Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Přihlášky na střední školu

PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY – prozatímní informace

 

VÝBĚR OBORU SŠ 

 • Obory SŠ v Jihomoravském kraji byly žákům předány v Atlasu školství 
 • Kritéria přijímacího řízení si určuje střední škola (třeba sledovat web. stránky středních škol) – zveřejňuje ředitel SŠ
 • do 31.1. – kritéria přijímacího řízení v elektronickém systému

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

 1. kolo – talentová zkouška – PODZIM

– SŠ obory s talentovou zkouškou (umělecké školy, gymnázia se sportovní přípravou)

– forma dle starého způsobu přihlášek (papírová podoba) 

přihlášky do 30. 11. 2023 (max. 2 obory)

 1. kolo – ŘÁDNÉ

– ostatní čtyřleté obory – řádné kolo, možnost volby 3 oborů SŠ

– dle prioritizace (uchazeč seřazuje obory dle svých priorit, po absolvování přijímacího řízení mu bude přiřazena střední škola, která odpovídá výsledku v přijímacím řízení (pořadí nelze v průběhu měnit) 

přihlášky od 1.-20. 2. 2024 (max. 3 obory; 5 oborů v případě dřívějších přihlášek do oborů s talentovou zkouškou)

Jednotná přijímací zkouška – 12. a 15. 4. 2024 (náhradní termín 29. a 30. 4. 2024); 2 termíny i pro uchazeče pro 1 maturitní obor; počítá se lepší výsledek; výsledky až 14. 5. 2024 v elektronickém systému

– ČJ (60 minut), M (70 minut)

– místo konání určí Cermat (1.3.)

Školní přijímací zkouška – některé obory mohou mít i školní zkoušky (dle jednotlivých SŠ); termín může být nově i před JPZ

 1. kolo

– pro žáky, kteří se nedostali na SŠ v 1. kole, stejný postup jako v 1. kole

– možnost volby až 3 oborů SŠ

– přihlášky do 24.5., výsledky do konce 21.6. 

Další kola přijímacího řízení 

– v případě, že se uchazeč nedostal v 1. i 2. kole 

– zajišťují již samy střední školy podle svých kritérií

 

– dle novely elektronický systém evidence přihlášek na SŠ (systém pod Cermatem) – DIPSY (digitální přihlašovací systém)

– prospěch ze ZŠ není povinným kritériem přijímacího řízení na SŠ 

přílohy k přihlášce – stačí obyčejné, neověřené kopie/oskenované; originály třeba dobře uchovat (SŠ si může vyžádat)

– lékařské potvrzení (oficiální formulář/vlastní formulář/formnulář SŠ; vždy musí obsahovat kód a název oboru/oborů, pro které je potvrzení vydáno  

– hodnocení ze ZŠ – podle toho, které hodnocení SŠ požaduje – formou kopií vysvědčení, možná bude nový formulář hodnocení ze ZŠ (bude upřesněno)

– doporučení z PPP (pro žáky, u kterých PPP uznala nárok na navýšení času u přijímacích zkoušek)

– odvolání – pouze v případě pochybení SŠ při organizaci přijímacího řízení (formálně zachováno, bude minimálně využíváno, ne v případě, že se žák „nedostal“) 

– zpětvzetí přihlášky – pokud uchazeč nebude chtít na SŠ, na kterou byl přijat, nastoupit (zaniká však nárok na další místa v přihláškách daného kola)

 

PŘIHLÁŠKA NA SŠ 

– všechny přihlášky budou evidovány v elektronickém systému (15.1. termín spuštění systému, od 1.2. pro veřejnost)

– možnost podat třemi způsoby: 

ELEKTRONICKÁ PODOBA – NEJJEDNODUŠŠÍ 

 • zadání přihlášek do elektronického systému DIPSY přímo zákonnými zástupci (ověření pomocí identity občana, např. elektronické bankovní identity) 
 • propojen s registrem osob
 • zadání přihlášek, oborů, seřazení podle priorit, nahrání elektronických příloh
 • v systému informace o místě konání JPZ, výsledcích přijímacího řízení 

PAPÍROVÁ PODOBA

 • Zvláštní formulář – NOVÝ, neplatí staré formuláře (prihlaskynastredni.cz)
 • ředitel střední školy oboru na 1. místě zadá přihlášky na školy do elektronického systému; Cermat (elektronický systém DIPSY) určí uchazeči jeho registrační číslo (registrační číslo uchazeči sdělí ředitel SŠ na 1. místě) 
 • přílohy v papírové podobě (+ papírové kopie příloh) 
 • žák/zákonný zástupce doručí přihlášky řediteli příslušné střední školy (lepší osobně než poštou)

HYBRIDNÍ PODOBA

 • s podporou elektronického systému DIPSY; Cermat (elektronický systém DIPSY) určí uchazeči jeho registrační číslo
 • vyplnění přihlášek v elektronickém systému, vytisknutí výpisů elektronických přihlášek, fyzické doručení na střední školy na střední školy (bez příloh, ty se vkládají elektronicky do elektronického systému)

ZÁPISOVÝ LÍSTEKZANIKÁ, dle novely již není potřeba 

DALŠÍ INFORMACE: 

prihlaskynastredni.cz 

identitaobcana.cz 

dipsy.cz

Informace MŠMT