Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
22.2.2023 13:11 • autor: • kategorie:
Na úterý 7. února se všechny děti těšily na slíbenou návštěvu. Až z Ostravy k nám vlakem přijela paní chovatelka s párem výrečků bělolících. Rozárka a Ariel na nás čekali v herně, kde seděli na židličce. Paní chovatelka nám nejprve pověděla něco o životě a potřebách soviček a pak odpovídala na zvídavé dětské dotazy. Tak jsme se mimo jiné dozvěděli, že sovičky pochází z Afriky, váží asi 270 g a nemají krční obratle. Největším zážitkem bylo fotografování s Arielem. Některé děti si ho pohladily, další držely na ruce, ale ti nejodvážnější si ho nechali dát na hlavu. Pak už nastal čas loučení. Všem se sovičky líbily a samozřejmě je chtěly domů.
Kolektiv vychovatelek
FOTOGALERIE
20.2.2023 9:57 • autor:

20.2.2023 8:00 • autor:

To, že podnebí není na celé planetě Zemi stejné, se dozvěděli žáci 5. A v hodinách přírodovědy.
Ve skupinách se připravovali na tvorbu dioramat k tématu Podnebné pásy. Uvědomovali si základní charakteristiku daného podnebného pásu, zjišťovali důležité informace a zajímavosti,
vyhledávali, které rostliny zde rostou či jaké živočichy v nich můžeme potkat. S úžasným nasazením, týmovou spoluprací, fantazií a kreativitou se jim podařilo vytvořit opravdový vhled do tropických pralesů, savan i pouští, do lesů mírného podnebného pásu i do chladných pustin polárního podnebného pásu. Své výtvory doplnili zajímavými ústními referáty o živočiších i rostlinstvu daného podnebného pásu. Propojením přírodovědného učiva s učivem českého jazyka, informatiky, výtvarné a technické výchovy se dětem podařilo v ucelené podobě získat povědomí o rozmanitosti života na naší planetě Zemi.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

6.2.2023 9:54 • autor:

„My town“ – to byl název lekce v učebnici angličtiny pro žáky 4. tříd. Seznámili se zde nejen s předložkami místa a výrazy směru, díky čemu byli schopni poradit, jak se může kdo kam dostat, ale také se strukturou města a budovami, které se v něm nachází. Díky projektové výuce a propojení kompetencí jednotlivých předmětů, se mohli žáci 4.A a 4.B třídy zapojit do tvorby vlastního města. Kreativitě se meze nekladly. A výsledné výtvory stály opravdu za to!
Děti si výuku a práci na projektech velmi užily a ohlasy byly díky výstavce na chodbách školy jen pozitivní a obdivné. Už nyní netrpělivě vyhlíží další téma, které by mohly zpracovat podobným způsobem.

Mgr. Andrea Klempová, Mgr.et Mgr. Pavlína Kučerová

31.1.2023 13:54 • autor:

Rok se sešel s rokem a výběr žáků z 2. stupně naší školy vyrazil na lyžařský výcvikový kurz. Opět do Petříkova, ale se změnou ubytovatele. Cesta byla krušná, počasí k cestování nebylo zrovna ideální. Autobus zvládl bez problému většinu zasněžené cesty, ale nakonec asi kilometr před ubytováním stejně zapadl. Do cíle nás odtáhl až přivolaný traktor. Po takové dobrodružné cestě musel snad každému chutnat oběd možná i proto, že byl o hodinu a půl později. Následovalo ubytování a výlet na seznámení s okolím. Parta Brňáků z plných plic inhalovala horský vzduch Jeseníků a užívala si tak moc vytouženého sněhu. Sněhové podmínky jsme si nemohli přát lepší. Jet o týden dřív, nebyl by to kurz lyžařský, ale turistický.

Od pondělka se začalo konečně lyžovat. Letos jsme zvolili pro výcvik ski areál v Branné, a i přes každodenní dojíždění na sjezdovky skibusem, to byla dobrá volba.  Sjezdovky na 100 % upravené, dopolední manchester a vleky bez front. Lyžařští benjamínci se mohli seznamovat s prvními sjezdařskými dovednostmi a zkušenější sjezdaři zlepšovat svoji carvingovou techniku. Během těch pár dnů lyžařského kurzu se podařilo to, že i z úplných začátečníků se stali lyžaři, kteří sjedou kontrolovaně a bezpečně svah. Za jejich snahu a výdrž si zaslouží velký obdiv a gratulace. Poslední lyžařský den proběhl klasickým způsobem, a to závodem ve slalomu. S náročnou tratí si letos nejlépe poradili tito závodníci naší školy:

 Dívky:

  1.   Hana Maděrová
  2.   Gabriela Frantová
  3.   Monika Komínková

Hoši:

  1.   Ivo Melichar
  2.   Adrian Bourely
  3.   Jan Hrabal

V odpoledním programu žáci absolvovali přednášky o zásadách a chování na sjezdovce a vleku, lyžařských disciplínách, nebezpečí hor, první pomoci, lyžařské výstroje a výzbroje. Dále se lyžaři naší školy zúčastnili řady kvízů a závěrečného testu o Nejlepšího znalce hor. Na záludné otázky v testu opět nejlépe odpověděl Adam Bedroš, za což mu opakovaně náleží titul Krále hor.

V sobotu nastal bohužel den, na který se nikdo z nás netěšil. Den odjezdu. Slabou náplastí snad může být jedině to, že budeme mít dlouho na co vzpomínat.  Jak to na kurzu vypadalo, můžete posoudit sami, když se podíváte do naší fotogalerie a nebo zhlédnete video na youtube.

Mgr. Tomáš Palupa, ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE

30.1.2023 7:19 • autor:

FOTOGALERIE

27.1.2023 9:41 • autor: • kategorie:
Děti z tanečního kroužku nacvičily pro rodiče krátké vystoupení. Ve středu 18.1.02023 jim předvedly, co se během prvního pololetí naučily. S vlastní choreografií se zde prezentovala i děvčata z druhého stupně, která na tanečky chodí již několik let. Všem, kteří se na děti přišli podívat děkujeme, že si v jistě nabitém časovém programu, našli čas a své děti přišli podpořit. Malí tanečníci si zasloužili velkou pochvalu, sladkou odměnu a na vysvědčení samozřejmě velkou 1. Těšíme se na další měsíce plné tance, které nám přináší radost a úsměv na tvářích.
I. Sedláčková
FOTOGALERIE
27.1.2023 7:52 • autor:

Kam jít dál a co dělat po úspěšném zvládnutí devíti let povinné školní docházky? Tuto otázku a jistě i další podobné si v tomto čase klade nejeden deváťák. Na naší základní škole Kamínky se snažíme žákům pomoci vhodně vybrat střední školu. Jednou z možností, jak podpořit výběr správné školy, je exkurze na samotnou školu. Přesně tento příklad jsem zvolil, a jako vyučující chemie jsem domluvil exkurzi na „Chemku“, jak je Střední průmyslová škola chemická často přezdívána. Škola sídlí v Brně
Husovicích, na Vranovské ulici. Návštěva školy mohla proběhnout díky vstřícnosti tamní paní zástupkyně ředitele Ing. Zdenky Kučerové, a také díky Mgr. Tomáši Kropáčkovi. Ve středu 18. 1. jsme se se všemi deváťáky shromáždili před školou a vyrazili jsme trolejbusem na místo určení. Vystoupili jsme na Provazníkové a po krátké procházce jsme před devátou hodinou dorazili k SPŠ chemické. Obsadili jsme sborovnu školy, Mgr. Tomáš Kropáček nám představil studijní obory a nadšeně odpověděl na zvídavé dotazy našich žáků. Poté jsme vyrazili na prohlídku školy. Čekaly nás ukázky experimentů z fyziky, kde jsme se všichni stali součástí elektrického obvodu a mezi žáky dokonce přeskočila nejedna jiskra. Následoval přesun do suterénu školy, kde jsou soustředěny všechny laboratoře. Postupně jsme si prohlédli laboratoř mikrobiologie, největší odvážlivci si mohli vyzkoušet pokus s mikropipetou a mlékem. Další laboratoř byla zaměřená na biologii. Zde pro nás byly nachystány různé preparáty a zájemci si mohli svůj preparát dokonce samostatně připravit. Společně jsme zkoumali brambory a jejich škrob, který jsme pozorovali díky Lugolově roztoku. V laboratoři anorganické chemie nám studenti školy přivolali džina z láhve, ukázali vlastnosti citrusových plodů, zničili nejeden balónek a jiné gumové předměty, obarvili

líh chloridy a předvedli změnu barvy plamene kahanu. Závěrem jsme málem odletěli do vesmíru. Sledovali jsme, jak krásně hoří jarová pěna, když se na její vytvoření použije methan. Naši žáci už některé pokusy sice znali, ale přesto byla anorganická laboratoř moc fajn. Posledním velkým lákadlem bylo Simulační centrum. Zde jsou umístěny modely důležitých průmyslových zařízení, jako je jaderná elektrárna, pivovar, čistírna odpadních vod, spalovna nebo přečerpávací elektrárna. Zajímavostí je, že se tu pod odborným dozorem vaří skutečné pivo. Ochutnávka nás sice minula, ale modely a dotazníky k fungování daných zařízení ne. Otázky byly občas velice náročné a pro naše žáky, kteří zatím neměli organickou chemii, mnohdy neřešitelné. Čas byl nezastavitelný a my jsme se opět shromáždili ve sborovně školy. Po rychlé svačině, sbalení věcí a rozloučení nás čekala cesta zpět k naší základní škole. Dle sdělení žáků bylo takto prožité dopoledne moc zajímavé, za sebe můžu říct totéž. V příštích letech bych na dnešní exkurzi moc rád navázal s dalšími třídami.

Mgr. Jan Nekvapil

FOTOGALERIE

18.1.2023 13:44 • autor:

Ve středu 18.1. jsme s prvňáčky a druháky vyrazili na hvězdárnu. Pro některé prvňáčky to bylo velké dobrodružství, protože často nejezdí v MHD a někteří ještě na hvězdárně nebyli.

Na hvězdárně byl pro nás připravený program

3 – 2 – 1  START !

3-2-1 START! je dobrodružný animovaný 2D film o odvaze a vynalézavosti, jež potřebujete, abyste se dostali do vesmíru a potom zase zpátky.

Dětem se pořad moc líbil a ještě větší radost měly děti z nakupování suvenýru :o).

Na hvězdárnu se určitě ještě vypravíme.

Mgr. Jindra Severinová

16.1.2023 12:42 • autor:

V termínu 14.11. – 17. 11. 2022 proběhlo v Holandsku, v okolí města Utrecht, tzv. stínování na pracovišti. Jednalo se o návštěvu brněnských řídících pedagogických pracovníků v osmi holandských základních a mateřských školách v rámci vzdělávací mobility pro inkluzivní vzdělávání. V hostitelských školách proběhly náslechy a diskuze se zaměřením na rozvoj mezikulturních a odborných kompetencí. Účastníci byli seznámeni s daným vzdělávacím systémem a používanými digitálními technologiemi. Významnou přidanou hodnotou byla výměna zkušeností se zaměstnanci navštívených zařízení. Diskutována byla zejména témata zaměřená na respektování diverzity žáků z různého socioekonomického prostředí s odlišnou jazykovou vybaveností. Výstupem uvedeného projektu pak byly zejména zkušenosti a poznatky z oblasti metod řízení škol. Zpestřením byla návštěva městečka Naarden, v němž je umístěno muzeum Jana Amose Komenského. Muzeum bylo navštíveno dne 15. 11., tedy přesně na den po 352 letech od úmrtí této významné osobnosti.

Petr Novák, Jitka Pochylá