Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Školská rada

Ze strany zřizovatele byli do školské rady jmenováni:

Ing., Mgr. Lenka Brabcová

Vladimíra Křivánková

Ing. Jan Privarčák

Výsledky voleb do školské rady ze dne 23. 1. 2018

Ze strany pedagogických pracovníků byli zvoleni:

PaedDr. Zdeňka Bučková

Mgr. Bohdana Minářová

Mgr. Anna Široká

Výsledky voleb do školské rady ze dne 16. 1. 2018

Ze strany zákonných zástupců byli zvoleni:

Mgr. Hana Čípová

Jana Gruberová

Mgr. Blanka Petříková

Členové školské rady_2018

Školská_rada

Školská_rada_jednací_řad_ZŠ_Kamínky

Školská_rada_volební_řad_ZŠ_Kamínky

Zápis ze schůze Školské rady konané dne 16.6.2020

Zápis ze schůze Školské rady konané dne 22. 10. 2019

Zápis ze schůze Školské rady konané dne 21. 5. 2019