Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
20.9.2021 7:45 • autor:

V termínu od 13. do 15. září jsme se zúčastnili adaptačního kurzu obou šestých ročníků ZŠ Kamínky. Cílem cesty byl Holiday Park kemp u vranovské pláže.

Zažili jsme zde spoustu aktivit, které pro nás připravila nová paní psycholožka a taky naši třídní učitelé. Mohli jsme se tak s nimi na začátku školního roku lépe poznat. V rámci adaptačního programu jsme plnili kooperativní úkoly, běhali, skákali, vzájemně si pomáhali a koupali se. Zvládli jsme výlet a svým důvtipem řešili projekt „Zachraň kuře“ (příště už bude určitě méně omelet :). Jídlo bylo excelentní, personál příjemný, a tak i díky tomu kurz příštím šestákům rádi doporučíme.

 

                                            Kolektiv žáků šestého ročníku ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE

FOTOPŘÍBĚH:

18.5.2021 17:20 • autor:

Na ZŠ Kamínky proběhlo v dubnu školní kolo soutěže čtenářské gramotnosti s názvem Babylon.
Někteří žáci 6. – 7. tříd se podle zájmu zapojili do soutěžního klání letos poprvé z důvodu současné
pandemie formou on-line. Opět si vyzkoušeli, jak jsou na tom s tzv. čtenářskou gramotností – tedy jak
jsou schopni rozumět neznámým textům a jak z nich umějí vybírat důležité informace. Letos soutěž
Babylon přinesla zajímavé informace o pravěku, o našem brněnském Moravském zemském muzeu
a hlavně o jeho jedné části zaměřené na historii – o pavilonu Anthropos.
V celém městě Brně se této kategorie soutěže účastnilo téměř 500 žáků. Úspěšnými řešiteli se
stali všichni žáci a žákyně, kteří dosáhli nejméně 38 bodů z celkového počtu 55 bodů. Do městského
kola postupují žáci s minimálně 42 body. Úspěšných řešitelů z naší školy bylo 7 žáků z 18 soutěžících,

1. místo Anežka Kavanová ze 7. A (49 bodů), 2. místo Petr Flajšar ze 6. A (47 bodů), 3. místo Ema
Maděrová ze 7. B (46 bodů), 4. místo Adam Ráček ze 6. B (43 bodů), 5. místo Nela Brechtová ze 7. B
(42 bodů), 6. místo Adéla Ráheľová ze 6. B (41 bodů) a 7. místo Kateřina Sekaninová ze 6. B (38
bodů).
Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme. A těm nejúspěšnějším přejeme také hodně štěstí
v městském kole, které proběhne opět on-line formou během měsíce května.

Mgr. Helena Hanousková, Mgr. Jana Vejrostová, a Mgr., Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M.,
ZŠ Kamínky

5.5.2021 21:40 • autor:

I v této prapodivné covidové době se organizátoři ze ZŠ Kuldova odhodlali a uspořádali po dlouhém odsouvání městské kolo matematické soutěže MATESO. Tato soutěž se koná každý rok pro žáky pátých tříd.  I letošní páťáci nepřišli o příležitost si zábavně započítat. Ze školního kola, které se konalo začátkem prosince, nám do městského kola postoupilo 5 finalistů. A právě Matějovi Kandrnalovi ze třídy 5.A se podařilo ulovit ten pomyslný nejvyšší stupínek a vyhrát tak společně s některými počtáři první místo.  Kromě Matěje se mezi úspěšnými řešiteli objevila i Sofie Hana Klímová, taktéž ze třídy 5.A, které se podařilo získat 11 bodů z 15 a obsadila tak krásné 5. místo.

Gratuluji všem zúčastněným! 😊

Mgr. Michaela Dvořáková

18.4.2021 14:42 • autor:

Blíží se 22. duben – Den Země. S dětmi třídy 3. A ZŠ Kamínky jsme v pátek 19. 4. 2021 uspořádali netradiční, zajímavou dopolední výuku, která propojovala přírodovědné znalosti s informacemi zaměřenými na ochranu životního prostředí. Motivačně jsme poslouchali působivou píseň „Chválím tě, Země má“ od Z. Svěráka a J. Uhlíře. Povídali jsme si o tom, proč je tak velmi důležité ochraňovat naši planetu Zemi. Často všichni kolem sebe slýcháme: Neplýtvej tou vodou! Zhasínej za sebou! Dojez to jídlo! Můžeš dojít pěšky, máš snad nohy?! Z některých vět se však postupně staly fráze, nad kterými se již ani nezamýšlíme. Přitom už toto málo stačí k tomu, aby přírodě pomohl každý z nás. Děti se zamýšlely nad tím, jak třeba ochránit své nejbližší okolí, okolí svého bydliště, chráněnou oblast Kamenný vrch s jedinečnými konikleci velkokvětými. Vytvářely projekty a plakáty s pozvánkou na úklid a ochranu Kamenného vrchu. Při vycházce v tříčlenných týmech pozorovaly, rozpoznávaly a zapisovaly rostliny a živočichy, které při cestě spatřily a prohlížely si poslední rozkvetlé trsy konikleců. Znalosti z učiva prvouky se proplétaly celým dopolednem. Děti si uvědomovaly souvislosti a snad i pochopily, že chránit přírodu může každý z nás a každý den.

 

PaedDr. Zdeňka Bučková

15.4.2021 6:25 • autor:

Na konci měsíce března se žáci z několika tříd 2. stupně ZŠ Kamínky zúčastnili on-line exkurze do společnosti SAKO Brno. V době již více než rok trvající situace, která znemožňuje potkávání se ve škole a konání různých akcí, které bývají jindy pořádány, tak měli možnost si zpestřit současnou distanční výuku. 

Žáci během on-line exkurze, kterou nás po celou dobu doprovázela paní průvodkyně, zavítali v krátkých komentovaných videosnímcích do vnějších i vnitřních prostor spalovny odpadů, ve které končí odpad z brněnských domácností. Mohli tak například vidět, jak to funguje na třídící lince, kde se dotřiďuje odpad z barevných kontejnerů. Zjistili tak, že se třeba plastové lahve dotřiďují podle barev, co se děje s vytříděným papírem, jak rychle jede za běžného provozu třídící pás linky, a že práce zde není určitě lehká. Zajímavostí pro všechny bylo nahlédnout přímo do kotlů, ve kterých se spaluje směsný komunální odpad z černých kontejnerů, ze kterých by se stále dalo velké množství odpadu dále vytřídit. 

Žáci mohli v průběhu celé exkurze pokládat dotazy a získat tak množství dalších užitečných informací nejen o správném třídění odpadů, ale o všem dalším, co je k tomuto tématu zajímalo. Životní prostředí je bezesporu důležitým tématem, a tak se exkurze nejednou protáhla, protože dotazů ze strany žáků i učitelů bylo položeno opravdu hodně. Třídit odpad se vyplatí a měli bychom se starat o zachování přívětivého životního prostředí i pro budoucí generace, a to třeba účastí na dalších akcích, ve kterých se lze zapojit do úklidu našeho okolí v rámci celé republiky.

On-line exkurze do společnosti SAKO Brno byla velmi přínosná a zajímavá. Věřím, že ke třídění odpadů navedla třeba i ty, kteří dosud až tak netřídili a možná nyní změní své návyky. 

 

Mgr. Martin Blaťák, učitel ZŠ Kamínky

16.3.2021 7:47 • autor:

Distanční výuka nám sice znemožňuje realizovat celou řadu školních akcí, které se za běžného provozu uskutečňují nebo které by se uskutečnit mohly. Nicméně i přes to se na ZŠ Kamínky nenecháváme odradit a snažíme se hledat cesty, co to jde. Nejen jako zpestření pro žáky, kteří musí být doma u počítačů, ale hlavně jako program, který má pro naše žáky nějaký vzdělávací smysl. A jednou takovou možností jsou online vzdělávací programy, ke kterým se s žáky můžeme připojit přímo z pohodlí svých domovů. 

V únoru jsme se s deváťáky zúčastnili online dějepisného programu Čtyři příběhy revoluce, který pro nás připravili zkušení lektoři z organizace Post Bellum. Tato organizace v rámci své činnosti realizuje program Paměť národa, ve kterém se snaží mapovat vzpomínky pamětníků z našich klíčových historických mezníků 20. století. Pokračovali jsme tak v tradici naší školy a navázali na loňskou debatu s Martinem Mejstříkem k výročí listopadu 1989. 

Díky tomuto programu jsme se mohli na Sametovou revoluci podívat z různých úhlů pohledů, očima několika reálných pamětníků – od disidentů, studentů, kteří organizovali studentské demonstrace, až po člena komunistické strany nebo příslušníka StB. Měli jsme tak jedinečnou možnost porovnávat jejich výpovědi o stejných událostech, kterými si všichni prošli. A každý svojí cestou. 

Naši žáci se tak učí, že historie rozhodně není černobílá a jak nesmírně důležitá je diskuse o těchto tématech, která jsou v naší společnosti i více než po třiceti letech stále živá a palčivá. 

 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M., 

učitel dějepisu

10.12.2020 6:39 • autor:

Tak znělo téma letošní dějepisné olympiády, která byla vyhlášena na konec listopadu. Žáci se vydali na procházku do období 16.-18. století (ano, v 16. století byla u nás ještě renesance) a mohli se seznámit s dobou prvních Habsburků v českých zemích, jež se v této době zmítaly náboženskými konflikty, přes raně novověkou každodennost až po vládu Marie Terezie, která byla jedinou ženou na českém trůně. 

 

Jsem rád, že dějepisná olympiáda byla i přes současnou složitou situaci vyhlášena. A ještě raději jsem za to, že se nám ji na naší škole podařilo i skrz prezenční-hybridní-distanční-rotační (a já nevím, jakou ještě…) výuku také zrealizovat. I když se letošního ročníku od nás účastnili pouze deváťáci, kteří již mohou chodit do školy v každém týdnu a se kterými tak bylo možné od začátku počítat. 

 

Rád bych za naši školu jmenovitě gratuloval vítězce školního kola, kterou se stala Karolína Wagnerová z 9.B. Kája tak bude reprezentovat naši školu v okresním kole, které proběhne 18. ledna 2021. Na dalších místech se pak umístili v tomto pořadí Vojtěch Orel, Hana Chupíková a Linda Antonínová (všichni z 9.A), jejichž velmi pěkné výsledky si také zaslouží jmenovitou zmínku. 

 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M., 

učitel dějepisu

 

7.12.2020 22:44 • autor:

      

   Na ZŠ Kamínky proběhla v září soutěž čtenářské gramotnosti s názvem Babylon. Žáci 6. – 9. tříd se zapojili do soutěžního klání ve dvou kategoriích. Vyzkoušeli si, jak jsou na tom s tzv. čtenářskou gramotností – tedy jak jsou schopni rozumět neznámým textům a jak z nich umějí vybírat důležité informace. Letos se zadané texty zaměřily na různorodé živočichy světa. 

        V kategorii 6. a 7. tříd bylo za stoprocentní výkon stanoveno 42 bodů, úspěšným řešitelem se však stal každý žák, který dosáhl alespoň na 30 bodů. Úspěšných řešitelů bylo 38 žáků. Nejúspěšnějšími řešiteli se v této kategorii stali 1. místo František Šalé z 6. B, Anna Kalousková ze                    7. A, Ondřej Stonáček ze 7. B (40 bodů), 2. místo Jakub Kropáček ze 7. B a Sofie Jůzlová ze 7. B                               (39 bodů) a 3. místo Michal Zavadil ze 7. A (38,5 bodů).        

        V kategorii 8. a 9. tříd bylo možné maximálně dosáhnout 53 bodů. Úspěšným řešitelem se stal každý žák, který dosáhl alespoň 40 bodů. Úspěšných řešitelů bylo 55 žáků. Na pomyslný nejvyšší stupeň vystoupil Sabina Obořilová z 9.  A (52 bodů), 2. místo zaujal Tadeáš Ondráček ze 9. B (51 bodů) a na 3. místě Anežka Přichystalová z 8. A (50 bodů).     

         Všem nejúspěšnějším řešitelům blahopřejeme.

Mgr. Helena Hanousková, Mgr. Jana Vejrostová, a Mgr., Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M.,                               

ZŠ Kamínky

25.9.2020 8:52 • autor:

Ve dnech 10. a 11.9.2020 se žáci tříd 6.A a 6.B zúčastnili adaptačního kurzu, který netradičně proběhl v areálu školy ZŠ Kamínky. Zúčastnili se jej také jejich třídní učitelé, zástupci pro první a druhý stupeň, a školní psycholožka.

Po oba dny se děti zapojily do různorodých aktivit, které podporovaly jak individuální zapojení žáků, tak jejich skupinovou spolupráci a stmelení kolektivu tříd. Děti tak o sobě mohly zjistit nové informace například o tom, co kdo má rád, jak tráví svůj volný čas a zjistily třeba i to, co o svých spolužácích a učitelích ještě nevěděly. Do programu byli zapojeni všichni včetně třídních učitelů i paní asistentky.

Počasí nám po oba dny přálo, tak jsme se v průběhu obou dnů mohli po třídách vystřídat na jednotlivých hřištích v areálu školy. Žáci i učitelé z dvoudenního programu odcházeli spokojení a odnesli si s sebou příjemný zážitek.

Mgr. Martin Blaťák a Mgr. Petra Sucháčková, třídní učitelé 6.A a 6.B

FOTOGALERIE

10.3.2020 9:52 • autor:

K 30. výročí listopadu 1989 toho již bylo v poslední době řečeno mnoho. A to i u nás na škole, kde jsme na toto významné výročí měli speciálně zaměřené hodiny dějepisu a občanské výchovy, žáci vytvářeli projekty ke školní výstavě, debatovali s učiteli, ale ke komplexní autentičnosti stále ještě malý kousek chyběl. 

 

A tak jsme na naši školu pozvali člověka, který má k tomuto tématu snad nejblíže – Martina Mejstříka. Ten nejen že byl přímým účastníkem studentských demonstrací v listopadu 1989, ale byl i organizátorem tohoto studentského hnutí, které jako první formulovalo své požadavky při pádu komunistického režimu u nás. Martin Mejstřík se později angažoval v nejvyšší politice, stal se osobností s velice vyhraněnými názory. A o to zajímavější bylo, když přijal naše pozvání a přijel na ZŠ Kamínky, kde našim žákům 8. a 9. ročníků přednesl velice zajímavou přednášku o dějinách komunistické ideologie a o listopadu 1989.

 

Nejzajímavější částí ale byla závěrečná debata, která se díky zájmu našich žáků protáhla takřka o hodinu. Jsem na naše žáky pyšný, že se dokáží ptát, zajímat se a diskutovat o problémech, že nepřebírají automaticky vše, co jim je řečeno. Protože, a na tom jsme se s Martinem Mejstříkem zcela shodli, nejdůležitější je u žáků rozvíjet jejich kritické myšlení – to je tím, co budou v životě potřebovat. 

 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, 

učitel dějepisu