Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Pro rodiče

Vážení rodiče, milé děti, naše škola je tu pro vás. Podnětné, bezpečné a kreativní prostředí naší komunitní školy nabízí veřejnosti nejen vzdělávání, ale také místo pro všestranný rozvoj dětí, prostor pro setkávání a radost. Vzdělávání na naší škole je postaveno na čtyřech pilířích – matematice a přírodních vědách, technice a robotice, angličtině a dalších cizích jazycích a sportu.

PILÍŘE ŠKOLY – TECHNIKA A ROBOTIKA

PILÍŘE ŠKOLY – ANGLIČTINA A DALŠÍ CIZÍ JAZYKY

PILÍŘE ŠKOLY – MATEMATIKA A PŘÍRODNÍ VĚDY

PILÍŘE ŠKOLY – SPORT A ZDRAVÍ