Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
27.2.2024 12:10 • autor:

Po úspěšném oddělení směsí, které prováděli žáci 8. ročníků, čekala laboratorní výuka i jejich starší kamarády. Hlavním tématem bylo měření pH, tedy kyselosti a zásaditosti. Na teorii z vyučovacích hodin si vzpomněli téměř všichni. Kyselina musí vyjít kysele (na stupnici 0 až 7), mýdlo je vyrobeno z hydroxidu, proto musí vyjít zásaditě (8 až 14). Jenže co další látky, se kterými se běžně setkáváme? Jaké pH mají mezi dětmi tolik oblíbené kolové nápoje či „energeťáky“? Kolik naměříme u kečupu, mléka, kávy, šumáku, piva, jaru, zubní pasty, šamponu a mnoha dalších látek?

Na tuto otázku během laboratorního cvičení naši žáci při skupinové práci nacházeli odpovědi a zaznamenávali si je. Dalším úkolem bylo připravit si dle zadání roztoky sody, cukru a soli a následně je také změřit. I s tímto úkolem si všichni poradili na výbornou. Když k tomu připočteme oblíbené bílé laboratorní pláště, laboratorní brýle a odhodlání, byla atmosféra hodiny dokonalá. V další vyučovací hodině jsme výsledky rozebrali, poučili se z drobných chyb, které při určování občas nastaly, a napsali si laboratorní protokol.

Od dětí nechyběly otázky, kdy znovu půjdeme do přípravny chemie. Proto se domnívám, že to stálo
za to.

 

Mgr. Jan Nekvapil, vyučující chemie

FOTOGALERIE

23.2.2024 7:35 • autor:

Na ZŠ Kamínky proběhla jako tradičně soutěž čtenářské gramotnosti s názvem Babylon. Žáci 5. až 7. tříd se zapojili do soutěžního klání. Vyzkoušeli si, jak jsou na tom s tzv. čtenářskou gramotností – tedy jak jsou schopni rozumět neznámým textům a jak z nich umějí vybírat důležité informace. Letos se zadané texty zaměřily na zvířata v Zoologické zahradě Brno.
Z pátých tříd se zúčastnilo celkem 33 žáků. V kategorii pro 5. ročník bylo za stoprocentní výkon stanoveno 43 bodů,

úspěšným řešitelem se však stal každý žák, který dosáhl alespoň na 30 bodů. Nejúspěšnějšími řešiteli se v této kategorii stali 1. místo Tobias Klíma z V. B (40 bodů), 2. místo Eduard Kolář z V. B (37 bodů) a 3. místo Justýna Slaninová a Matěj Mařák ze V. B (34 bodů). Z šestých a sedmých tříd se zúčastnilo celkem 53 žáků. V kategorii pro 6. – 7. ročník bylo za stoprocentní výkon stanoveno 50 bodů, úspěšným řešitelem se však stal každý žák, který dosáhl alespoň na 35 bodů. Nejúspěšnějšími řešiteli se v této kategorii stali 1. místo Anastasija Ponzel ze VII. A (46 bodů), 2. místo Vendula Kandrnalová ze VI. B, Jolana Mařáková ze VII. A (45 bodů) a 3. místo Ema Bláhová ze VII. B, Daria Danylchuk ze VII. B, Veronika Kučerová ze VI. A, Tomáš Loubal ze VII. A (44 bodů). Poděkování patří všem účastníkům soutěže a úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Mgr. et Mgr. Pavlína Kučerová, Mgr. Marcela Drábková, Mgr. Jana Oujezdská

a Mgr. Helena Hanousková

 

Babylon – výsledky2024 (1)

19.2.2024 9:19 • autor:

Ještě než se dítka odebrala na aktivní odpočinek jarních prázdnin, potrénovali jsme s kompletním druhým stupněm techniku skluzu na dvou břitech. Bruslařská revue proběhla zejména bez zranění, zároveň s úsměvem na tvářích zúčastněných a příslibem, že mnoho z těch, kteří stáli na bruslích poprvé v životě, se k tomuto krásnému sportu co nejdříve znovu vrátí. To byl cíl nás učitelů, jež byl beze zbytku naplněn.

sportovní redakce

 

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE 2

 

8.2.2024 20:57 • autor:

 

Den 31. 1. 2024 byl pro všechny žáky základních i středních škol výjimečný. Zejména pak pro naše nejmladší žáky, kteří si šli pro vysvědčení úplně první. V 1.B jsme však měli důvody k oslavám hned
dva. Žáci v průběhu posledních měsíců prokázali snahu při trénování psaní písmenek do svých písanek, a tak nezbývalo nic jiného, než konečně začít psát perem. Ve spolupráci pana ředitele a třídní paní učitelky, byli žáci pasování na písaře a získali své první pero. Žáci poté stvrdili svým podpisem, že se budou snažit u psaní hezky sedět, držet správně pero a psát co nejkrásněji.

Samotné vysvědčení pak bylo už jen tou správnou třešničkou na dortu.

31.1.2024 7:54 • autor:

Žáci a žákyně 8. a 9. tříd se 30. ledna vydali na divadelní představení do brněnské Polárky. Čekal je nádherný sluncem provoněný mrazivý lednový den, kdy se konečně vypravili do divadla. Plni očekávání se po ránu dostavili do školy netypicky ve společenském oblečení. Ohromně jim to slušelo, někteří byli skutečně k nepoznání.

V divadle Polárka na Tučkově ulici spolu se svými vyučujícími zhlédli divadelní adaptaci podle světoznámého románu Franze Kafky Proces. Příběh, který se točí ve slepém kruhu zákonů a nesmyslnosti byrokratických nařízení, je oproti původní předloze zasazen do dnešní doby a od svého vzniku nic neztratil na své aktuálnosti. Dané zpracování se snaží předat mladým zejména to, že se tohoto autora nemusí bát a že se nemají nechat svést dojmem těžší srozumitelnosti Kafkova díla.

Kafkův Proces jako temná groteska nám stále dokáže říct o našem světě mnoho. Po návratu do školních lavic jsme diskutovali o obsahu zmíněné inscenace, sdíleli jsme divácké zážitky – pozitivní i negativní a na základě nejrůznějších aktivit se zamýšleli nad otázkami vyplývajícími z ústředního tématu i ze samotného děje. Věříme, že v mnohých z nás zůstane příjemný pocit z prožitého dne v divadle.

Mgr. Helena Hanousková

19.1.2024 7:36 • autor:

Chemie nutně nemusí být jen nudná teorie a výpočty. Na vlastní kůži se o tom přesvědčili naši žáci obou osmých ročníků. Po probrání kapitoly o látkách a směsích, kdy jsme si ve třídě názorně ukázali destilaci, sublimaci, nebo práci s dělící nálevkou či odpařování, přišel čas na vyzkoušení manuálních dovedností našich žáků. Místo do odborné učebny chemie jsme zamířili tentokrát do menší laboratoře, přípravny chemie. Zde jsou k dispozici pracovní stoly, včetně přívodů vody a dalších nezbytných věcí. Jako vyučující jsem zde rozložil školní laboratorní soupravy, nachystal potřebné vybavení a napsal podrobný návod.
Po nezbytném proškolení o BOZ a rozdání ochranných pomůcek jsme se společně pustili do práce. Čekala nás filtrace vody a křídy či písku. S tím souvisela nutnost poskládat si dle obrázku příslušnou aparaturu a připravit filtr. Nicméně jsme to zvládli a mohli jsme jít zkoumat barvy školních fixů, když se nanesou na speciální papír, který se následně ponoří do lihu. Poslední úkol spočíval v přesném vážení modré skalice, rozpuštění této látky ve vodě a připravení tohoto roztoku do krystalizačních misek a umístění k topení. Pokus běžel několik dnů a do další hodiny chemie jsem donesl již hotové krystalky. Kdo by si myslel, že tím snažení žáků skončilo, je na omylu. Vše, co jsme udělali, odměřili a připravili, je nutno zaznamenat do laboratorních protokolů. Ukázali jsme si, jak se píší, a že se mírně liší od těch z mikroskopování z přírodopisu.

Každopádně hodinu v laboratoři jsme si maximálně užili a těšíme se na další!

Mgr. Jan Nekvapil, vyučující chemie

FOTOGALERIE

8.1.2024 13:40 • autor:

Že číslo pět nemusí být je strašákem na základní škole, ale i důvodem k oslavě poznal každý účastník jubilejního pátého ročníku vánočního stolně-tenisového klání chlapců a dívek naší školy. Opět se po rozlosování skupin a v případě druhého stupně zapsání uchazečů o trofeje do turnajového pavouka rozhořela plejáda zápasů. Jak to v pondělí a úterý před Vánoci vypadalo, kdo zvítězil a co vše za výhry a odměny si hráči odnesli posuďte sami z přiložených fotek v odkazu.

 

sportovní redakce

FOTOGALERIE

 

19.12.2023 7:34 • autor:

Po loňské návštěvě vánoční Vídně to chtělo změnu. A protože nás na ZŠ Kamínky němčina
baví, neměnil se jazyk, ale destinace. Volba padla na Drážďany a dle reakce spokojených
žáků jsme snad ani nemohli vybrat lepe. Po dopolední prohlídce Zwingeru a zhlédnutí
výstavy děl starých mistrů, byl dalším cílem trh středověkých řemesel. Následně jsme přešli
ze světských témat k těm duchovním a navštívili chrám páně, v tomto případě drážďanský
Frauenkirche. Dalším spotem byl jeden z nejstarších a největších trhů v celém Německu.
Striezelmarkt jsme si my, delegace z Kamínek, shodně nazvali tím nejpohádkovějším, jaký jsme viděli. U tématu pohádek jsme zůstali i po následném přesunu k zámku Moritzburg s krásnou reminiscencí v podobě výstavy k padesátiletému výročí premiéry pohádky Tři oříšky pro Popelku. Při kráse postavy Libušky Šafránkové se nikdo nemůže divit, že se jedná o nejoblíbenější vánoční pohádku nejen u nás, ale i v mnoha dalších zemích Evropy. Náš čas v Sasku se tímto naplnil a my plni dojmů se vydali vstříc metropoli Moravy a naší domovině s důležitou otázkou k zodpovězení.

Kam příště?

Mgr. Štěpán Vystrčil, ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE

15.12.2023 9:34 • autor:

 

Čerti, čerti, čerti se ženou! Po roce opět nadešel čertovský den, a tak čerti, andělé i Mikuláš měli na naší škole sraz v tělocvičnách a čekali na své svěřence. Nejstarší žáci naší školy z devátých tříd nachystali pro své nejmladší spolužáky z prvních až třetích tříd dopolední program. Florbal s čerty, čertovské kuželky, čertova propast, skákání v pytli, návštěva pekla, lepení řetězu, procvičování paměti a tanec s anděly – žádné z těchto aktivit děti nevylekaly, a nakonec se s čerty skamarádily. Někteří rošťáci sice raději čertům zarecitovali básničku nebo si vyzkoušeli, jak to vypadá v čertovském pytli. Nakonec však čerti nikoho neodnesli.

V závěru tak všechny děti dostaly čertovský glejt, se kterým se mohli hrdě postavit svatému Mikuláši, a na cestu malou sladkou odměnu.

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE2

TU 9.A,B Ing. Ilona Mátlová a Hana Prokopová

8.12.2023 14:03 • autor:

Že je výstava Sportlife Mekkou každého sportovce a její návštěva prakticky povinností se přesvědčili žáci osmého ročníku Kamínek. Na své účasti si osmáci prošli mnoha známými, ale i méně tradičními sporty. Chlapce zaujaly celebrity ze světa online-sportovní propagace na sítích TIKTOK a INSTAGRAM a možná ještě více prezentace sportu Headis, kde si všichni alespoň trochu propotili tričko. Pobavil velmi i cirkusový koutek a přechod přes lano žonglujíce různými předměty. Ti méně šikovnější z nás si alespoň roztočili talíř na tyčce. Dívky šplhaly po boulderu, testovaly gymnastické žíněnky svými rondaty a také ony navštívily dnes tak populární pavilon E-sports. Myslím, že na tuto návštěvu ob rok opět rádi navážeme.

třídní učitelé osmého ročníku

 

FOTOGALERIE