Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Školní výlety 7.B

20.6.2022 6:30 • autor:

V tomto školním roce jsme se vydali na tři jednodenní výlety. Jejich program
jsme se snažili zvolit tak, aby byl pestrý, obsáhl více aktivit a návštěv různých cílů a
zároveň jsme mohli obohatit získané vědomosti během celého sedmého ročníku.
První den jsme navštívili ZOO ve Zlíně, kde jsou živočichové členění po
světadílech. Nejvíce žáky zaujala prohlídka pavilonu s rejnoky, kde je možnost je
nakrmit a pohladit. Líbily se nám také nově vystavené expozice s živočichy z Jižní
Ameriky a japonská zahrada.
Druhý den jsme jeli do Lednice, kde jsme měli prohlídku reprezentačních sálů
zámku a palmového skleníku. Dozvěděli jsme se tak něco z historie jedné z památek
UNESCO v naší zemi. Prohlédli jsme si také zámecké zahrady a prošli se k minaretu.
Žáci měli také možnost vyzkoušet aktivitu geocaching.
Poslední den jsme pojali více odpočinkově. Jeli jsme na Brněnskou přehradu,
kde jsme celý den zahájili společným piknikem, na který přišli žáci velmi dobře
připraveni a společně tak posvačili nejrůznější ovoce, koláče a jiné pochutiny. Poté
jsme pokračovali míčovými a společenskými hrami a celý den zakončili plavbou
parníkem k hradu Veveří, kde jsme si řekli něco o jeho historii.
I přesto, že nás během výletů zastihlo opravdu horké počasí, každý si našel
v programu to, co ho zajímalo. Dostatek času jsme využili také k individuálním
prohlídkám nebo hraní her se spolužáky, díky čemuž jsme opět o něco zlepšili naše
vztahy ve třídě. Těšíme se, kam vyrazíme příští rok!

Mgr. Hana Sýkorová

FOTOGALERIE