Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Školská rada

Ze strany zřizovatele byli do školské rady jmenováni:

Ing., Mgr. Lenka Brabcová

Vladimíra Křivánková

Ing. Jan Privarčák

Výsledky voleb do školské rady

Ze strany pedagogických pracovníků byli zvoleni:

PaedDr. Zdeňka Bučková

Mgr. Jana Chytilová

Mgr. Anna Široká

Výsledky voleb do školské rady

Ze strany zákonných zástupců byli zvoleni:

Mgr. Hana Čípová

PhDr. Milan Stanislav Ženčák

Blanka Kandrnalová


Školská_rada

Školská_rada_jednací_řad_ZŠ_Kamínky

Školská_rada_volební_řad_ZŠ_Kamínky

Zápis ze schůze Školské rady 24. 5. 2023