Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

O škole

Milé děti, vážení rodiče, čtenáři našeho webu,

dovolte, abychom vás stručně seznámili s naší školou a její historií. Základní škola, Brno, Kamínky 5 je úplnou základní školou. V současné době poskytuje vzdělávání pro 370 žáků. A děti se k nám nechodí pouze učit. Naši úžasní pedagogové se věnují dětem i v odpoledních volnočasových aktivitách.

Děti chceme vychovávat k samostatnosti a učit je myslet.

Naše škola si stanovila čtyři pilíře vzdělávání, na kterých je budován rozvoj, vzdělání a výchova našich žáků.

 

ALMANACH 30. VÝROČÍ ŠKOLY

OSLAVA 30. VÝROČÍ ŠKOLY

Koncepce školy – ZŠ Kamínky