Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
10.4.2019 14:00 • autor:

 Základní škola Kamínky pořádá ve spolupráci s technickým pořadatelem VK Lodní sporty Brno závody základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií v halovém veslování. Místo konání: ZŠ Brno, Kamínky 5, 634 00 Brno. Termín a čas: úterý 7. května od 8:00 hodin.
Závody budou probíhat na veslařských trenažérech Concept II. Účast je otevřena pro věkové kategorie 3 a 4 dle platných pravidel sportovních soutěží AŠSK, tedy pro 2. stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií. Další podrobnosti ve vypsání

závodů.

Přihlášky posílejte do pondělí 29. dubna na adresu petr.janacek@zskaminky.cz včetně. Jako předmět e-mailu uveďte

„Halové veslování“. Losování proběhne v úterý 30. dubna. Časový pořad závodů bude upřesněn po losování a rozeslán spolu s dalšími pokyny zpět přihlašovatelům.

Přihlášení jednotlivci či týmy, které budou mít v přihlášce uvedený kvalifikační čas, budou přednostně nasazování do jednotlivých jízd. Vyhlašuje se samostatně každá kategorie, soutěžit se bude o zajímavé ceny. Zahájení a start prvního závodu je naplánován na 8:30.
 
 
Petr Janáček, ředitel závodu
 
Přihláška
Vypsání
http://www.zskaminky.cz/
http://www.lodnisportybrno.cz/v-aktuality/
10.4.2019 9:49 • autor:

I v letošním roce se vybraní chlapci 4. a 5. tříd zúčastnili obvodního kola ve vybíjené na ZŠ Pavlovská. V ostré konkurenci  8 výborných týmů z okolních škol se vůbec neztratili a po urputném boji získali skvělé 3. místo. Do městského kola postoupili z 1. místa borci ze ZŠ Pavlovská, naši chlapci si zaslouží velikou pochvalu za bojovnost a týmovou spolupráci.

PaedDr. Zdeňka Bučková

8.4.2019 9:51 • autor:

 V druhém pololetí 2. třídy zahájily v rámci výuky tělesné výchovy plavecký výcvik, který bude pokračovat v I. pololetí 3. třídy. Výuka probíhá na ZŠ Jasanová v Jundrově. Hlavním úkolem je zvládnout základy plaveckého stylu a pro mnohé žáky zbavit se strachu z vody a získat radost z plavání a her ve vodě. Mnohým se takto daří již po prvních hodinách plavání. Po zaslouženém odpočinku o víkendu se velice těšíme na pondělí, kdy nás čeká příjemně strávené dopoledne v bazénu.

za třídy 2.A a 2.B  Mgr. Jana Chytilová a Mgr. Bohdana Minářová

FOTOGALERIE

8.4.2019 9:47 • autor:

 

I v letošním roce se žáci 4. A a 4. B připojily k mnoha jiným dětem, které  29. – 30. března zavzpomínaly na dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena  a prožily nezapomenutelnou Noc s Andersenem v prostorách školy, a též si připomněly 70. výročí vzniku nakladatelství Albatros. Pro rodiče připravily pod vedení paní vychovatelky Ivanky Sedláčkové / autorky a režisérky/ a třídních učitelek upravenou verzi pohádky O princezně Mendele, která měla velký úspěch a vykouzlila na tvářích přítomných úsměvy.  V průběhu večera děti vyprávěly a četly ukázky ze svých oblíbených knih, zamýšlely se nad životem H. Ch. Andersena známého – neznámého, řešily pohádkové hádanky a kvízy. Nemohla chybět tradiční pyžamová párty, plyšáková bitva a stezka odvahy noční školou. Plni zážitků, zalezlí do svých spacáků, si poslechly méně známou pohádku na dobrou noc – O Malence.  Někteří však neusnuli hned, pod vlivem dojmů z nabitého programu byl slyšet šepot až do pozdních nočních hodin. Ale tak to má být,  vždyť Noc s Andersenem se opakuje jen jednou do roka.

                                                                                                    PaedDr. Zdeňka Bučková

8.4.2019 8:47 • autor:

Dějepisné učivo ve čtvrtých třídách začíná kapitolami z nejstarší historie českých zemí v pravěku.

Děti v hodinách načerpaly informace o životě pravěkých lovců v době kamenné, formou referátů a prezentací rozšířily své znalosti, a protože jejich zájem byl obrovský, navštívili jsme i archeologické muzeum Anhropos. Pod vedením zkušené lektorky si děti dále rozšířily své obzory, zblízka prohlédly předměty a kostry zvířat z této doby.  Po návratu do školy propojily své znalosti s dovednostmi a vyzkoušely si z keramické hlíny vymodelovat „věstonickou Venuši“ a ve skupinách namalovat nástěnné malby podobně jako pravěcí lidé. Období nejstarších dějin zakončily prohlídkou a četbou z knih Eduarda Štorcha s nádhernými obrázky Zdeňka Buriana.

                                                                                    PaedDr. Zdeňka Bučková

4.4.2019 14:28 • autor: • kategorie:

Ve školní družině  pravidelně čteme a probouzíme tak v dětech  kladný vztah ke čtení. Nejen proto jsme v březnu, měsíci knihy,  navštívili  nové prostory knihovny. Paní knihovnice  nám ukázala zajímavé tituly a byla mile překvapena spoustou knih, které děti znají. Pro zpestření si všichni vyplnili malý kvíz, který ukázal jejich znalosti o knižních postavách. Knihovnu si děti poté samostatně prohlédly a většina ji jistě s rodiči brzy navštíví.  V družině si někteří zahráli na ilustrátory a své oblíbené literární postavy namalovali.

I.  Sedláčková

4.4.2019 14:21 • autor: • kategorie:

V letošním roce Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již 10. ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti „ Březen – měsíc čtenářů“. Proto jsme se i my vypravili do místní pobočky KJM, abychom se seznámili s opravenými prostorami, novou paní vedoucí knihovnicí a hlavně s novými tituly. V rámci návštěvy se děti zúčastnily přichystané soutěže a přečetly si úryvky z knih, které je zaujaly. Ti, kteří si s sebou vzali čtenářské průkazy, odcházeli s vypůjčenou knihou. Při odchodu nám paní knihovnice ukázala novinku  – návratový box. Je umístěn před vchodem a můžeme tam vrátit knihy, i když je knihovna uzavřená. Již nyní se těšíme na další návštěvu.

J.Holíková

3.4.2019 19:55 • autor:

S nástupem jara 2. třídy navštívily výukový program ,,Jarní probuzení” v Lipce. Program začínal pohádkou o probouzejících se květinách, která dětem navodila poznatky o jarní přírodě. Další část programu pak přiblížila život nejvýznamnějších opylovačů – včel a rozmanitost jarních květin. Žáci poznali prostřednictvím her, jak probíhá opylení v květu a sběr pylu a nektaru včelami pomocí nápaditých pomůcek, např. model květu a včely. Děti si pak včelku vyrobily. Na zahradě rozpoznávaly a zaznamenávaly do svého vlastnoručně vyrobeného atlasu jarní květiny, hrály si na přenos živin v přírodě, zamýšlely se nad významem zásobních rostlinných orgánů, zejména kořene a cibulky. Část programu probíhala v přírodní zahrad

 Mgr. Jana Chytilová, Mgr. Bohdana Minářová

FOTOGALERIE

3.4.2019 13:51 • autor:
Jak vypadá potravinová pyramida, jak chutná avokádo, kolik kostek cukru obsahuje malinovka a co to znamená kilokalorie – to a mnohem víc zjišťovali žáci prvního stupně v úterý 12.3.
Jelikož se 7.4 koná Světový den zdraví, připravili jsme se na něj už s předstihem a pro žáky prvního stupně byly nachystány 3 hodiny naučného a zábavného programu. Pro každou třídu bylo připraveno 6 stanovišť a žáci absolvovali jedno stanoviště za druhým. První a druhé třídy ochutnávali netypické druhy ovoce a zeleniny, zahrály si živé pexeso, doplňovaly potravinovou pyramidu a zahrály si pohybové a vědomostní hry. Kategorie straších žáků prvního stupně se naopak učila o tom, kolik kilokalorií spálí během kreslení nebo plavání, co je to BMI, co by během dne měli a neměli pít a čím nahradit nezdravé mlsání. Samozřejmě nechyběly ani vědomostní otázky, které potrápily nejednu hlavu.
Děti si 3 hodiny aktivit o zdravém životním stylu užily a věřím, že si z nich i něco vzaly.
Mgr. Michaela Dvořáková
3.4.2019 13:20 • autor:

Od tohoto měsíce se naše škola může chlubit nově zrekonstruovanou dílnou. Už nic nebrání tomu, aby výuka technických předmětů probíhala v co nejlepších podmínkách. Žáci mohou měřit, rýsovat, obrábět a pracovat na nových pracovních stolech a s novým nářadím. V učebně dílen je samozřejmě i multimediální technika, která v dnešní době již nemůže chybět.

Dílna před rekonstrukcí:

Dílna po rekonstrukci: