Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
27.3.2024 13:17 • autor: • kategorie:

Dne 26.3.2024 jsme se vydali se školní družinou na slavnostní otevření dřevěné lávky, která vede přes Koniklecovu louku. Při slavnostním otevření lávky jsme se dozvěděli zajímavé informace o její stavbě. Procházka po ní byla úžasným zážitkem, děti měly krásný výhled Vycházku jsme zakončili hrou a společným povídáním na téma “ Jak můžeme přispět k ochraně přírody“.

Vychovatelky ŠD 
FOTOGALERIE
26.3.2024 14:07 • autor:

V pondělí 25. 3. 2024 se vybraní žáci 3. – 5. tříd naší školy zúčastnili obvodního kola ve šplhu na ZŠ Bosonožská.

Skvěle šplhali a 4krát stáli na pomyslných stupních vítězů.

V kategorii 3. tříd nejlépe uspěl David Budinský, který vyšplhal jako pátý.

V kategorii 4. tříd Tereza Mudrová vyšplhala také jako pátá.

Jan Foltýn získal 3. místo a Jakub Obořil si vybojoval vynikající 1. místo. V kategorii 5. tříd naši žáci získali dvě bronzové medaile. V kategorii děvčat třetí místo obsadila Elea Bourely, v kategorii chlapců si 3. místo vyšplhal Eduard Kolář. Jmenovaní medailisté postupují do městského kola ve šplhu, které se bude konat 17. 4. 2024 na ZŠ Svážná.
Našim závodníkům blahopřejeme za skvělé výkony a držíme palce v dalších soutěžích.
PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

26.3.2024 11:07 • autor:

V únoru tohoto roku měla třída 5.B projekt zaměřený na zdravé stravování.

Žáci se seznámili s chodem školní kuchyně a sestavováním jídelníčku dle nutričního doporučení, na závěr dostali za úkol sestavit jídelníček na jeden týden (sladké jídlo + rybí pokrm).

Všem se podařilo vytvořit skvělé jídelníčky a nakonec jsme  se rozhodly, že v týdnu od 8. 4. 2024 do 12. 4. 2024 uvaříme dle představ žáků 5.B.

Věřím, že všichni strávníci ocení jejich práci a všem bude chutnat.

Andrea Uhlířová

Vedoucí školní kuchyně

25.3.2024 10:50 • autor:

Tradiční akce Noc s Andersenem na naší základní škole letos proběhla v pátek 22. března 2024. Jejím cílem bylo dětem nejen rozšířit obzory, ale hlavně je vést ke čtení a čtenářství. Prostřednictvím ní se mohou
seznámit se zajímavými knihami a pohádkami, které jsou nedílnou součástí našeho světa.

Děti třetích tříd ZŠ Kamínky se i letos připojily k těm, kteří si připomínají největšího světového pohádkáře Hanse Christiana Andersena a některá významná výročí, například180 let od prvního vydání Andersenovy pohádky Sněhová královna nebo 75. narozeniny brněnského spisovatele, ilustrátora, grafika Petra Síse.

Na Noc s Andersenem děti pro své rodiče připravily společně se svými tř. učitelkami autorskou veršovanou pohádku Popelka z dílny paní vychovatelky Ivany Sedláčkové, která sklidila velký potlesk. Vyprávěly o svých oblíbených knihách a četly z nich krátké úryvky. K příjemné a uvolněné atmosféře přispělo i srdečné vzpomínání rodičů na dobu jejich dětského čtení. Tato tajuplná noc byla naplněna soutěžemi, kvízy, křížovkami, pantomimou, informacemi o životě H. Ch. Andersena. Rozhýbat svá těla mohli všichni i na večerní diskotéce, při polštářové střelbě a vyzkoušeli si svou odvahu při stezce noční školou. Když byl čas jít spát a děti se zachumlaly do svých spacáků, paní učitelky jim na
dobrou noc přečetly nádhernou Andersenovu pohádku O Malence. Nocování do druhého dne na půdě školy bylo opravdu pohádkové. Probudily se do příjemného slunečného dne. Strávily čas trochu jinak. Vstaly od svých počítačů, tabletů nebo televize a věnovaly se sobě, svým kamarádům a naplno si vychutnávaly každý okamžik. Hans Christian Andersen by řekl: „Pověz mi, jak trávíš čas, a já ti povím, kdo jsi“.

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká / tř. uč. 3.A, 3. B/

FOTOGALERIE

11.3.2024 7:40 • autor:

4.3.2024 11:30 • autor: • kategorie:
I letos nemohl v družinových akcích chybět maškarní karneval. V úterý 20. února se v tělocvičně sešli zástupci pohádkového, filmového i zvířecího světa. Při dobré hudbě si všichni zatančili a dobře pobavili. Ve fotogalerii si pak můžete prohlédnout krásné masky. A co dodat nakonec? Tak zase za rok!
Vychovatelky ŠD
FOTOGALERIE
4.3.2024 11:28 • autor: • kategorie:
 V lednu se již tradičně koná ve školní družině  pěvecká soutěž „Zlatá notička“. Nejprve proběhnou „výběrová“ kola v jednotlivých odděleních. Poté se sejde celá družina a postupující zazpívají před všemi dětmi. Všichni vystupující si zasloužili velkou pochvalu a odměnu, neboť není jednoduché zazpívat před publikem.
     Vítězové se pak zúčastnili obvodního kola “ Superstar ŠD“, které se uskutečnilo 28. února na ZŠ Arménská. Nás reprezentovali – Gabriela Víchová, Eliška Pejřová a Denis Sigmund. Sice nebyli na „bedně“, ale podali skvělý výkon a rozhodně se neztratili. Zaslouží si naše velké poděkování.
Vychovatelky ŠD
FOTOGALERIE
27.2.2024 12:10 • autor:

Po úspěšném oddělení směsí, které prováděli žáci 8. ročníků, čekala laboratorní výuka i jejich starší kamarády. Hlavním tématem bylo měření pH, tedy kyselosti a zásaditosti. Na teorii z vyučovacích hodin si vzpomněli téměř všichni. Kyselina musí vyjít kysele (na stupnici 0 až 7), mýdlo je vyrobeno z hydroxidu, proto musí vyjít zásaditě (8 až 14). Jenže co další látky, se kterými se běžně setkáváme? Jaké pH mají mezi dětmi tolik oblíbené kolové nápoje či „energeťáky“? Kolik naměříme u kečupu, mléka, kávy, šumáku, piva, jaru, zubní pasty, šamponu a mnoha dalších látek?

Na tuto otázku během laboratorního cvičení naši žáci při skupinové práci nacházeli odpovědi a zaznamenávali si je. Dalším úkolem bylo připravit si dle zadání roztoky sody, cukru a soli a následně je také změřit. I s tímto úkolem si všichni poradili na výbornou. Když k tomu připočteme oblíbené bílé laboratorní pláště, laboratorní brýle a odhodlání, byla atmosféra hodiny dokonalá. V další vyučovací hodině jsme výsledky rozebrali, poučili se z drobných chyb, které při určování občas nastaly, a napsali si laboratorní protokol.

Od dětí nechyběly otázky, kdy znovu půjdeme do přípravny chemie. Proto se domnívám, že to stálo
za to.

 

Mgr. Jan Nekvapil, vyučující chemie

FOTOGALERIE

26.2.2024 15:18 • autor:

Naše škola je zapojena do projektu: Rodičovské vouchery. Obvyklou spoluúčast má naše škola 20 %. Více informací na webu BrnoiD.

 

 

 

 

 

23.2.2024 7:35 • autor:

Na ZŠ Kamínky proběhla jako tradičně soutěž čtenářské gramotnosti s názvem Babylon. Žáci 5. až 7. tříd se zapojili do soutěžního klání. Vyzkoušeli si, jak jsou na tom s tzv. čtenářskou gramotností – tedy jak jsou schopni rozumět neznámým textům a jak z nich umějí vybírat důležité informace. Letos se zadané texty zaměřily na zvířata v Zoologické zahradě Brno.
Z pátých tříd se zúčastnilo celkem 33 žáků. V kategorii pro 5. ročník bylo za stoprocentní výkon stanoveno 43 bodů,

úspěšným řešitelem se však stal každý žák, který dosáhl alespoň na 30 bodů. Nejúspěšnějšími řešiteli se v této kategorii stali 1. místo Tobias Klíma z V. B (40 bodů), 2. místo Eduard Kolář z V. B (37 bodů) a 3. místo Justýna Slaninová a Matěj Mařák ze V. B (34 bodů). Z šestých a sedmých tříd se zúčastnilo celkem 53 žáků. V kategorii pro 6. – 7. ročník bylo za stoprocentní výkon stanoveno 50 bodů, úspěšným řešitelem se však stal každý žák, který dosáhl alespoň na 35 bodů. Nejúspěšnějšími řešiteli se v této kategorii stali 1. místo Anastasija Ponzel ze VII. A (46 bodů), 2. místo Vendula Kandrnalová ze VI. B, Jolana Mařáková ze VII. A (45 bodů) a 3. místo Ema Bláhová ze VII. B, Daria Danylchuk ze VII. B, Veronika Kučerová ze VI. A, Tomáš Loubal ze VII. A (44 bodů). Poděkování patří všem účastníkům soutěže a úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Mgr. et Mgr. Pavlína Kučerová, Mgr. Marcela Drábková, Mgr. Jana Oujezdská

a Mgr. Helena Hanousková

 

Babylon – výsledky2024 (1)