Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
18.1.2022 11:51 • autor:

 

Školní kolo 48. ročníku olympiády v českém jazyce se uskutečnilo na naší škole počátkem ledna 2022. Tato akce je každoročně určena žákům osmých a devátých tříd. Letos se školního kola zúčastnilo celkem 62 dětí, z toho 20 žáků z 8. A, 10 žáků z 8. B, 15 žáků z 9. A a 17 žáků z 9. B. Všichni žáci a žákyně se pokusili splnit úkoly z gramatické a slohové části tak, jak nejlépe dovedli. Rozhodně si většina z nich zaslouží pochvalu za snahu a úsilí.

V gramatické části mohli soutěžící získat max. 30 bodů, ve slohové části max. 20 bodů, celkem tedy 50 bodů.

Do letošního okresního kola, které se uskuteční 31. března 2022 ve Středisku volného času v Lužánkách, postoupila žákyně z 8. A Zita Bienertová, která získala 49 bodů. Na 2. místě s 45 body se umístila Anna Kalousková z 8. A a na 3. místě Nela Brechtová z 8. B s 44 body. Gratulujeme nejen zmíněným vítězkám olympiády v českém jazyce, ale i ostatním úspěšným řešitelům školního kola.

Mgr. Helena Hanousková, Mgr. Jana Vejrostová

 

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA OLYMPIADY v ČJ 2022 8. ročník

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA OLYMPIADY v ČJ 2022 9. ročník

 

 

8.11.2021 9:32 • autor:

Ve čtvrtek 14.10.2021 se žáci ZŠ Kamínky spolu se svými učiteli zúčastnili vzdělávacího programu Tonda Obal na cestách. Ten je zaměřen na to, jak

bychom měli správně nakládat s odpady, kterých v dnešní společnosti vzniká veliké množství.

Lektoři společnosti EKO-KOM dorazili do naší školy a v hodinových blocích jednotlivým třídám formou prezentace a aktivním zapojením žáků ukázali, proč je dobré odpady třídit, co se s odpadem děje po vhození do kontejnerů a jaké jsou možnosti recyklace jednotlivých druhů odpadů. Během programu jsme si mohli prověřit své znalosti z oblasti nakládání s odpady, zda umíme správně třídit papír, plasty, sklo, bioodpad a další odpady, a jestli nás náhodou lektoři nenachytají tím, co do tříděného odpadu nepatří. Také jsme se mohli podívat, jak to vypadá na třídící lince a jaké výrobky můžeme vyrábět recyklací tříděného odpadu.

Ve škole se snažíme žáky ke správnému nakládání s odpady vést a v každé třídě třídíme odpad do krabic na papír a plasty. Dále v prostorách školy máme také nádoby na vysloužilý drobný elektroodpad, baterie a žárovky, které žáci mohou do školy nosit.

Věřím, že program Tonda Obal na cestách byl pro žáky i učitele přínosný a všichni už teď víme, jak nejlépe vytváření odpadů předcházet a jak je třídit, abychom chránili životní prostředí.

Mgr. Martin Blaťák

18.10.2021 9:42 • autor:

 

Na ZŠ Kamínky proběhla v září soutěž čtenářské gramotnosti s názvem Babylon. Žáci 8. a 9. tříd se zapojili do soutěžního klání v rámci přípravy na přijímací zkoušky. Vyzkoušeli si, jak jsou na tom s tzv. čtenářskou gramotností – tedy jak jsou schopni rozumět neznámým textům a jak z nich umějí vybírat důležité informace. Letos se zadané texty zaměřily na zajímavé informace o pravěku, o našem Moravském zemském muzeu a hlavně o jedné části zaměřené na historii – o pavilonu Anthropos.

V této kategorii bylo za stoprocentní výkon stanoveno 55 bodů, úspěšným řešitelem se však stal každý žák, který dosáhl alespoň na 38 bodů. Nejúspěšnějšími řešiteli se v této kategorii stali 1. místo Lovecký Tomáš z IX. B (52 bodů), 2. místo Zita Bienertová z VIII. A a Radim Otava z IX. A (50 bodů)                            a 3. místo Michal Gruber a Amálie Křivánková z IX. B (49,5 bodů).

Poděkování patří všem účastníkům soutěže a úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Mgr. Helena Hanousková, Mgr. Jana Vejrostová

 

Babylon – výsledky 8. tříd (1)

BABYLON 2021 Výsledky 9. tříd

20.9.2021 7:45 • autor:

V termínu od 13. do 15. září jsme se zúčastnili adaptačního kurzu obou šestých ročníků ZŠ Kamínky. Cílem cesty byl Holiday Park kemp u vranovské pláže.

Zažili jsme zde spoustu aktivit, které pro nás připravila nová paní psycholožka a taky naši třídní učitelé. Mohli jsme se tak s nimi na začátku školního roku lépe poznat. V rámci adaptačního programu jsme plnili kooperativní úkoly, běhali, skákali, vzájemně si pomáhali a koupali se. Zvládli jsme výlet a svým důvtipem řešili projekt „Zachraň kuře“ (příště už bude určitě méně omelet :). Jídlo bylo excelentní, personál příjemný, a tak i díky tomu kurz příštím šestákům rádi doporučíme.

 

                                            Kolektiv žáků šestého ročníku ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE

FOTOPŘÍBĚH:

18.5.2021 17:20 • autor:

Na ZŠ Kamínky proběhlo v dubnu školní kolo soutěže čtenářské gramotnosti s názvem Babylon.
Někteří žáci 6. – 7. tříd se podle zájmu zapojili do soutěžního klání letos poprvé z důvodu současné
pandemie formou on-line. Opět si vyzkoušeli, jak jsou na tom s tzv. čtenářskou gramotností – tedy jak
jsou schopni rozumět neznámým textům a jak z nich umějí vybírat důležité informace. Letos soutěž
Babylon přinesla zajímavé informace o pravěku, o našem brněnském Moravském zemském muzeu
a hlavně o jeho jedné části zaměřené na historii – o pavilonu Anthropos.
V celém městě Brně se této kategorie soutěže účastnilo téměř 500 žáků. Úspěšnými řešiteli se
stali všichni žáci a žákyně, kteří dosáhli nejméně 38 bodů z celkového počtu 55 bodů. Do městského
kola postupují žáci s minimálně 42 body. Úspěšných řešitelů z naší školy bylo 7 žáků z 18 soutěžících,

1. místo Anežka Kavanová ze 7. A (49 bodů), 2. místo Petr Flajšar ze 6. A (47 bodů), 3. místo Ema
Maděrová ze 7. B (46 bodů), 4. místo Adam Ráček ze 6. B (43 bodů), 5. místo Nela Brechtová ze 7. B
(42 bodů), 6. místo Adéla Ráheľová ze 6. B (41 bodů) a 7. místo Kateřina Sekaninová ze 6. B (38
bodů).
Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme. A těm nejúspěšnějším přejeme také hodně štěstí
v městském kole, které proběhne opět on-line formou během měsíce května.

Mgr. Helena Hanousková, Mgr. Jana Vejrostová, a Mgr., Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M.,
ZŠ Kamínky

5.5.2021 21:40 • autor:

I v této prapodivné covidové době se organizátoři ze ZŠ Kuldova odhodlali a uspořádali po dlouhém odsouvání městské kolo matematické soutěže MATESO. Tato soutěž se koná každý rok pro žáky pátých tříd.  I letošní páťáci nepřišli o příležitost si zábavně započítat. Ze školního kola, které se konalo začátkem prosince, nám do městského kola postoupilo 5 finalistů. A právě Matějovi Kandrnalovi ze třídy 5.A se podařilo ulovit ten pomyslný nejvyšší stupínek a vyhrát tak společně s některými počtáři první místo.  Kromě Matěje se mezi úspěšnými řešiteli objevila i Sofie Hana Klímová, taktéž ze třídy 5.A, které se podařilo získat 11 bodů z 15 a obsadila tak krásné 5. místo.

Gratuluji všem zúčastněným! 😊

Mgr. Michaela Dvořáková

18.4.2021 14:42 • autor:

Blíží se 22. duben – Den Země. S dětmi třídy 3. A ZŠ Kamínky jsme v pátek 19. 4. 2021 uspořádali netradiční, zajímavou dopolední výuku, která propojovala přírodovědné znalosti s informacemi zaměřenými na ochranu životního prostředí. Motivačně jsme poslouchali působivou píseň „Chválím tě, Země má“ od Z. Svěráka a J. Uhlíře. Povídali jsme si o tom, proč je tak velmi důležité ochraňovat naši planetu Zemi. Často všichni kolem sebe slýcháme: Neplýtvej tou vodou! Zhasínej za sebou! Dojez to jídlo! Můžeš dojít pěšky, máš snad nohy?! Z některých vět se však postupně staly fráze, nad kterými se již ani nezamýšlíme. Přitom už toto málo stačí k tomu, aby přírodě pomohl každý z nás. Děti se zamýšlely nad tím, jak třeba ochránit své nejbližší okolí, okolí svého bydliště, chráněnou oblast Kamenný vrch s jedinečnými konikleci velkokvětými. Vytvářely projekty a plakáty s pozvánkou na úklid a ochranu Kamenného vrchu. Při vycházce v tříčlenných týmech pozorovaly, rozpoznávaly a zapisovaly rostliny a živočichy, které při cestě spatřily a prohlížely si poslední rozkvetlé trsy konikleců. Znalosti z učiva prvouky se proplétaly celým dopolednem. Děti si uvědomovaly souvislosti a snad i pochopily, že chránit přírodu může každý z nás a každý den.

 

PaedDr. Zdeňka Bučková

15.4.2021 6:25 • autor:

Na konci měsíce března se žáci z několika tříd 2. stupně ZŠ Kamínky zúčastnili on-line exkurze do společnosti SAKO Brno. V době již více než rok trvající situace, která znemožňuje potkávání se ve škole a konání různých akcí, které bývají jindy pořádány, tak měli možnost si zpestřit současnou distanční výuku. 

Žáci během on-line exkurze, kterou nás po celou dobu doprovázela paní průvodkyně, zavítali v krátkých komentovaných videosnímcích do vnějších i vnitřních prostor spalovny odpadů, ve které končí odpad z brněnských domácností. Mohli tak například vidět, jak to funguje na třídící lince, kde se dotřiďuje odpad z barevných kontejnerů. Zjistili tak, že se třeba plastové lahve dotřiďují podle barev, co se děje s vytříděným papírem, jak rychle jede za běžného provozu třídící pás linky, a že práce zde není určitě lehká. Zajímavostí pro všechny bylo nahlédnout přímo do kotlů, ve kterých se spaluje směsný komunální odpad z černých kontejnerů, ze kterých by se stále dalo velké množství odpadu dále vytřídit. 

Žáci mohli v průběhu celé exkurze pokládat dotazy a získat tak množství dalších užitečných informací nejen o správném třídění odpadů, ale o všem dalším, co je k tomuto tématu zajímalo. Životní prostředí je bezesporu důležitým tématem, a tak se exkurze nejednou protáhla, protože dotazů ze strany žáků i učitelů bylo položeno opravdu hodně. Třídit odpad se vyplatí a měli bychom se starat o zachování přívětivého životního prostředí i pro budoucí generace, a to třeba účastí na dalších akcích, ve kterých se lze zapojit do úklidu našeho okolí v rámci celé republiky.

On-line exkurze do společnosti SAKO Brno byla velmi přínosná a zajímavá. Věřím, že ke třídění odpadů navedla třeba i ty, kteří dosud až tak netřídili a možná nyní změní své návyky. 

 

Mgr. Martin Blaťák, učitel ZŠ Kamínky

16.3.2021 7:47 • autor:

Distanční výuka nám sice znemožňuje realizovat celou řadu školních akcí, které se za běžného provozu uskutečňují nebo které by se uskutečnit mohly. Nicméně i přes to se na ZŠ Kamínky nenecháváme odradit a snažíme se hledat cesty, co to jde. Nejen jako zpestření pro žáky, kteří musí být doma u počítačů, ale hlavně jako program, který má pro naše žáky nějaký vzdělávací smysl. A jednou takovou možností jsou online vzdělávací programy, ke kterým se s žáky můžeme připojit přímo z pohodlí svých domovů. 

V únoru jsme se s deváťáky zúčastnili online dějepisného programu Čtyři příběhy revoluce, který pro nás připravili zkušení lektoři z organizace Post Bellum. Tato organizace v rámci své činnosti realizuje program Paměť národa, ve kterém se snaží mapovat vzpomínky pamětníků z našich klíčových historických mezníků 20. století. Pokračovali jsme tak v tradici naší školy a navázali na loňskou debatu s Martinem Mejstříkem k výročí listopadu 1989. 

Díky tomuto programu jsme se mohli na Sametovou revoluci podívat z různých úhlů pohledů, očima několika reálných pamětníků – od disidentů, studentů, kteří organizovali studentské demonstrace, až po člena komunistické strany nebo příslušníka StB. Měli jsme tak jedinečnou možnost porovnávat jejich výpovědi o stejných událostech, kterými si všichni prošli. A každý svojí cestou. 

Naši žáci se tak učí, že historie rozhodně není černobílá a jak nesmírně důležitá je diskuse o těchto tématech, která jsou v naší společnosti i více než po třiceti letech stále živá a palčivá. 

 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M., 

učitel dějepisu

10.12.2020 6:39 • autor:

Tak znělo téma letošní dějepisné olympiády, která byla vyhlášena na konec listopadu. Žáci se vydali na procházku do období 16.-18. století (ano, v 16. století byla u nás ještě renesance) a mohli se seznámit s dobou prvních Habsburků v českých zemích, jež se v této době zmítaly náboženskými konflikty, přes raně novověkou každodennost až po vládu Marie Terezie, která byla jedinou ženou na českém trůně. 

 

Jsem rád, že dějepisná olympiáda byla i přes současnou složitou situaci vyhlášena. A ještě raději jsem za to, že se nám ji na naší škole podařilo i skrz prezenční-hybridní-distanční-rotační (a já nevím, jakou ještě…) výuku také zrealizovat. I když se letošního ročníku od nás účastnili pouze deváťáci, kteří již mohou chodit do školy v každém týdnu a se kterými tak bylo možné od začátku počítat. 

 

Rád bych za naši školu jmenovitě gratuloval vítězce školního kola, kterou se stala Karolína Wagnerová z 9.B. Kája tak bude reprezentovat naši školu v okresním kole, které proběhne 18. ledna 2021. Na dalších místech se pak umístili v tomto pořadí Vojtěch Orel, Hana Chupíková a Linda Antonínová (všichni z 9.A), jejichž velmi pěkné výsledky si také zaslouží jmenovitou zmínku. 

 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M., 

učitel dějepisu