Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

ZŠ Kamínky v Marbelle Španělsko ERASMUS+

20.11.2023 15:04 • autor:

Na jedenáctidenní dobrodružství se vydalo v termínu 2.11. – 12.11. 2023 celkem 20 vybraných žáků a 5 pedagogických zaměstnanců ZŠ Kamínky. Třídenní cestu autobusem nám zpestřil odpolední výlet a noc ve francouzském městečku Narbonne. Po prohlídce gotické konkatedrály svatých Justa a Pastora, jejíž dominantou je mimo jiné jeden z nejvyšších chórů ve Francii, jsme měli možnost prohlídky centra s množstvím architektonických památek.

Následující den jsme již v podvečerních hodinách dorazili do prosluněné Marbelle ležící v pobřežní oblasti Costa del Sol v provincii Málaga a autonomní oblasti Andalusie, kde nás přivítalo příjemných 25 °C. Průběh pobytu na jihu Španělska měl vždy stejný program v dopoledních hodinách, kdy chlapci navštívili chlapeckou školu a dívky školu dívčí. Kromě reálné účasti ve výuce obě skupiny představili ve vybraných školách formou prezentace Českou republiku a její typické znaky, město Brno s jeho dominantními prvky a samozřejmě ZŠ Kamínky. Prezentace se v průběhu času přelili do diskuzí a zodpovězování otázek španělským žákům. Veškerá komunikace probíhala v anglickém jazyce na velice dobré úrovni. Naši žáci si odnesli zkušenosti nejen z průběhu vyučování, ale i z vzájemného poznávání se a možná i nových přátelství. Pedagogičtí zaměstnanci pak stejným způsobem načerpali zkušenosti z účasti v reálné výuce a samozřejmě v komunikaci se svými španělskými kolegy.

V odpoledních a večerních hodinách jsme pak poznávali místní destinaci z geografického, historického, kulturního a sociálního hlediska. Toto poznávání probíhalo formou výletů a návštěv významných míst spojených s daným regionem. Pro lepší představu se jednalo o prohlídku staré časti města, kde jsme například navštívili barokní kostel na Nanebevzetí panny Marie a místní radnici ze 16. století. Zpestřením pak byla projížďka lodí kolem pobřeží Marbelle. Samozřejmě jsme neopomenuli vykoupání se v moři, které má v měsíci listopadu svoji nespornou atraktivitu. Uvedené aktivity byly vždy doplněny edukačními technikami spojenými s informačními a zkušenostními výstupy pro žáky, ale i učitele.

Pomyslným vrcholem našeho pobytu pak jistě byl společný výlet do Gibraltaru, britského zámořského teritoria. Tato jednodenní aktivita v sobě spojovala řadu zážitků, spojených s tímto výjimečným místem. Děti mohli formou projížďky v minibusech s komentovaným výkladem poznat krásy, a především rozhledy do okolí, spojené s touto exotickou destinací. Kromě rozměru v podobě cestovního ruchu se jedná především o křižovatku námořního obchodu. Uvedené skutečnosti přispěly k celkovému pohledu na dané území. Navštívili jsme jeskyně umístěné v Gibraltarské skále, válečné bunkry z II. světové války, hrad Moorish Castle a samotné město Gibraltar. Environmentální rozměr dané aktivity umocnilo setkávání se s místními volně žijícími opicemi.

Následovala třídenní cesta zpět, jejímž zpestřením byl tentokrát odpolední výlet a noc ve francouzském městě Lyon. Především pak prohlídka starého města a pohled na katedrálu Notre-Dame de la Fourvière. Z Lyonu jsme pak zamířili na zpáteční cestu a všichni v pořádku dorazili do Brna ve večerních hodinách.

Účast v projektu ERASMUS+ ve formě výše popsané aktivity přinesla žákům a pedagogickým zaměstnancům ZŠ Kamínky řadu nových zkušeností, zážitků, poznání a dovedností. Poděkování patří oběma partnerským školám v Marbelle, konsorciu města Brna a především pedagogům, které pro děti vytvořili skvělé podmínky a přátelské prostředí. Pevně věřím, že prožité aktivity a z nich vzejité zkušenosti nebudou dlouho zapomenuty a budou nadále přispívat rozvoji a motivaci ke studiu nejen cizích jazyků, ale i k utváření občanských postojů v kontextu současného směřování Evropy.

Mgr. Petr Novák, Ph.D., ředitel školy

FOTOGALERIE