Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
15.10.2021 8:25 • autor:

V pátek 8.10. 2021 jsme navštívili preventivní program s názvem Dobrodružná cesta, který se konal v PPP Sládkova Jednalo se o program zaměřený na upevnění kolektivu, vzájemné spolupráce , respektování druhých a poznání svých spolužáků. Stali jsme se na chvíli cestovateli, kteří se mají dostat  na vzdálený ostrov. Po skupinách jsme ze svých těl vytvořili dopravní prostředky, např.  vrtulník, horkovzdušný balón nebo létající koberec, a přemístili jsme se na určené místo. Přemýšleli jsme, v čem jsme jedineční a pochopili jsme, proč je důležité si vzájemně pomáhat, naslouchat a spolupracovat. 

Svého cíle jsme dosáhli, dobrodružnou cestu jsme zdárně dokončili a odměnou nám je skvělý pocit, že jsme přátelská a spolupracující třída, ve které fungují kamarádské vztahy.

PaedDr. Zdeňka Bučková

15.10.2021 8:24 • autor:

Žáci 4. A a 4. B se zapojili v letošním školním roce do celoroční dopravní soutěže Empík cyklista a navštívili dopravní hřiště Riviéra. Tuto soutěž organizuje Městská policie Brno pro žáky 4. ročníku brněnských základních škol a cílem soutěže je seznámit žáky s pravidly silničního provozu se zaměřením na cyklisty. A proč právě čtvrťáky? V tomto ročníku dosáhnou žáci hranice 10 let, odkdy by již neměli jezdit na kole po chodníku, ale měli by se přesunout na silnici.

V prvním ze tří bloků se naši žáci seznámili s povinnou i doporučenou výbavou jízdního kola, se základními dopravními značkami a s pravidly silničního provozu. Potom si vše ověřili přímo na dopravním hřišti, které si nejdříve prošli se strážníkem. Vysvětlil jim význam jednotlivých značek a chování křižovatkách. Potom už natěšené děti nasedly na zapůjčená kola a koloběžky a vše si vyzkoušely v praxi. Ve třetím bloku si vše zopakovaly vyzkoušely elektronický test, při kterém si ověřily své znalosti.

Přejme dětem, ať letošní ročník proběhne, jak má, a ať se jim podaří závěrečné testy i jízdy, aby mohly získat „řidičák na kolo“ a případně i hodnotné ceny.

PaedDr. Zdeňka Bučková

15.10.2021 8:21 • autor:

Děti čtvrtých tříd ze ZŠ Kamínky přišly potěšit jubilanty na slavnostní setkání, které se konalo v úterý 16. září 2021 v komunitním centru Skála. Udělaly radost pásmem písní a básní. Jubilanti si s nimi zazpívali, vzpomněli si na své mládí a zaposlouchali se do básní svého dětství. Když potom děti nakráčely s osobní gratulací směrem k babičkám a dědečkům, nezůstaly jejich oči suché. Bylo to krásné, emotivní vystoupení a mezigenerační propojení. V sobotu 18. září 2021 naši žáci přišli přivítat malé občánky Nového Lískovce recitací a zpěvem. Oběma vystoupeními dělali tak radost jubilantům, dětem i rodičům, a hlavně si uvědomili, jak krásné je dělat radost ostatním. 

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká

6.10.2021 12:19 • autor:

5. října se naši prvňáčci vypravili již podruhé do knihovny J. Mahena na ulici Oblá. Čekalo je velmi milé překvapení. Po přivítání paní vedoucí Hany Slámové a paní starostky ing. Jany Drápalové se děti snažily napravit Kašpárka, který nevěděl jak se chovat ke knihám na rozdíl od našich prvňáčků. Úkol splnili na jedničku. Pak následovala slavnostní chvíle. Děti byly paní starostkou v roli kněžny pasováni na čtenáře a na památku si odnesly malý dárek. Kašpárek dětem přečetl poučnou pohádku, děti si prohlédly knížky a vraceli jsme se všichni spokojeni do školy. Těšíme se na další listopadové setkání.

Mgr. Jana Chytilová a Bc. et  Bc Marie Menšíková

FOTOGALERIE

8.9.2021 12:22 • autor:

Ve středu 8.9. jsme se vypravili na výstaviště, kde se konala NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT. Je to největší přehlídka živočišné produkce v České republice. Na výstavě bylo přes 800 ks zvířat. Byli jsme součástí rychlostních závodů koní a podívali jsme se do  stájí, kde byly koně různých plemen. Mohli jsme si prohlédnout různá plemena krav, ovcí, koz a prasat. Velikou radost udělala i telátka a selátka. Nejvíce se dětem líbilo, že si mohly většinu zvířat pohladit a být jim tak velmi blízko.

Mgr. Jindra Severinová, tř. učitelka

FOTOGALERIE

6.9.2021 13:39 • autor:

   Stalo se pěknou tradicí na naší škole vytvoření patronátu 9. tříd pro naše prvňáčky. Po dobu školní docházky žáci 9. tříd budou navštěvovat své malé kamarády a pomáhat jim při různých činnostech a aktivitách. Naši deváťáci nezaháleli a hned třetí den po zahájení školního roku přišli pro své kamarády, aby je provedli budovou naší školy. Podívali se do odborných učeben, měli možnost vidět tisk v 3 D tiskárně, do dílen a ostatních tříd. Našim velkým kamarádům děkujeme a těšíme se na další společné akce.

Třídy 1. A a 1. B

FOTOGALERIE

 

1.9.2021 20:47 • autor:

První den pro prvňáčky je vždy dnem slavnostním a výjimečným.

Tak tomu bylo i na naší škole. Nejmenší žáky společně s ostatními třídami přivítal po prázdninách pan ředitel Mgr. Petr Novák, Ph.D. před budovou školy. Naše prvňáčky čekalo další překvapení ve školním atriu. Žáci 6. tříd si pro ně připravili krátké pásmo písniček a básniček. Po vystoupení se ujali prvňáčků naši nejstarší žáci a stali se tak jejich patrony.  V průběhu celého školního roku budou svým kamarádům pomáhat při společných akcích naší školy a různých činnostech. Ti je na oplátku doprovodí na jejich cestě a vstupu do dalšího života při posledním zvonění.

Ve třídách se prvňáčci přivítali s paními učitelkami, popovídali o prvních dojmech a rozloučili se s těšením na další následující dny ve škole. 

Přejeme všem plno úspěchů, krásných zážitků, dobrodružství a radost z učení.

Paní učitelky 1. tříd  Mgr. Jana Chytilová a Bc. et Bc. Marie Menšíková

FOTOGALERIE

29.6.2021 21:17 • autor:

S červnem do naší školy zavítali nejen žáci po dlouhé distanční výuce, ale
také velké horko. Proto jsme se rozhodli přesunout výuku v posledních dvou týdnech do terénu. Pro
žáky byly připraveny zajímavé programy v různých částech Brna i mimo něj. Žáci na prvním stupni se
tak mohli těšit například na prohlídku Jurkovičovy vily s výukovým programem, na návštěvu
funkcionalistické vily Stiassni, kde na nás dýchl duch doby první republiky, výukové programy v ZOO Brno nebo na Hvězdárně a planetáriu Brno. Většina terénní výuky se odehrávala opravdu v terénu a v přírodě. V oboře Holedná jsme s krabičkovými lupami pozorovali a zkoumali hmyz a další bezobratlé živočichy. Na Brněnské přehradě jsme si prakticky procvičili základy první pomoci a dopoledne jsme si zpestřili projížďkou parníkem. V parku Anthropos jsme luštili záhadný text zašifrovaný do matematických příkladů a na Plachtách jsme si užili sportovní den plný netradičních disciplín. Žáci pátých tříd a druhého stupně navštívili zajímavou výstavu Body worlds, kde zhlédli unikátní lidské exponáty. Učitelé s žáky prozkoumali Brno z různých úhlů. Na Hádech se zaměřili na orientaci na mapě a práci s buzolou, v oboře Holedná se pustili do zkoumání místní fauny a flóry,
v centru města se podívali na zoubek historii a brněnským pověstem, prohlédli si hrad Špilberk a kasematy. Největším zážitkem 8. a 9. ročníků pak byl den strávený na paddleboardech. Teď už nás čeká jen vysvědčení a prázdniny plné dalších dobrodružství.

Mgr. Pavlína Kučerová, ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE 1. A 2. ROČNÍK

FOTOGALERIE 3.ROČNÍK

FOTOGALERIE 5.ROČNÍK

22.4.2021 13:25 • autor:

Ve čtvrtek 22. 4. jsme oslavili DEN ZEMĚ.  Děti se seznámily s problematikou odpadu. Ukázali jsme si správné třídění. Teď už všichni znají barvy kontejnerů a ví, co do nich patří. Společně jsme vyrazili na procházku, kterou nám překazil déšť, ale podařilo se nám nasbírat trochu materiálu do hmyzího domečku. Ten se teď krásně suší a až budeme opět na prezenční výuce, domečky doděláme a umístíme v okolí školy. Na oslavu Země si také děti vyrobily čelenky se ZEMĚKOULÍ, které nosily hrdě na svých hlavičkách.

Mgr. Jindra Severinová, tř. uč.

FOTOGALERIE

22.1.2021 9:10 • autor: • kategorie:

Všechny děti měly obrovskou radost z tříkrálové sněhové nadílky, kterou nám příroda přichystala. Užívaly si koulování, stavěly sněhuláky a největší potěšení měly při jízdě na lopatách. Využily jsme všechny kopečky v okolí školy, kde si to mohly užít. Doufáme, že se na sníh ještě můžeme těšit.

Vychovatelky ŠD

FOTOGALERIE