Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Školní poradenské pracoviště

Vážení rodiče, milé děti,

v roce 2017 jsme na naší škole založili školní poradenské pracoviště. Díky projektu „Školní poradenské centrum Kamínky“ (reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004205“) poskytujeme našim dětem maximální péči a podporu ve výchovně vzdělávacím procesu.  Podporujeme nejen žáky ohrožené školní neúspěšností, ale také děti, které vynikají. Úspěšně pracujeme s kolektivy  i jednotlivci. Naše poradenské centrum také úzce spolupracuje s pedagogicko psychologickými poradnami, centry pro prevenci sociálně patologických jevů (např. Podané ruce o.p.s.).

Konzultační hodiny výchovných poradců, školní psycholožky a metodičky prevence: úterý 15:00-16:00. 

Konzultační hodiny speciální pedagožky: čtvrtek 8:00-10:00 hodin a dále dle předchozí domluvy. 

Kontakty:    
Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M. vedoucí ŠPP, výchovný poradce pro 2. stupeň, kariérní poradce vojtech.novotny@zskaminky.cz
Mgr. Anna Široká výchovná poradkyně pro 1. stupeň anna.siroka@zskaminky.cz
Mgr. Michaela Dvořáková školní metodik prevence michaela.dvorakova@zskaminky.cz
Mgr. Hájková Martina školní psycholožka martina.hajkova@zskaminky.cz
Mgr. Jana Dolníčková speciální pedagožka jana.dolnickova@zskaminky.cz
Mgr. Martin Štepanovský speciální pedagog martin.stepanovsky@zskaminky.cz
Telefonní kontakt ŠPP: 770 113 920