Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
3.10.2023 14:24 • autor:

25.9.2023 13:53 • autor:

Ve dnech 20.  – 22. 9. 2023 se děti z 6.A a 6.B ze ZŠ Kamínky Brno zúčastnily adaptačního pobytu v RS Jasenka Zubří. Spolu s nimi jeli do tohoto krásného koutu přírody na Vysočině  i zástupkyně školy paní Mgr. Irena Drábková, zástupce školy pan Mgr. Tomáš Palupa, třídní učitelka 6.A Mgr. Jana Oujezdská, paní asistentka Lenka Zoubelová, třídní učitel 6.B Mgr. Igor Stejskal a školní psycholožka Mgr. Martina Hájková. 

Cílem akce byly adaptační a pohybové aktivity na stmelení kolektivu třídy.Vedení školy tak chce dětem usnadnit jejich přechod na druhý stupeň, kdy si musí zvykat nejen na jiný způsob práce, nové předměty, ale také na nové učitele, někdy i spolužáky. 

Každý den po snídani měly děti dopolední blok adaptačních aktivit, po obědě odpolední program se zástupci školy, nebo s paní psycholožkou. Večery pak trávila každá třída zvlášť se svým třídním učitelem.  Formou her, společných výtvarných prací a také povídáním jsme se navzájem lépe poznali. Čas jsme si udělali také na procházky po okolí, míčové hry a soutěže.

Společně strávené tři dny jsme si opravdu užili a věřím, že se odrazí v naší další práci ve škole i mimo ni. Třeba na školním výletě v roce 2024.

Mgr. Jana Oujezdská, tř. uč. 6.A

FOTOGALERIE

25.9.2023 10:52 • autor:

21.9.2023 12:28 • autor:

Ve středu 20.9. navštívili naši prvňáčci knihovnu J. Mahena na ulici Oblá v Novém Lískovci, kde se uskutečnilo jejich pasování na rytíře knížek. Letos nás přivítala i paní místostarostka Mgr. Hana Pospíšilová, která všechny prvňáčky pasovala. Jako dárek dostali malí rytíři odznak a drobnou sladkost. Malí školáci se v knihovně také setkali s kašpárkem a dalšími maňásky, kterým vysvětlili, jak se má zacházet s knížkou. Nakonec si děti poslechly knihovnickou pohádku. Budeme se těšit na další návštěvu.

Mgr. Jana Chytilová

FOTOGALERIE

18.9.2023 11:32 • autor:

11.9.2023 15:14 • autor:

I žáci 9.B si kladou za milou povinnost stát se průvodci těm nejmenším kamarádům z 1.B na prvních krůčcích do školních škamen. Hned druhý den školy se všichni setkali na hřejivé lidské slůvko v krásně vyzdobené třídě našich adjunktů. Tentokrát si každý deváťák přichystal pro svého svěřence něco dobrého na zub. Tato setkání budou červenou nití celého prvního ročníku a to nejen ve třídě, ale i na mnoha školních akcích včetně sportovního dne, který jim sami deváťáci připraví.  Naši nejmenší se mají jistě na co těšit.

 

 

FOTOGALERIE

11.9.2023 15:03 • autor:

My žáci 9.A jsme ve středu 6. 9. 2023 prováděli po škole děti z 1.A. Zapůsobili jsme na ně odbornými učebnami druhého stupně a malou a velkou tělocvičnou. Děti se dozvěděly, jak to na druhém stupni funguje a vypadá. Společně se seznámily s modelem lidské kostry, mikroskopem a počítači. Děti také měly příležitost nahlédnout do naší třídy. Doufáme, že si to děti s námi užily, a těšíme se na další společné akce.

 

A. Antonová, L. Kolářová, S. Horáková a T. Škrobáková z 9.A

 

FOTOGALERIE

 

11.9.2023 14:56 • autor:

V pátek 8.9. 2023 jsme navštívili se žáky 6. a 7. tříd akci Festival vědy na brněnském výstavišti.
Akce se konala jako každý rok v pavilonu A1 v termínu 8. – 10. 9. 2023. Žáci si společně s učiteli
prohlédli a vyzkoušeli spoustu zajímavých věcí.
Velký zájem byl především o simulátor navádění dronů na cíl u stánku Univerzity obrany. V dalších
expozicích žáky zaujal také simulátor jízdy v závodním autě a v neposlední řadě ukázky hmyzu, hadů,
brouků a šneků u stánků Masarykovy univerzity. Někteří naši žáci si odnesli darované šneky
domů. Na Festivalu vědy bylo opět více stanovišť se zajímavými předváděcími akcemi než vloni.
Tentokrát byly expozice rozmístěny ve dvou patrech, a tak prohlídka zabrala celé dopoledne.
Proto jsme udělali malou pauzu na občerstvení.
Jako každý rok měl krásnou předváděcí akci náš pan učitel Nekvapil. U stánku Pedagogické fakulty
předvedl našim žákům a ostatním kolemjdoucím pár nádherných chemických kouzel. Jako tradičně se
nejvíce líbilo zapalování ruky.

 

FOTOGALERIE

11.9.2023 13:13 • autor:

Přejeme všem plno úspěchů, krásných zážitků a radost z učení. První den pro prvňáčky je vždy dnem slavnostním a výjimečným. Tak tomu bylo i letos. V pondělí 4.9. nejmenší žáky i ostatní třídy přivítal po prázdninách pan ředitel Mgr. Petr Novák, Ph.D. společně s paní starostkou Ing. Janou Drápalovou. Naše prvňáčky čekalo další překvapení v atriu školy. Žáci 4. tříd si pro ně připravili krátké pásmo písniček a básniček. Po vystoupení se ujali prvňáčků žáci devátých tříd a stali se tak jejich patrony.  V průběhu celého školního roku budou svým kamarádům pomáhat při společných akcích naší školy a různých činnostech. Ve třídách se prvňáčci přivítali s paními učitelkami, popovídali o prvních dojmech a rozloučili se s těšením na další následující dny ve škole. 

Paní učitelky 1. tříd  Mgr. Jana Chytilová a Bc. et Bc. Marie Menšíková

FOTOGALERIE

 

11.9.2023 7:57 • autor:

FOTOGALERIE