Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
18.1.2023 13:44 • autor:

Ve středu 18.1. jsme s prvňáčky a druháky vyrazili na hvězdárnu. Pro některé prvňáčky to bylo velké dobrodružství, protože často nejezdí v MHD a někteří ještě na hvězdárně nebyli.

Na hvězdárně byl pro nás připravený program

3 – 2 – 1  START !

3-2-1 START! je dobrodružný animovaný 2D film o odvaze a vynalézavosti, jež potřebujete, abyste se dostali do vesmíru a potom zase zpátky.

Dětem se pořad moc líbil a ještě větší radost měly děti z nakupování suvenýru :o).

Na hvězdárnu se určitě ještě vypravíme.

Mgr. Jindra Severinová

16.1.2023 12:42 • autor:

V termínu 14.11. – 17. 11. 2022 proběhlo v Holandsku, v okolí města Utrecht, tzv. stínování na pracovišti. Jednalo se o návštěvu brněnských řídících pedagogických pracovníků v osmi holandských základních a mateřských školách v rámci vzdělávací mobility pro inkluzivní vzdělávání. V hostitelských školách proběhly náslechy a diskuze se zaměřením na rozvoj mezikulturních a odborných kompetencí. Účastníci byli seznámeni s daným vzdělávacím systémem a používanými digitálními technologiemi. Významnou přidanou hodnotou byla výměna zkušeností se zaměstnanci navštívených zařízení. Diskutována byla zejména témata zaměřená na respektování diverzity žáků z různého socioekonomického prostředí s odlišnou jazykovou vybaveností. Výstupem uvedeného projektu pak byly zejména zkušenosti a poznatky z oblasti metod řízení škol. Zpestřením byla návštěva městečka Naarden, v němž je umístěno muzeum Jana Amose Komenského. Muzeum bylo navštíveno dne 15. 11., tedy přesně na den po 352 letech od úmrtí této významné osobnosti.

Petr Novák, Jitka Pochylá

6.1.2023 7:53 • autor: • kategorie:

Nastala nám doba adventní, doba očekávání, doba pohádek, a tak se děti ze ŠD, které měly zájem, vydaly dne 29.11 2022 na výstavu do Letohrádku Mitrovských.

Viděly tu mnoho betlémů, jak dřevěné, papírové, keramické,  tak i háčkované. Nejvíce je zaujal nejstarší betlém, který byl vyroben z přírodních materiálů. Velmi obdivovaly i největší papírový betlém výstavy.

Byly tu pro nás nachystány i hádanky v podobě nazdobených stromečků ve stylu některé pohádky. Naším úkolem bylo tyto pohádky poznat. Děti v řešení byly úspěšné.

Pak se děti přesunuly do suterénu, kde na ně čekaly ilustrace Veroniky Balcarové k pohádkám a říkankám. K některým ilustracím si i zazpívaly.

Výstava se dětem líbila a odcházely spokojené.

Palečková Zdena

FOTOGALERIE

28.12.2022 20:15 • autor:

Video záznam z Vánoční besídky:

Fotovideo:

FOTOGALERIE

16.12.2022 9:58 • autor:

Školní kolo 49. ročníku olympiády v českém jazyce se uskutečnilo na naší škole v týdnu od 28. 11. do 2. 12. 2022. Tato akce je pravidelně určena žákům osmých a devátých tříd. Letos se školního kola zúčastnilo celkem 73 dětí, z toho 19 žáků z 8. A, 22 žáků z 8. B, 20 žáků z 9. A a 12 žáků z 9. B. Třiasedmdesát žáků ze současných osmých a devátých tříd si v průběhu této soutěže změřilo své síly a vědomosti v oblasti jazyka mateřského a komunikačních dovedností. Všichni žáci a žákyně se pokusili splnit úkoly z gramatické a slohové části tak, jak nejlépe dovedli. Rozhodně si většina z nich zaslouží pochvalu za snahu a úsilí. V gramatické části mohli soutěžící získat max. 30 bodů, ve slohové části max. 20 bodů, celkem tedy max. 50 bodů. Do letošního okresního kola, které se uskuteční na jaře příštího roku ve Středisku volného času v Lužánkách, postoupily dvě žákyně z 9. A – Zita Bienertová a Anna Kalousková (49 bodů, 48 bodů). Gratulujeme nejen zmíněným vítězkám olympiády v českém jazyce, ale i ostatním úspěšným řešitelům školního kola.

Mgr. Helena Hanousková, Mgr. Jana Oujezdská, Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M.

15.12.2022 12:30 • autor:

V letošním adventním čase jsme na ZŠ Kamínky po třech letech navázali na řadu tradičních akcí. Jednalo se o oblíbený vánoční Jarmark, jehož ozdobou byly nejen výrobky žáků. Vánoční besídku, obsahující vystoupení ve formě tance, divadla a dalších kulturních aktivit. Výlet na vánoční trhy do Vídně, kterého se zúčastnilo 70 dětí. Nesmíme zapomenout, že děti prvních a druhých tříd navštívil Ježíšek. Vánoční dílničky formou výroby vánočních dárků rovněž dokreslili atmosféru adventu.

Nezapomněli jsme ani na zaměstnance školy, kteří měli možnost navštívit vánoční trhy ve Wachau. Věřím, že vše výše uvedené přispěje ke klidnému prožití svátků a nastolení vánoční atmosféry.

Mgr. Irena Drábková

FOTOGALERIE

15.12.2022 8:42 • autor:

Ve dnech 13. a 14. prosince se na naši škole uskutečnil již 4. nejubilejní ročník vánočního turnaje ve stolním tenise. Turnaj byl Open, čili v něm mohli nastoupit všichni přihlášení hráči v kategorii prvního a druhého stupně.

Systémem základních a semifinálových skupin se na stupně vítězů prokousali chlapci z 5.B, jmenovitě Matěj Příkazský – zlato, Jakub Galko – stříbro a Tadeáš Sodomka – bronz. Nejen tito tři potvrdili, že i na prvním stupni naší školy se hraje pinčes velmi vysoké úrovně. Na druhém stupni se po lítých bojích v pavouku, a to i opravném, dostali na stupně nejvyšší Petr Flajšar – zlato, Dominik Uscinski – stříbro a Ondřej Čupera – bronz. Kromě pohárů, diplomů, medailí, cen pro vítěze a sladké tečky pro každého hráče v nás všech zůstal krásný pocit z přátelských a spravedlivých utkání ve dvou sportem zalitých dnech.

Turnaj a předvedená kvalitní hra byly úspěšným vyústěním celoročního tréninku v průběhu přestávek na chodbách naší školy. Už nyní se těšíme na 5. ročník tohoto úspěšného projektu.

Mgr. Štěpán Vystrčil, Mgr. Tomáš Palupa

FOTOGALERIE

13.12.2022 14:00 • autor:

Dne 13. 12. 2022 se uskutečnil Vánoční turnaj v pexesu. V kategorii 4. – 5. třídy se na prvních třech místech umístily: Justýna Kroulíková, 4.B, Valerie Zavadilová, 5.A, Elea Bourely, 4.B. V kategorii 2. – 3. třídy stupně vítězů obsadily: Ema Viková, 2.B, Denisa Dlouhá, 3.A, Anna Jakimeczková, 2.B.
Všem děkujeme za účast a těšíme se na paměťové klání i v příštím roce.

Ludmila Cempírková a Kateřina Štouračová

 

9.12.2022 13:44 • autor:

V pondělí 5.12. přišel do školy Mikuláš s čerty a anděly, který prvňáčkům přinesl dárek nejcennější a to SLABIKÁŘ. Mikuláš předčítal jména malých školáků a ti si přicházeli pro sladkou odměnu a SLABIKÁŘ, ze které si už dnes umí něco přečíst.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

9.12.2022 13:35 • autor:

V sobotu 3.12. proběhly ve škole  VÁNOČNÍ DÍLNIČKY. Pro rodiče a děti bylo připraveno několik stanovišť. Paní učitelky, asistenti a paní vychovatelky nejprve vysvětlili postup práce a pak se všichni pustili do tvoření. Výhodou bylo, že rodiče pomohli dětem, a tak se každému výrobek podařil. Dílničky proběhly v dobré náladě a tvůrčí atmosféře. Děkujeme všem za skvělé nápady a čas, který v předvánočním shonu strávili ve škole. Poděkování patří i rodičům, nejen maminkám, ale i tatínkům, kteří si našli čas a přišli s dětmi.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE