Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
27.6.2022 8:39 • autor:

Žáci 4. tříd se v letošním školním roce zúčastnili celoroční dopravní soutěže. V Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Riviéra byli žáci ve třech tříhodinových blocích teoretické a praktické přípravy připravováni na to, aby se mohli jako cyklisté účastnit silničního provozu. V jednotlivých vyučovacích hodinách se děti zaměřovaly nejen na zvládnutí zásad bezpečné jízdy po pozemních komunikacích, ale seznamovaly se i s dopravními značkami a řešily křižovatky. Ti, kteří zvládli a výborně splnili jízdu podle pravidel na dopravním hřišti i závěrečný test, obdrželi od strážníků MP „Průkaz cyklisty“, vydaný Ministerstvem dopravy.
V úterý 21.6. 2022 se konalo slavnostní vyhodnocení soutěže Empík cyklista, který byl
zpestřen zajímavým programem. Děti zhlédly ukázku pořádkové jednotky a psovodů MP Brno, na svém kole své umění předvedl mistr světa v biketrialu Václav Kolář, vše bylo provázeno pěveckými vystoupeními studentů SŠ uměleckomanažerské. Celoroční dopravní soutěž Empík cyklista je důležitou součástí výuky dopravní výchovy na naší škole.

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká

FOTOGALERIE

27.6.2022 8:36 • autor: • kategorie:

Ve školní družině proběhla ve čtvrtek 16. 6. tradiční taneční soutěž o „Pohár školní družiny“. Děti si svoji choreografii připravovaly samostatně. Tančili jednotlivci i skupiny. Porotu tvořila děvčata z tanečního kroužku a svou úlohu brala velice zodpovědně. Všichni vystupující překonali trému a nervozitu, zasloužili si proto drobnou sladkou odměnu. První však může být jen někdo. Vítězové získali kromě zmrzlinového poháru také medaili. Taneční odpoledne jsme si všichni užili.

I. Sedláčková
FOTOGALERIE
21.6.2022 8:24 • autor:

Ve středu 15.6.2022 se žáci čtvrtých ročníků vydali na vlastivědno – přírodovědnou exkurzi do Archeoskanzenu Modrá a sousední Živé vody. Cílem bylo seznámit se s životem starých Slovanů a odhalit tajemství vodních živočichů řeky Moravy. V archeoskanzenu měli žáci možnost prohlédnout si jednotlivá obydlí postavená ze dřeva, hlíny, rákosu a slámy, seznámili se s vybavením obydlí Slovanů – zemnic i velkomoravských domů a přesvědčili se, v jak skromných podmínkách naši předkové žili. V pekárně děti ochutnaly placky s tvarohovou pomazánkou a seznámily se s tím, co staří Slované jedli a pili, obdivovaly šikovnost
kováře, který doslova před jejich očima vyrobil železné srdce. Prohlížely si látky, zkoušely tuniky, haleny a přehozy a obdivovaly nádherné šperky a ozdobné gombíky. V paláci je zaujaly zbraně, štíty a helmice. Ve škole na ně čekal abbé, aby je vyzkoušel z vlastivědných znalostí období Velké Moravy. Na závěr si děti ve stánku suvenýrů zakoupily na památku drobné předměty. V expozici Živá voda se žáci seznámili s běžnými i neobvyklými druhy sladkovodních ryb žijících v povodí řeky Moravy. Největší úspěch mezi čtvrťáky měl ale osmimetrový podvodní tunel. Ryby – kapři, jeseteři či vyza velká proplouvali doslova na dosah ruky.
Dle ohlasů dětí se jim exkurze líbila a odnesly si spoustu nových poznatků i zážitků.
Za 4.A a 4.B
PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká

FOTOGALERIE

16.6.2022 12:37 • autor:

Školní rok rychle uběhl a naše prvňáčky čekalo v knihovně Jiřího Mahena    v Novém Lískovci ukončení programu ,,Už jsem čtenář”. Během roku děti pravidelně jedenkrát za měsíc navštívily knihovnu, kde povídaly o knížkách, které jim četli nejdříve rodiče, později si děti pohádky a příběhy četly samy. Každý prvňáček měl svoji kartu, do které sbíral razítka písmen abecedy za svá vyprávění. Na poslední červnové setkání paní knihovnice připravila pro děti zajímavé úkoly a každý přečetl část příběhu z knížky – jako správný čtenář. Stejně jako na začátku školního roku, tak i na konci, přišla paní starostka    ing. Jana Drápalová, aby dětem předala ,,Knížku pro prvňáčka”, která vychází v projektu ,,Už jsem čtenář” pouze pro žáky prvních tříd, kteří se do projektu přihlásili. Do knihovny budeme velice rádi chodit i příští školní rok.

Mgr. Jana Chytilová, Bc. at Bc. Marie Menšíková

FOTOGALERIE

16.6.2022 12:28 • autor:

Po dvouleté covidové pauze, jsme se konečně mohli vypravit na školu v přírodě, na kterou se děti velmi těšily. Naše výprava začala odjezdem 23.5.,kdy nás milý pan řidič odvezl na krásné místo ve Žďárských vrších do penzionu „FRYŠAVA“. Tímto dnem začala naše výprava s názvem „CESTA KOLEM SVĚTA ZA 5 DNÍ“. Potom, co se děti ubytovaly a snědly oběd,
rozdělily se do pěti družstev: modří, zelení, žlutí, červení a oranžoví. V těchto týmech děti soutěžily po celou dobu výpravy. Řešily různé rébusy, plnily úkoly a nakonec musely vyluštit a poskládat mapu. Každý den putovaly jiným státem a plnily nejrůznější úkoly, které vyžadovaly týmovou spolupráci. Jeden den jsme se vypravili k nedalekému rybníku, který se jmenoval „MEDLOV“, kde jsme si zahráli spoustu her a někteří si snědli svačinku. Po cestě zpátky si děti ochutnaly „šťovík“ a naučily se pískat na proužek trávy. Během odpoledne jsme dělali různé aktivity, např. závody, skoky přes lano, prolézání kruhy, nebo klasickou „hoňku s peškem“. Poslední den pobytu, jsme vyhlásili výsledky, rozdali ceny, odměny a na závěr jsme si opekli špekáčky, které nám všem moc chutnaly. Ráno jsme se s penzionem, panem kuchařem i personálem, kteří se o nás neskonale starali, rozloučili a vydali se zpět domů. Po cestě jsme ještě navštívili hrad Pernštejn, kde jsme viděli hladomornu, pokoj služebné a kuchyni, kde se dříve vařilo. Děti navštívily i obchůdek se suvenýry, kde si koupily nějakou památku. Všichni jsme si školu v přírodě náramně užili a už se těšíme zase na další rok.
Za 3. A a 3. B

Lucie Dubová, Mgr. Pavlína Kučerová, Mgr. Marcela Drábková

FOTOGALERIE

13.6.2022 9:41 • autor:

Na přelomu května a června 2022 odjeli žáci 4. tříd na tematicky zaměřenou školu v přírodě do Ostružné v Jeseníkách. Přenesli se do pravěku a proměnili se v pravěké lovce. Život v tlupě v době ledové byl dramatický a nepředvídatelný
… stejně tak děti prožily 5 dní plných zážitků, aktivit a dobrodružství. Vytvořily si své rodové totemy, lovily ryby i mamuty, vyráběly náhrdelníky, malovaly nástěnné malby, soutěžily a poměřovaly si své síly, dovednosti, znalosti a zručnost, dramatizovaly výjevy ze života pravěkých lovců. Vyrážely do okolí sbírat byliny na léčivé lektvary, pozorovaly pasoucí se tur domácí i poletující bezobratlé živočichy a objevovaly krásy Jeseníků. Lokálkou se přesunuly do lázní Jeseník, aby zde v lanovém centru procvičily své svaly, uvědomily si význam ozdravných účinků studené vody, čerstvého vzduchu a pohybu. Po návratu načerpaly síly v relaxačním bazénku. U ohně si do křupava upekly voňavý špekáček z mamuta a noční dobrodružná stezka odvahy byla pro mnohé velkou výzvou. Pravěkou školu si všichni velmi užili a v tlupách navázali nová přátelství.

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká

FOTOGALERIE

8.6.2022 9:37 • autor: • kategorie:
Tento svátek se slaví první den měsíce června, ale protože byly ještě nějaké děti na škole v přírodě, slavili jsme až v úterý 7. června. Podle původního plánu jsme měli soutěžit a tancovat na školním hřišti. Tento plán nám však překazil déšť, a tak jsme se museli uchýlit do tělocvičny. I přesto jsme si vše řádně užili.
Vychovatelky ŠD
FOTOGALERIE
26.5.2022 10:52 • autor:

Po dlouhé době jsme se letos mohli s dětmi vydat na poznávací výpravu do Jeseníků.

V pondělí 16. května jsme se vypravili na cestu do Horní Lipové, kde na nás čekalo velmi příjemné ubytování v PENZIONU POD SMRKEM.

Celý pobyt jsme pojali jako indiánskou výpravu a v tomto duchu děti plnily různé úkoly a poznávaly zajímavá místa. Vypravili jsme se do místních lesů, kde se ukrývá LESNÍ BAR s občerstvením. Poznali jsme zvířata v místním FAUNAPARKU a vlakem, některé děti jely poprvé, jsme vyjeli do Jeseníků, odkud jsme se pěšky přemístili do LÁZNÍ JESENÍK. V lázních jsme prozkoumali místní park, kde si to děti velmi užily. Procházkou jsme se dostali k místnímu bludišti, malé rozhledně a domečku skřítka Hejkala. Děti si pak mohly koupit různé suvenýry a samozřejmě se nesmělo zapomenout na nákup lázeňských oplatků.

I večerní program byl pro naše malé indiány přichystaný. Stali jsme se součástí soutěže „ talentovaný indián“ a ocitli jsme se na indiánské párty v pyžamech, kde se tančilo a tančilo.

No a naše bříška byla po celý týden také spokojená, moc dobře nám vařili a starali se o nás.

Příští rok sem určitě pojedeme znovu.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

26.5.2022 10:47 • autor: • kategorie:

Ve ŠD určitě nezahálíme. V lednu jsme ještě využili nově napadaného sněhu k malování. Pak jsme se vypravili do pravěku, hráli si na pravěké lidi, lovili zvěř, chystali hostiny, kreslili na „skálu“. Měsíc březen nám přinesl téma knihy a seznamovali jsme se s termíny spisovatel, ilustrátor, vydavatel. Stali se z nás navrhovatelé obálek knížek, ilustrátoři básničky o Mrazíkovi. Seznámili jsme se s pojmem světadíl a společně vytvořili malou mapu. S odcházející zimou jsme hovořili o masopustu, tvořili masky, chystali se na karneval. Nastupující jaro bylo ve znamení prvních jarních květů, prvních zpívajících ptáčků. Pustili jsme se i do tvorby komiksů. Práce to byla náročnější a vyžadovala trpělivost.

V příloze naleznete několik obrázků z našeho snažení.

Palečková Zdeňka, vych.

FOTOGALERIE

14.5.2022 13:25 • autor:

Ve středu 4. 5. 2022 se žáci 4. A a 4. B ZŠ Kamínky vypravili na
vlastivědnou exkurzi do hlavního města ČR. O Praze děti získaly
mnoho informací již v zeměpisné části vlastivědy. V dějepisných
kapitolách se seznámily s nejstaršími dějinami českých zemí, se
životem našich bájných i písemně doložených knížat a králů.
Všichni se proto velmi těšili, až na vlastní oči uvidí velkolepou krásu
historických staveb. Cesta vlakem rychle uběhla a my jsme nejprve
zamířili na pověstmi opředený Vyšehrad, kde jsme si prohlédli

rotundu sv. Martina, baziliku sv. Petra a Pavla a Slavín. Lanovkou jsme vyjeli na rozkvetlý Petřín a pak už jsme spěchali kolem Hladové zdi na Pražský hrad. V katedrále sv. Víta jsme s obdivem vzhlíželi ke klenbám tohoto gotického chrámu a okouzlila nás nádherná vitrážová okna. Z Karlova mostu jsme pozorovali líně plynoucí Vltavu a z dálky jsme obdivovali budovu Národního divadla. Královskou cestou jsme došli na Staroměstské náměstí se
starobylým orlojem a na Václavském náměstí jsme se zastavili u sochy sv. Václava na koni. Po osvěžujícím občerstvení jsme se vydali na zpáteční cestu do Brna. Výlet se nám velmi vydařil, sluníčko se na nás usmívalo celý den. Slíbili jsme si, že Prahu navštívíme i příští rok a budeme pokračovat v objevování jejích krás.

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká

FOTOGALERIE