Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Kontakty

 Adresa školy:

Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Kamínky 368/5 63400 Brno – Nový Lískovec

IČO: 48511226

DIČ: CZ48511226

IZO: 048511226

RED_IZO: 600108376

email: skola@zskaminky.cz, sekretariat@zskaminky.cz

Datová schránka: yg5fdut

 

Vedení školy:

Mgr. Petr Novák, Ph.D. – ředitel školy – reditel@zskaminky.cz, tel.: 603 578 666

Mgr. Irena Drábková – zástupce pro 1. stupeň – irena.drabkova@zskaminky.cz, tel.: 778 468 603

Mgr. Tomáš Palupa– zástupce pro 2. stupeň – tomas.palupa@zskaminky.cz, tel.: 778 110 666

Provoz školy:

Kristyna Černá – hospodářka školy – sekretariat@zskaminky.cz, tel: 547 422 777, mobil: 605 376 550, fax: 547 422 778,

(provoz kanceláře školy: pondělí – pátek,7:30 – 15:30)

Svatopluk Čech – školník

Ing. Jiří Šmarda – správce areálu

Bc. Jaroslav Kocián –  pověřenec GDPR – gdpr@jkaccounting.cz, tel.: 602 515 900

 

Školní družina

Mgr. Katarína Jeřábková  – vedoucí školní družiny – tel: 547 422 770, mobil: 603 558 149, email školní družiny – druzina@zskaminky.cz

 

Školní poradenské pracoviště:

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M. – vedoucí školního poradenského pracoviště, výchovný poradce pro 2. stupeň, vojtech.novotny@zskaminky.cz

Mgr. Anna Široká – výchovná poradkyně pro 1. stupeň, anna.siroka@zskaminky.cz

Mgr. Michaela Dvořáková – metodik prevence, michaela.dvorakova@zskaminky.cz

Mgr.  Gabriela Hrouzková – školní psycholožka, gabriela.hrouzkova@zskaminky.cz, mobil 770 113 920

Mgr. Jana Dolníčková – speciální pedagožka, jana.dolnickova@zskaminky.cz, mobil 770 113 920

 

Školní jídelna:

Andrea Uhlířová – vedoucí školní jídelny a školní kuchyně,  mobil: 731 585 723, email školní jídelny – jidelna@zskaminky.cz

 

Bankovní spojení:

ŠKOLA Reiffeisenbank a.s., Brno – město číslo účtu: 5259031028/5500

ŠKOLNÍ JÍDELNA Reiffeisenbank a.s., Brno – město číslo účtu: 5259031001/5500

Informace o platbách:

Variabilní a specifické symboly

 

Zaměstnanci školy:

každý zaměstnanec naší školy má kontaktní mail dle následujícího klíče: jmeno.prijmeni@zskaminky.cz

Třídní učitelé:    
Mgr. Jana Chytilová  1. A jana.chytilova@zskaminky.cz
Bc. Marie Menšíková  1. B marie.mensikova@zskaminky.cz
Ludmila Cempírková  2. A ludmila.cempirkova@zskaminky.cz
Mgr. Jindra Severinová  2. B jindra.severinova@zskaminky.cz
Mgr. et Mgr. Pavlína Kučerová 3. A pavlina.kucerova@zskaminky.cz
Mgr.  Marcela Drábkova 3. B marcela.drabkova@zskaminky.cz
PaedDr. Zdeňka Bučková 4. A zdenka.buckova@zskaminky.cz
Mgr. Anna Široká 4. B anna.siroka@zskaminky.cz
Kateřina Štouračová 5. A katerina.stouracova@zskaminky.cz
Mgr. Dagmar Hrazdílová 5. B dagmar.hrazdilova@zskaminky.cz
Mgr. Štěpán Vystrčil 6. A stepan.vystrcil@zskaminky.cz
Mgr. Eva Gavendová 6. B eva.gavendova@zskaminky.cz
Mgr. Martin Blaťák 7. A martin.blatak@zskaminky.cz
Mgr. Hana Sýkorová 7. B hana.sykorova@zskaminky.cz
Mgr. Jana Vejrostová 8. A jana.vejrostova2@zskaminky.cz
Mgr. Aleš Otýpka 8. B ales.otypka@zskaminky.cz
Mgr. Josef Pohanka  9. A josef.pohanka@zskaminky.cz
Mgr. Michaela Dvořáková 9. B michaela.dvorakova@zskaminky.cz
Netřídní učitelé:
Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M.   vojtech.novotny@zskaminky.cz
Mgr. Helena Hanousková helena.hanouskova@zskaminky.cz
Mgr. et Mgr. Martina Ušatá   martina.usata@zskaminky.cz
Mgr. Andrea Klempová andrea.klempova@zskaminky.cz
Mgr. Šárka Věčorková sarka.vecorkova@zskaminky.cz
Mgr. Jan Nekvapil jan.nekvapil@zskaminky.cz
Asistenti pedagoga:
Mgr. Laura Mynářová   laura.mynarova@zskaminky.cz
Lucie Dubová   lucie.dubova@zskaminky.cz
Mgr. Martina Geidlová martina.geidlova@zskaminky.cz
Mgr. Eva Králová   eva.kralova@zskaminky.cz
Ing. Ilona Mátlová   ilona.matlova@zskaminky.cz
Tereza Dufková   tereza.dufkova@zskaminky.cz
Veronika Kráčmarová   veronika.kracmarova@zskaminky.cz
Mgr. Andrea Kavlíková   andrea.kavlikova@zskaminky.cz