Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
29.6.2021 21:17 • autor:

S červnem do naší školy zavítali nejen žáci po dlouhé distanční výuce, ale
také velké horko. Proto jsme se rozhodli přesunout výuku v posledních dvou týdnech do terénu. Pro
žáky byly připraveny zajímavé programy v různých částech Brna i mimo něj. Žáci na prvním stupni se
tak mohli těšit například na prohlídku Jurkovičovy vily s výukovým programem, na návštěvu
funkcionalistické vily Stiassni, kde na nás dýchl duch doby první republiky, výukové programy v ZOO Brno nebo na Hvězdárně a planetáriu Brno. Většina terénní výuky se odehrávala opravdu v terénu a v přírodě. V oboře Holedná jsme s krabičkovými lupami pozorovali a zkoumali hmyz a další bezobratlé živočichy. Na Brněnské přehradě jsme si prakticky procvičili základy první pomoci a dopoledne jsme si zpestřili projížďkou parníkem. V parku Anthropos jsme luštili záhadný text zašifrovaný do matematických příkladů a na Plachtách jsme si užili sportovní den plný netradičních disciplín. Žáci pátých tříd a druhého stupně navštívili zajímavou výstavu Body worlds, kde zhlédli unikátní lidské exponáty. Učitelé s žáky prozkoumali Brno z různých úhlů. Na Hádech se zaměřili na orientaci na mapě a práci s buzolou, v oboře Holedná se pustili do zkoumání místní fauny a flóry,
v centru města se podívali na zoubek historii a brněnským pověstem, prohlédli si hrad Špilberk a kasematy. Největším zážitkem 8. a 9. ročníků pak byl den strávený na paddleboardech. Teď už nás čeká jen vysvědčení a prázdniny plné dalších dobrodružství.

Mgr. Pavlína Kučerová, ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE 1. A 2. ROČNÍK

FOTOGALERIE 3.ROČNÍK

FOTOGALERIE 5.ROČNÍK

22.4.2021 13:25 • autor:

Ve čtvrtek 22. 4. jsme oslavili DEN ZEMĚ.  Děti se seznámily s problematikou odpadu. Ukázali jsme si správné třídění. Teď už všichni znají barvy kontejnerů a ví, co do nich patří. Společně jsme vyrazili na procházku, kterou nám překazil déšť, ale podařilo se nám nasbírat trochu materiálu do hmyzího domečku. Ten se teď krásně suší a až budeme opět na prezenční výuce, domečky doděláme a umístíme v okolí školy. Na oslavu Země si také děti vyrobily čelenky se ZEMĚKOULÍ, které nosily hrdě na svých hlavičkách.

Mgr. Jindra Severinová, tř. uč.

FOTOGALERIE

22.1.2021 9:10 • autor: • kategorie:

Všechny děti měly obrovskou radost z tříkrálové sněhové nadílky, kterou nám příroda přichystala. Užívaly si koulování, stavěly sněhuláky a největší potěšení měly při jízdě na lopatách. Využily jsme všechny kopečky v okolí školy, kde si to mohly užít. Doufáme, že se na sníh ještě můžeme těšit.

Vychovatelky ŠD

FOTOGALERIE

17.12.2020 13:58 • autor: • kategorie:

Předvánoční čas jsme si ve všech odděleních školní družiny vyplnili výtvarnými činnostmi, čtením knih, poslechem vánočních písniček a aktivitami na čerstvém vzduchu. Děti si užívaly také hraní deskových her, tvoření ze stavebnic, ale především toho, že mohou být spolu. Všichni doufáme, že se v novém roce zase ve zdraví sejdeme a budeme moci pokračovat ve všech činnostech, které mají děti rády.

Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí, zdraví a lásky.
Kolektiv vychovatelek ŠD
FOTOGALERIE
15.12.2020 13:19 • autor:

Čas adventu je obdobím protkaným dlouhou zlatou nitkou táhnoucí se čtyřmi nejkouzelnějšími týdny v roce. Čekání na Štědrý den jsme v pátek 11. 12. dětem na ZŠ Kamínky zkrátili uspořádáním vánočních dílniček. Celé dopoledne šikovné ruce dětí 1. stupně vytvářely svícny, hvězdičky, zvonečky, andělíčky, vločky do oken, vyráběly krásné vánoční dekorace a vánoční přáníčka. Celá škola byla provoněna vůní pečeného cukroví. Mladší děti z 1. – 3. tříd si připravily dopis pro Ježíška. Napsaly a nakreslily do něj svá nejtajnější přání a dárečky, které by rády pod vánočním stromečkem našly. Jaké bylo jejich překvapení, když zjistily, že na naši školu zavítal zástupce a pomocník Ježíška, Santa Claus. Důstojně přivítal děti v téměř pohádkovém zátiší, kde mu děti svůj dopis osobně předaly a svá přání pošeptaly. Všem zářily oči nadšením a očekáváním, protože Vánoce jsou časem tajemným, svátečním a neopakovatelným. 

PaedDr. Zdeňka Bučková, ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE

8.12.2020 13:12 • autor:

Pátek 4. prosince byl pro prvňáčky velkým dnem. Byl to den plný překvapení. Již ráno se malí čertíci, andílkové a dokonce i Mikulášové snažili plnit různé úkoly. V českém jazyce skládaly z pekelných slabik různá slova a také obrázky. V matematice nakupovali podle seznamu od Mikuláše a počítali, kolik zaplatí za jednotlivé nadílky. Nejvíce se však těšili na příchod Mikuláše. Každý ví, že Mikuláš, anděl a čerti nosí dětem sladkosti, ale prvňáčkům letos přinesl nejen sladkosti, ale i SLABIKÁŘ. Mikuláš zadal dětem úkol, který měly splnit. Byla to básnička, která se jim moc povedla a za to, že to vše krásně zvládly, dostaly vytoužený SLABIKÁŘ. Radost dětí byla nepopsatelná.

Mgr. Jindra Severinová, tř. uč.

FOTOGALERIE

8.12.2020 12:51 • autor:

V pátek 4.12.2020 zamířila do všech tříd prvního stupně vzácná návštěva. Zkontrolovat, pochválit pilné a hodné žáky, ale také pokárat hříšníky přišel totiž samotný Mikuláš v doprovodu anděla a čertů, se kterými by do pekla nikdo rozhodně zamířit nechtěl. 

Aby si ani ty nejzlobivější s sebou pekelníci neodnesli, měli žáci připravené různé čertovské básničky a písničky. Mnohé děti i jejich paní učitelky se v tento pekelný den vydaly do školy v kostýmech a maskách malých Mikulášů, čertíků a andílků. Ve třídách se to jimi jen hemžilo. Za svou odvahu a práci byly děti v každé třídě odměněny bohatou nadílkou. Prvňáčci jako odměnu získali dokonce SLABIKÁŘ, se kterým vyrazí vstříc dalšímu objevování našeho rodného jazyka.

Žáci i učitelé naší školy si předvánoční atmosféru moc užili a budou se těšit zase za rok na příští pekelnou návštěvu. 

Mgr. Martin Blaťák

FOTOGALERIE

30.10.2020 11:30 • autor:

Ve čtvrtek 1. 10.  žáci 3. A ZŠ Kamínky navštívili PPP Sládkovu, kde byl pro ně připraven preventivně zaměřený program Popletená pohádka. V upravené verzi pohádky O Popelce byla představena aktivní Popelka, která vyznává zdravý životní styl a v kontrastu k ní byly vyobrazeny nevlastní sestry, Zora a Dora, které holdují návykovým látkám. Po přečtení pohádky se děti zamýšlely nad tím, proč lidé začínají kouřit, diskutovaly, ve skupinách kreslily a popisovaly, jak alkohol a kouření poškozují lidské zdraví. Po návratu do školy při zpětné vazbě děti kladně zhodnotily celý program a zhlédly krátký film Návykové látky od BESIPU. Znovu si uvědomily, jaká nebezpečí přináší užívání návykových látek a proč je důležité zdravě žít a nekouřit.

PaedDr. Zdeňka Bučková

19.10.2020 11:39 • autor: • kategorie:

 

V září a říjnu se žáci ve školní družině zapojili do projektu výroby vlastního tématického pexesa. Vytvářeli pexeso na téma: zvířata, vesmír, auta, ryby a mořští živočichové. Děti to moc bavilo a jejich tvoření vyvrcholilo soutěží, při níž se seznámily s pexesem svých kamarádů, tím se dozvěděly a naučily mnoho nového. Nejenom výhra byla odměnou, ale taky příjemně strávený čas ve školní družině.

Mgr. Laura Mynářová

9.10.2020 10:58 • autor: • kategorie:
Ve ŠD jsme si s dětmi připomněly, jak krásné je naše město. Povídaly jsme si o známých místech jako je Špilberk, Petrov, vila Tugendhat, divadla atd. Na fotografiích se pak pokoušely tyto památky správně určit. Děti jsme také seznámily s nejznámějšími pověstmi o Brněnském draku a kole. Symboly těchto pověstí mohou vidět na Staré radnici. Celý projekt byl zakončen výtvarným zpracováním na téma město Brno.
I. Sedláčková, J. Holíková
FOTOGALERIE