Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
27.6.2022 8:36 • autor: • kategorie:

Ve školní družině proběhla ve čtvrtek 16. 6. tradiční taneční soutěž o „Pohár školní družiny“. Děti si svoji choreografii připravovaly samostatně. Tančili jednotlivci i skupiny. Porotu tvořila děvčata z tanečního kroužku a svou úlohu brala velice zodpovědně. Všichni vystupující překonali trému a nervozitu, zasloužili si proto drobnou sladkou odměnu. První však může být jen někdo. Vítězové získali kromě zmrzlinového poháru také medaili. Taneční odpoledne jsme si všichni užili.

I. Sedláčková
FOTOGALERIE
8.6.2022 9:37 • autor: • kategorie:
Tento svátek se slaví první den měsíce června, ale protože byly ještě nějaké děti na škole v přírodě, slavili jsme až v úterý 7. června. Podle původního plánu jsme měli soutěžit a tancovat na školním hřišti. Tento plán nám však překazil déšť, a tak jsme se museli uchýlit do tělocvičny. I přesto jsme si vše řádně užili.
Vychovatelky ŠD
FOTOGALERIE
30.5.2022 13:56 • autor: • kategorie:

Děti školní družiny pod vedením paní vychovatelek v tajnosti a velmi pilně nacvičovaly „překvapení“ pro rodiče a prarodiče. Vše uzřelo světlo světa ve středu 11. května odpoledne.

Program byl velmi pestrý – písně, básně, tanečky, pohádka, sólový zpěv, hra na klavír, gymnastické sestavy i autorská divadelní hra z pera našich dětí. Vše bylo zakončeno pozváním na výstavu výtvorů z keramického kroužku a výtvarných děl, které děti tvořily v letošním školním roce.

Děti byly úžasné! Výborná atmosféra, smích, slzy radosti i dojetí, úsměvy na tvářích, spokojenost a velký potlesk byly odměnou nám všem.

Za kolektiv vychovatelek Mgr. Katarína Jeřábková

FOTOGALERIE

26.5.2022 10:47 • autor: • kategorie:

Ve ŠD určitě nezahálíme. V lednu jsme ještě využili nově napadaného sněhu k malování. Pak jsme se vypravili do pravěku, hráli si na pravěké lidi, lovili zvěř, chystali hostiny, kreslili na „skálu“. Měsíc březen nám přinesl téma knihy a seznamovali jsme se s termíny spisovatel, ilustrátor, vydavatel. Stali se z nás navrhovatelé obálek knížek, ilustrátoři básničky o Mrazíkovi. Seznámili jsme se s pojmem světadíl a společně vytvořili malou mapu. S odcházející zimou jsme hovořili o masopustu, tvořili masky, chystali se na karneval. Nastupující jaro bylo ve znamení prvních jarních květů, prvních zpívajících ptáčků. Pustili jsme se i do tvorby komiksů. Práce to byla náročnější a vyžadovala trpělivost.

V příloze naleznete několik obrázků z našeho snažení.

Palečková Zdeňka, vych.

FOTOGALERIE

14.5.2022 13:20 • autor: • kategorie:
Páteční odpoledne jsme na hřišti plnili čarodějnické úkoly – let na koštěti, hod pavoukem, poznávání po hmatu, hledání rozdílů a skok přes ‚oheň‘, Po splnění všech úkolů dostaly děti sladkou odměnu a potvrzení čarodějnické zkoušky opravňující k vykonávání čarodějnické činnosti😀.
Vychovatelky ŠD
FOTOGALERIE
14.5.2022 13:17 • autor: • kategorie:
V úterý 26. dubna jsme se sešli v herně školní družiny, kde se uskutečnila soutěž ‚Zlatá notička‘. Vybrané děti z každého oddělení zazpívaly sólově nebo v duetu. Nechyběl ani hudební doprovod. Všichni zúčastnění byli odměněni malou cenou a velkým potleskem.
Vychovatelky ŠD
FOTOGALERIE
6.5.2022 13:19 • autor: • kategorie:

27.4.2022 10:20 • autor: • kategorie:

Ve školní družině rádi čteme knížky. Mezi nejoblíbenější patří tituly napsané paní Zuzanou Pospíšilovou. Paní vedoucí z knihovny nám domluvila besedu a tak jsme se 20. dubna s paní spisovatelkou setkali v naší knihovně. Setkání to bylo velmi příjemné. Paní Pospíšilová s sebou přivezla nejen své knihy, ze kterých nám četla úryvky, ale zahrála si s dětmi hry i divadýlko. Čas nám rychle utekl a my se museli rozloučit a vrátit zpět do družiny. Samozřejmě s vypůjčenou knihou od Zuzany Pospíšilové.

Jana Holíková, vychovatelka ŠD

FOTOGALERIE

13.4.2022 11:41 • autor: • kategorie:
Ve středu 30. března jsme se vydali do knihovny, kde jsme si připomněli známého dánského pohádkáře H. Ch. Andersena. Naše milé paní knihovnice si pro děti připravily několik úkolů, týkajících se knih a knihoven. Po jejich úspěšném splnění děti obdržely malou odměnu. Největší odměnou však bylo příjemně strávené odpoledne.
Jana Holíková, vych.
FOTOGALERIE
30.3.2022 14:15 • autor: • kategorie:
Ve všech odděleních školní družiny jsme si povídali o zimních olympijských hrách a sledovali výkony nejen našich sportovců. Po skončení her, jsme se rozhodly zjistit, co si děti zapamatovaly. Postupně jsme se vystřídali při řešení otázek, které byly rozmístěny na chodbě v 1. patře. Po vyhodnocení odpovědí jsme byly mile překvapeny, co vše děti věděly.
Vychovatelky ŠD
FOTOGALERIE