Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
19.1.2024 7:36 • autor:

Chemie nutně nemusí být jen nudná teorie a výpočty. Na vlastní kůži se o tom přesvědčili naši žáci obou osmých ročníků. Po probrání kapitoly o látkách a směsích, kdy jsme si ve třídě názorně ukázali destilaci, sublimaci, nebo práci s dělící nálevkou či odpařování, přišel čas na vyzkoušení manuálních dovedností našich žáků. Místo do odborné učebny chemie jsme zamířili tentokrát do menší laboratoře, přípravny chemie. Zde jsou k dispozici pracovní stoly, včetně přívodů vody a dalších nezbytných věcí. Jako vyučující jsem zde rozložil školní laboratorní soupravy, nachystal potřebné vybavení a napsal podrobný návod.
Po nezbytném proškolení o BOZ a rozdání ochranných pomůcek jsme se společně pustili do práce. Čekala nás filtrace vody a křídy či písku. S tím souvisela nutnost poskládat si dle obrázku příslušnou aparaturu a připravit filtr. Nicméně jsme to zvládli a mohli jsme jít zkoumat barvy školních fixů, když se nanesou na speciální papír, který se následně ponoří do lihu. Poslední úkol spočíval v přesném vážení modré skalice, rozpuštění této látky ve vodě a připravení tohoto roztoku do krystalizačních misek a umístění k topení. Pokus běžel několik dnů a do další hodiny chemie jsem donesl již hotové krystalky. Kdo by si myslel, že tím snažení žáků skončilo, je na omylu. Vše, co jsme udělali, odměřili a připravili, je nutno zaznamenat do laboratorních protokolů. Ukázali jsme si, jak se píší, a že se mírně liší od těch z mikroskopování z přírodopisu.

Každopádně hodinu v laboratoři jsme si maximálně užili a těšíme se na další!

Mgr. Jan Nekvapil, vyučující chemie

FOTOGALERIE

8.1.2024 13:40 • autor:

Že číslo pět nemusí být je strašákem na základní škole, ale i důvodem k oslavě poznal každý účastník jubilejního pátého ročníku vánočního stolně-tenisového klání chlapců a dívek naší školy. Opět se po rozlosování skupin a v případě druhého stupně zapsání uchazečů o trofeje do turnajového pavouka rozhořela plejáda zápasů. Jak to v pondělí a úterý před Vánoci vypadalo, kdo zvítězil a co vše za výhry a odměny si hráči odnesli posuďte sami z přiložených fotek v odkazu.

 

sportovní redakce

FOTOGALERIE

 

5.1.2024 7:50 • autor: • kategorie:
I letos  v naší družince paní vychovatelky připravily pro děti malé „předvánoční ladění“.
Povídali jsme si o českých  tradicích  – tentokrát o pečení vánočky a jmelí. Děti se dozvěděly, nejen to, že kynutí vánočky symbolizuje hojnost a bohatství, ale také, že hospodyně u její přípravy skákaly do výšky.
Naši předkové přisuzovalí jmelí  magické účinky. Čím více má jmelí bílých bobulek, tím více štěstí budeme mít v novém roce.  Také jsme si společně zazpívali koledy a děti si vyslechly biblický příběh o narození Ježíška.
Příjemné posezení bylo zakončeno  ochutnávkou vánočky a  rozkrojením jablíčka, kde se objevila hvězdička – symbol zdraví a štěstí po celý příští rok.
Kolektiv vychovatelek ŠD.
FOTOGALERIE
19.12.2023 7:34 • autor:

Po loňské návštěvě vánoční Vídně to chtělo změnu. A protože nás na ZŠ Kamínky němčina
baví, neměnil se jazyk, ale destinace. Volba padla na Drážďany a dle reakce spokojených
žáků jsme snad ani nemohli vybrat lepe. Po dopolední prohlídce Zwingeru a zhlédnutí
výstavy děl starých mistrů, byl dalším cílem trh středověkých řemesel. Následně jsme přešli
ze světských témat k těm duchovním a navštívili chrám páně, v tomto případě drážďanský
Frauenkirche. Dalším spotem byl jeden z nejstarších a největších trhů v celém Německu.
Striezelmarkt jsme si my, delegace z Kamínek, shodně nazvali tím nejpohádkovějším, jaký jsme viděli. U tématu pohádek jsme zůstali i po následném přesunu k zámku Moritzburg s krásnou reminiscencí v podobě výstavy k padesátiletému výročí premiéry pohádky Tři oříšky pro Popelku. Při kráse postavy Libušky Šafránkové se nikdo nemůže divit, že se jedná o nejoblíbenější vánoční pohádku nejen u nás, ale i v mnoha dalších zemích Evropy. Náš čas v Sasku se tímto naplnil a my plni dojmů se vydali vstříc metropoli Moravy a naší domovině s důležitou otázkou k zodpovězení.

Kam příště?

Mgr. Štěpán Vystrčil, ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE

15.12.2023 9:34 • autor:

 

Čerti, čerti, čerti se ženou! Po roce opět nadešel čertovský den, a tak čerti, andělé i Mikuláš měli na naší škole sraz v tělocvičnách a čekali na své svěřence. Nejstarší žáci naší školy z devátých tříd nachystali pro své nejmladší spolužáky z prvních až třetích tříd dopolední program. Florbal s čerty, čertovské kuželky, čertova propast, skákání v pytli, návštěva pekla, lepení řetězu, procvičování paměti a tanec s anděly – žádné z těchto aktivit děti nevylekaly, a nakonec se s čerty skamarádily. Někteří rošťáci sice raději čertům zarecitovali básničku nebo si vyzkoušeli, jak to vypadá v čertovském pytli. Nakonec však čerti nikoho neodnesli.

V závěru tak všechny děti dostaly čertovský glejt, se kterým se mohli hrdě postavit svatému Mikuláši, a na cestu malou sladkou odměnu.

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE2

TU 9.A,B Ing. Ilona Mátlová a Hana Prokopová

14.12.2023 13:50 • autor:

Opět je tu čas Adventu. I když pro většinu lidí je to období shonu, shánění dárků, úklidu, pečení cukroví a příprav na Vánoce, měli bychom se na chvíli zastavit a věnovat čas tvoření s dětmi a navození vánoční atmosféry. Ne jinak tomu bylo i na naší škole. Na sobotní dopoledne 2. 12. připravily paní učitelky vyrábění pro děti s rodiči. Nejvíce nás potěšila velká účast a radostné tváře dětí z výrobků.

   Obdobně tomu bylo i ve čtvrtek 7. 12. o ,,Vánočním jarmarku“. Všechny třídy se zapojily do příprav, vyrábění a nakonec prodeje výrobků na svých vyzdobených stáncích. Celým jarmarkem zněly koledy, radostný smích, rozhovory rodičů, kteří si udělali čas a přišli v hojném počtu podpořit své děti.

   V úterý 12. 12. veškeré naše přípravy a prožití Adventu vyvrcholily ,,Vánoční besídkou” pro rodiče“. Vystoupení bylo velmi pestré. Zazněly koledy, vánoční básničky a písničky doprovázené tanečním vystoupením, divadelní představení, hry na hudební nástroje a další. Přípravě žáci věnovali maximální úsilí, což bylo na jednotlivých číslech vidět. Odměnou jim byly pochvaly rodičů i vyučujících. Krásný dojem zanechala všechna představení.  Naši nejmenší měli největší zážitek ze společného vystoupení se svými nejstaršími spolužáky.

   Všem děkujeme za podporu a  účast na našich akcích a přejeme šťastné a krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2024.

 

Mgr. Jana Chytilová, Mgr. Bohdana Minářová, Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

14.12.2023 9:36 • autor:

13.12.2023 13:57 • autor:
Žáci dostali zadání, vytvořit ve dvojicích model “ Sluneční soustavy.“ Všechny práce žáků byly velice zdařilé. Nejzdařilejší projekt popsali  Eduard a Matěj.
Na tento projekt jsme využili 3D tiskárnu a nerezové dráty, na které jsme vytisknuté planety umístili dovnitř předem připravené krabice. Planety jsme zmenšili 1,7 miliardkrát. Malé planety – Merkur, Venuše, Země a Mars by nebyly skoro vidět / Merkur by měl 3 mm v průměru/, tak jsme je museli dvakrát zvětšit. Ze Slunce jsme vytiskli jen malou část, protože by mělo necelý metr a do krabice by se nevešlo. Všechny planety jsme tiskli po polokoulích, protože se celé nedají vytisknout. Všechny polokoule jsme potom slepili dohromady, umístili je popořadě na nerezové dráty a pevně instalovali do krabice. Práce nás velmi bavila a těšíme se na další zajímavé projekty.
Eduard Kolář a Matěj Mařák
Žáci 5.B, ZŠ Kamínky

13.12.2023 7:37 • autor:

11.12.2023 8:28 • autor: