Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
19.10.2022 10:56 • autor: • kategorie:
V září jsme v naší školní družině uspořádali seznamovací zábavné odpoledne pro prvňáčky.
Vzhledem k nevyzpytatelnému počasí se setkání uskutečnilo v tělocvičně. Nejstarší děti rády pomohly s přípravou stanovišť. Paní vychovatelky na začátku vysvětlily úkoly a prvňáčci se s radostí pustili do jejich plnění. Nakonec si všechno vyzkoušely i ostatní děti. Jak se odpoledne  vydařilo můžete vidět ve fotogalerii.
Kolektiv vychovatelek ŠD
FOTOGALERIE
27.9.2022 10:32 • autor: • kategorie:

27.6.2022 8:36 • autor: • kategorie:

Ve školní družině proběhla ve čtvrtek 16. 6. tradiční taneční soutěž o „Pohár školní družiny“. Děti si svoji choreografii připravovaly samostatně. Tančili jednotlivci i skupiny. Porotu tvořila děvčata z tanečního kroužku a svou úlohu brala velice zodpovědně. Všichni vystupující překonali trému a nervozitu, zasloužili si proto drobnou sladkou odměnu. První však může být jen někdo. Vítězové získali kromě zmrzlinového poháru také medaili. Taneční odpoledne jsme si všichni užili.

I. Sedláčková
FOTOGALERIE
8.6.2022 9:37 • autor: • kategorie:
Tento svátek se slaví první den měsíce června, ale protože byly ještě nějaké děti na škole v přírodě, slavili jsme až v úterý 7. června. Podle původního plánu jsme měli soutěžit a tancovat na školním hřišti. Tento plán nám však překazil déšť, a tak jsme se museli uchýlit do tělocvičny. I přesto jsme si vše řádně užili.
Vychovatelky ŠD
FOTOGALERIE
30.5.2022 13:56 • autor: • kategorie:

Děti školní družiny pod vedením paní vychovatelek v tajnosti a velmi pilně nacvičovaly „překvapení“ pro rodiče a prarodiče. Vše uzřelo světlo světa ve středu 11. května odpoledne.

Program byl velmi pestrý – písně, básně, tanečky, pohádka, sólový zpěv, hra na klavír, gymnastické sestavy i autorská divadelní hra z pera našich dětí. Vše bylo zakončeno pozváním na výstavu výtvorů z keramického kroužku a výtvarných děl, které děti tvořily v letošním školním roce.

Děti byly úžasné! Výborná atmosféra, smích, slzy radosti i dojetí, úsměvy na tvářích, spokojenost a velký potlesk byly odměnou nám všem.

Za kolektiv vychovatelek Mgr. Katarína Jeřábková

FOTOGALERIE

26.5.2022 10:47 • autor: • kategorie:

Ve ŠD určitě nezahálíme. V lednu jsme ještě využili nově napadaného sněhu k malování. Pak jsme se vypravili do pravěku, hráli si na pravěké lidi, lovili zvěř, chystali hostiny, kreslili na „skálu“. Měsíc březen nám přinesl téma knihy a seznamovali jsme se s termíny spisovatel, ilustrátor, vydavatel. Stali se z nás navrhovatelé obálek knížek, ilustrátoři básničky o Mrazíkovi. Seznámili jsme se s pojmem světadíl a společně vytvořili malou mapu. S odcházející zimou jsme hovořili o masopustu, tvořili masky, chystali se na karneval. Nastupující jaro bylo ve znamení prvních jarních květů, prvních zpívajících ptáčků. Pustili jsme se i do tvorby komiksů. Práce to byla náročnější a vyžadovala trpělivost.

V příloze naleznete několik obrázků z našeho snažení.

Palečková Zdeňka, vych.

FOTOGALERIE

14.5.2022 13:20 • autor: • kategorie:
Páteční odpoledne jsme na hřišti plnili čarodějnické úkoly – let na koštěti, hod pavoukem, poznávání po hmatu, hledání rozdílů a skok přes ‚oheň‘, Po splnění všech úkolů dostaly děti sladkou odměnu a potvrzení čarodějnické zkoušky opravňující k vykonávání čarodějnické činnosti😀.
Vychovatelky ŠD
FOTOGALERIE
14.5.2022 13:17 • autor: • kategorie:
V úterý 26. dubna jsme se sešli v herně školní družiny, kde se uskutečnila soutěž ‚Zlatá notička‘. Vybrané děti z každého oddělení zazpívaly sólově nebo v duetu. Nechyběl ani hudební doprovod. Všichni zúčastnění byli odměněni malou cenou a velkým potleskem.
Vychovatelky ŠD
FOTOGALERIE
6.5.2022 13:19 • autor: • kategorie:

27.4.2022 10:20 • autor: • kategorie:

Ve školní družině rádi čteme knížky. Mezi nejoblíbenější patří tituly napsané paní Zuzanou Pospíšilovou. Paní vedoucí z knihovny nám domluvila besedu a tak jsme se 20. dubna s paní spisovatelkou setkali v naší knihovně. Setkání to bylo velmi příjemné. Paní Pospíšilová s sebou přivezla nejen své knihy, ze kterých nám četla úryvky, ale zahrála si s dětmi hry i divadýlko. Čas nám rychle utekl a my se museli rozloučit a vrátit zpět do družiny. Samozřejmě s vypůjčenou knihou od Zuzany Pospíšilové.

Jana Holíková, vychovatelka ŠD

FOTOGALERIE