Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
30.5.2024 12:06 • autor:

V pondělí 20.5. jsme se vypravili na veliké indiánské dobrodružství do Karlova pod Pradědem, kde jsme se ubytovali v penzionu Praděd. Děti během celého pobytu pracovaly ve skupinkách, které byly namíchané z druhých i prvních tříd. Společně plnily různé úkoly, za které získávaly body.

Během pobytu jsme poznávali okolní přírodu Karlova, byli jsme se podívat v ZOO koutku SALAŠ, kde jsme mohli vidět prasátka, slepice i králíky. Některé děti si vyzkoušely letní tubingovou dráhu, která se jim moc líbila. V průběhu týdne jsme vyráběli  indiánské čelenky, náhrdelníky a také trička. Na konci týdne byly děti odměněny pamětní medailí a mohly nakouknout do indiánského pokladu, ze kterého si vybraly svou odměnu. Počasí nám po celý týden přálo a věřím, že si pobyt všichni moc užili.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

 

30.5.2024 9:29 • autor:

 

V pátek 24.5.2024 jsme se s 6. B vypravili na exkurzi do Brněnského podzemí.
Vzhledem k tomu, že exkurze byla naplánována dlouho dopředu, nemohli jsme si vybrat
počasí. Je super, že Brno má v centru spoustu různých možností, kde se schovat a přečkat
největší “slejvák”. Navštívili jsme na Zelném rynku Labyrint, kde prohlídka trvala skoro
hodinu. Potom jsme si dali svačinku a přešli na hrad Špilberk, kde jsme se zúčastnili
prohlídky Lapidária v tamním vodojemu.

Díky dešti jsme mohli projít i Špalíček
a dům Rozkvět, kde jsme si na chvilku
sedli a schovali se před deštěm. Po
cestě jsme se zastavili u Staré
radnice, kde jsme si ukázali křivou
věžičku a Brněnského draka.

Žákům se exkurze líbila, všichni jsme se pobavili,
poznali jsme další místa v Brně, najedli se a myslím
si, že toto všechno byl hlavní smysl dopoledne.

A navíc ………………………………. byla i zmrzka.

Mgr. Igor Stejskal

30.5.2024 9:09 • autor:

V dubnu si každoročně připomínáme Den zdraví, a proto i tento rok se na naší škole uskutečnil pravidelný projektový den věnovaný zdravému životnímu stylu. V letošním roce jsme se zaměřili převážně na zdravé stravování, zdravé stravovací a pohybové návyky.

Žáci s pedagogy si povídali o významu vyvážené stravy, o jejím vlivu na fyzické i psychické zdraví, o možnostech, jak zdravé potraviny začlenit do každodenního jídelníčku. Seznamovali se s potravinovou pyramidou, zpracovávali podobu zdravé snídaně a svačinek, zjišťovali jejich  konkrétní vliv na celodenní fungování lidského organismu. Žáci vyšších ročníků tvořili prezentace o negativním vlivu sladkých limonád, “éček“ v potravinách či energy nápojů.

Součástí projektového dne byla i ochutnávka netradičního ovoce či zeleniny a zdravých svačinek. Děti mnohých tříd si v rámci programu také zasportovaly nebo užily si zdravý pohyb na čerstvém vzduchu.

Projektovým dnem jsme si připomněli, že zdraví je v našich životech cenná věc, o kterou je důležité pečovat.  K dobré atmosféře dne přispělo i jarní sluníčko. Dětem i dospělým přinesl nejen poznatky, ale i příjemnou dávku energie.

Děkujeme rodičům za spolupráci, přípravu ochutnávek i nápaditých svačinek a sdílení zdravých receptů.

Mgr. Michaela Dvořáková, Mgr. Martina Hájková, Mgr. Kateřina Stloukalová

26.5.2024 22:29 • autor:

Tento měsíc se již po 9. za školní rok setkali naši prvňáčci opět s jejich patrony z řad deváťáků.

Starší spolužáci navštívili naše nejmladší v hodině tělesné výchovy a změřili své síly ve hrách „Rybičky, rybičky, rybáři jedou“ a ve vybíjené. Ač by se mohlo zdát, že síly byly v nepoměru, hbitost a mrštnost nakonec zvítězila nad sílou a velikostí.

Poslední disciplínou byla štafeta, kde měla každá dvojice možnost ukázat, jak se spolu za 9 měsíců naučili komunikovat a spolupracovat. Vítězi se stala dívčí dvojice Viktorka a její patronka Saša.

Holkám ještě jednou gratulujeme a těšíme se na červnové setkání.

 

Bc. et Bc. Marie Menšíková, třídní učitelka 1.B

 

 

21.5.2024 14:30 • autor:

V pondělí 6. 5. se žáci obou sedmých tříd účastnili výukového pořadu Geometrická optika na Hvězdárně a planetáriu Brno. A co mohli vidět? Pořad byl zaměřen na doplnění učiva o světelných jevech. Žáci si utřídili poznatky o zdrojích světla, šíření světla v různých prostředích, pochopili, jak se světlo odráží a láme. Vyzkoušeli jsme si různé pokusy, například zapálit sirku v ohnisku lupy, poznávat odrazy světla v různých typech zrcadel, pochopit lom světla na spojce nebo rozptylce. Navíc jsme vyzkoušeli i venkovní modely, planetární váhy, model Sluneční soustavy nebo vozítko, které by mohlo prozkoumat i planetu Mars. Žákům se pořad líbil a zejména ocenili možnost vyzkoušet si některé pokusy.

Mgr. Josef Pohanka, Mgr. Jan Nekvapil

20.5.2024 7:13 • autor:

Kdo by neznal knihu Babička od Boženy Němcové. Děti ze ZŠ Kamínky se byly dne 15. 5. podívat v Divadle Polárka na moderní zpracování této klasiky. Představení Babička: Není více dobré stařenky? viděli žáci z 6. A, 6. B, 7. A a 7. B spolu se svými třídními učiteli. Všichni vzali návštěvu divadla zodpovědně a svátečně se oblékli. Linie příběhu odpovídala literární předloze, ale doplnily ho zajímavé zvukové a vizuální efekty, originální kostýmy, vtipné monology a dialogy. Vypravěč příběhu, kterým byl kohout, také občas zapojoval diváky. Hned na začátku se ptal, kolik kdo má babiček. Nechyběl také příběh o Viktorce. Na závěr nám účinkující vyprávěli o svých babičkách, jaké jsou, proč je mají rádi. Vždyť všichni jsme něčí vnoučata. Myslím, že se jednalo o povedené představení, a děti mi potvrdily, že se jim líbilo, dobře se bavily a také se dozvěděly něco nového. A o to nám šlo.

Příští školní rok určitě zase vyrazíme za kulturou.

Mgr. Jana Oujezdská, třídní učitelka 6. A

13.5.2024 13:34 • autor:

V úterý 2. 5. 2024 jsme se s žáky třetích tříd vypravili na originální výstavu SPACE MISSION na brněnské výstaviště. Všichni jsme se moc těšili, co zajímavého nás čeká. Již po vstupu do pavilonu C jsme začali objevovat celý vesmír. Pohlédli jsme hluboko do minulosti, ve které vznikla naše galaxie. V jednotlivých sektorech jsme si prohlíželi stovky originálních artefaktů a modelů v reálných velikostech. Seznámili jsme se s prvními lety do kosmu od prvních pokusů přes dobytí Měsíce až po plány na kolonizaci Marsu. Cestou žáci sbírali razící tiskátka, aby na závěr získali sladkou odměnu. Odměnou a velkým zpestřením celé výstavy byla zábavní zóna, kde si děti mohly vyzkoušet virtuální realitu, kosmické atrakce a nakoupit si drobné suvenýry. Výstava, která vznikla ve spolupráci a americkou NASA a museem Comosphere, se nám velmi líbila.

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká

FOTOGALERIE

10.5.2024 12:43 • autor:

V pátek 10. 5. přišli za námi naši kamarádi z deváté třídy. Blíží se konec školního
roku a my malí prvňáčci jsme se chtěli pochlubit, jak jsme zvládli čtení.
Povídali jsme si o tom, které knihy čteme již sami nebo které nám čtou rodiče. Naši
kamarádi nám zase řekli, jaké knihy mají rádi oni. Pak jsme si společně přečetli příběh
z knihy ,,Tatínkovy pohádky”. Na památku nám deváťáci věnovali dětské knihy do naší
třídní knihovničky. Naše společné čtení jsme zakončili návštěvou školní knihovny.

Mgr. Jana Chytilová, Ing. Ilona Mátlová

FOTOGALERIE

3.5.2024 7:11 • autor:

I přesto, že tento mezinárodně významný den má oslavovat celou planetu Zemi, nesmíme zapomínat ani na naši přírodu a prostředí v naší bezprostřední blízkosti. Proto jsme se tento rok s našimi žáky zaměřili na naše sídliště, jeho okolí a moravskou krajinu. Některé děti totiž mnohdy netuší,
jak to vypadá v jejich domovině. Napříč ročníky jsme si tedy rozdělili hned několik úkolů, kdy jsme se věnovali včelám, jako nejužitečnějšímu živočichovi, životnímu prostředí v Novém Lískovci, zjišťovali informace o fauně a floře v oboře na Holedné, ale také jsme se opět zapojili do akce Ukliďme Česko a uklidili část našeho sídliště. Celý projektový den jsme si všichni užili a odnesli si nové poznatky.
Mgr. Hana Prokopová
24.4.2024 8:03 • autor:

Návykové látky jsou ve vyučovacích předmětech ve škole hojně skloňované téma. Tentokrát se
zaměříme na kouření. Je vědecky prokázáno, že kouření je zdraví škodlivé a to jak aktivní (kuřák
přímo), tak také pasivní (kuřákovo okolí). V každé cigaretě najdeme po zapálení mnoho
nebezpečných chemických látek. Jedná se například o nikotin, dehet, amoniak, kadmium, oxid
uhelnatý, oxidy dusíku a síry, kyanovodík, formaldehyd, karcinogenní benzopyren a mnoho dalších.
Pokus se týkal obou devátých ročníků v rámci učiva organické chemie. Napadlo mě pomocí modelu z
injekční stříkačky, vaty namočené v jedlé sodě s vodou, klasické cigarety a digestoře v chemické
laboratoři, žákům přiblížit, co vše se dostane do plic po vykouření jedné jediné cigarety. Injekční
stříkačka nám nahradila nádechy a výdechy, vata pro nás byla další filtr (kromě toho na cigaretě, ten
odstraněn nebyl), digestoř nás při pokusu chránila před pasivním kouřením. Hned na úvod jsem
ponechal kousek vaty jako srovnávací vzorek.
Jak vše dopadlo, můžeme vidět na fotografii. Zažloutlá vata je důkazem, kolik nebezpečných látek se
po vykouření jedné cigarety dostane do plic. Nezačínat s kouřením je to nejlepší, co můžeme pro své
zdraví udělat a za sebe jsem zkusil v chemii udělat trochu jinou osvětu, než na kterou jsou žáci
v rámci preventivních programů a jiných předmětů zvyklí. Nezbývá než doufat, že bude úspěšná. Na
závěr zbývá poděkovat vedení naší školy, že i takovéto netradiční experimenty podporuje.

Mgr. Jan Nekvapil, vyučující chemie