Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Školská rada

Ze strany zřizovatele byli do školské rady jmenováni:

Ing., Mgr. Lenka Brabcová

Vladimíra Křivánková

Ing. Jan Privarčák

Výsledky voleb do školské rady ze dne 8. 6. 2021

Ze strany pedagogických pracovníků byli zvoleni:

PaedDr. Zdeňka Bučková

Mgr. Jana Chytilová

Mgr. Anna Široká

Výsledky voleb do školské rady ze dne 8. 6. 2021

Ze strany zákonných zástupců byli zvoleni:

Mgr. Hana Čípová

Jana Gruberová

Mgr. Blanka Petříková


Členové školské rady 2021

Školská_rada

Školská_rada_jednací_řad_ZŠ_Kamínky

Školská_rada_volební_řad_ZŠ_Kamínky

Zápis ze schůze Školské rady 1.11. 2022