Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Školní jídelna

Úřední hodiny pro vyřízení stravného (pro zakoupení čipu, přihlášení ke stravování) jsou každý pracovní den od 7:40 – 8:00 hod, 9:40 – 10:00 hod a 11:00 – 13:00 hod.


Měsíční zálohy od 1. 9. 2022

Žáci 6 – 10 let

Obědy záloha 710 Kč + svačinky 420 Kč

Žáci 11 – 14 let

Obědy záloha 780 Kč + svačinky 420Kč

Žáci 15 a více let

Obědy záloha 840 Kč + svačinky 420 Kč

Cizí strávníci

obědy záloha 1890 Kč

V závislosti na ceně potravin se cena obědů může v průběhu roku měnit. Prosím dbejte na to, aby Vaše platba byla připsána na náš účet včas a Vaše dítě mělo oběd (popřípadě i svačinu ) od 1.dne následujícího měsíce.


Školní jídelna zabezpečuje stravování žákům a zaměstnancům ZŠ a cizím strávníkům. Školní jídelna NEPOSKYTUJE dietní stravování.

Strávníci jsou povinni dodržovat dobu výdeje pro ně vyhrazenou.

Výdejní doba: 

11:00 – 11:30 hod. cizí strávníci, výdej do jídlonosičů 

11:40 – 13:45 hod. žáci a zaměstnanci ZŠ 

Oběd domů a cizím strávníkům bude vydán pouze do NEskleněných nádob.

Strava je určena k přímé spotřebě, při odebírání stravy mimo jídelnu, neodpovídá kuchyně za její eventuální znehodnocení způsobené nesprávným zacházením. Za nevyzvednutou nebo neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada je účtována v plné výši.

Dohled nad žáky v průběhu jejich stravování zajišťuje pedagogický pracovník školy dle stanoveného rozpisu dohledu.  Žáci se řadí k výdejnímu okénku tak, jak přišli a dodržují rozestupy dle opatření a nařízení. Přednost u výdeje může povolit pouze vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka nebo dozorující pedagog.

Každý strávník si při registraci zvolí typ platby, který lze dle potřeby měnit:

STRAVA SE PLATÍ PŘEDEM!!!!

A) Bezhotovostně – trvalým nebo jednorázovým příkazem (údaje viz „Přihláška ke stravování“), datum zadání příkazu nejpozději tři pracovní dny před začátkem nového měsíce     

B) Inkasem – odběratel dá souhlas k inkasu ve svém finančním úřadě a dodavatel si inkasuje částku pět pracovních dnů před začátkem nového měsíce

C) Složenkou – na vyžádání u vedoucí školní kuchyně

Číslo účtu školní jídelny: 5259031001/5500

V případě pozdní úhrady může být strávník přihlášen na základě dokladu o platbě (např. ústřižek složenky, kopie příkazu k úhradě), nedoporučuje se vkládat peníze přímo na účet školní jídelny z důvodu vysokých poplatků.

Odhlašování a přihlašování stravy je nutné provádět  1 den předem do 10:30 hod.  osobně ve školní kuchyni nebo telefonicky na tel.čísle: 731 585 723 nebo e-mailem: jidelna@zskaminky.cz nebo na stránkách www.strava.cz (pro registrované). Výjimku tvoří poslední den před prázdninami a svátky, kdy je možnost odhlášení na tento den pouze dva dny předem. Je-li strava odhlášena alespoň 24 hodin před započetím stravování, sníží se o částku za ni zaplacenou částka k placení v dalším měsíci. Případný přeplatek se na konci školního roku nebo při ukončení stravování vrátí převodem na příslušný účet ve finančním ústavu. U žáků, kteří pokračují ve školní docházce, se vrací přeplatky nad 150 Kč, strávníkům, kteří končí stravování, se vrací přeplatek v plné výši.

Školní jídelna zabezpečuje stravování žákům, zaměstnancům ZŠ a ŠJ za zvýhodněné stravné jen po dobu docházky do školy. V případě nepřítomnosti a zájmu odebírat stravu jsou tito povinni si hradit stravné za plnou úhradu nákladů na oběd

Odběr stravy se eviduje přes počítačový snímač na čipy. Čip je povinen každý strávník nosit denně s sebou pro kontrolu na výdej stravy. Při ztrátě čipu je nutno si koupit nový čip v hodnotě 123,-Kč a její ztrátu neprodleně hlásit v kanceláři ŠJ aby se zabránilo jejímu zneužití. V případě zapomenutí čipu si strávník sám vytiskne náhradní stravenku na elektronické stravenkářce, první dvě stravenky v měsíci zdarma, třetí již za poplatek 5,- Kč, který bude stržen z konta strávníka. Při ukončení stravování se poplatek ani čipy nevrací. 

Při odchodu ze ZŠ jsou rodiče povinni odhlásit dítě i ze školní jídelny, výjimku tvoří žáci devátých tříd, kteří jsou na konci školního roku ze stravování vyřazeni automaticky. Ostatní strávníci jsou povinni ukončení stravování ohlásit.

Každý strávník je povinen se při ukončení stravování informovat o výši svého finančního konta a bez odkladu nedoplatek vyrovnat.

Ceny stravného od 1. 9. 2022:

Žáci 6-10 let dotovaná cena 34 Kč, plná cena 65 Kč

Žáci 11- 14 let dotovaná cena 37 Kč, plná cena 68 Kč

Žáci 15 a více let dotovaná cena 40 Kč, plná cena 71 Kč

Cizí strávníci 90 Kč

Na základě vyhlášky číslo 107/2005 Sb. o školním  stravování jsou žáci do cenových kategoriích rozdělení podle svého věku, který dovrší v průběhu daného školního roku (tj. od 1.9. do 31.8.). Provoz školní jídelny je od 11:00 do 14:00 hodin.

Výdej obědů je od 11:00 do 13:45 hodin.

11:00 – 11:30 hod. – obědy podávané domů (v případě nemoci dítěte a cizí strávníci) 

11:40 – 13:45 hod. – žáci a zaměstnanci ZŠ 

Aktuální jídelníček, objednávku svačinek a obědů najdete na webových stránkách strava.cz, do volného pole napište číslo 4630 (kód jídelny ZŠ Kamínky).

Přihlášku ke stravování do školní jídelny si můžete stáhnou ZDE.
Přihlášku pro cizí strávníky si můžete stáhnout ZDE
Přihlášku pro žáky z Ukrajiny si můžete stáhnout ZDE.