Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
28.3.2018 21:14 • autor:
Pro děti školní družiny jsme na škaredou středu připravily malé rozveselení. Luštění zábavného kvízu o velikonočních zvycích se zúčastnily děti v malých skupinkách. Každé z nich také vytvořilo kytičku z papíru a společně jsme vytvořily plakát​​ „Těšíme se na jaro“. Po ukončení všechny děti dostaly od velikonočního zajíčka sladkou odměnu. Přejeme všem hezké Velikonoce.
Vychovatelky ŠD
FOTOGALERIE
28.3.2018 21:03 • autor:

Dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje. Knihy soupeří s mnoha akčními lákadly televizních seriálů, počítačových her a mobilů. A přitom existuje docela jednoduchá cesta, dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. Děti z 3. A a 3. B naší školy rády čtou, a proto se i letos připojily k těm, kteří chtějí uctít památku největšího dánského pohádkáře a 23. 3. 2018 strávily Noc s Andersenem v prostorách školy. Pro rodiče připravily upravenou verzi pohádky Malá přehradní víla, vyprávěly o svých oblíbených knihách a četly z nich krátké úryvky. K příjemné a uvolněné atmosféře přispělo i srdečné vzpomínání rodičů na dobu svého dětského čtení. Tato tajuplná noc byla naplněna soutěžemi, informacemi o životě H. Ch. Andersena, tvorbou vlastních pohádek, pyžamovou párty s plyšáky a stezkou odvahy noční školou. Příjemně unaveni a stuleni ve svých spacácích usínaly s nádherně smutnou pohádkou O statečném cínovém vojáčkovi, která byla napsána před 180 lety. Noc s Andersenem byla skvělá, zábavná, poučná, strašidelná a neopakovatelná.
„Všechny děti potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši.“ /Zdeněk Svěrák/

PaedDr. Zdeňka Bučková / tř. uč. 3. A/, Mgr. Anna Široká / tř. uč. 3. B/

FOTOGALERIE

VIDEO

28.3.2018 13:56 • autor:

Na ZŠ Brno, Kamínky 5, p.o. usilujeme o rozvoj přírodních věd, které zasahují prakticky do všech oblastí života člověka. Využili jsme proto nabídku SPŠ chemické, Brno a 13. března a 16. března 2018 tuto školu navštívili s žáky osmých tříd a deváté třídy. Nejdříve byli žáci seznámeni se studijními obory na střední škole, průběhu přijímacích zkoušek a dalšími oblastmi života školy a studentů. Následně byli žáci rozděleni do dvou skupin. Pro jednu skupinu měli studenti SŠ připraveny efektivní a naučné pokusy z oblasti fyziky, biologie, mikrobiologie a chemie, kde to vše svítilo, hořelo, bouchalo. Průběh a podstata pokusů byla žákům vysvětlena a mohli se podílet i na jejich realizaci. Druhá skupina mezitím navštívila motivační centrum, jehož cílem je popularizovat přírodní a technické obory u mladých lidí. Toto centrum obsahuje interaktivní 3D modely technických zařízení jako je např. jaderná elektrárna, čistírna odpadních vod, spalovna komunálního odpadu, vodní elektrárna, pivovar a simulaci fotosyntézy. Žáci si modely mohli vyzkoušet, zahráli si na operátory těchto zařízení, seznámili se s příslušnými technologiemi a získané znalosti si ověřili pomocí pracovních listů. Nejvíce žáky zaujal model rodinného domu, jde vlastně o stavebnici. Žáci si podle svých představ postavili a vybavili svůj vysněný dům a spočítali si jeho energetickou náročnost. Žáky tato zábavná forma výuky zaujala a doporučili ji využívat i pro další ročníky žáků základní školy.

 

Mgr. Jaroslava Frišhansová
Mgr. Josef Pohanka

FOTOGALERIE

26.3.2018 20:45 • autor:

S naší družinou jsme opět navštívili pobočku Knihovny Jiřího Mahena. Děti se moc těšily, že si s paní knihovnicí o knihách budou povídat. Vždyť už i naši prvňáčci si dokáží ledacos  přečíst. Všichni si mohli knihy prohlédnout a v klidu prolistovat. Mnozí se hned druhý den s rodiči chystali knihovnu navštívit. U nás v družině pravidelně  čteme, máme rádi zábavné příběhy. Na doporučení paní knihovnice  jsme si půjčili novou knihu, na kterou jsme moc zvědaví. Snažíme se v dětech pěstovat lásku ke čtení a snad se nám to daří.

Ivana Sedláčková, vychovatelka

FOTOGALERIE

 

25.3.2018 21:58 • autor:

13. března se naši nejúspěšnější žáci školního kola zúčastnili městského kola na ZŠ Kuldova.
V kategorii 5. tříd se na 6. místě umístila žákyně Martina Procházková z 5. A a hned na 7. místě
Amálie Křivánková z 5. A. V kategorii 6. – 7. tříd se na 8. místě umístila žákyně Aneta Horáková ze 7.A, na 11. místě Linda Křenková ze 6.A a na 15. místě Tomáš Gruber a Nela Štěpánková, oba žáci ze 7.A.

Všem nejúspěšnějším řešitelům blahopřejeme a srdečně gratulujeme.

Mgr. Helena Hanousková, ZŠ Kamínky

20.3.2018 13:05 • autor:

S nadšením jsme přivítali divadlo Sandry Riedlové, která nás i se svou hereckou kolegyní navštívila již podruhé. Na představení Černoušek Bum-ti (africká pohádka) jsme se moc těšili. Děti zaujaly krásné kulisy a velcí maňásci, kteří v podobě lva, žirafy, opice a anakondy k malým divákům promlouvali. Samozřejmě nechyběla postava černouška a jeho maminky. I tentokrát se všichni dobře bavili a byli pohlceni dějem. Budeme se těšit i na třetí pokračování příběhu o malém černouškovi.

Vychovatelky ŠD

FOTOGALERIE

17.3.2018 17:43 • autor:

 

V termínu od 4. do 9. března se v malebných bedskydských kopcích konal LVK 1. stupně naší školy. Ubytování bylo opět zajištěno v hotelu Čarták a protože mrazy předcházejících dní polevily, nic nám nebránilo užít si krásné dny na svazích areálu Kyčerka při zábavné výuce lyžování a snowboardingu. Po bloku lyžování, obědě a poledním klidu následoval vždy odpolední program, jehož leitmotivem byla cesta kolem světa. Bloky her byly prokládány poučnými prezentacemi učitelů na téma první pomoci, lyžařské historie a mnoha dalšími informacemi. Vrcholem byla ovšem bezesporu návštěva profesionála horské služby, který na veškeré dotazy dětí s radostí a poutavě odpovídal. Poslední odpoledne byl na svahu uspořádán slalomový závod se sladkými cenami pro všechny vítěze. Nejdůležitější však bylo, že jsme si kurz velmi užili, svahy v areálu všichni včetně začátečníků bezpečně a krásně sjeli a domů dorazili v pořádku a bez zranění.

Mgr. Štěpán Vystrčil

 

FOTOGALERIE

6.3.2018 21:05 • autor:

V pondělí 5. března zavítali naši sedmáci do centra města, aby se zde zúčastnili přednášky o negativních vlivech týkajících se šikany a dalších patologických jevů ohrožujících současnou mládež. V Divadle Bolka Polívky vyslechli zajímavé vyprávění
o trestné činnosti mládeže, o násilné a drogové kriminalitě, o zneužívání návykových látek a závislosti na nich. Poutavý výklad se rovněž zaměřil na taková témata, jakými jsou týrání, šikana, domácí násilí, vandalismus či agresivita mezi mladými lidmi. Nebylo zapomenuto ani na řadu úskalí spojených s nevhodným užíváním internetu, se kterými se pojí i relativně nové
druhy násilí, pro něž zatím ani nejsou zvoleny vhodné české výrazové ekvivalenty. Jedná se např. o kyberšikanu, sexting, kybergrooming nebo kyberstalking. Vlastní pořad se stal dalším způsobem zamyšlení se nad zmiňovanou tematikou a pro
naše žáky předmětem získání nových informací o různých negativních vlivech působících především na školní mládež. Zejména skutečné příběhy z praxe, kterými přednášející vyšetřovatel kriminální policie doplnil svůj výklad, posloužily jako varování, že se nejedná o pouhou teorii, ale nevítaný a bohužel i poměrně častý faktor v životě současné společnosti.
Mgr. Helena Hanousková, třídní učitelka

6.3.2018 13:26 • autor:

Tak jako každý rok i letos jsme pro děti připravily maškarní karneval. Na něm se mohly proměnit v pohádkové postavy, ve filmové hrdiny, zvířátka či v cokoli, co jen bujná dětská fantazie nabízí. V tělocvičně si všichni užívali taneční rej, také soutěž v tanci na novinách se setkala s úspěchem. Při závěrečném vyhodnocení nejlepších masek, které musely být  vlastnoručně vytvořeny, nikoli zakoupeny, byli vítězové oceněni plyšovými hračkami. Karneval jsme si náležitě užili.

Vychovatelky ŠD

FOTOGALERIE

27.2.2018 20:50 • autor:

Na ZŠ Kamínky proběhlo školní kolo soutěže čtenářské gramotnosti s názvem Babylon. Žáci 5. – 7. tříd se zapojili do soutěžního klání ve dvou kategoriích. Vyzkoušeli si, jak jsou na tom s tzv. čtenářskou gramotností – tedy jak jsou schopni rozumět neznámým textům a jak z nich umějí vybírat důležité informace. Letos se zadané texty zaměřily na svět techniky. Kdy vznikla helikoptéra? Kdo první skákal padákem? Na tyto a jiné otázky soutěžící nacházeli odpověď ve školním kole Babylonu na základě ukázek z knih, časopisů a internetových stránek a zažili i něco zajímavého a zábavného.

V kategorii 5. tříd bylo za stoprocentní výkon stanoveno 34 bodů, úspěšným řešitelem se však stal každý žák, který dosáhl alespoň na 24 bodů. Úspěšných řešitelů bylo 14 žáků. Nejúspěšnějšími řešiteli se v této kategorii stali 1. místo Amálie Křivánková z 5. A (32 bodů), 2. místo Martina Procházková z 5. A a Martin Piňos z 5. C (30 bodů) a 3. místo Vojtěch Páral z 5. C (29 bodů).

V kategorii 6. a 7. tříd bylo možné maximálně dosáhnout 43 bodů. Úspěšným řešitelem se stal každý žák, který dosáhl alespoň 31 bodů. Úspěšných řešitelů bylo 24 žáků. Na pomyslný nejvyšší stupeň vystoupila Nela Štěpánková ze 7. třídy (42 bodů), 2. místo zaujaly Lea Bělohoubková a Aneta Horáková ze 7. A (40 bodů) a na 3. místě se umístili Linda Křenková ze 6. A a Tomáš Gruber ze 7. třídy (38 bodů).

Všem nejúspěšnějším řešitelům blahopřejeme a do městského kola na ZŠ Kuldova v polovině  března přejeme hodně úspěchů!

Mgr. Helena Hanousková, ZŠ Kamínky

BABYLON 2018 Výsledky 5. tříd

BABYLON 2018 Výsledky 6.a 7. tříd