Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
21.9.2023 12:28 • autor:

Ve středu 20.9. navštívili naši prvňáčci knihovnu J. Mahena na ulici Oblá v Novém Lískovci, kde se uskutečnilo jejich pasování na rytíře knížek. Letos nás přivítala i paní místostarostka Mgr. Hana Pospíšilová, která všechny prvňáčky pasovala. Jako dárek dostali malí rytíři odznak a drobnou sladkost. Malí školáci se v knihovně také setkali s kašpárkem a dalšími maňásky, kterým vysvětlili, jak se má zacházet s knížkou. Nakonec si děti poslechly knihovnickou pohádku. Budeme se těšit na další návštěvu.

Mgr. Jana Chytilová

FOTOGALERIE

18.9.2023 11:32 • autor:

11.9.2023 15:14 • autor:

I žáci 9.B si kladou za milou povinnost stát se průvodci těm nejmenším kamarádům z 1.B na prvních krůčcích do školních škamen. Hned druhý den školy se všichni setkali na hřejivé lidské slůvko v krásně vyzdobené třídě našich adjunktů. Tentokrát si každý deváťák přichystal pro svého svěřence něco dobrého na zub. Tato setkání budou červenou nití celého prvního ročníku a to nejen ve třídě, ale i na mnoha školních akcích včetně sportovního dne, který jim sami deváťáci připraví.  Naši nejmenší se mají jistě na co těšit.

 

 

FOTOGALERIE

11.9.2023 15:03 • autor:

My žáci 9.A jsme ve středu 6. 9. 2023 prováděli po škole děti z 1.A. Zapůsobili jsme na ně odbornými učebnami druhého stupně a malou a velkou tělocvičnou. Děti se dozvěděly, jak to na druhém stupni funguje a vypadá. Společně se seznámily s modelem lidské kostry, mikroskopem a počítači. Děti také měly příležitost nahlédnout do naší třídy. Doufáme, že si to děti s námi užily, a těšíme se na další společné akce.

 

A. Antonová, L. Kolářová, S. Horáková a T. Škrobáková z 9.A

 

FOTOGALERIE

 

11.9.2023 14:56 • autor:

V pátek 8.9. 2023 jsme navštívili se žáky 6. a 7. tříd akci Festival vědy na brněnském výstavišti.
Akce se konala jako každý rok v pavilonu A1 v termínu 8. – 10. 9. 2023. Žáci si společně s učiteli
prohlédli a vyzkoušeli spoustu zajímavých věcí.
Velký zájem byl především o simulátor navádění dronů na cíl u stánku Univerzity obrany. V dalších
expozicích žáky zaujal také simulátor jízdy v závodním autě a v neposlední řadě ukázky hmyzu, hadů,
brouků a šneků u stánků Masarykovy univerzity. Někteří naši žáci si odnesli darované šneky
domů. Na Festivalu vědy bylo opět více stanovišť se zajímavými předváděcími akcemi než vloni.
Tentokrát byly expozice rozmístěny ve dvou patrech, a tak prohlídka zabrala celé dopoledne.
Proto jsme udělali malou pauzu na občerstvení.
Jako každý rok měl krásnou předváděcí akci náš pan učitel Nekvapil. U stánku Pedagogické fakulty
předvedl našim žákům a ostatním kolemjdoucím pár nádherných chemických kouzel. Jako tradičně se
nejvíce líbilo zapalování ruky.

 

FOTOGALERIE

11.9.2023 13:13 • autor:

Přejeme všem plno úspěchů, krásných zážitků a radost z učení. První den pro prvňáčky je vždy dnem slavnostním a výjimečným. Tak tomu bylo i letos. V pondělí 4.9. nejmenší žáky i ostatní třídy přivítal po prázdninách pan ředitel Mgr. Petr Novák, Ph.D. společně s paní starostkou Ing. Janou Drápalovou. Naše prvňáčky čekalo další překvapení v atriu školy. Žáci 4. tříd si pro ně připravili krátké pásmo písniček a básniček. Po vystoupení se ujali prvňáčků žáci devátých tříd a stali se tak jejich patrony.  V průběhu celého školního roku budou svým kamarádům pomáhat při společných akcích naší školy a různých činnostech. Ve třídách se prvňáčci přivítali s paními učitelkami, popovídali o prvních dojmech a rozloučili se s těšením na další následující dny ve škole. 

Paní učitelky 1. tříd  Mgr. Jana Chytilová a Bc. et Bc. Marie Menšíková

FOTOGALERIE

 

11.9.2023 7:57 • autor:

FOTOGALERIE

8.7.2023 19:08 • autor:

8.7.2023 18:37 • autor:

FOTOGALERIE

30.6.2023 12:42 • autor:
9.B byla na výletě u Chotěboře v chatě Doubravka. Během výletu jsme byli na několika procházkách, hráli volejbal a fotbal a hlavně si povídali o různých věcech – o filmu V síti, o předsudcích a jejich vlivu na rozhodování i o osobních tématech jednotlivců. Díky lesům a nedaleké říčce bylo i při tehdejších teplotách docela příjemně. S místem jsme byli spokojeni a vůbec by nám nevadilo tam jet znovu.
V posledních dnech školního roku jsme si užívali přehrady (i jízdu lodí), vodní blbosti na Riviéře, deskovky a další hry nebo společný oběd ve městě. A co na tom všem bylo nejlepší? Všechny tyto aktivity si lidé z 9.B vybrali sami!

Aleš Otýpka, součást 9.B