Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
23.6.2022 10:51 • autor:

První červnové dny se třída 7.A vypravila na tři jednodenní výlety. Při našem putování jsme
kombinovali vlakovou a autobusovou dopravu, a tak pro některé byla už jen vlastní cesta do cíle
zážitkem.
První den jsme se vydali do turisticky oblíbené Lednice. Při komentované prohlídce zámku jsme se
seznámili s jeho historií a mohli jsme obdivovat pozoruhodné interiéry. Následně jsme měli čas na
oběd a zájemci si zašli prohlédnout zámecký skleník. Společně jsme se poté kolem zámeckých rybníků
vydali k minaretu, odkud jsme měli šanci za jasného počasí pozorovat okolní krajinu s lesy, rybníky,
vinicemi a Pálavou v pozadí. Cestu zpět do Brna jsme si v horkém dni zpříjemnili krátkou zastávkou
v Břeclavi, kde jsme se mohli občerstvit a ochladit zmrzlinou.
Druhý den jsme vyrazili autobusem do Znojma, kde jsme v první části naší návštěvy měli zajištěnou
komentovanou prohlídku města s průvodcem. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí z historie a
architektury tohoto krásného města, kde někteří byli poprvé. Po obědě jsme se zašli na hodinu
ochladit do Znojemského podzemí, které je unikátem nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Jeho
chodby mají téměř 27 kilometrů.
Třetí den jsme zavítali na Vysočinu do mineralogické lokality u obce Kojatín. Zde jsme si vyzkoušeli,
jaké je to hledat ametysty, které opravdu všichni účastníci výletu našli a mohli si tak s sebou odvézt
svůj vlastní mineralogický nález. Protože jsme měli ještě čas, tak jsme se vydali procházkou lesem a
loukami do sousední obce, odkud už jsme vlakem pokračovali zpět k Brnu.
Ze všech výletů jsme odjížděli spokojení a plní dojmů a těšíme se, co společně podnikneme příští rok.

Mgr. Martin Blaťák, třídní učitel 7.A

FOTOGALERIE

20.6.2022 6:42 • autor:

30.5. odjela naše třída 9.B na třídenní výlet, který nám začal na hlavním nádraží, odkud jsme se
vlakem odebrali dvouhodinovou cestou do naší cílové destinace Zubří. Celou cestu nás doprovázely
písničky a sombrera našich úžasných spolužáků. Od vlakové zastávky jsme šli ještě 3 kilometry do
areálu Jasenka, kde jsme byli ubytovaní. Bydleli jsme v chatkách a areál byl velmi hezky zařízený. Po
obědě jsme vyrazili na procházku po okolí, kde jsme hráli hry, plnili úkoly a skládali básničky o naší
třídě. Ve volných chvílích jsme si házeli frisbee, hráli fotbal nebo jiné stolní hry. Druhý den jsme hráli
přehazku a lehce morbidní hru „kompot“. Hry jsme s pár modřinami přežili, atak jsme mohli jít
odpoledne na výlet. Byli jsme se podívat na Vávrovu a Pohledeckou skálu. Největší zklamání výletu
byl místní obchod, který byl zavřený. Naše zklamání bylo ale napraveno dárkem od naší paní učitelky
kde Dni dětí. Večer po výletě jsme si opekli špekáčky a později si udělali takovou menší diskotéku.
Jelikož pršelo a byla bouřka, tak jsme museli improvizovat a diskotéku jsme měli v jedné z chatek.
Sice tam nebylo moc prostoru, ale užili jsme si to. Ve středu jsme se už jen sbalili a vyrazili na vlak.
Cestou jsme potkali i šesťáky, kteří zde byli na výletě po nás. Ve vlaku jsme si pouštěli písničky a
užívali jsme si náš poslední výlet, kde jsme byli všichni. Na závěr bychom řekli asi je, že jsme si výlet
moc užili a že nám takovéto společné chvíle budou chybět.
Míša M. a Lea Ř.

 

FOTOGALERIE

20.6.2022 6:40 • autor:

 

V letošním roce si připomínáme významné výročí našich dějin, tedy 80 let od úspěšného

atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, jednoho z nejvýše
postavených nacistů vůbec. Heydrich byl poslán do Protektorátu Čechy a Morava roku 1941,
aby zde nastolil pořádek, zkrotil revoltující Čechy a definitivně porazil československý
protinacistický odboj. Období jeho působení, první heydrichiáda, znamenalo vyhlášení
stanného práva, masové zatýkání, odvlečení tisíců lidí do koncentračních táborů a stovky
poprav nepohodlných lidí. Cílem bylo jediné: konečné řešení české otázky. Kromě svého

působení v Protektorátu je také známý jako jeden z hlavních strůjců holocaustu, když na
konferenci ve Wannsee naplánoval postup při likvidaci milionů evropských Židů. Konec
tohoto prominentního nacisty nastal, když na něj dne 27. května 1942 spáchali členové
exilového odboje Jozef Gabčík a Jan Kubiš atentát, na jehož následky Heydrich skonal.
Toto významné výročí jsme se rozhodli připomenout si také na Základní škole Kamínky.
Vše začalo prací žáků sedmých a devátých ročníků, kteří k danému tématu samostatně
vypracovali velice kvalitní výstavu, která připomíná sled jednotlivých událostí i medailonky
významných účastníků atentátu. Výstava je umístěna na panelech ve vestibulu školy a je
možné ji do konce školního roku shlédnout.
Připomínka událostí pokračovala v rámci realizovaných besed se žáky. Dne 26. května
jsme o atentátu besedovali se žáky 6. a 7. tříd, kde jsme promítli mimo jiné i ukázky z filmu
Vyšší princip. Zamysleli jsme se nad smyslem atentátu, jeho morálními důvody a také nad
jeho důsledky. O den později, přesně na výročí atentátu, proběhla beseda se žáky 8. a 9. tříd
přímo na téma život a konec Reinharda Heydricha, přičemž jsme mohli sledovat, co se stalo
na minutu přesně před 80 lety.
V červnu jsme si v rámci hodin dějepisu připomněli také výročí vyhlazení Lidic a Ležáků
jako snad největší následek pomsty nacistů českému národu za provedený atentát.
Tečkou za tímto tématem bude dějepisná exkurze do Prahy dne 22. června, které se
zúčastní vybraní žáci 7. a 9. tříd. Společně navštívíme expozici v Pravoslavném chrámu sv.
Cyrila a Metoděje, který se stal místem úkrytu obou atentátníků i dalších zúčastněných
parašutistů. Dne 18. června 1

942 zde hrdinně padli v boji proti mnohonásobné nacistické
přesile.
Díky těmto připomínkám můžeme se žáky lépe poznat konkrétní události nacistické
okupace a pochopit jejich úlohu v rámci moderních dějin. Zda atentát byl smysluplný, to
nechť posoudí každý sám. Nezpochybnitelné však zůstává, že to byl čin evropského rozsahu,
že díky němu začal být československý exil skutečně respektován a možná že právě díky
němu mohlo být po válce Československo obnoveno tak, jak obnoveno bylo.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M.,
učitel dějepisu

 

FOTOGALERIE

20.6.2022 6:30 • autor:

V tomto školním roce jsme se vydali na tři jednodenní výlety. Jejich program
jsme se snažili zvolit tak, aby byl pestrý, obsáhl více aktivit a návštěv různých cílů a
zároveň jsme mohli obohatit získané vědomosti během celého sedmého ročníku.
První den jsme navštívili ZOO ve Zlíně, kde jsou živočichové členění po
světadílech. Nejvíce žáky zaujala prohlídka pavilonu s rejnoky, kde je možnost je
nakrmit a pohladit. Líbily se nám také nově vystavené expozice s živočichy z Jižní
Ameriky a japonská zahrada.
Druhý den jsme jeli do Lednice, kde jsme měli prohlídku reprezentačních sálů
zámku a palmového skleníku. Dozvěděli jsme se tak něco z historie jedné z památek
UNESCO v naší zemi. Prohlédli jsme si také zámecké zahrady a prošli se k minaretu.
Žáci měli také možnost vyzkoušet aktivitu geocaching.
Poslední den jsme pojali více odpočinkově. Jeli jsme na Brněnskou přehradu,
kde jsme celý den zahájili společným piknikem, na který přišli žáci velmi dobře
připraveni a společně tak posvačili nejrůznější ovoce, koláče a jiné pochutiny. Poté
jsme pokračovali míčovými a společenskými hrami a celý den zakončili plavbou
parníkem k hradu Veveří, kde jsme si řekli něco o jeho historii.
I přesto, že nás během výletů zastihlo opravdu horké počasí, každý si našel
v programu to, co ho zajímalo. Dostatek času jsme využili také k individuálním
prohlídkám nebo hraní her se spolužáky, díky čemuž jsme opět o něco zlepšili naše
vztahy ve třídě. Těšíme se, kam vyrazíme příští rok!

Mgr. Hana Sýkorová

FOTOGALERIE

13.6.2022 14:01 • autor:

Po třech letech jsme konečně mohli vyrazit s žáky na vícedenní výlet. K pobytu jsme si vybrali Camp
Pálava v obci Nové Mlýny. Kemp leží v blízkosti řeky Dyje na cyklostezce vedoucí od novomlýnských
nádrží do Lednice a Břeclavi. Svojí polohou je výhodný jak pro pěší tak cykloturistiku.
První den jsme si udělali výlet podél Dyje, sledovali nádhernou přírodu – meandrující Dyji, louky a
lužní lesy na jejích březích. I fauna stojí za zmínku – žijí zde bobři, na větvích číhají volavky, ve větru se
vznášejí orli, albatrosi, rackové a lze zahlédnout i krásně do modra zbarveného ledňáčka. Odpoledne
a večer jsme se v kempu věnovali sportování, ale došlo i k pokusu o zpěv při táboráku.
Druhý den jsme dojeli autobusem do Mikulova. Navštívili jsme vyhlídkovou kostelní věž, prošli se
zámeckým parkem a pěším výstupem jsme zdolali Svatý kopeček. Po návratu na náměstí jsme měli
možnost ochutnat řadu dobrot, které Mikulov nabízí. Večer jsme trávili naší oblíbenou hrou –
přehazkovolejbalem a došlo i na fotbálek proti místním soupeřům.
Třetí a zároveň i poslední den našeho výletu jsme vyrazili na procházku k hrázi novomlýnské nádrže.
Tam jsme si vychutnávali výhledy na rozhlehlou vodní plochu a krásné Pavlovské vrchy s dominantou
Dívčími hrady.
Celým výletem nás provázelo nádherné letní počasí, získali jsme plno nových zážitků a nostalgicky
jsme zavzpomínali na prožitých devět let na naší základní škole.
Autoři (účastníci výletu): Josef Pohanka, Vojtěch Novotný, žáci 9. A – ZŠ Kamínky, Brno

 

FOTOGALERIE

19.5.2022 8:52 • autor:

Dvě písmena – pH – si z chemie ještě pamatujeme snad všichni. Že kyselina vyjde jako kyselá v rozmezí 0 – 7 a zásada neboli hydroxid jako zásaditá v rozmezí 7 – 14 je nejspíš také jasné. Ale co další látky, se kterými se v běžném životě potkáváme? Jaké má pH hořčice, rajský protlak, minerální voda nebo čaj? Jak je na tom nápoj dospělých – káva nebo třeba aviváž či prací prášek? Co návykové látky jako pivo nebo víno a nezdravé nápoje jako cola, levné ledové čaje a energetické nápoje? Přesně na tyto otázky a na mnoho dalších hledali odpovědi všichni naši deváťáci v laboratoři chemie. 

Po nezbytném proškolení o bezpečnosti práce, nasazení ochranných pracovních brýlí a plášťů či gumových rukavic, se skupinky po dvou až třech žácích vrhly do práce. Některý roztoky stačilo pouze pH papírkem změřit, jiné bylo potřeba přelít do zkumavek, a některé dokonce navážit a rozpustit dle pokynů v návodu. Práce šla žákům od ruky a než jsme se nadáli, bylo naměřeno. Co s výsledky? 

No přece společně vyhodnotit v další vyučovací hodině a říci si společně několik zásad o psaní laboratorních protokolů. Také jsme diskutovali výsledky u jednotlivých měřených látek a případné chyby, zejména proč a jak vznikly a hlavně, aby se do budoucna neopakovaly. 

Podle reakcí žáků, zejména častých dotazů o tom, kdy zase půjdeme do laboratoře, soudím, že měření mělo úspěch a deváťáci se něco nového dozvěděli a mají na co vzpomínat. A i když časem zapomenou na naměřené výsledky, vzpomínky na laboratorní pláště a vodu v jejich rukávech budou věčné.

Mgr. Jan Nekvapil

 

FOTOGALERIE

16.5.2022 9:21 • autor:

Koncem dubna proběhla v ZOO Brno zoologická soutěž, která byla určena pro žáky druhého stupně ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

ZŠ Kamínky reprezentovala dvě družstva žákyň 9.B třídy, jmenovitě: Marie Žaloudková, Sára Lapešová, Michaela Mullerová, Amálie Křivánková, Lea Řezníčková a Michaela Zelingerová. Úkolem bylo projít soutěžní stezkou, na které bylo plno úkolů a rozsáhlejších stanovišť a po celou dobu komunikovat pouze v anglickém jazyce. K dosažení nejlepšího výsledku bylo zapotřebí nejen správně zodpovědět a vyřešit zadané úkoly, ale předvést své dovednosti v co nejkratším čase.

Soutěže se zúčastnilo celkem 52 družstev z 26 škol. Byl to napínavý souboj, ve kterém holky zabojovaly a umístily se na krásném 16. a 35. místě.

Díky soutěži si žákyně prověřily své dosud nabyté vědomosti a schopnost komunikace v angličtině. Po předání zkušeností a zážitků svým mladším spolužákům se už objevili pokračovatelé, kteří se těší na další ročník této soutěže.

 

Mgr. Andrea Klempová

10.5.2022 11:47 • autor:

 

Pátek 6. 5. 2022 jsme strávili s dětmi 8.A ze ZŠ Kamínky na Integrované střední škole automobilní
Brno.
Učitelé a studenti si pro nás připravili bohatý a zajímavý program, věnovali se nám, informovali,
ochotně odpovídali na zvídavé otázky. Hned po příchodu nás uvítala zdravá a krásně servírovaná
svačinka v podobě nejrůznějšího ovoce, vody, čaje. Pak následovala prohlídka části školy, protože je
opravdu veliká.
Po rozdělení do tří skupin se děti střídaly na několika stanovištích.
Svezly se v elektromobilu, vyzkoušely si jízdu na trenažéru motorek, řízení auta pod dohle

dem
instruktora autoškoly, v elektro laboratoři si vyrobily svítilnu.
Zážitků bylo dost a dost, a tak přišel vhod výborný oběd, kdy si děti spokojeně pochutnávaly na
různých druzích pizzy. Doplnily energii a už zbýval jen dezert.
V Polytechnické cukrárně plnily různé úkoly, za které dostávaly body, například zkoušku barvocitu,
výměnu vstřikovače, … Zvítězilo družstvo děvčat, nejšikovnější a technicky nejzdatnější, a tak sladká
odměna a reklamní drobnosti byly zasloužené.
A abychom na páteční dopoledne jen tak nezapomněli, mohli jsme si nechat udělat tetování barvami
na tělo.
Některé děti už uvažují i o studiu na této škole, protože má v nabídce tříleté i čtyřleté obory, a
dokonce i obor pro děvčata.
Všichni jsme se shodli, že to, to byla úžasná, zajímavá a přínosná akce.

Jana Vejrostová, tř. učitelka 8.A

20.4.2022 12:46 • autor:

Tak znělo téma na letošní Den zdraví, který se na naší škole uskutečnil v pátek 1.4.2022. Pro první stupeň byl nachystán 4 hodinový program. Jedna hodina byla věnována tématu ovoce a zelenina. Děti ochutnávaly naše známé i cizokrajné druhy a na závěr je čekala běhací křížovka. Dále je čekaly v tělocvičnách sportovní závody družstev, kde tak mohly poměřit své síly. Kromě toho měly děti možnost prohlédnout si model lidského těla a poznat, jak vypadají například srdce, plíce nebo játra a k čemu slouží. To vše si pak zopakovali pomoci kvízů na nových panelech. Poslední částí, kterou absolvoval i druhý stupeň, byla relaxační. V dnešní uspěchané době je totiž velice potřebné a důležité, abychom se dokázali na chvíli zastavit, nadechnout a pustit stres z našeho těla. Dětem se tento den líbil a každý si v něm našel něco.

Doufáme, že si všichni odnesli nové poznatky a zopakovali si to, co už věděli. Už teď se těšíme na příští Den zdraví.

Michaela Dvořáková a Gabriela Hrouzková

24.3.2022 8:08 • autor:

V rámci výuky dějepisu se v sedmém ročníku zabýváme také dějinami středověku, kam bezpochyby patří i historie Velké Moravy. Rozhodli jsme se obohatit si své znalosti nabyté ve škole prostřednictvím dějepisné exkurze a vydali jsme se na místo snad nejpovolanější. Naším cílem se stalo Moravské zemské muzeum na Zelném trhu a expozice s názvem „Velká Morava“, která čítá snad nejvíce archeologických nálezů z období našeho nejstaršího slovanského osídlení. Jedná se sice o výstavu stálou, ale doposud nepřekonanou. A podle mě by ji měl alespoň jednou za život shlédnout každý, kdo zde žije.

 

Celou expozicí nás provedl zkušený lektor, který nám k ní poskytl velice zajímavý a poutavý výklad. Mohli jsme shlédnout celou řadu hmotných nálezů z období starých Moravanů – od zemědělských nástrojů, předmětů každodenní potřeby, zbraní, keramiky, až po ty nejhezčí a nejvzácnější dochované šperky velkomoravských velmožů, čímž jsme si mohli rozšířit své teoretické znalosti velkomoravských dějin ze školy. Byly zde věrné a velice povedené historické modely slovanských hradisek obsahující i ty nejpodrobnější detaily. Z písemných pramenů jsme si mohli přečíst například záznamy o křesťanské misii Konstantina a Metoděje nebo o Svatoplukovu napomenutí jeho synů známé pod názvem Tři pruty.

 

Časovou rezervu, které se nám v rámci programu naskytlo, jsme vyplnili krátkou historickou procházkou po centru Brna. Jsme rádi, že můžeme podnikat takové exkurze, obohatit si získané znalosti a zpestřit si tak každodenní rutinu.

 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M.,

učitel dějepisu