Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
21.9.2023 12:28 • autor:

Ve středu 20.9. navštívili naši prvňáčci knihovnu J. Mahena na ulici Oblá v Novém Lískovci, kde se uskutečnilo jejich pasování na rytíře knížek. Letos nás přivítala i paní místostarostka Mgr. Hana Pospíšilová, která všechny prvňáčky pasovala. Jako dárek dostali malí rytíři odznak a drobnou sladkost. Malí školáci se v knihovně také setkali s kašpárkem a dalšími maňásky, kterým vysvětlili, jak se má zacházet s knížkou. Nakonec si děti poslechly knihovnickou pohádku. Budeme se těšit na další návštěvu.

Mgr. Jana Chytilová

FOTOGALERIE

11.9.2023 13:13 • autor:

Přejeme všem plno úspěchů, krásných zážitků a radost z učení. První den pro prvňáčky je vždy dnem slavnostním a výjimečným. Tak tomu bylo i letos. V pondělí 4.9. nejmenší žáky i ostatní třídy přivítal po prázdninách pan ředitel Mgr. Petr Novák, Ph.D. společně s paní starostkou Ing. Janou Drápalovou. Naše prvňáčky čekalo další překvapení v atriu školy. Žáci 4. tříd si pro ně připravili krátké pásmo písniček a básniček. Po vystoupení se ujali prvňáčků žáci devátých tříd a stali se tak jejich patrony.  V průběhu celého školního roku budou svým kamarádům pomáhat při společných akcích naší školy a různých činnostech. Ve třídách se prvňáčci přivítali s paními učitelkami, popovídali o prvních dojmech a rozloučili se s těšením na další následující dny ve škole. 

Paní učitelky 1. tříd  Mgr. Jana Chytilová a Bc. et Bc. Marie Menšíková

FOTOGALERIE

 

29.6.2023 22:04 • autor:

V druhé polovině června jsme s žáky využili pěkného počasí a vydali se na několik výletů. Naše putování začalo vlastivědným výletem do Prahy společně se 4.B. V Praze jsme navštívili důležitá místa naší historie i současnosti, např. Vyšehrad, Pražský hrad a chrám sv. Víta, Karlův most, Staroměstské náměstí s orlojem i Václavské náměstí.

Věnovali jsme se i sportu v rámci Olympijského běhu nebo plavání na
koupališti Riviéra.

Pro zakončení školního roku jsme si vybrali Lanáček na Plachtách, kde se děti vyřádily na lanové dráze i trampolíně. V parku jsme si pak uspořádali piknik a vyhodnotili jsme si celoroční hru. Teď už jen předat vysvědčení a hurá na prázdniny.

za 4. A Pavlína Kučerová, TU

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

 

29.6.2023 8:27 • autor:

V posledních 14 dnech se i žáci třetích ročníků vypravili hned na několik zajímavých míst. V pátek 23. 6. 2023 jsme se brzy ráno vypravili směr brněnská přehrada, kde nás čekala pěší túra zakončená jízdou na parníku. Za odměnu jsme si vychutnali kopečkovou zmrzlinu a jiné dobroty. V úterý 27. 6. 2023 nás i přes nepřízeň počasí zlákalo koupaliště Riviéra. Sluníčko se na nás příliš neusmívalo, ale nám to nevadilo a alespoň na chvíli jsme do bazénu stejně skočili. Poslední výprava vedla naše kroky do obory Holedná. Cílem cesty byla rozhledna, ze které byl krásný výhled na Brno. To ale nebylo to jediné k vidění! V průběhu cesty jsme viděli různá zvířata, ta menší jsme si dokonce mohli k prozkoumání chytit na chvíli do krabičky s lupou. Celkově se nám výlety vydařily a příjemně nás naladily na letní prázdniny.

Mgr. Kateřina Štouračová

FOTOGALERIE

29.6.2023 7:34 • autor:

Naše škola se již pátým rokem zúčastnila sportovní akce T-Mobile Olympijský běh na podporu zdravého životního stylu a sportování mládeže. Snažíme se vést děti k pohybu, proto se každoročně zapojujeme do této akce. Jedná se o největší běžeckou akci v České republice, která je pořádána ve spolupráci s Českým olympijským výborem, a jeho partnery (T-Mobile a Koh-i-noor). Žáci prvního stupně startují na Kamenném vrchu,  kde se běží trať dlouhá 500 m.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

29.6.2023 7:23 • autor:

Začali jsme pěkně z ostra. V úterý 13.6. jsme navštívili Junglepark za Anthroposem, byl to pro některé žáky pořádný adrenalin. Zpočátku jsem sama nevěřila, že to všichni zvládnou.

V pátek 16.6. jsme společně se 4.A vyrazili na vlastivědný výlet do Prahy. V Praze jsme navštívili Vyšehrad, vyvezli jsme se na Petřín a podél Hladové zdi jsme přišli na Hradčany. Počkali jsme si na výměnu stráží a prohlédli si chrám sv. Víta. Prošli jsme se po Karlově mostě a spěchali jsme k Orloji na Staroměstském náměstí. Výlet se všem velmi líbil a do Brna si žáci odváželi spoustu zážitků.

Další pátek 23.6. jsme se prošli po oboře a vylezli na rozhlednu Holedná, měli jsme krásný výhled na Brno. Nejvíce se žáci těšili na Riviéru, ale 27.6. nám počasí moc nepřálo. Všichni se nejprve cachtali v brouzdališti, pak jsme vyrazili na lekníny a nakonec ti nejotužilejší jezdili na tobogánu a na skluzavce. Poslední akcí bylo sportovní dopoledne ve čtvrtek 29.6. na Kšírovce. Kluci absolvovali fotbalgolf a děvčata minigolf. Pěkně jsme si ten závěr školního roku užili. A teď hurá na prázdniny!!!!!

Mgr. Marcela Drábková

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

 

23.6.2023 13:06 • autor:

V termínu od 29. 5. do 2. 6. 2023 se i třetí ročníky vypravily na ŠvP. Tentokrát naše kroky zamířily na
Vysočinu do krásné vesničky Škrdlovice. Na hotel jsme jeli asi jednu hodinu. Po příjezdu jsme museli celkem dlouho čekat na pokoje, čekání však stálo za to, protože ubytování bylo moc krásné. Na oběd byl řízek a brambory. Po obědě jsme byli rozděleni do skupin, ve kterých jsme vymýšleli pokřik, název týmu a vlajku. Názvy skupin byly: Vesmírné dráhy, Hroší planeta, Mimozemšťani z planety K.O., Vesmírní fotbalisti, Polárka a Ufoni.
V úterý šla jedna polovina dětí hrát minigolf, druhá psala dopisy pro rodiče. Pak se to vyměnilo.
Odpoledne jsme šli na dlouhý výlet kolem Velkého Dářka. Cestou jsme plnili úkoly a na konci jsme
dostali ananas, meloun, papáju a jiné ovoce. Ve středu jsme se vypravili do Žďáru nad Sázavou, kde jsme navštívili modelové království (minisvět vláčků) a kostel Zelená hora. Večer jsme měli diskotéku v pyžamech. Předposlední den jsme šli na prohlídku sklárny, kde jsme vymalovávali obrázky na skle, které jsme si odnesli jako památku. Po obědě si pro nás program přichystali dobrovolní hasiči. Vyzkoušeli jsme si jejich výstroj a techniku na hašení. Večer bylo vyhodnocení her z celého týdne. V pátek po snídani jsme si sbalili kufry. Cestou domů jsme se zastavili ještě za zvířátky do centra Eden. Až jsme si tam vše prohlédli, jeli jsme už rovnou domů za rodiči.

Ema Keslarová (3.A)

FOTOGALERIE

20.6.2023 7:53 • autor:

Na konci školního roku se žáci z pátých tříd ZŠ Kamínky vydali na nezapomenutelné výlety městem Brnem, které byly nejen zábavné, ale především vzdělávací. Během těchto výprav měli jedinečnou příležitost prozkoumat VIDA centrum, vilu Stiassni a navštívit ZOO Brno.
Každé místo nabídlo zcela odlišný zážitek, který naplnil srdce dětí poznáním a radostí.

První zastávkou  naší výpravy byla vila Stiassni, funkcionalistická budova s bohatou historií. Žáky zaujala krása a elegance této stavby, která v sobě nese vzpomínky na minulou dobu. Prohlídka vily jim umožnila nahlédnout do života ve 30. letech minulého století. Průvodkyně jim zajímavě vyprávěla o historii vily a jejích majitelích, což jim pomohlo lépe si představit život v době první republiky. Žáci si také prohlédli rozsáhlou zahradu kolem vily. Celý zážitek žákům dodal pocit úcty k historii a kulturnímu bohatství naší země.
Další zastávkou naší cesty bylo VIDA centrum, které propojuje vědu a technologie. Žáci byli okouzleni interaktivními exponáty a zajímavými experimenty, které si sami vyzkoušeli. VIDA centrum jim otevřelo oči do světa fyziky a vzbudilo jejich zájem o vědu. Dívali se, objevovali, bavili se a učili se hrou. Na závěr jsme zavítali do Divadla vědy, kde jsme měli přichystané představení plné pokusů o letectví. Byla to skutečně inspirativní zkušenost, která posílila jejich kreativitu a zvídavost.
Poslední, avšak neméně důležitou zastávkou, byla ZOO Brno. Děti měly možnost vidět různé druhy zvířat z celého světa a seznámit se s jejich prostředím. Byly nadšeny, když spatřily lvy, medvědy, opice a mnoho dalších fascinujících tvorů, o kterých se také v letošním roce v rámci přírodovědy učily. Výlety Brnem byly pro naše žáky nezapomenutelným dobrodružstvím. Viděli a zažili mnoho
nových věcí, které jim rozšířily obzory a přinesly novou inspiraci. VIDA centrum je otevřením do světa technologie, vila Stiassni je oknem do minulosti a kulturního dědictví a ZOO Brno je bránou do přírodního světa a ochrany zvířat. Výlety zanechaly u našich žáků nejen krásné vzpomínky, ale také upevňují jejich zájem o vědu, umění, historii a přírodu.

Adéla Něničková, ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE

19.6.2023 10:55 • autor:

V pondělí 19. června na naší školu opět zavítal program LISTOVÁNÍ, jehož zakladatelem je populární herec a v současné době také propagátor kvalitních restaurací Lukáš Hejlík. 

Kromě Lukáše Hejlíka k nám přijela Věra Hollá a Alan Novotný.

Projekt LISTOVÁNÍ je určen jak dětem, tak i dospělým. Je to forma scénického čtení, kdy herci během hodiny vyprávějí za doprovodu hudby a využití rekvizit obsahy zajímavých knih. 

Dětem z prvního stupně byla určena kniha Bertík a čmuchadlo, kterou napsala Petra Soukupová. Autorce se podařilo napsat silný příběh o hledání vnitřní rovnováhy.

Pro děti z druhého stupně to byla kniha Život k sežrání od Mikaela Olliviera, která je o pubertě, první lásce a snech.

Oba tituly jsou velmi zábavné, ale zároveň vždy řeší nějaký aktuální problém. Jedná se opravdu o velice kvalitní literaturu.

Dětem se i letošní rok obě představení moc líbila.

Těšíme se na další setkání s tímto projektem.

 

Mgr. Jindra Severinová

 

8.6.2023 7:53 • autor:

 

Každý rok se s prvňáčky zapojujeme, v knihovně J.Mahena v Novém Lískovci, do programu na podporu čtenářské gramotnosti – KORÁLKOVÁNÍ. Cílem tohoto programu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

Jednou za měsíc jsme navštívili knihovnu, kde děti vyprávěly paní knihovnici, co jim rodiče nebo prarodiče četli. Později vyprávěly o knížkách, které přečetly samy. Děti celý rok sbíraly razítka,  za která dnes 7.6. dostaly krásnou knížku – KŘEČEK V LETU.

Dětem se v knihovně vždy moc líbilo. S návštěvou budeme určitě pokračovat i v druhé třídě.

Mgr. Jindra Severinová