Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
2.12.2022 9:59 • autor: • kategorie:
Po téměř dvouleté přestávce k nám opět zavítalo pojízdné planetárium. Pan Fiala si pro mladší děti nachystal příběh o ledním medvědovi, tučňákovi a chobotnici, kteří cestovali vesmírem. Starší žáci pak viděli dokumenty o kosmonautech, raketoplánech a galaxiích. Programy planetária se vždy líbí, a tak se budeme těšit na další návštěvu.
Kolektiv vychovatelek ŠD
FOTOGALERIE
2.12.2022 9:57 • autor: • kategorie:
V měsíci říjnu jsme se rozhodli využít naší zbarvené přírody. Z listů a plodů děti vytvořily krásné obrázky a mandaly. Tato činnost je velmi bavila a výsledky jejich snažení si můžete prohlédnout v galerii.
Kolektiv vychovatelek ŠD
FOTOGALERIE
25.10.2022 14:16 • autor:

Brzy ráno jsme jeli vlakem do Přerova, plní očekávání, co všechno uvidíme. Když jsme vešli do přerovského zámku, ve kterém se nachází Muzeum Komenského, paní průvodkyně nás rozdělila do dvou skupin. My, žáci 5.A, jsme zamířili na výstavu o pravěku. Paní průvodkyně nás provedla obdobími od nejstarší doby kamenné po dobu bronzovou, ukázala nám modely opid, hradů, zámků, černou kuchyni a mnoho dalšího. Poté jsme přešli do starých učeben. Viděli jsme učebnu pro 1. a 2. třídu se sklápěcími židlemi. Učebnu, ve které byly lavice spojené se stolem, na kterém byl kalamář. Dvě učebny byly z doby Jana Amose Komenského, voněly dřevem a na katedře ležela rákoska. Paní průvodkyně nás poučila o různých trestech tehdejší doby. Nepozorné děti a ty, které neuměly učivo, musely například sedět na hrachu nebo dostaly rákoskou. Dívky byly vykrákány (vytahány za vlasy) nebo musely hodinu sedět v kabinetu učitele a nesměly promluvit. Dále jsme po točitých schodech vystoupali na vyhlídkovou věž, ze které byl krásný výhled na Přerov a okolí. Na konci první části programu nás paní průvodkyně zavedla do přírodopisného kabinetu, kde kromě vycpaných živočichů a různých modelů byl vystaven bezobratlý hmyz, především motýli. Na tuto místnost navazovala další, kde byly jen a jen horniny a minerály. Když jsme si vše prohlédli, vystřídali jsme se s 5.B a přešli jsme na druhou část programu. Vrátili jsme se do 17. století, kde nás životem J. A. Komenského provázela jeho první manželka Magdalena. Na časové ose života Komenského nám vyprávěla o významných událostech v jeho těžkém životě. Dozvěděli jsme se o jeho reformách školství i zajímavost, že Komenský dával pozorným a poslušným dětem jablíčko nebo vlašský oříšek. Na konci programu jsme dostali badatelský list, do kterého jsme si důležité údaje zapsali. Do Brna jsme se vrátili s novými vědomostmi a skvělými zážitky, za které chceme poděkovat našim paním učitelkám. Osobně se už těším na další podobné výlety za poznáním.

Veronika Kučerová, žákyně 5.A ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE

19.10.2022 10:56 • autor: • kategorie:
V září jsme v naší školní družině uspořádali seznamovací zábavné odpoledne pro prvňáčky.
Vzhledem k nevyzpytatelnému počasí se setkání uskutečnilo v tělocvičně. Nejstarší děti rády pomohly s přípravou stanovišť. Paní vychovatelky na začátku vysvětlily úkoly a prvňáčci se s radostí pustili do jejich plnění. Nakonec si všechno vyzkoušely i ostatní děti. Jak se odpoledne  vydařilo můžete vidět ve fotogalerii.
Kolektiv vychovatelek ŠD
FOTOGALERIE
5.10.2022 13:26 • autor:

Ve středu 5. 10. jsme se s prvňáčky vypravili do knihovny, kde nás přivítala paní knihovnice společně s princeznami v krásných šatech. Společně jsme si povídali o knihách, které mají rádi a jak se o ně mají starat.

Každý prvňáček poklekl před princeznami, kterým slíbil, že budou knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady a především je budou zvědavě otevírat a objevovat příběhy ukryté na jejich stránkách. Poté byli slavnostně pasováni na rytíře řádu čtenářského a z rukou princezen převzali rytířskou stuhu a malé dárečky. Slavnostní pasování pokračovalo prohlídkou knihovny a dětských knížek.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

4.10.2022 13:31 • autor:

V hodinách jazykové, slohové a komunikační výchovy se zaměřujeme na přesné a logické myšlení, na srozumitelné vyjadřování a snažíme se rozvíjet u žáků fantazii a podporovat kreativitu.  Jednou ze slohových forem kreativního rozvoje je např. vyprávění, do kterého mají děti  nakomponovat zvolená slova. Z ukázek je patrné, jak si s úkolem děti poradily.

Sloh V,E

Sloh – K,A

 

PaedDr. Zdeňka Bučková, tř. uč.

 

1.9.2022 19:41 • autor:

Ve čtvrtek 1. září prožili prvňáčci svůj první velký den. Před školou je přivítal pan ředitel Mgr. Petr Novák, Ph.D s paní starostkou Ing. Janou Drápalovou. V atriu školy byl pro prvňáčky připravený krátký hudební program, který připravila paní vychovatelka Palečková s dětmi ze 3.A, do kterého se děti krásně zapojily. Poté si naši deváťáci „adoptovali“ své prvňáčky a odvedli je do tříd, kam je usadili do lavic. Paní učitelky je přivítali, rozdali dárečky a společně si povídali. Věřím, že se dětem bude ve škole líbit a společně si užijeme celý školní rok.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

27.6.2022 8:39 • autor:

Žáci 4. tříd se v letošním školním roce zúčastnili celoroční dopravní soutěže. V Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Riviéra byli žáci ve třech tříhodinových blocích teoretické a praktické přípravy připravováni na to, aby se mohli jako cyklisté účastnit silničního provozu. V jednotlivých vyučovacích hodinách se děti zaměřovaly nejen na zvládnutí zásad bezpečné jízdy po pozemních komunikacích, ale seznamovaly se i s dopravními značkami a řešily křižovatky. Ti, kteří zvládli a výborně splnili jízdu podle pravidel na dopravním hřišti i závěrečný test, obdrželi od strážníků MP „Průkaz cyklisty“, vydaný Ministerstvem dopravy.
V úterý 21.6. 2022 se konalo slavnostní vyhodnocení soutěže Empík cyklista, který byl
zpestřen zajímavým programem. Děti zhlédly ukázku pořádkové jednotky a psovodů MP Brno, na svém kole své umění předvedl mistr světa v biketrialu Václav Kolář, vše bylo provázeno pěveckými vystoupeními studentů SŠ uměleckomanažerské. Celoroční dopravní soutěž Empík cyklista je důležitou součástí výuky dopravní výchovy na naší škole.

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká

FOTOGALERIE

27.6.2022 8:36 • autor: • kategorie:

Ve školní družině proběhla ve čtvrtek 16. 6. tradiční taneční soutěž o „Pohár školní družiny“. Děti si svoji choreografii připravovaly samostatně. Tančili jednotlivci i skupiny. Porotu tvořila děvčata z tanečního kroužku a svou úlohu brala velice zodpovědně. Všichni vystupující překonali trému a nervozitu, zasloužili si proto drobnou sladkou odměnu. První však může být jen někdo. Vítězové získali kromě zmrzlinového poháru také medaili. Taneční odpoledne jsme si všichni užili.

I. Sedláčková
FOTOGALERIE
21.6.2022 8:24 • autor:

Ve středu 15.6.2022 se žáci čtvrtých ročníků vydali na vlastivědno – přírodovědnou exkurzi do Archeoskanzenu Modrá a sousední Živé vody. Cílem bylo seznámit se s životem starých Slovanů a odhalit tajemství vodních živočichů řeky Moravy. V archeoskanzenu měli žáci možnost prohlédnout si jednotlivá obydlí postavená ze dřeva, hlíny, rákosu a slámy, seznámili se s vybavením obydlí Slovanů – zemnic i velkomoravských domů a přesvědčili se, v jak skromných podmínkách naši předkové žili. V pekárně děti ochutnaly placky s tvarohovou pomazánkou a seznámily se s tím, co staří Slované jedli a pili, obdivovaly šikovnost
kováře, který doslova před jejich očima vyrobil železné srdce. Prohlížely si látky, zkoušely tuniky, haleny a přehozy a obdivovaly nádherné šperky a ozdobné gombíky. V paláci je zaujaly zbraně, štíty a helmice. Ve škole na ně čekal abbé, aby je vyzkoušel z vlastivědných znalostí období Velké Moravy. Na závěr si děti ve stánku suvenýrů zakoupily na památku drobné předměty. V expozici Živá voda se žáci seznámili s běžnými i neobvyklými druhy sladkovodních ryb žijících v povodí řeky Moravy. Největší úspěch mezi čtvrťáky měl ale osmimetrový podvodní tunel. Ryby – kapři, jeseteři či vyza velká proplouvali doslova na dosah ruky.
Dle ohlasů dětí se jim exkurze líbila a odnesly si spoustu nových poznatků i zážitků.
Za 4.A a 4.B
PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká

FOTOGALERIE