Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
27.2.2024 12:10 • autor:

Po úspěšném oddělení směsí, které prováděli žáci 8. ročníků, čekala laboratorní výuka i jejich starší kamarády. Hlavním tématem bylo měření pH, tedy kyselosti a zásaditosti. Na teorii z vyučovacích hodin si vzpomněli téměř všichni. Kyselina musí vyjít kysele (na stupnici 0 až 7), mýdlo je vyrobeno z hydroxidu, proto musí vyjít zásaditě (8 až 14). Jenže co další látky, se kterými se běžně setkáváme? Jaké pH mají mezi dětmi tolik oblíbené kolové nápoje či „energeťáky“? Kolik naměříme u kečupu, mléka, kávy, šumáku, piva, jaru, zubní pasty, šamponu a mnoha dalších látek?

Na tuto otázku během laboratorního cvičení naši žáci při skupinové práci nacházeli odpovědi a zaznamenávali si je. Dalším úkolem bylo připravit si dle zadání roztoky sody, cukru a soli a následně je také změřit. I s tímto úkolem si všichni poradili na výbornou. Když k tomu připočteme oblíbené bílé laboratorní pláště, laboratorní brýle a odhodlání, byla atmosféra hodiny dokonalá. V další vyučovací hodině jsme výsledky rozebrali, poučili se z drobných chyb, které při určování občas nastaly, a napsali si laboratorní protokol.

Od dětí nechyběly otázky, kdy znovu půjdeme do přípravny chemie. Proto se domnívám, že to stálo
za to.

 

Mgr. Jan Nekvapil, vyučující chemie

FOTOGALERIE

26.2.2024 15:18 • autor:

Naše škola je zapojena do projektu: Rodičovské vouchery. Obvyklou spoluúčast má naše škola 20 %. Více informací na webu BrnoiD.

 

 

 

 

 

23.2.2024 7:35 • autor:

Na ZŠ Kamínky proběhla jako tradičně soutěž čtenářské gramotnosti s názvem Babylon. Žáci 5. až 7. tříd se zapojili do soutěžního klání. Vyzkoušeli si, jak jsou na tom s tzv. čtenářskou gramotností – tedy jak jsou schopni rozumět neznámým textům a jak z nich umějí vybírat důležité informace. Letos se zadané texty zaměřily na zvířata v Zoologické zahradě Brno.
Z pátých tříd se zúčastnilo celkem 33 žáků. V kategorii pro 5. ročník bylo za stoprocentní výkon stanoveno 43 bodů,

úspěšným řešitelem se však stal každý žák, který dosáhl alespoň na 30 bodů. Nejúspěšnějšími řešiteli se v této kategorii stali 1. místo Tobias Klíma z V. B (40 bodů), 2. místo Eduard Kolář z V. B (37 bodů) a 3. místo Justýna Slaninová a Matěj Mařák ze V. B (34 bodů). Z šestých a sedmých tříd se zúčastnilo celkem 53 žáků. V kategorii pro 6. – 7. ročník bylo za stoprocentní výkon stanoveno 50 bodů, úspěšným řešitelem se však stal každý žák, který dosáhl alespoň na 35 bodů. Nejúspěšnějšími řešiteli se v této kategorii stali 1. místo Anastasija Ponzel ze VII. A (46 bodů), 2. místo Vendula Kandrnalová ze VI. B, Jolana Mařáková ze VII. A (45 bodů) a 3. místo Ema Bláhová ze VII. B, Daria Danylchuk ze VII. B, Veronika Kučerová ze VI. A, Tomáš Loubal ze VII. A (44 bodů). Poděkování patří všem účastníkům soutěže a úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Mgr. et Mgr. Pavlína Kučerová, Mgr. Marcela Drábková, Mgr. Jana Oujezdská

a Mgr. Helena Hanousková

 

Babylon – výsledky2024 (1)

22.2.2024 7:45 • autor:

V druhém únorovém měsíci letošního roku vyrazili zájemci o lyžování z řad I. stupně do Petříkova. V Brně deset stupňů a jarní počasí, ostatně v poslední dekádě nic překvapujícího. Jak to bude s lyžováním? Máme si vzít lyže? Bude sníh? Má cenu někam vůbec jezdit? Klasické otázky posledních let spojené s organizací lyžařských výcviků. A odpověď? Ano, zatím to rozhodně má cenu se LVK zúčastnit. A proč? Protože cena je stále nižší než náklady na rodinnou dovolenou, což si ne všichni mohou dovolit. Protože téměř individuální výcvik poskytovaný školou začínajícím lyžařům nestojí 800-1000 Kč za hodinu, jak je tomu v řadě lyžařských středisek v ČR. Protože děti chtějí prožívat zážitky se svými vrstevníky. Protože pobyt na horách je zdravý. Protože, …. Zkuste si doplnit sami.

LVK v Petříkově jsme strávili na sjezdovce a zdokonalili se v lyžování. Večer jsme hráli celotýdenní tematickou hru s názvem Horolezci. Většinu kurzu nám přálo slunné počasí. Vše završil závod ve slalomu a večerní karneval.

Dovolte mi poděkovat pedagogickým zaměstnancům školy, kteří se věnovali dětem téměř nonstop a rovněž dětem, neboť tvořily přátelský a rozesmátý tým. Za měsíc nás čeká LVK pro II. stupeň v Krkonoších. V Brně bude deset a více stupňů, má cenu jezdit? 🙂

 

FOTOGALERIE

 

20.2.2024 10:03 • autor:

V hodinách prvouky si žáci třetích tříd ZŠ Kamínky v kapitole Náš svět vyprávěli o svých zájmech a zálibách, které obohacují náš život a přináší odpočinek. Zamýšleli se také nad důležitostí vybrat si v budoucnu takové povolání, které by se jim líbilo. Sdělovali spolužákům, čím by chtěli být, až vyrostou. V projektové části si zahráli na reportéry a vyzpovídali své rodiče. Kladli jim otázky, jaké je jejich povolání, v jakém prostředí pracují, zda je práce baví a jak po práci nejraději relaxují. Tato školní aktivita se setkala s velkým úspěchem, a proto nás napadlo oslovit rodiče žáků a uspořádat s nimi besedu o jejich povolání. Poslední lednový den se stal pro nás dnem mimořádným. Dětem bylo
rozdáno pololetní vysvědčení, ale také k nám do školy přišlo pět rodičů, kteří v průběhu celého dopoledne s dětmi besedovali o své práci.

Navštívila nás paní Matušinová, která dětem vyprávěla, že jejím pracovním nástrojem je počítač a telefon. Přiblížila jim, jak funguje práce OSVČ a e-shop.

Ve vojenské uniformě do třídy přišel pan Rolenec, který dětem přiblížil své náročné povolání na Univerzitě obrany a zdůraznil důležitost obranné funkce naší armády. Žáci si mohli prohlédnout maketu zbraně a miny. Trpělivě odpovídal na všetečné otázky především chlapecké části posluchačů.

Velmi zajímavé a akční bylo povídání paní Jílkové, která je vědkyní a lektorkou na MU v Brně. Vyprávěla o důležitosti ochrany životního prostředí a znalosti anglického jazyka. Změřila nám ve třídě množství oxidu uhličitého a chválila čisté ovzduší ve třídě. Děti si mohly vyzkoušet některé pomůcky a předměty, které ke svým experimentům potřebuje, zkumavky, pipety, dýchací přístroj, ochranné brýle …

Dalším besedujícím byl pan Dvořák, mikrobiolog, který pracuje ve vědeckém týmu a zabývá se zkoumáním nejmenších a nejdůležitějších organismů na Zemi. V zajímavé prezentaci i názornými
ukázkami se děti mohly seznámit s bakteriemi, viry a kvasinkami. Dětem rozdal malé Petriho misky, do kterých si děti obtiskly svůj palec. Nyní sledujeme, co nám v nich vzniká a roste.

Posledním besedujícím byl pan Nesnídal, který přišel v uniformě dozorce vězeňské služby. Žákům přiblížil své fyzicky i psychicky náročné povolání. Děti si prohlédly pouta, obušek a další donucovací prostředky, které při své práci používá. Zdůraznil, že pravidla a zákony se musí dodržovat a všichni jsme odpovědní za své činy. Povídání s rodiči bylo velmi přínosné a poučné. Rodiče dětem přiblížili svá velmi zajímavá a prospěšná povolání, zdůraznili, že každá profese, která se vykonává odpovědně, je pro společnost důležitá.

Moc jim děkujeme za jejich ochotu a čas, který nám věnovali.

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká

FOTOGALERIE

 

19.2.2024 9:19 • autor:

Ještě než se dítka odebrala na aktivní odpočinek jarních prázdnin, potrénovali jsme s kompletním druhým stupněm techniku skluzu na dvou břitech. Bruslařská revue proběhla zejména bez zranění, zároveň s úsměvem na tvářích zúčastněných a příslibem, že mnoho z těch, kteří stáli na bruslích poprvé v životě, se k tomuto krásnému sportu co nejdříve znovu vrátí. To byl cíl nás učitelů, jež byl beze zbytku naplněn.

sportovní redakce

 

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE 2

 

8.2.2024 20:57 • autor:

 

Den 31. 1. 2024 byl pro všechny žáky základních i středních škol výjimečný. Zejména pak pro naše nejmladší žáky, kteří si šli pro vysvědčení úplně první. V 1.B jsme však měli důvody k oslavám hned
dva. Žáci v průběhu posledních měsíců prokázali snahu při trénování psaní písmenek do svých písanek, a tak nezbývalo nic jiného, než konečně začít psát perem. Ve spolupráci pana ředitele a třídní paní učitelky, byli žáci pasování na písaře a získali své první pero. Žáci poté stvrdili svým podpisem, že se budou snažit u psaní hezky sedět, držet správně pero a psát co nejkrásněji.

Samotné vysvědčení pak bylo už jen tou správnou třešničkou na dortu.

31.1.2024 7:54 • autor:

Žáci a žákyně 8. a 9. tříd se 30. ledna vydali na divadelní představení do brněnské Polárky. Čekal je nádherný sluncem provoněný mrazivý lednový den, kdy se konečně vypravili do divadla. Plni očekávání se po ránu dostavili do školy netypicky ve společenském oblečení. Ohromně jim to slušelo, někteří byli skutečně k nepoznání.

V divadle Polárka na Tučkově ulici spolu se svými vyučujícími zhlédli divadelní adaptaci podle světoznámého románu Franze Kafky Proces. Příběh, který se točí ve slepém kruhu zákonů a nesmyslnosti byrokratických nařízení, je oproti původní předloze zasazen do dnešní doby a od svého vzniku nic neztratil na své aktuálnosti. Dané zpracování se snaží předat mladým zejména to, že se tohoto autora nemusí bát a že se nemají nechat svést dojmem těžší srozumitelnosti Kafkova díla.

Kafkův Proces jako temná groteska nám stále dokáže říct o našem světě mnoho. Po návratu do školních lavic jsme diskutovali o obsahu zmíněné inscenace, sdíleli jsme divácké zážitky – pozitivní i negativní a na základě nejrůznějších aktivit se zamýšleli nad otázkami vyplývajícími z ústředního tématu i ze samotného děje. Věříme, že v mnohých z nás zůstane příjemný pocit z prožitého dne v divadle.

Mgr. Helena Hanousková

29.1.2024 7:41 • autor:

V rámci projektové výuky anglického jazyka proběhl ve čtvrtých ročnících projekt „My town“ (Moje město). Projekt vznikl v loňském roce pod vedením vyučujících Klempové a Kučerové. Letošní rok byl současnými učiteli anglického jazyka obohacen o 3D tvorbu, která děti velmi bavila. O výsledcích se můžete přesvědčit prostřednictvím fotografií a přiloženého článku, který napsaly žákyně samy. 

„Žáci čtvrtých tříd ze ZŠ Kamínky dostali do anglického jazyka netradiční úkol. V rámci tématu My town měli vytvořit 3D model města z libovolného materiálu. Na přípravu měli něco málo přes měsíc. V půlce ledna je čekala prezentace, ve které měli zmínit název města, anglické i české názvy jednotlivých budov (masna, lékárna, …) a zajímavosti, kterými se jejich město odlišovalo od těch ostatních. 

Většina modelů byla především z kartonu, někteří žáci se ovšem nebáli použít třeba plastový kelímek na pití, krabičku od chipsů či léků. Dětem se modely měst moc povedly a s jejich tvorbou si vyhrály. Hotové výrobky jsou nyní na výstavě na školní chodbě, kde nám je učitelé a spolužáci moc chválí.“

Tereza Žvátorová a Timea Křížová, žákyně 4.B

Andrea Kavlíková a Martin Blaťák, vyučující AJ

FOTOGALERIE

 

29.1.2024 7:37 • autor:

V pondělí 22. 1. 2024 proběhlo na naší škole první kolo olympiády v anglickém jazyce, kterého se v rámci dvou kategorií zúčastnilo dohromady 68 žáků druhého stupně. Naši žáci si otestovali své znalosti a schopnosti poslechu, čtení a psaní v angličtině. 

Žáci s nejlepšími výsledky z obou kategorií následně postoupili do mluvené části, která proběhla ve čtvrtek 25.1. Účastníci zde prokázali své schopnosti vyjádřit se v anglickém jazyce a co nejlépe popsat připravený obrázek. Výkony finalistů byly opravdu vyrovnané a konečná vítězství velmi těsná. První místo v kategorii 6. a 7. ročníků nakonec získala Daria Danlychuk (7.B) a nejlepším mluvčím z 8. a 9. ročníků se stal František Šalé (9.B). Oba vítězové budou naši školu reprezentovat v okresním kole, kde nejen procvičí svůj druhý jazyk, ale také získají nové zkušenosti a potkají další nadšence do angličtiny z jiných škol.

Všichni účastníci, kteří postoupili ve školním kole do ústní části obdrželi diplomy a drobné ceny.

Vysoký zájem o tuto soutěž nás velmi těší a usuzujeme z něj, že je výuka angličtiny na ZŠ Kamínky oblíbená a žáci jsou k ní svými vyučujícími motivováni.

Všem účastníkům děkujeme a vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole!

Kateřina Prášilová, Andrea Klempová, Martin Blaťák, Štěpán Vystrčil – vyučující AJ na ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE