Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
17.12.2021 18:13 • autor:

Měsíc prosinec je v rámci projektu Hrdá škola věnován dobrým skutkům. Žáci naší ZŠ Kamínky se snažili potěšit ty, kteří to potřebují. Vyráběli drobné dárečky a vánoční přáníčka pro seniory v Domově seniorů v Novém Lískovci. Pro ptáčky ve volné přírodě zhotovovali krmítka se zobáním a zavěsili je na stromy a keře na Kamenném vrchu. Rozhodli se pomoci starým, týraným a hendikepovaným pejskům ze  psího hospicu Dejte nám šanci a zakoupili pro ně 75 kg masa, vybrali velké množství piškotů, těstovin, vloček, prací prášky a hygienický materiál. Přinesli také dvě plné tašky plyšáků. Děti vyráběly andělíčky, které věnovaly lékařům a sestřičkám do FN Brno s poděkováním za jejich práci. Někteří udělali dobrý skutek pro děti z Dětského domova Dagmar v Žabovřeskách. Zajistili pro ně dle zveřejněného seznamu věci, které potřebují. Pomáhali také formou obráceného adventního kalendáře dětem z Klokánku.

Je krásné udělat druhým radost. 

„Dárky si přece můžeme dávat každý den,

stačí, když někoho potěšíte úsměvem.

Jen díky vám pak zázrak stane se,

a lidi budou věřit, že všichni rádi máme se.“        / ROK – I. Sedláčková/

                                                           

 Zdeňka Bučková, ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE

14.12.2021 18:36 • autor:

„Za ruce se vezmeme.“ To jsou slova z Terezínské hymny a zároveň název dějepisného programu, kterého se účastnili za přispění

Magistrátu města Brna naši žáci devátých tříd ve dnech 6. a 8. prosince. Program připravila společnost Post Bellum, která se zabývá mapováním vzpomínek pamětníků na události z dějiny 20. století. Navázali jsme tak na loňskou tradici pořádání těchto programů, letos konečně v prezenční podobě u nás ve škole.

Tentokrát jsme se zabývali problematikou holocaustu. Základem programu je tzv. kinopříběh, ve kterém jsou promítány ukázky z rozhovorů se třemi pamětníky, kteří vzpomínají na své zážitky z doby, kdy se z těchto československých občanů postupně stali nežádoucí lidé druhé kategorie. Pamětníci

popisovali své zážitky od svých pocitů z prvních diskriminačních opatření, přes první transporty, po zážitky z Terezína, Osvětimi a dalších koncentračních táborů, kterými si všichni prošli. Deváťáci si vyslechli jejich silné zážitky popisující kruté praktiky nacistů, od nedostatku jídla, špatné hygieny v koncentračních táborech, po selekce, zabíjení a pocitů ze smrti blízkých osob.

Žáci byli problematikou holocaustu provázeni velice pěkným výkladem zkušeného lektora, který také doplnil vzpomínky pamětníků erudovaným komentářem. Celý program byl pro žáky velice silným zážitkem, prostřednictvím kterého mohli poznat toto drsné období lidských dějin.

 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M.,

učitel dějepisu

 

 

10.12.2021 8:46 • autor:

Stalo se již tradicí, že žáci naší školy pomáhají na Českém poháru ve stolním tenise vozíčkářů. Letošní
19. ročník se podařilo organizátorům uspořádat navzdory nepříznivé době a za přísných hygienických opatření. Naši žáci byli nápomocni při organizaci této akce jako sběrači míčků.
Po slavnostním zahájení paní primátorkou města Brna Markétou Vaňkovou a panem profesorem Vlastimilem Válkem se sportovci pustili do lítých, ale férových soubojů. Vítězem letošního turnaje se stal náš favorit Boris Trávníček, který dokázal s přehledem porazit všechny soupeře a jeho vítězství bylo zasloužené. Bez pomoci žáků naší školy by se vozíčkáři při hře neobešli. Proto jim patří velké poděkování a ochotu pomoci těm, kteří to potřebují. I pro naše žáky to byla obrovská inspirace, že je možné v životě dosáhnout úspěchu, pokud se nevzdávají, bojují a překonávají překážky, které jim život přinese.

Mgr. Anna Široká

4.11.2021 16:12 • autor:

Dny se krátí a noci prodlužují, přišel podzim. A s ním v mnoha zemích světa lidé oslavují a vzpomínají na své příbuzné, kteří již nejsou mezi námi. Podobně jako my slavíme tradiční dušičky, v anglicky mluvících zemích se slaví Halloween. Na naší škole si sekce anglického jazyka připravila pro žáky prvního stupně tematický projektový den. Žáci přišli do školy v maskách a v průběhu tohoto dne měli výuku ve všech předmětech zaměřenou na halloweenskou tematiku. Především ale na děti čekalo překvapení v podobě tajuplné strašidelné místnosti plné úkolů a soutěží. Na celkem sedmi stanovištích si žáci procvičili anglická slovíčka spojená s Halloweenem, vyzkoušeli si některé tradiční aktivity a na závěr jsme si udělali společnou fotku.

Odpoledne jsme pak navázali na slavnostní náladu tradičním lampionovým průvodem. Děti si doma připravily rozmanité a nápadité lampiony. Spolu s rodiči, sourozenci, babičkami a dědečky se pak vydali na lampionový průvod Novým Lískovcem. Vyvrcholením akce pak bylo vyhlášení vítězů soutěže o nekrásnější vlastnoručně vyrobený lampion. Děkujeme, že jste s námi strávili příjemný podvečer a těšíme se na další setkání.

Mgr. et Mgr. Pavlína Kučerová a kol.

FOTOGALERIE

VIDEO Z AKCE:

26.10.2021 10:42 • autor:

Ve středu 22.10. proběhlo na naší škole  LISTOVÁNÍ s Lukášem Hejlíkem a  Petrou Bučkovou .Co je LISTOVÁNÍ? Je to cyklus scénického čtení aneb knížky na jevišti.

Žákům z prvního stupně představili herci knihu „Eliáš a babička z vajíčka“. Kniha vypráví o šestiletém Eliášovi, který najde zvláštní vajíčko, ze kterého se vyklube malá babička. Od této chvíle začíná pořádné dobrodružství.

Pro žáky z druhého stupně byla připraven knížka „ Dračí polévka“. V tomto případě kniha vypráví o chlapci jménem Long, který žije dva životy. Doma mluví vietnamsky a ve škole česky. Maminka Longovi od malička vypráví „Dračí legendu“. V den Longových dvanáctých narozenin se strhne smršť událostí. A jakých? To už si musíte přečíst v knížce nebo si to nechat převyprávět dětmi :o).

 

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

 

25.10.2021 13:21 • autor: • kategorie:

Využili jsme hezké čtvrteční počasí a rozhodli se zkrášlit prostranství před naší školou.

Děti ze všech oddělení křídami kreslily  na téma : “Škola snů”.

Tvořily ve skupinkách a  fantazii se meze nekladly. Kreativní nápady byly překvapivé.

Bylo to příjemně strávené odpoledne. Můžete nahlédnout do naši fotogalerie.

 

Kolektiv vychovatelek ŠD

FOTOGALERIE

 

25.10.2021 13:15 • autor: • kategorie:

V úterý 14.9. odpoledne se v naší škole objevili noví návštěvníci…dva vodící pejskové.  Přivedli s sebou své majitele –  paní lektorku, která je nevidomá  a pana lektora, který provádí výcvik vodících pejsků.

Poutavým  vyprávěním lektorů se děti dozvěděly mnoho zajímavých a užitečných informací ze světa nevidomých lidí.  Seznámily se s některými pomůckami pro nevidomé  (které jim ulehčují pohyb, nebo pomáhají při nakupování…). Proběhla ukázka výcviku  Marvela a Angela. Děti jim mohly zkusit zadat povel, avšak nejvíce se těšily na možnost si psy pohladit…..

 

Kolektiv vychovatelek ŠD

FOTOGALERIE

25.10.2021 10:00 • autor: • kategorie:

Vstup do nového školního roku jsme všichni zvládli perfektně. Společně jsme si připomenuli pravidla chování ve školní družině, při hře na hřišti, pohybu ve škole a při vycházkách mimo areál školy. Ve třídě si zase rádi hrajeme se stavebnicemi, zpíváme písničky, tvoříme výkresy či výrobky k různým obdobím nebo událostem. Při pobytu venku jsme se pustili do sportování a zdolávání umělých i přírodních překážek.

Připravujeme se na velké klání v soutěži o“ Skokana ŠD“. Soutěžní disciplíny budou skoky přes švihadlo, lano a do dálky z místa. Z našich aktivit si můžete prohlédnout několik obrázků.

 

Zdeňka Palečková

FOTOGALERIE

18.10.2021 7:52 • autor:

Začátkem října proběhly ve 4. A a 4. B  volby, ve kterých se rozhodovalo o tom, kdo se stane předsedou a místopředsedou třídy. Svou kandidaturu oznámilo mnoho kandidátů, kteří hned po svém přihlášení začali s volební kampaní a bojem o hlasy svých spolužáků. Žáci si vyplnili voličské průkazy, které předkládali volební komisi. Se zkontrolovaným průkazem pak jednotlivě přistupovali za plentu a následně k urně, kam vhodili svůj hlas. Ve volbách bylo myšleno i na ty, kteří by se ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit. Pro ty byla sestavena zvláštní komise, která jim urnu dopravila až na koberec, kde probíhala názorná ukázka volby v karanténě. Obě třídy si demokraticky zvolily své zástupce, seznámily se s fungováním demokracie v praxi a tím si zopakovaly učivo vlastivědy ČR – demokratický stát. Zvoleným kandidátům přejeme mnoho zdaru v jejich funkci.

 

Mgr. Andrea Kavlíková

18.10.2021 7:49 • autor:

V pátek 15. 10. připravila 9. A třída s panem učitelem J. Pohankou pro své kamarády z 1. A třídy společnou hodinu tělesné výchovy. Deváťáci připravili ke zdolání opičí dráhu. Prvňáčci se nejdříve obávali, zda ji zvládnou. Zdolali ji velice hravě a několikrát. Tělocvik jsme si velice užili a moc se nám líbil. Už se těšíme na další setkání tentokrát v jiném předmětu.

třídy 1. A  a 9. A

FOTOGALERIE