Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

K vyššímu principu mravnímu aneb 80 let od atentátu na Heydricha

20.6.2022 6:40 • autor:

 

V letošním roce si připomínáme významné výročí našich dějin, tedy 80 let od úspěšného

atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, jednoho z nejvýše
postavených nacistů vůbec. Heydrich byl poslán do Protektorátu Čechy a Morava roku 1941,
aby zde nastolil pořádek, zkrotil revoltující Čechy a definitivně porazil československý
protinacistický odboj. Období jeho působení, první heydrichiáda, znamenalo vyhlášení
stanného práva, masové zatýkání, odvlečení tisíců lidí do koncentračních táborů a stovky
poprav nepohodlných lidí. Cílem bylo jediné: konečné řešení české otázky. Kromě svého

působení v Protektorátu je také známý jako jeden z hlavních strůjců holocaustu, když na
konferenci ve Wannsee naplánoval postup při likvidaci milionů evropských Židů. Konec
tohoto prominentního nacisty nastal, když na něj dne 27. května 1942 spáchali členové
exilového odboje Jozef Gabčík a Jan Kubiš atentát, na jehož následky Heydrich skonal.
Toto významné výročí jsme se rozhodli připomenout si také na Základní škole Kamínky.
Vše začalo prací žáků sedmých a devátých ročníků, kteří k danému tématu samostatně
vypracovali velice kvalitní výstavu, která připomíná sled jednotlivých událostí i medailonky
významných účastníků atentátu. Výstava je umístěna na panelech ve vestibulu školy a je
možné ji do konce školního roku shlédnout.
Připomínka událostí pokračovala v rámci realizovaných besed se žáky. Dne 26. května
jsme o atentátu besedovali se žáky 6. a 7. tříd, kde jsme promítli mimo jiné i ukázky z filmu
Vyšší princip. Zamysleli jsme se nad smyslem atentátu, jeho morálními důvody a také nad
jeho důsledky. O den později, přesně na výročí atentátu, proběhla beseda se žáky 8. a 9. tříd
přímo na téma život a konec Reinharda Heydricha, přičemž jsme mohli sledovat, co se stalo
na minutu přesně před 80 lety.
V červnu jsme si v rámci hodin dějepisu připomněli také výročí vyhlazení Lidic a Ležáků
jako snad největší následek pomsty nacistů českému národu za provedený atentát.
Tečkou za tímto tématem bude dějepisná exkurze do Prahy dne 22. června, které se
zúčastní vybraní žáci 7. a 9. tříd. Společně navštívíme expozici v Pravoslavném chrámu sv.
Cyrila a Metoděje, který se stal místem úkrytu obou atentátníků i dalších zúčastněných
parašutistů. Dne 18. června 1

942 zde hrdinně padli v boji proti mnohonásobné nacistické
přesile.
Díky těmto připomínkám můžeme se žáky lépe poznat konkrétní události nacistické
okupace a pochopit jejich úlohu v rámci moderních dějin. Zda atentát byl smysluplný, to
nechť posoudí každý sám. Nezpochybnitelné však zůstává, že to byl čin evropského rozsahu,
že díky němu začal být československý exil skutečně respektován a možná že právě díky
němu mohlo být po válce Československo obnoveno tak, jak obnoveno bylo.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M.,
učitel dějepisu

 

FOTOGALERIE