Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
1.3.2023 13:33 • autor: • kategorie:

Ve středu 22. února  reprezentovaly naše děti školu v obvodním kole pěvecké soutěže “ Superstar“ . Než mohly postoupit do obvodního kola, musely se zúčastnit školního kola “ O zlatou notičku“.
Za první kategorii  školu reprezentoval Noah Boček a Viktorie Dohnalová, za druhou kategorii Darek Číp a Klára Klempová. Ve druhé kategorii byla velká konkurence dívek. V obvodním kole se na  stupních vítězů umístil Noah Boček. Za pěkné 3. místo byl odměněn  diplomem a medailí.
Gratulujeme k umístění.

Za kolektiv vyhovatelek Zdena Palečková

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

1.3.2023 13:25 • autor: • kategorie:

Ve školní roce 2022/2023 se děti druhého oddělení vydaly na plavbu po tajemných ostrovech.
Při své cestě tak objevily ostrov Všechnodlaků, Pestrobarevný, Strašidelný i Vánoční. V měsíci lednu přistály na ostrově Ledovém. Pátraly společně s hrdiny knihy po tajemství velkých stop. Při nočním pátrání objevily mláďata sovy, za bílého dne ptáčky, hledající potravu. V únoru připluly na ostrov Smyslů. Všemi způsoby tyto smysly prozkoumaly. Zjistily, že i zde se dodržuje masopustní veselí. Poznaly masky masopustních průvodů, okusily koláče a poznaly zdejší klauny. Při jedné z výprav také objevily v jedné ze zahrad malé trpaslíky. Nyní se připravují na vyplutí do neznámých končin.

Zdena Palečková, vych.

FOTOGALERIE

22.2.2023 13:14 • autor: • kategorie:

I v letošním roce se ve školní družině uskutečnila pěvecká soutěž “ Zlatá notička“. Nejprve si děti zazpívaly v jednotlivých odděleních. Vybrané děti pak vystoupily 24.ledna  v celodružinovém kole. Za předvedené výkony dostaly všichni malé odměny. Nejlepší z nich pak postoupily do obvodního kola a my jim budeme držet pěsti.

Kolektiv vychovatelek

FOTOGALERIE

22.2.2023 13:11 • autor: • kategorie:
Na úterý 7. února se všechny děti těšily na slíbenou návštěvu. Až z Ostravy k nám vlakem přijela paní chovatelka s párem výrečků bělolících. Rozárka a Ariel na nás čekali v herně, kde seděli na židličce. Paní chovatelka nám nejprve pověděla něco o životě a potřebách soviček a pak odpovídala na zvídavé dětské dotazy. Tak jsme se mimo jiné dozvěděli, že sovičky pochází z Afriky, váží asi 270 g a nemají krční obratle. Největším zážitkem bylo fotografování s Arielem. Některé děti si ho pohladily, další držely na ruce, ale ti nejodvážnější si ho nechali dát na hlavu. Pak už nastal čas loučení. Všem se sovičky líbily a samozřejmě je chtěly domů.
Kolektiv vychovatelek
FOTOGALERIE
20.2.2023 8:00 • autor:

To, že podnebí není na celé planetě Zemi stejné, se dozvěděli žáci 5. A v hodinách přírodovědy.
Ve skupinách se připravovali na tvorbu dioramat k tématu Podnebné pásy. Uvědomovali si základní charakteristiku daného podnebného pásu, zjišťovali důležité informace a zajímavosti,
vyhledávali, které rostliny zde rostou či jaké živočichy v nich můžeme potkat. S úžasným nasazením, týmovou spoluprací, fantazií a kreativitou se jim podařilo vytvořit opravdový vhled do tropických pralesů, savan i pouští, do lesů mírného podnebného pásu i do chladných pustin polárního podnebného pásu. Své výtvory doplnili zajímavými ústními referáty o živočiších i rostlinstvu daného podnebného pásu. Propojením přírodovědného učiva s učivem českého jazyka, informatiky, výtvarné a technické výchovy se dětem podařilo v ucelené podobě získat povědomí o rozmanitosti života na naší planetě Zemi.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

27.1.2023 9:41 • autor: • kategorie:
Děti z tanečního kroužku nacvičily pro rodiče krátké vystoupení. Ve středu 18.1.02023 jim předvedly, co se během prvního pololetí naučily. S vlastní choreografií se zde prezentovala i děvčata z druhého stupně, která na tanečky chodí již několik let. Všem, kteří se na děti přišli podívat děkujeme, že si v jistě nabitém časovém programu, našli čas a své děti přišli podpořit. Malí tanečníci si zasloužili velkou pochvalu, sladkou odměnu a na vysvědčení samozřejmě velkou 1. Těšíme se na další měsíce plné tance, které nám přináší radost a úsměv na tvářích.
I. Sedláčková
FOTOGALERIE
27.1.2023 7:52 • autor:

Kam jít dál a co dělat po úspěšném zvládnutí devíti let povinné školní docházky? Tuto otázku a jistě i další podobné si v tomto čase klade nejeden deváťák. Na naší základní škole Kamínky se snažíme žákům pomoci vhodně vybrat střední školu. Jednou z možností, jak podpořit výběr správné školy, je exkurze na samotnou školu. Přesně tento příklad jsem zvolil, a jako vyučující chemie jsem domluvil exkurzi na „Chemku“, jak je Střední průmyslová škola chemická často přezdívána. Škola sídlí v Brně
Husovicích, na Vranovské ulici. Návštěva školy mohla proběhnout díky vstřícnosti tamní paní zástupkyně ředitele Ing. Zdenky Kučerové, a také díky Mgr. Tomáši Kropáčkovi. Ve středu 18. 1. jsme se se všemi deváťáky shromáždili před školou a vyrazili jsme trolejbusem na místo určení. Vystoupili jsme na Provazníkové a po krátké procházce jsme před devátou hodinou dorazili k SPŠ chemické. Obsadili jsme sborovnu školy, Mgr. Tomáš Kropáček nám představil studijní obory a nadšeně odpověděl na zvídavé dotazy našich žáků. Poté jsme vyrazili na prohlídku školy. Čekaly nás ukázky experimentů z fyziky, kde jsme se všichni stali součástí elektrického obvodu a mezi žáky dokonce přeskočila nejedna jiskra. Následoval přesun do suterénu školy, kde jsou soustředěny všechny laboratoře. Postupně jsme si prohlédli laboratoř mikrobiologie, největší odvážlivci si mohli vyzkoušet pokus s mikropipetou a mlékem. Další laboratoř byla zaměřená na biologii. Zde pro nás byly nachystány různé preparáty a zájemci si mohli svůj preparát dokonce samostatně připravit. Společně jsme zkoumali brambory a jejich škrob, který jsme pozorovali díky Lugolově roztoku. V laboratoři anorganické chemie nám studenti školy přivolali džina z láhve, ukázali vlastnosti citrusových plodů, zničili nejeden balónek a jiné gumové předměty, obarvili

líh chloridy a předvedli změnu barvy plamene kahanu. Závěrem jsme málem odletěli do vesmíru. Sledovali jsme, jak krásně hoří jarová pěna, když se na její vytvoření použije methan. Naši žáci už některé pokusy sice znali, ale přesto byla anorganická laboratoř moc fajn. Posledním velkým lákadlem bylo Simulační centrum. Zde jsou umístěny modely důležitých průmyslových zařízení, jako je jaderná elektrárna, pivovar, čistírna odpadních vod, spalovna nebo přečerpávací elektrárna. Zajímavostí je, že se tu pod odborným dozorem vaří skutečné pivo. Ochutnávka nás sice minula, ale modely a dotazníky k fungování daných zařízení ne. Otázky byly občas velice náročné a pro naše žáky, kteří zatím neměli organickou chemii, mnohdy neřešitelné. Čas byl nezastavitelný a my jsme se opět shromáždili ve sborovně školy. Po rychlé svačině, sbalení věcí a rozloučení nás čekala cesta zpět k naší základní škole. Dle sdělení žáků bylo takto prožité dopoledne moc zajímavé, za sebe můžu říct totéž. V příštích letech bych na dnešní exkurzi moc rád navázal s dalšími třídami.

Mgr. Jan Nekvapil

FOTOGALERIE

18.1.2023 13:44 • autor:

Ve středu 18.1. jsme s prvňáčky a druháky vyrazili na hvězdárnu. Pro některé prvňáčky to bylo velké dobrodružství, protože často nejezdí v MHD a někteří ještě na hvězdárně nebyli.

Na hvězdárně byl pro nás připravený program

3 – 2 – 1  START !

3-2-1 START! je dobrodružný animovaný 2D film o odvaze a vynalézavosti, jež potřebujete, abyste se dostali do vesmíru a potom zase zpátky.

Dětem se pořad moc líbil a ještě větší radost měly děti z nakupování suvenýru :o).

Na hvězdárnu se určitě ještě vypravíme.

Mgr. Jindra Severinová

6.1.2023 7:53 • autor: • kategorie:

Nastala nám doba adventní, doba očekávání, doba pohádek, a tak se děti ze ŠD, které měly zájem, vydaly dne 29.11 2022 na výstavu do Letohrádku Mitrovských.

Viděly tu mnoho betlémů, jak dřevěné, papírové, keramické,  tak i háčkované. Nejvíce je zaujal nejstarší betlém, který byl vyroben z přírodních materiálů. Velmi obdivovaly i největší papírový betlém výstavy.

Byly tu pro nás nachystány i hádanky v podobě nazdobených stromečků ve stylu některé pohádky. Naším úkolem bylo tyto pohádky poznat. Děti v řešení byly úspěšné.

Pak se děti přesunuly do suterénu, kde na ně čekaly ilustrace Veroniky Balcarové k pohádkám a říkankám. K některým ilustracím si i zazpívaly.

Výstava se dětem líbila a odcházely spokojené.

Palečková Zdena

FOTOGALERIE

9.12.2022 13:44 • autor:

V pondělí 5.12. přišel do školy Mikuláš s čerty a anděly, který prvňáčkům přinesl dárek nejcennější a to SLABIKÁŘ. Mikuláš předčítal jména malých školáků a ti si přicházeli pro sladkou odměnu a SLABIKÁŘ, ze které si už dnes umí něco přečíst.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE