Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Projekty a inovace

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

 

 

 

 

 

 

Škola je zapojena do projektu MAP Brno IV

 


Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna. 


Školní poradenské pracoviště Kamínky

Projekt Školní poradenské pracoviště Kamínky (reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001480) je spolufinancovaný Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozvoj školy prostřednictvím školního speciálního pedagoga, školního psychologa, spolupráce a vzdělávání pedagogů, inovativního vzdělávání žáků a tematických a komunitních setkávání v ZŠ.


Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.


1.PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

Cílem projektu je zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání.

 


Statutární město Brno realizuje od 1. 9. 2019 projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV), jeho celkové náklady dosahují téměř 35,5 mil. Kč a spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.

Více se o projektu dozvíte na těchto stránkách.

Projekt „Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách“ (č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005647)

V rámci projektu škola získala čtyři interaktivní tabule, které byly instalovány do odborných učeben.

Více se o projektu dozvíte na těchto stránkách.

Projekt  „Speciální pedagogické centrum ZŠ Kamínky III“ (reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011451“)

Projekt je zaměřen na rozvoj základní školy prostřednictvím personální podpory – speciálního pedagoga a školního psychologa, realizací klubů pro žáky a sdílením zkušeností a tandemovým vzděláváním ve školní družině.

Projekt „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“ (reg. č. „CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126“)

Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací zapojených do projektu za účelem zvýšení kvality a inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality, a osvěta k inkluzivnímu vzdělávání pro rodiče a veřejnost ve městě Brně.

Více se o projektu dozvíte na těchto stránkách.