Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Kontakty

 Adresa školy: 

Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace 

Kamínky 368/5 63400 Brno – Nový Lískovec

Mapa:

IČO: 48511226

DIČ: CZ48511226

IZO: 048511226

RED_IZO: 600108376

email: skola@zskaminky.cz, sekretariat@zskaminky.cz

Datová schránka: yg5fdut

 

Vedení školy:

Mgr. Petr Novák, Ph.D. – ředitel školy – reditel@zskaminky.cz, tel.: 603 578 666

Mgr. Irena Drábková – zástupce pro 1. stupeň – irena.drabkova@zskaminky.cz, tel.: 778 468 603

Mgr. Tomáš Palupa– zástupce pro 2. stupeň – tomas.palupa@zskaminky.cz, tel.: 778 110 666

Provoz školy:

Kristyna Černá – hospodářka školy – sekretariat@zskaminky.cz, mobil: 605 376 550

(provoz kanceláře školy: pondělí – pátek,7:30 – 15:30)

Svatopluk Čech – školník

Bc. Zdeněk Sedlo – správce areálu

Mgr. Martin Sedlo – správce areálu

Bc. Jaroslav Kocián –  pověřenec GDPR – gdpr@jkaccounting.cz, tel.: 602 515 900

 

Školní družina

Mgr. Katarína Jeřábková  – vedoucí školní družiny – tel: 547 422 770, mobil: 603 558 149, email školní družiny – druzina@zskaminky.cz

 

Školní poradenské pracoviště:

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M. – vedoucí školního poradenského pracoviště, výchovný poradce pro 2. stupeň, kariérní poradce, vojtech.novotny@zskaminky.cz

Mgr. Anna Široká – výchovná poradkyně pro 1. stupeň, anna.siroka@zskaminky.cz

Mgr. Michaela Dvořáková – metodik prevence, michaela.dvorakova@zskaminky.cz

Mgr. Hájková Martina – školní psycholožka, martina.hajkova@zskaminky.cz, mobil 770 113 920

Mgr. Jana Dolníčková – speciální pedagožka, jana.dolnickova@zskaminky.cz, mobil 770 113 920

Mgr. Martin Štepanovský – speciální pedagog, martin.stepanovsky@zskaminky.cz

Školní jídelna:

Andrea Uhlířová – vedoucí školní jídelny a školní kuchyně,  mobil: 731 585 723, email školní jídelny – jidelna@zskaminky.cz

 

Bankovní spojení:

ŠKOLA Reiffeisenbank a.s., Brno – město číslo účtu: 5259031028/5500

ŠKOLNÍ JÍDELNA Reiffeisenbank a.s., Brno – město číslo účtu: 5259031001/5500

Informace o platbách:

Variabilní a specifické symboly

 

Zaměstnanci školy:

každý zaměstnanec naší školy má kontaktní mail dle následujícího klíče: jmeno.prijmeni@zskaminky.cz

Třídní učitelé:    
Mgr. Jana Chytilová  1. A jana.chytilova@zskaminky.cz
Bc. Marie Menšíková  1. B marie.mensikova@zskaminky.cz
Mgr. Bohdana Minářová 2. A bohdana.minarova@zskaminky.cz
Mgr. Jindra Severinová  2. B jindra.severinova@zskaminky.cz
PaedDr. Zdeňka Bučková 3. A zdenka.buckova@zskaminky.cz
Mgr. Anna Široká 3. B anna.siroka@zskaminky.cz
Mgr. Ludmila Policarová  4. A ludmila.policarova@zskaminky.cz
Mgr. Kateřina Stloukalová 4.B katerina.stloukalova@zskaminky.cz
Mgr. et Mgr. Pavlína Kučerová 5. A pavlina.kucerova@zskaminky.cz
Mgr. Marcela Drábková 5. B marcela.drabkova@zskaminky.cz
Mgr. Jana Oujezdská 6. A jana.oujezdska@zskaminky.cz
Mgr. Igor Stejskal 6. B igor.stejskal@zskaminky.cz
Mgr. Jan Nekvapil 7.A jan.nekvapil@zskaminky.cz
Mgr. Josef Pohanka  7.B josef.pohanka@zskaminky.cz
Mgr. Štěpán Vystrčil 8. A stepan.vystrcil@zskaminky.cz
Mgr. Michaela Dvořáková 8. B michaela.dvorakova@zskaminky.cz
Ing. Ilona Mátlová 9. A ilona.matlova@zskaminky.cz
Mgr. Hana Prokopová 9. B hana.prokopova@zskaminky.cz
Netřídní učitelé:
Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M.   vojtech.novotny@zskaminky.cz
Mgr. Helena Hanousková helena.hanouskova@zskaminky.cz
Mgr. Andrea Klempová andrea.klempova@zskaminky.cz
Mgr. Martin Blaťák martin.blatak@zskaminky.cz
Mgr. Kateřina Prášilová katerina.prasilova@zskaminky.cz
Mgr. Andrea Kavlíková andrea.kavlikova@zskaminky.cz
Mgr. Martina Geidlová martina.geidlova@zskaminky.cz
Adéla Něničková adela.nenickova@zskaminky.cz
Alena Nekolová alena.nekolova@zskaminky.cz
Asistenti pedagoga:
Hermanová Adéla Dis.  5.B adela.hermanova@zskaminky.cz
Ing. Ilona Mátlová 9.A  ilona.matlova@zskaminky.cz
Tereza Dufková 7.A  tereza.dufkova@zskaminky.cz
Mgr. Laura Mynářová  4.A laura.mynarova@zskaminky.cz
Adéla Něničková 1.A adela.nenickova@zskaminky.cz
Jan Minář  2.A jan.minar@zskaminky.cz
Lenka Zoubelová 6.A lenka.zoubelova@zskaminky.cz
Alena Nekolová  1.A alena.nekolova@zskaminky.cz
Veronika Bloudíčková 5.A veronika.bloudickova@zskaminky.cz
Lenka Vlčková Kryčerová 2.B lenka.krycerova@zskaminky.cz
Jitka Holzerová 1.B jitka.holzerova@zskaminky.cz
Bára Roztočilová 6.B bara.roztocilova@zskaminky.cz
Markéta Tirindová 4.B marketa.tirindova@zskaminky.cz
Vychovatelky:
 Mgr. Katarína Jeřábková katarina.jerabkova@zskaminky.cz
Ivana Sedláčková ivana.sedlackova@zskaminky.cz
Jana Holíková jana.holikova@zskaminky.cz
Adéla Hermanová Dis. adela.hermanova@zskaminky.cz
Mgr. Martina Geidlová martina.geidlova@zskaminky.cz