Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Školská rada

Ze strany zřizovatele byli do školské rady jmenováni:

Ing., Mgr. Lenka Brabcová

Vladimíra Křivánková

Ing. Jan Privarčák

Výsledky voleb do školské rady ze dne 23. 1. 2018

Ze strany pedagogických pracovníků byli zvoleni:

PaedDr. Zdeňka Bučková

Mgr. Bohdana Minářová

Mgr. Anna Široká

Výsledky voleb do školské rady ze dne 16. 1. 2018

Ze strany zákonných zástupců byli zvoleni:

Mgr. Hana Čípová

Jana Gruberová

Mgr. Blanka Petříková

Členové školské rady_2018

Školská_rada

Školská_rada_jednací_řad_ZŠ_Kamínky

Školská_rada_volební_řad_ZŠ_Kamínky

Zápis se schůze Školské rady konané dne 15.6.2021

Zápis ze schůze Školské rady konané dne 16.6.2020

Zápis ze schůze Školské rady konané dne 22. 10. 2019

Zápis ze schůze Školské rady konané dne 21. 5. 2019