Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Zápis do 1. tříd 2021/2022

SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 15. 6. 2021, 16:30 hodin. Na schůzku je nutné mít ochranu dýchacích cest a platné čestné prohlášení:

  1. a) že jsem absolvoval/a v posledních 72 hodinách antigenní test nebo v posledních 7 dnech PCR test s negativním výsledkem
  2. b) že jsem ve lhůtě 90 dnů od prodělání onemocnění COVID-19 
  3. c) že mám ukončené očkování (nebo 22 dní od první vakcíny)  proti onemocnění COVID-19 

Vzor je ke stažení na webových stránkách školy ZDE


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁPISU DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Všichni žáci, kteří si podávali přihlášku do první třídy na naši školu byli přijati. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout:

 v pondělí 17.5. nebo 24.5.2021 (12:00 – 16:00 hodin) a středu 19.5. nebo 26.5.2021 (8:00 – 16:00 hodin). Pokud Vám žádný termín nevyhovuje, volejte na sekretariát školy: 605 376 550. 

Nezapomeňte si prosím vzít Váš občanský průkaz. 

Pro zpětvzetí žádosti (pokud jste se rozhodli umístit Vaše dítě na jinou školu) pište na: tomas.palupa@zskaminky.cz, nebo volejte: 778 110 666.

ROZHODNUTÍ O ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOHÁZKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Rozhodnutí o odkladu si můžete vyzvednout:

 v pondělí 17.5. nebo 24.5.2021 (12:00 – 16:00 hodin) a středu 19.5. nebo 26.5.2021 (8:00 – 16:00 hodin). Pokud Vám žádný termín nevyhovuje, volejte na sekretariát školy: 605 376 550. 

Nezapomeňte si prosím vzít Váš občanský průkaz. 


OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

K zápisu je nutné:

A) pokud mám možnost elektronického podpisu, datové schránky:

– Vyplnit, vytisknutou, podepsat elektronickým podpisem a poslat (datová schránka č. yg5fdut, email) elektronickou formou – Žádost o přijetí dítěte do ZŠ. Žádost získáte na www stránkách https://zapisdozs.brno.cz/. Dále potřebujeme poslat (kopii, sken, fotku) rodného listu dítěte a Přílohu k Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

B) pokud NEmám možnost elektronického podpisu, datové schránky:

– nepodepsanou přihlášku poslat na email školy skola@zskaminky.cz. K podpisu přihlášky budete vyzváni v nejbližší možné době. Dále potřebujeme poslat (kopii, sken, fotku) rodného listu dítěte a Přílohu k Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

C) pokud NEmám možnost elektronického podpisu, datové schránky, emailu:

– Vyplnit, vytisknutou, podepsat a poslat poštou – Žádost o přijetí dítěte do ZŠ. Žádost získáte na www stránkách https://zapisdozs.brno.cz/ a Přílohu k Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Na obálku napište ZÁPIS 2021.

– Vyplnit, vytisknutou, podepsat a v úředních hodinách vhodit žádost do poštovní schránky ve vestibulu školy – Žádost o přijetí dítěte do ZŠ. Žádost získáte na www stránkách https://zapisdozs.brno.cz/. Dále potřebujeme poslat (kopii, sken, fotku) rodného listu dítěte.

D) pokud nemám ani jednu z možných variant (Osobní zápis):

– volejte na tel. číslo: 605 376 550 v úředních hodinách školy (pondělí, středa, pátek) od 8:00 do 12:00 hodin. Proběhne osobní zápis (po předchozí telefonické domluvě) v kanceláři školy od 12.4. do 15.4. (8:00 – 16:00). Nezapomeňte si s sebou vzít rodný list dítěte a občanský průkaz.

Naše škola z kapacitních možností přijímá i žáky nespádové. Pro více informací se na nás neváhejte obrátit.


ONLINE ZÁPIS, KONZULTACE ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Pro zájemce je možnost online zápisu. Více informací vám ráda zodpoví zástupkyně ředitele pro 1. stupeň Mgr. Irena Drábková. Email: irena.drabkova@zskaminky.cz, tel.: 778 468 603.

Pokud máte dotaz ke školní zralosti vašeho dítěte, které je spádové do naší školy, neváhejte kontaktovat naši speciální pedagožku Mgr. Janu Dolníčkovou. Email: jana.dolnickova@zskaminky.cz


ŽÁDOST O ODKLAD

Pokud žádáte o odklad dítěte nezapomeňte k žádosti o přijetí dítěte vyplnit Žádost o odklad a Žádost o přerušení řízení. Vše naleznete na www stránce https://zapisdozs.brno.cz/.  Děti mimo naši spádovost si řeší odklad na své spádové škole. U zápisu je třeba doložit:

  1. doporučení dětské lékařky
  2. doporučení pedagogicko-psychologické poradny

DALŠÍ INFORMACE

Po ukončení mimořádných opatření, bude realizována informační schůzka. Termíny budou včas zveřejněny na našich www stránkách.

Město Brno spolu s mateřskými a základními školami podporuje školní úspěšnost dětí při přechodu do základního vzdělávání. V rámci projektu se pod záštitou náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka a radního města Brna pro oblast školství Mgr. Jaroslava Suchého konají vzdělávací semináře pro rodiče budoucích prvňáčků. Odkaz na leták ZDE.