Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Přihlášky na střední školu

PŘIHLÁŠKA NA SŠ 

  • Zvláštní formulář, oboustranný list (ne 2 listy !!!) 
  • Vydá žákovi základní škola – s předvyplněnou hlavičkou (jméno, datum narození, trvalé bydliště) a známkami za 8. a 1. pololetí 9. třídy
   • V případě změny osobních údajů je třeba toto nahlásit co nejdříve základní škole 
   • Známky za 2. pololetí 2019/2020 (distanční výuka) se do hodnocení v příjímacím řízení nepočítají, ale v přihlášce uvedeny budou
 • Žák se zákonným zástupcem – doplní informace o školách, na které se hlásí (kód a název oboru), kontaktní údaje, místo, datum, podepíší (oba !!!).
 • V případě přihlášení na 2 obory se vyplňují 2 přihlášky, a to jako stejnopisy – pořadí škol na 1. a 2. místě musí být stejné v obou stejnopisech !!!
 • Vyplnění zdravotního potvrzení od lékaře, že je žák zdravotně způsobilý přihlásit se na daný obor SŠ
 • žák zpět odevzdá základní škole – škola doplní do přihlášky účast na olympiádách, v soutěžích apod. (v případě dalších schopností, zájmů a aktivit, které chce žák mít uvedeny na přihlášce toto doloží škole – vých. poradce Novotný), ředitel základní školy přihlášku potvrdí a škola přihlášku vydá zpět žákovi
 • žák/zákonný zástupce doručí přihlášku řediteli příslušné střední školy (lepší osobně než poštou) žák se tímto přihlašuje k přijímacímu řízení na SŠ

ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

 • zvláštní formulář
 • Vydává základní škola žáku/zákonnému zástupci oproti podpisu vždy pouze 1 formulář
 • Vyplňuje žák/zákonný zástupce – !! POZOR – pouze jednou, pozor na chyby
 • Žák/zákonný zástupce doručí na školu, na kterou se žák dostal (lepší osobně než poštou) do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí na SŠ žák se tímto zapisuje ke studiu na SŠ

VÝBĚR OBORU SŠ 

 • Obory SŠ v Jihomoravském kraji byly žákům předány v Atlasu škol 
 • Kritéria přijímacího řízení si určuje střední škola (třeba sledovat web. stránky) středních škol – zveřejňuje ředitel SŠ – do 31.10. (0. kolo), do 31.1. (1. kolo) 
 • Jednotná přijímací zkouška – v případě přihlášky na 2 obory 2 termíny zkoušky (12.4. a 13.4.) – počítá se lepší výsledek – !! POZOR – ne všechny SŠ musí uznávat Jednotnou přijímací zkoušku 

   0. kolo 

– SŠ obory s talentovou zkouškou (umělecké školy, gymnázia se sportovní přípravou) – součástí přijímacího řízení může být kromě talentové zkoušky (leden-únor) také Jednotná přijímací zkouška !!

přihlášky do 30.11. (max. 2 obory)

 1. kolo 

– ostatní čtyřleté obory – řádné kolo, možnost volby 2 oborů SŠ

přihlášky do 1.3. (max. 2 obory)

 1. kolo

– pro žáky, kteří se nedostali na SŠ v 1. kole

– neomezený počet přihlášek, žák vybírá SŠ podle toho, jestli jsou na ní ještě volná místa

http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/informace-k-prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

S dotazy se neváhejte obrátit na: Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M. – vedoucí školního poradenského pracoviště, výchovný poradce pro 2. stupeň, vojtech.novotny@zskaminky.cz