Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Školní družina

Vážení rodiče,

vítejte na  stránkách školní družiny. Školní družina je nedílnou součástí školy. Tvoří zázemí pro žáky od 1. do 5. třídy. Jednotlivá oddělení pracují pod vedením zkušených vychovatelek. Výchova je nezbytná k tomu, aby se mohl projevit opravdový potenciál člověka a umožňuje mu, aby byl prospěšný ostatním.

V naší školní družině vedeme děti k samostatnosti a zodpovědnosti za své jednání a chování, učíme je vzájemně si naslouchat, komunikovat mezi sebou vhodným způsobem, rozvíjíme empatii a ohleduplnost, poskytujeme bezpečné, příjemné a rodinné prostředí pro děti a učíme se respektovat jedinečnost každého z nás.

Pro děti každoročně připravujeme spoustu  různých aktivit :

  • Superstár školních  družin
  • účastníme se Mezinárodního tanečního festivalu školních družin a Olympijského trojboje ŠD

  • spolupracujeme s Knihovnou Jiřího Mahena a SVČ Lužánky
  • prezentujeme keramické výrobky v soutěži “Brněnský hrnek”
  • připravujeme pravidelné návštěvy Ekologického centra Lipka
  • navštěvuje nás  Divadlo Sandry Riedlové
  • pořádáme tradiční karneval a vystoupení pro rodiče
  • připravujeme různé besedy, výstavy, soutěže a projekty

Pro zájmovou činnost využíváme vlastní hernu, dále pak určené třídy, tělocvičnu, keramickou dílnu, kuchyňku a denně školní hřiště.

Vychovatelky:    
 Mgr. Katarína Jeřábková katarina.jerabkova@zskaminky.cz
Mgr. Martina Geidlová martina.geidlova@zskaminky.cz
Ivana Sedláčková ivana.sedlackova@zskaminky.cz
Jana Holíková jana.holikova@zskaminky.cz
Adéla Hermanová Dis. adela.hermanova@zskaminky.cz

Aktivity školní družiny

Informace školní družiny pro školní rok 2023/2024

Organizace školní družiny 2023/2024

Vyzvedávání žáků ze školní družiny

Řád školní družiny

ŠVP školní družiny

Omluvenka pro vychovatele

Zápisní lístek do ŠD

Podmínky přijímání účastníků do školní družiny