Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
24.2.2023 9:35 • autor:

 

Na ZŠ Kamínky proběhla v únoru soutěž čtenářské gramotnosti s názvem Babylon. Žáci 5. až 7. tříd se zapojili do soutěžního klání. Vyzkoušeli si, jak jsou na tom s tzv. čtenářskou gramotností – tedy jak jsou schopni rozumět neznámým textům a jak z nich umějí vybírat důležité informace. Letos se zadané texty zaměřily na zajímavé informace o vesmíru.

V kategorii pro 5. ročník bylo za stoprocentní výkon stanoveno 50 bodů, úspěšným řešitelem se však stal každý žák, který dosáhl alespoň na 35 bodů. Nejúspěšnějšími řešiteli se v této kategorii stali 1. místo Rolenec Lukáš z V. B a Benešová Klára ze V. A (47 bodů), 2. místo Peřina Jakub z V. A (43 bodů) a 3. místo Kučerová Veronika ze V. A (42 bodů).

V kategorii pro 6. – 7. ročník bylo za stoprocentní výkon stanoveno 60 bodů, úspěšným řešitelem se však stal každý žák, který dosáhl alespoň na 42 bodů. Nejúspěšnějšími řešiteli se v této kategorii stali 1. místo Zavadil Damián ze VII. A (54 bodů), 2. místo Kandrnal Matěj ze VII. A (53 bodů) a 3. místo Maděrová Hana ze VII. A (50 bodů).

 

Poděkování patří všem účastníkům soutěže a úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Mgr. Anna Široká, Mgr. Helena Hanousková, Mgr. Jana Oujezdská a PaedDr. Zdeňka Bučková

BABYLON 2023 Výsledky 5. tříd

BABYLON 2023 Výsledky 6. tříd

BABYLON 2023 Výsledky 7. tříd

6.2.2023 9:54 • autor:

„My town“ – to byl název lekce v učebnici angličtiny pro žáky 4. tříd. Seznámili se zde nejen s předložkami místa a výrazy směru, díky čemu byli schopni poradit, jak se může kdo kam dostat, ale také se strukturou města a budovami, které se v něm nachází. Díky projektové výuce a propojení kompetencí jednotlivých předmětů, se mohli žáci 4.A a 4.B třídy zapojit do tvorby vlastního města. Kreativitě se meze nekladly. A výsledné výtvory stály opravdu za to!
Děti si výuku a práci na projektech velmi užily a ohlasy byly díky výstavce na chodbách školy jen pozitivní a obdivné. Už nyní netrpělivě vyhlíží další téma, které by mohly zpracovat podobným způsobem.

Mgr. Andrea Klempová, Mgr.et Mgr. Pavlína Kučerová

16.12.2022 9:58 • autor:

Školní kolo 49. ročníku olympiády v českém jazyce se uskutečnilo na naší škole v týdnu od 28. 11. do 2. 12. 2022. Tato akce je pravidelně určena žákům osmých a devátých tříd. Letos se školního kola zúčastnilo celkem 73 dětí, z toho 19 žáků z 8. A, 22 žáků z 8. B, 20 žáků z 9. A a 12 žáků z 9. B. Třiasedmdesát žáků ze současných osmých a devátých tříd si v průběhu této soutěže změřilo své síly a vědomosti v oblasti jazyka mateřského a komunikačních dovedností. Všichni žáci a žákyně se pokusili splnit úkoly z gramatické a slohové části tak, jak nejlépe dovedli. Rozhodně si většina z nich zaslouží pochvalu za snahu a úsilí. V gramatické části mohli soutěžící získat max. 30 bodů, ve slohové části max. 20 bodů, celkem tedy max. 50 bodů. Do letošního okresního kola, které se uskuteční na jaře příštího roku ve Středisku volného času v Lužánkách, postoupily dvě žákyně z 9. A – Zita Bienertová a Anna Kalousková (49 bodů, 48 bodů). Gratulujeme nejen zmíněným vítězkám olympiády v českém jazyce, ale i ostatním úspěšným řešitelům školního kola.

Mgr. Helena Hanousková, Mgr. Jana Oujezdská, Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M.

23.11.2022 14:59 • autor:

Z domova: Naši chlapci z 8. a 9. ročníku (jmenovitě: Uścinśki, Flajšar a Čupera) se po spanilé jízdě okresním kolem, jež ovládli, zúčastnili se ctí a bronzovým úspěchem krajského kola v městě tatíčka Masaryka Hodoníně. Zde hoši ve svém úsilí padli pouze s týmem Vyškova a tímto už nemohli pomýšlet na medaile z kovů nejcennějších. S rčením konec dobrý, všechno dobré jsme na Martina přijížděli do moravské metropole s bronzem na hrudi. Kdo by po tomto úspěchu našim reprezentantům nepogratuloval.

Sportovní redakce

 

23.11.2022 14:50 • autor:

Hry na pomezí matematiky, informatiky a logiky. Přírodopisné ukázky (nejen) pod mikroskopem. Vývěva a pokusy s ní, odlety lihových raket, hrátky s povrchovým napětím, sledování chemických reakcí. Nesměl chybět zeměpis a města či státní vlajky. A kdo byl nejšikovnější, mohl získat i řidičák na ozobota!

Stejně jako Vám při čtení, i našim žákům z toho šla hlava kolem. V úterý 15. 11. se totiž konal na naší škole Den vědců. Malí vědci od 4. do 7. ročníku byli aktivně zapojeni a vše si pod dohledem pedagogů a žáků osmých a devátých tříd mohli vyzkoušet. Dopoledne tak velice rychle uteklo a nastal čas uklidit připravené experimenty. A jít domů? Ale kdeže! Co by z takového dne měli mladší žáci nebo dokonce předškoláci a jejich rodiče?

Výše uvedení se mohli aktivně zapojit večer, kdy pro ně byly nachystány dílničky po celém 2. patře školy. Filmová krev, vodní sopky, balónkové špízy, křesadlo, další chemické a fyzikální experimenty a hlavně chemikova zahrádka. Děti aktivně sbíraly razítka a následně mohly získat odměnu dle svého výběru.

Bez efektních pokusů z fyziky a z chemie by akce nebyla dokonalá. Zde je nutno podotknout, že nám velice pomohli studenti PdF MU, protože jsme fakultní školou a máme s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity vztahy na výborné úrovni. Ukázky z přírodopisu přitáhly pozornost rovněž mnoha návštěvníků. Aby ne, když se zabývaly aktuálním tématem, kterým je J. G. Mendel. Posledním velkým stanovištěm byla matematika, informatika a robotika. Modely těles, programování robotů, 3D tisk nebo matematické hry na interaktivním panelu. Zkrátka bylo z čeho vybírat a každý si mohl najít to své. Taktéž bylo úžasné, jak nadšeně a aktivně se zapojili naši žáci a pomáhali s vysvětlováním všeho na svých stanovištích dětem. Ohlasy návštěvníků byly pozitivní a celý Den vědců se maximálně vydařil. Jsme také velice rádi za hojnou účast rodičů, žáků i předškoláků. Děkujeme!

Jan Nekvapil, Josef Pohanka

FOTOGALERIE

7.11.2022 9:03 • autor:

Stalo se již tradicí, že 31. října se na ZŠ Kamínky pořádá Halloween. Ten den přichází děti do školy v tematických kostýmech, které si samy zvolí. Chodby i třídy se pak hemží spoustou čarodějnic, kostlivců, upírů, dýní i pavouků, zkrátka typickými halloweenskými příšerkami.

Halloweenu je přizpůsobena i výuka: v matematice se počítají strašidelné příklady, v češtině se píší slohové práce na téma rozdílu mezi Halloweenem a našimi Dušičkami a anglická sekce jako každoročně připravila pro děti prvního stupně tematický program. Letos se nesl v duchu tvoření i fyzických aktivit. Žáci vystřihovali pavučinky z papíru, vyráběli papírového pavoučka, nebo ozdoby ve tvarů dýní, duchů, netopýrů a čarodějnického klobouku. Papírovými koulemi se trefovali do otvoru v podobě otevřených úst ducha a jako detektivové hledali dobře schované atributy Halloweenu na chodbách školy.

Podle radostných výrazů i pochvalných komentářů bylo patrné, že se Halloween opět vydařil, stejně tak jako tradiční lampionový průvod, který tento den příjemně zakončil. Díky změně času probíhal již za tmy, a o to víc vynikly zářící lampióny, které podtrhly atmosféru tohoto nevšedního dne. Tyto akce vždy oživí a zpestří běžnou výuku a potěší nejen žáky, ale i pedagogy. Již nyní se těšíme, co přinese Halloween příště.

Mgr. Andrea Klempová

 

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE Lampionový průvod

31.10.2022 12:21 • autor:

Žáci z Kamínek se s úspěchem zúčastnili městského kola ve stolním tenise. Mladší zástupci naší školy postoupili ve složení Mikulášek, Ondráček, Privarčák a Slanina do užšího finále, kde se umístili na pěkném čtvrtém místě. Starší kolegové z osmého a devátého ročníku Čupera, Flajšar a Usćinśki ovládli celou soutěž a po skvělém výkonu postoupili do krajského kola. V jejich dalším tažení soutěží jim budeme všichni držet palce.

 

Mgr. Štěpán Vystrčil

FOTOGALERIE

25.9.2022 23:55 • autor:

Na konci září, v plném průběhu babího léta, jsme se rozhodli zpestřit si naši výuku literárně-historickou exkurzí do Rajhradu, kde se nachází Památník písemnictví na Moravě. Exkurzi jsme plánovali již několik roků, ale pandemická situace nám ji dovolila uskutečnit až nyní s našimi osmáky a deváťáky. Památník se nachází v areálu starého rajhradského benediktýnského kláštera, který za minulého režimu dlouhá léta chátral, ale nyní, i díky expozicím Muzea Brněnska, probíhají snahy o jeho rekonstrukci a obnovu.

První částí nás paní průvodkyně provedla expozicí věnující se staroslověnštině a našemu nejstaršímu písemnictví, středověkým skriptoriem, expozicí k novější literatuře či výstavě věnující se řádu benediktýnů. Mimo jiné jsme si mohli poslechnout mluvené slovo ve staroslověnštině, což bylo velice zajímavé, podívat se, jak středověcí mniši knihy ručně opisovali, či porovnat několik originálů raně novověkých výtisků bible.

Ve druhé části čekal naše žáky workshop Příběh knihy, který se odehrával přímo v prostorách historické benediktýnské knihovny. Ta čítá několik tisíc historických svazků, z nichž nejstarší a nejvzácnější jsou dokonce z doby prvních Přemyslovců.

Po prohlídce Památníku jsme se vydali procházkou k soutoku Svitavy a Svratky, odkud jsme autobusem dojeli zpátky do Brna.

 

FOTOGALERIE

 

25.9.2022 23:04 • autor:

Letošní první dny jsme strávili společně na adapťáku, který se konal ve dnech 5. a 6. září v areálu školy. Aby se nám všem společně lépe spolupracovalo, nachystala si paní psycholožka s třídní učitelkou a novou paní asistentkou aktivity, kde jsme si zahráli od malovacích her po sportovní. Zahráli jsme si vybišku, knedlík, ponny express, deku a nakreslili náš třídní strom přání. Společně jsme se třeba zamýšleli nad tím, co bychom letos chtěli zažít, co si přejeme pro naši třídu a kdy se budeme setkávat na naše třídní snídaně ( první byla očividně super, protože o banánové buchtě básní někteří ještě teď ). Počasí nám přálo, takže jsme si užili ještě poslední záblesky léta a teď už zase zpátky do lavic a ke knížkám.

 

Mgr. Michaela Dvořáková, TÚ 7.B

 

FOTOGALERIE

23.9.2022 11:48 • autor:

 

 

Ve dnech 12. a 13. 9. 2022 se žáci tříd 6. A a 6. B zúčastnili adaptačního kurzu, který proběhl ve venkovním sportovním areálu naší školy. Akce se zúčastnili kromě žáků třídní učitelé, školní psycholožka a zástupci ředitele školy pro první a druhý stupeň. Oba dny nám přálo hezké počasí. Děti se s nadšením pustily do stmelovacích aktivit, které směřovaly ke spolupráci v kolektivu a poznávání se s třídními učiteli. Děti tak o sobě mohly zjistit nové informace, například o tom, co kdo má rád a jak tráví svůj volný čas. Žáci se střídali ve dvouhodinových blocích. S oběma zástupci ředitele školy probíhaly zábavné sportovní aktivity a s paní psycholožkou činnosti zaměřené na chování ve skupině a společné řešení problému. Žáci 6. A navíc poznávali i novou paní asistentku a žáci 6. B několik nových spolužáků. Obě třídy vytvářely pravidla chování ve škole a každá třída si navrhla a nakreslila erb třídy. Žáci i učitelé si z dvoudenního programu odnesli plno zajímavých zážitků a postřehů.

Mgr. Jan Nekvapil a Mgr. Josef Pohanka, třídní učitelé 6. A a 6. B

FOTOGALERIE