Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Školní jídelna

Od 21.2.2022 budeme opět dělat pro děti svačiny.

Výdej svačin bude od 9,40 do 10,00 v době velké přestávky ve školní jídelně. Objednávání svačin: na stránkách www.stava.cz – nutné mít na stravovacím účtě dostatečný obnos peněz mailem  jidelna@zskaminky.cz , kdy společně nastavíme na  stravovacím účtě strávníka pravidelnost odběru svačin, není nutný každodenní odběr. Přihlašování  a odhlašování  svačin 1 pracovní den dopředu do 10,30 hod. Dopolední svačina bude pro všechny strávníky stejná, hmotnost porce je 100g  + 2 dcl nápoje. Cena svačinky je 15 Kč pro strávníka.


Výdej obědů pro žáky v karanténě:

Vážení rodiče a strávníci,
v případě, že budete muset nastoupit do karantény a máte řádně objednané obědy, je možné obědy odebírat v případě, že žák má distanční výuku, za dotovanou cenu, obědy si vyzvedne zákonný zástupce, který nemá nařízenou karanténu a nemá příznaky onemocnění.
Výdej do jídlonosičů od 11,00 do 11,30. V jinou dobu není možný odběr.
V případě karantény , kdy neprobíhá distanční výuka, odběr obědů možný za dotovanou cenu pouze první den, poté jsou obědy vydávány za plnou cenu.
Obědy nejsou odhlašovány automaticky, musí se provést řádné odhlášení do 10,30 hod den dopředu, pokud oběd nebude řádně odhlášen a ani vyzvednut je automaticky  počítán za plnou cenu. Odhlašování na www.strava.cz nebo na jidelna@zskaminky.cz.

Úřední hodiny pro vyřízení stravného (pro zakoupení čipu, přihlášení ke stravování) jsou každý pracovní den od 7:40 – 8:00 hod, 9:40 – 10:00 hod a 11:00 – 13:00 hod.


Měsíční zálohy od 1. 3. 2022

Žáci 6 – 10 let

Obědy záloha 640 Kč + svačinky 300 Kč

Žáci 11 – 14 let

Obědy záloha 700 Kč + svačinky 300 Kč

Žáci 15 a více let

Obědy záloha 760 Kč + svačinky 300 Kč

Studenti SOŠ

obědy záloha 1000 Kč

Cizí strávníci

obědy záloha 1600 Kč

V závislosti na ceně potravin se cena obědů může v průběhu roku měnit. Prosím dbejte na to, aby Vaše platba byla připsána na náš účet včas a Vaše dítě mělo oběd (popřípadě i svačinu ) od 1.dne následujícího měsíce.


Školní jídelna zabezpečuje stravování žákům a zaměstnancům ZŠ a cizím strávníkům. Školní jídelna NEPOSKYTUJE dietní stravování.

Strávníci jsou povinni dodržovat dobu výdeje pro ně vyhrazenou.

Výdejní doba: 

11:00 – 11:20 hod. cizí strávníci, výdej do jídlonosičů 

11:40 – 13:45 hod. žáci a zaměstnanci ZŠ 

Oběd domů a cizím strávníkům bude vydán pouze do NEskleněných nádob.

Strava je určena k přímé spotřebě, při odebírání stravy mimo jídelnu, neodpovídá kuchyně za její eventuální znehodnocení způsobené nesprávným zacházením. Za nevyzvednutou nebo neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

Dohled nad žáky v průběhu jejich stravování zajišťuje pedagogický pracovník školy dle stanoveného rozpisu dohledu.  Žáci se řadí k výdejnímu okénku tak, jak přišli a dodržují rozestupy dle opatření a nařízení. Přednost u výdeje může povolit pouze vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka nebo dozorující pedagog.

Každý strávník si při registraci zvolí typ platby, který lze dle potřeby měnit:

STRAVA SE PLATÍ PŘEDEM!!!!

A) Bezhotovostně – trvalým nebo jednorázovým příkazem (údaje viz „Přihláška ke stravování“), datum zadání příkazu nejpozději tři pracovní dny před začátkem nového měsíce     

B) Inkasem – odběratel dá souhlas k inkasu ve svém finančním úřadě a dodavatel si inkasuje částku pět pracovních dnů před začátkem nového měsíce

C) Složenkou – na vyžádání u vedoucí školní kuchyně

Číslo účtu školní jídelny: 5259031001/5500

V případě pozdní úhrady může být strávník přihlášen na základě dokladu o platbě (např. ústřižek složenky, kopie příkazu k úhradě), nedoporučuje se vkládat peníze přímo na účet školní jídelny z důvodu vysokých poplatků.

Odhlašování a přihlašování stravy je nutné provádět  1 den předem do 10:00 hod.  osobně ve školní kuchyni nebo telefonicky na tel.čísle: 731 585 723 nebo e-mailem: jidelna@zskaminky.cz nebo na stránkách www.strava.cz (pro registrované). Výjimku tvoří poslední den před prázdninami a svátky, kdy je možnost odhlášení na tento den pouze dva dny předem. Je-li strava odhlášena alespoň 24 hodin před započetím stravování, sníží se o částku za ni zaplacenou částka k placení v dalším měsíci. Případný přeplatek se na konci školního roku nebo při ukončení stravování vrátí převodem na příslušný účet ve finančním ústavu. U žáků, kteří pokračují ve školní docházce, se vrací přeplatky nad 100 Kč, strávníkům, kteří končí stravování, se vrací přeplatek v plné výši.

Školní jídelna zabezpečuje stravování žákům, zaměstnancům ZŠ a ŠJ za zvýhodněné stravné jen po dobu docházky do školy. V případě nepřítomnosti a zájmu odebírat stravu jsou tito povinni si hradit stravné za plnou úhradu nákladů na oběd

Odběr stravy se eviduje přes počítačový snímač na čipy. Čip je povinen každý strávník nosit denně s sebou pro kontrolu na výdej stravy. Při ztrátě čipu je nutno si koupit nový čip v hodnotě 120,-Kč a její ztrátu neprodleně hlásit v kanceláři ŠJ aby se zabránilo jejímu zneužití. V případě zapomenutí čipu si strávník sám vytiskne náhradní stravenku na elektronické stravenkářce, první dvě stravenky v měsíci zdarma, třetí již za poplatek 5,- Kč, který bude stržen z konta strávníka. Při ukončení stravování se poplatek ani čipy nevrací. 

Při odchodu ze ZŠ jsou rodiče povinni odhlásit dítě i ze školní jídelny, výjimku tvoří žáci devátých tříd, kteří jsou na konci školního roku ze stravování vyřazeni automaticky. Ostatní strávníci jsou povinni ukončení stravování ohlásit.

Každý strávník je povinen se při ukončení stravování informovat o výši svého finančního konta a bez odkladu nedoplatek vyrovnat.

Ceny stravného od 1. 3. 2022:

Žáci 6-10 let dotovaná cena 32 Kč, plná cena 60 Kč

Žáci 11- 14 let dotovaná cena 35 Kč, plná cena 63 Kč

Žáci 15 a více let dotovaná cena 38 Kč, plná cena 66 Kč

Zaměstnanci ZŠ 66 Kč (včetně příspěvku)

Cizí strávníci 80 Kč

Na základě vyhlášky číslo 107/2005 Sb. o školním  stravování jsou žáci do cenových kategoriích rozdělení podle svého věku, který dovrší v průběhu daného školního roku (tj. od 1.9. do 31.8.). Provoz školní jídelny je od 11:00 do 14:00 hodin.

Výdej obědů je od 11:00 do 13:45 hodin.

11:00 – 11:20 hod. – obědy podávané domů (v případě nemoci dítěte a cizí strávníci) 

11:40 – 13:45 hod. – žáci a zaměstnanci ZŠ 

Aktuální jídelníček, objednávku svačinek a obědů najdete na webových stránkách strava.cz, do volného pole napište číslo 4630 (kód jídelny ZŠ Kamínky).

Přihlášku ke stravování do školní jídelny si můžete stáhnou ZDE.
Přihlášku pro cizí strávníky si můžete stáhnout ZDE.