne 28. 6. 2022 jsme po třech letech opět měli možnost společného setkání na tradiční akci, kterou je zahradní slavnost. Letos se jednalo o setkání výjimečné. Uplynulo totiž 35 let od otevření naší základní školy, která byla uvedena do provozu v roce 1987. Za tuto dobu prošlo jejími školními lavicemi téměř 2 000 žáků.

Zahradní slavnost prezentovala formou vystoupení jednotlivých tříd základní milníky uplynulých dekád. V téměř dvou hodinách nás žáci provedli sametovou revolucí, rozdělením Československa, kulturním rozvojem devadesátých let, počátkem mobilních telefonů, pandemií coronaviru, příchodem uprchlíků z Ukrajiny. Uvedené bylo doplněno scénkami reflektujícími svým obsahem život školy. Vystoupení se povedla, program byl skvěle připraven. Atmosféra a účast široké veřejnosti pak předčily veškerá očekávání. Velké poděkování patří vystupujícím žákům a samozřejmě pedagogickým zaměstnancům školy, kteří vše připravili a s dětmi nacvičili.

Základní škola Kamínky je komunitní školou s dlouholetou tradicí a pevnou organickou součástí městské části Nový Lískovec. Do dalších let bych chtěl naší škole popřát, ať si udrží současnou kvalitu a trvalý rozvoj, jehož lze dosáhnou pouze spoluprací, vzájemným respektem a podporou mezi rodiči, žáky a pedagogickým sborem.

Mgr. Petr Novák, Ph.D.
ředitel školy

FOTOGALERIE

 

27.6.2022 8:39 • autor:

Žáci 4. tříd se v letošním školním roce zúčastnili celoroční dopravní soutěže. V Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Riviéra byli žáci ve třech tříhodinových blocích teoretické a praktické přípravy připravováni na to, aby se mohli jako cyklisté účastnit silničního provozu. V jednotlivých vyučovacích hodinách se děti zaměřovaly nejen na zvládnutí zásad bezpečné jízdy po pozemních komunikacích, ale seznamovaly se i s dopravními značkami a řešily křižovatky. Ti, kteří zvládli a výborně splnili jízdu podle pravidel na dopravním hřišti i závěrečný test, obdrželi od strážníků MP „Průkaz cyklisty“, vydaný Ministerstvem dopravy.
V úterý 21.6. 2022 se konalo slavnostní vyhodnocení soutěže Empík cyklista, který byl
zpestřen zajímavým programem. Děti zhlédly ukázku pořádkové jednotky a psovodů MP Brno, na svém kole své umění předvedl mistr světa v biketrialu Václav Kolář, vše bylo provázeno pěveckými vystoupeními studentů SŠ uměleckomanažerské. Celoroční dopravní soutěž Empík cyklista je důležitou součástí výuky dopravní výchovy na naší škole.

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká

FOTOGALERIE

27.6.2022 8:36 • autor: • kategorie:

Ve školní družině proběhla ve čtvrtek 16. 6. tradiční taneční soutěž o „Pohár školní družiny“. Děti si svoji choreografii připravovaly samostatně. Tančili jednotlivci i skupiny. Porotu tvořila děvčata z tanečního kroužku a svou úlohu brala velice zodpovědně. Všichni vystupující překonali trému a nervozitu, zasloužili si proto drobnou sladkou odměnu. První však může být jen někdo. Vítězové získali kromě zmrzlinového poháru také medaili. Taneční odpoledne jsme si všichni užili.

I. Sedláčková
FOTOGALERIE