Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

K vyššímu principu mravnímu aneb 80 let od atentátu na Heydricha

20.6.2022 6:40 • autor:

 

V letošním roce si připomínáme významné výročí našich dějin, tedy 80 let od úspěšného atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, jednoho z nejvýše postavených nacistů vůbec. Heydrich byl poslán do Protektorátu Čechy a Morava roku 1941, aby zde nastolil pořádek, zkrotil revoltující Čechy a definitivně porazil československý protinacistický odboj. Období jeho působení, první heydrichiáda, znamenalo vyhlášení stanného práva, masové zatýkání, odvlečení tisíců lidí do koncentračních táborů a stovky poprav nepohodlných lidí. Cílem bylo jediné: konečné řešení české otázky. Kromě svého působení v Protektorátu je také známý jako jeden z hlavních strůjců holocaustu, když na konferenci ve Wannsee naplánoval postup při likvidaci milionů evropských Židů. Konec tohoto prominentního nacisty nastal, když na něj dne 27. května 1942 spáchali členové exilového odboje Jozef Gabčík a Jan Kubiš atentát, na jehož následky Heydrich skonal. Toto významné výročí jsme se rozhodli připomenout si také na Základní škole Kamínky. Vše začalo prací žáků sedmých a devátých ročníků, kteří k danému tématu samostatně vypracovali velice kvalitní výstavu, která připomíná sled jednotlivých událostí i medailonky významných účastníků atentátu. Výstava je umístěna na panelech ve vestibulu školy a jemožné ji do konce školního roku shlédnout. Připomínka událostí pokračovala v rámci realizovaných besed se žáky. Dne 26. května jsme o atentátu besedovali se žáky 6. a 7. tříd, kde jsme promítli mimo jiné i ukázky z filmu Vyšší princip. Zamysleli jsme se nad smyslem atentátu, jeho morálními důvody a také nad jeho důsledky. O den později, přesně na výročí atentátu, proběhla beseda se žáky 8. a 9. tříd přímo na téma život a konec Reinharda Heydricha, přičemž jsme mohli sledovat, co se stalo na minutu přesně před 80 lety. V červnu jsme si v rámci hodin dějepisu připomněli také výročí vyhlazení Lidic a Ležáků jako snad největší následek pomsty nacistů českému národu za provedený atentát. Tečkou za tímto tématem bude dějepisná exkurze do Prahy dne 22. června, které se zúčastní vybraní žáci 7. a 9. tříd. Společně navštívíme expozici v Pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje, který se stal místem úkrytu obou atentátníků i dalších zúčastněných parašutistů. Dne 18. června 1942 zde hrdinně padli v boji proti mnohonásobné nacistické přesile.

Díky těmto připomínkám můžeme se žáky lépe poznat konkrétní události nacistické
okupace a pochopit jejich úlohu v rámci moderních dějin. Zda atentát byl smysluplný, to
nechť posoudí každý sám. Nezpochybnitelné však zůstává, že to byl čin evropského rozsahu,
že díky němu začal být československý exil skutečně respektován a možná že právě díky
němu mohlo být po válce Československo obnoveno tak, jak obnoveno bylo.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M.,
učitel dějepisu