Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
31.10.2023 8:55 • autor:

30.10.2023 10:21 • autor:

23.10.2023 13:33 • autor:

V pátek 20.10. celé dopoledne bylo věnováno vzájemnému poznávání, spolupráci a upevňování kolektivu. Pracovali jsme s paní psycholožkou a paní učitelkou na různých úkolech – např. hry se jmény, poznávání se, týmové úkoly ( puzzle, běhací pexeso, co máme společného atd.). Nakonec jsme si vytvořili ,,Třídní sluníčko“, ve kterém každý paprsek je jeden z nás ( nechali jsme místo i pro nemocné kamarády ) a všichni společně tvoříme jeden celek – naši třídu. Všechny aktivity nás bavili a užili jsme si to, dopoledne nám rychle uteklo. Při plnění úkolů jsme se učili spolupracovat, domlouvat se s ostatními a vzájemně si naslouchat. Dozvěděli jsme se o svých kamarádech, co je baví, kdo má sourozence, jakou má rád barvu, kdo se stará o zvířátko, nebo kdo by si je přál a plno dalších zajímavostí. Domů jsme si odnesli námi malovaný kaštan jako talisman, který nás bude ochraňovat až do deváté třídy.

Mgr. Jana Chytilová

FOTOGALERIE

20.10.2023 13:54 • autor:

Ve středu 11. 10. 2023 si žáci 3. tříd ZŠ Kamínky zpestřili výuku prvouky návštěvou ÚMČ v Novém Lískovci, kde se setkali se starostkou Ing. Janou Drápalovou. Na besedu si děti připravily zvídavé otázky, které se týkaly historie Nového Lískovce, ale i aktuálních otázek nové výstavby, renovací dětských hřišť a
bezpečnosti na sídlišti. Paní starostka zasvěceně zodpověděla všechny dotazy, věnovala nám knihu Nový Lískovec – 115 let založení obce od Jiřího Fabery. Chtěli bychom jí tímto velmi poděkovat za přijetí, podnětnou besedu a příjemně strávený čas.
Po besedě jsme se vypravili na poznávací vycházku po Novém Lískovci. Cílem bylo ukázat si nejdůležitější místa na našem sídlišti a uvědomit si rozdíl mezi městem a vesnicí. Naše trasa vedla od
ÚMČ Nového Lískovce do areálu sportovních aktivit Plachty, kolem komunitního centra Skála, České pošty, ZŠ Kamínky a MŠ Kamarád. Odtud jsme se přesunuli do oblasti rodinných domů starší zástavby naší městské části. Poslední naše zastavení bylo u památníku T. G. M., u kterého jsme si připomněli význam vzniku ČSR 28. 10. 1918 a osobnost T. G. Masaryka. Během cesty si děti všímaly dopravního značení, dopravních značek, uvědomovaly si základní pravidla silničního provozu a zásady bezpečnosti pro chodce a cyklisty, protože nedílnou součástí učiva prvouky je velmi důležitá dopravní výchova.

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká, ZŠ Kamínky

20.10.2023 9:55 • autor:

Jak se děti učily v dobách dřívějších? Jak vypadaly jejich třídy? Kdo byl Jan Amos Komenský a jaké nové přístupy ve výuce prosazoval? To vše a ještě mnohem víc jsme se vydali prozkoumat do Muzea Komenského v Přerově. Jako první na naší cestě nás zaujala budova přerovského zámku, ve které muzeum sídlí. Než jsme si stihli tuto ukázku renesančního stylu prohlédnout, už nás paní průvodkyně rozdělovala do skupin a prohlídka mohla začít. Vstoupili jsme do místnosti ponořené do šera a jako by se čas vrátil o čtyři století zpět.
Ukázkou školní třídy ze 17. století i životem Učitele národů nás provedla jeho žena Magdaléna. V dalších částech muzea na nás čekaly další třídy z 20. století, expozice minerálů, hmyzu a v neposlední řadě část věnovaná pravěku. Celá výprava se vydařila a obohatila nás o cenné informace a zážitky.

Mgr. et Mgr. Pavlína Kučerová

FOTOGALERIE

19.10.2023 8:39 • autor:

16.10.2023 12:19 • autor:

Ve středu 11. října čekal na žáky z prvních tříd po příchodu do školy nelehký úkol. O pomoc je požádal Jiřík z pohádky „O Zlatovlásce“, který pátral po zlatovlasé panně. V průběhu dne se žáci seznamovali s příběhem. Stejně tak, jako Jiřík ochutnal tajemného hada, i naši žáci prošli ochutnávkou neznámých pokrmů, mezi nimiž byl také had – v našem případě kyselý =o) . V hodině tělesné výchovy pak zachraňovali bezbranné mravence, hladové krkavce a zlatou rybu. Jejich pomoci se dočkali při plnění královských úkolů – sběru perel, výlovu zlatého prstenu a nalezení zlatovlasé panny, a to vše v hodině
matematiky. Ke konci dne se pak sami v hodině výtvarné výchovy přeměnili na Zlatovlásky a Jiříky. Dle reakce žáků měl Pohádkový den úspěch, a tak se již všichni těšíme, jaký pohádkový hrdina nás osloví příště.

 

Bc. et Bc. Marie Menšíková

13.10.2023 9:42 • autor:

Když deštěm vlhne mech

a léto ztrácí dech

tak v těch barvách všech

se jak v okrožlutých snech

na okamžik pitoreskní

po kterém pak srdce dlouze teskní

objeví rázem

Babí léto

 

A v těchto verších s obrazem snoubení

které duši krásou po okraj naplní

je podstata pravdy neklamná

že důležitá je hodina výtvarná

 

Štěpán Vystrčil

FOTOGALERIE

13.10.2023 9:27 • autor:

Přišel podzim, a tak bylo načase nachystat broučkům vhodné útočiště pro přečkání zimy. Tohoto úkolu se letos na naší škole zhostila 1.B společně s 9.B. Prvňáčci poctivě nasbírali přírodniny, kterými jsme společně naplnili již připravený domeček v atriu školy. Letošní zima má být podle předpovědí obzvláště krutá, a tak doufáme, že broučci z našeho okolí najdou v našem domečku kvalitní zimní příbytek.

Mgr. Hana Prokopová, třídní učitelka 9.B

FOTOGALERIE

4.10.2023 13:43 • autor:

Ve středu  4.10. navštívili druháci interaktivně edukativní výstavu Lidé odvedle v prostorách TECHNICKÉHO MUZEA. Tato výstava nabídla pohled do života lidí s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením.

Byli jsme seznámeni se zásadami správné komunikace s lidmi s postižením a za pomoci různých pomůcek si vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké to je být nevidomým, neslyšícím nebo upoutaným na vozík.

K vyzkoušení byly k dispozici invalidní vozíky, temná chodba, slepecká hůl s páskami přes oči, handbike a mnohé další předměty. Tato výstava byla velmi zajímavá a podnětná, pomohla nám vcítit se do role postiženého a respektovat jeho snahu integrovat se do běžného lidského života.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE