Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
20.2.2024 10:03 • autor:

V hodinách prvouky si žáci třetích tříd ZŠ Kamínky v kapitole Náš svět vyprávěli o svých zájmech a zálibách, které obohacují náš život a přináší odpočinek. Zamýšleli se také nad důležitostí vybrat si v budoucnu takové povolání, které by se jim líbilo. Sdělovali spolužákům, čím by chtěli být, až vyrostou. V projektové části si zahráli na reportéry a vyzpovídali své rodiče. Kladli jim otázky, jaké je jejich povolání, v jakém prostředí pracují, zda je práce baví a jak po práci nejraději relaxují. Tato školní aktivita se setkala s velkým úspěchem, a proto nás napadlo oslovit rodiče žáků a uspořádat s nimi besedu o jejich povolání. Poslední lednový den se stal pro nás dnem mimořádným. Dětem bylo
rozdáno pololetní vysvědčení, ale také k nám do školy přišlo pět rodičů, kteří v průběhu celého dopoledne s dětmi besedovali o své práci.

Navštívila nás paní Matušinová, která dětem vyprávěla, že jejím pracovním nástrojem je počítač a telefon. Přiblížila jim, jak funguje práce OSVČ a e-shop.

Ve vojenské uniformě do třídy přišel pan Rolenec, který dětem přiblížil své náročné povolání na Univerzitě obrany a zdůraznil důležitost obranné funkce naší armády. Žáci si mohli prohlédnout maketu zbraně a miny. Trpělivě odpovídal na všetečné otázky především chlapecké části posluchačů.

Velmi zajímavé a akční bylo povídání paní Jílkové, která je vědkyní a lektorkou na MU v Brně. Vyprávěla o důležitosti ochrany životního prostředí a znalosti anglického jazyka. Změřila nám ve třídě množství oxidu uhličitého a chválila čisté ovzduší ve třídě. Děti si mohly vyzkoušet některé pomůcky a předměty, které ke svým experimentům potřebuje, zkumavky, pipety, dýchací přístroj, ochranné brýle …

Dalším besedujícím byl pan Dvořák, mikrobiolog, který pracuje ve vědeckém týmu a zabývá se zkoumáním nejmenších a nejdůležitějších organismů na Zemi. V zajímavé prezentaci i názornými
ukázkami se děti mohly seznámit s bakteriemi, viry a kvasinkami. Dětem rozdal malé Petriho misky, do kterých si děti obtiskly svůj palec. Nyní sledujeme, co nám v nich vzniká a roste.

Posledním besedujícím byl pan Nesnídal, který přišel v uniformě dozorce vězeňské služby. Žákům přiblížil své fyzicky i psychicky náročné povolání. Děti si prohlédly pouta, obušek a další donucovací prostředky, které při své práci používá. Zdůraznil, že pravidla a zákony se musí dodržovat a všichni jsme odpovědní za své činy. Povídání s rodiči bylo velmi přínosné a poučné. Rodiče dětem přiblížili svá velmi zajímavá a prospěšná povolání, zdůraznili, že každá profese, která se vykonává odpovědně, je pro společnost důležitá.

Moc jim děkujeme za jejich ochotu a čas, který nám věnovali.

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká

FOTOGALERIE

 

5.1.2024 7:50 • autor: • kategorie:
I letos  v naší družince paní vychovatelky připravily pro děti malé „předvánoční ladění“.
Povídali jsme si o českých  tradicích  – tentokrát o pečení vánočky a jmelí. Děti se dozvěděly, nejen to, že kynutí vánočky symbolizuje hojnost a bohatství, ale také, že hospodyně u její přípravy skákaly do výšky.
Naši předkové přisuzovalí jmelí  magické účinky. Čím více má jmelí bílých bobulek, tím více štěstí budeme mít v novém roce.  Také jsme si společně zazpívali koledy a děti si vyslechly biblický příběh o narození Ježíška.
Příjemné posezení bylo zakončeno  ochutnávkou vánočky a  rozkrojením jablíčka, kde se objevila hvězdička – symbol zdraví a štěstí po celý příští rok.
Kolektiv vychovatelek ŠD.
FOTOGALERIE
14.12.2023 13:50 • autor:

Opět je tu čas Adventu. I když pro většinu lidí je to období shonu, shánění dárků, úklidu, pečení cukroví a příprav na Vánoce, měli bychom se na chvíli zastavit a věnovat čas tvoření s dětmi a navození vánoční atmosféry. Ne jinak tomu bylo i na naší škole. Na sobotní dopoledne 2. 12. připravily paní učitelky vyrábění pro děti s rodiči. Nejvíce nás potěšila velká účast a radostné tváře dětí z výrobků.

   Obdobně tomu bylo i ve čtvrtek 7. 12. o ,,Vánočním jarmarku“. Všechny třídy se zapojily do příprav, vyrábění a nakonec prodeje výrobků na svých vyzdobených stáncích. Celým jarmarkem zněly koledy, radostný smích, rozhovory rodičů, kteří si udělali čas a přišli v hojném počtu podpořit své děti.

   V úterý 12. 12. veškeré naše přípravy a prožití Adventu vyvrcholily ,,Vánoční besídkou” pro rodiče“. Vystoupení bylo velmi pestré. Zazněly koledy, vánoční básničky a písničky doprovázené tanečním vystoupením, divadelní představení, hry na hudební nástroje a další. Přípravě žáci věnovali maximální úsilí, což bylo na jednotlivých číslech vidět. Odměnou jim byly pochvaly rodičů i vyučujících. Krásný dojem zanechala všechna představení.  Naši nejmenší měli největší zážitek ze společného vystoupení se svými nejstaršími spolužáky.

   Všem děkujeme za podporu a  účast na našich akcích a přejeme šťastné a krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2024.

 

Mgr. Jana Chytilová, Mgr. Bohdana Minářová, Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

6.12.2023 12:50 • autor:

V listopadu se žáci 3.A a 3.B vypravili na poznávací vycházku městem Brnem s cílem najít a poznat místa spojená s brněnskými pověstmi, které ve škole četli  poslouchali. Zajímavé putování začalo na Zelném trhu u kašny Parnas. Děti se nejvíce těšily na brněnského draka, kolo a šikmou věžičku na Staré radnici.
Pak se zastavily u zazděného radního na ulici Mečová a v oknech kostela sv. Jakuba hledaly hanbatého mužíčka. V jedenáct hodin slyšely zvonění na Petrově a čekaly, bohužel marně, na skleněnou kuličku u brněnského orloje. Žáci si tím připomněli pověst o obléhání Brna Švédy. Vycházka byla velmi
zajímavá a poučná.

Mgr. A. Široká, PaedDr. Z. Bučková

4.12.2023 13:26 • autor:

V pátek 1.12. nám prvňáčkům přišli pomoct naši kamarádi z 9. třídy při vyrábění na vánoční jarmark. Byli jsme moc rádi, protože nám ještě některé činnosti dělají problém, třeba uvázat mašličku nebo správně vybrat, co by se nejvíce hodilo na vánoční výrobky. Pomohli tak i naší paní učitelce, která měla více času, aby nám mohla pomáhat při jiných činnostech. Kamarádům moc děkujeme, příště pomůžeme velmi rádi my, už se těšíme.
Mgr. Jana Chytilová

FOTOGALERIE

4.12.2023 10:57 • autor: • kategorie:
Dětem z naší školní družiny jsme zpestřili jedno podzimní odpoledne „Zimní pohádkou“, se kterou k nám přijelo divadlo Sandry Riedlové. Divadélko u nás nebylo poprvé, tentokrát jsme se pobavili při dobrodružství černouška na cestě do Grónska. Děti po shlédnutí namalovaly pěkné obrázky a už teď se těšíme na další divadelní představení.
Vychovatelky ŠD
FOTOGALERIE
6.11.2023 9:54 • autor:

V pondělí 23. října jsme si v naší třídě zahráli na „školu naruby“. Tak trochu jsme si vzájemně vyměnili role. Někteří žáci převzali roli učitele a asistenta a připravili si hodinu českého jazyka, matematiky a prvouky. Na vlastní kůži si tak vyzkoušeli, jaké to je nejen učit, ale také řešit nejrůznější situace, včetně vyrušování a „zlobení“, do kterého jsme se také s asistentem zapojili. Všichni naši „zastupující“ učitelé a asistenti si zaslouží velikou pochvalu, nejen za přípravu, ale především za předvedení, do kterého vložili všechny své síly a veškerou energii. Už se moc těšíme na další „hodinu naruby“.

Mgr. Bohdana Minářová, tř. uč.

FOTOGALERIE

6.11.2023 9:53 • autor:

Ve středu a ve čtvrtek se naši druháčci vydali na hrad Špilberk, kde se zúčastnili výukového programu       „LESEM“. Děti cestovaly v čase, a prostřednictvím svých smyslů, prožívání a pozorování se seznamovaly s vývojem lesů a lidských činností od pravěku, až po současnost. Na závěr si všichni vyrobili kouzelný amulet. Program se nám všem velmi líbil a už se moc těšíme na další.

Mgr. Bohdana Minářová, tř. uč. 2.A

FOTOGALERIE

23.10.2023 13:33 • autor:

V pátek 20.10. celé dopoledne bylo věnováno vzájemnému poznávání, spolupráci a upevňování kolektivu. Pracovali jsme s paní psycholožkou a paní učitelkou na různých úkolech – např. hry se jmény, poznávání se, týmové úkoly ( puzzle, běhací pexeso, co máme společného atd.). Nakonec jsme si vytvořili ,,Třídní sluníčko“, ve kterém každý paprsek je jeden z nás ( nechali jsme místo i pro nemocné kamarády ) a všichni společně tvoříme jeden celek – naši třídu. Všechny aktivity nás bavili a užili jsme si to, dopoledne nám rychle uteklo. Při plnění úkolů jsme se učili spolupracovat, domlouvat se s ostatními a vzájemně si naslouchat. Dozvěděli jsme se o svých kamarádech, co je baví, kdo má sourozence, jakou má rád barvu, kdo se stará o zvířátko, nebo kdo by si je přál a plno dalších zajímavostí. Domů jsme si odnesli námi malovaný kaštan jako talisman, který nás bude ochraňovat až do deváté třídy.

Mgr. Jana Chytilová

FOTOGALERIE

20.10.2023 13:54 • autor:

Ve středu 11. 10. 2023 si žáci 3. tříd ZŠ Kamínky zpestřili výuku prvouky návštěvou ÚMČ v Novém Lískovci, kde se setkali se starostkou Ing. Janou Drápalovou. Na besedu si děti připravily zvídavé otázky, které se týkaly historie Nového Lískovce, ale i aktuálních otázek nové výstavby, renovací dětských hřišť a
bezpečnosti na sídlišti. Paní starostka zasvěceně zodpověděla všechny dotazy, věnovala nám knihu Nový Lískovec – 115 let založení obce od Jiřího Fabery. Chtěli bychom jí tímto velmi poděkovat za přijetí, podnětnou besedu a příjemně strávený čas.
Po besedě jsme se vypravili na poznávací vycházku po Novém Lískovci. Cílem bylo ukázat si nejdůležitější místa na našem sídlišti a uvědomit si rozdíl mezi městem a vesnicí. Naše trasa vedla od
ÚMČ Nového Lískovce do areálu sportovních aktivit Plachty, kolem komunitního centra Skála, České pošty, ZŠ Kamínky a MŠ Kamarád. Odtud jsme se přesunuli do oblasti rodinných domů starší zástavby naší městské části. Poslední naše zastavení bylo u památníku T. G. M., u kterého jsme si připomněli význam vzniku ČSR 28. 10. 1918 a osobnost T. G. Masaryka. Během cesty si děti všímaly dopravního značení, dopravních značek, uvědomovaly si základní pravidla silničního provozu a zásady bezpečnosti pro chodce a cyklisty, protože nedílnou součástí učiva prvouky je velmi důležitá dopravní výchova.

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká, ZŠ Kamínky