Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
8.12.2023 14:03 • autor:

Že je výstava Sportlife Mekkou každého sportovce a její návštěva prakticky povinností se přesvědčili žáci osmého ročníku Kamínek. Na své účasti si osmáci prošli mnoha známými, ale i méně tradičními sporty. Chlapce zaujaly celebrity ze světa online-sportovní propagace na sítích TIKTOK a INSTAGRAM a možná ještě více prezentace sportu Headis, kde si všichni alespoň trochu propotili tričko. Pobavil velmi i cirkusový koutek a přechod přes lano žonglujíce různými předměty. Ti méně šikovnější z nás si alespoň roztočili talíř na tyčce. Dívky šplhaly po boulderu, testovaly gymnastické žíněnky svými rondaty a také ony navštívily dnes tak populární pavilon E-sports. Myslím, že na tuto návštěvu ob rok opět rádi navážeme.

třídní učitelé osmého ročníku

 

FOTOGALERIE

6.12.2023 12:50 • autor:

V listopadu se žáci 3.A a 3.B vypravili na poznávací vycházku městem Brnem s cílem najít a poznat místa spojená s brněnskými pověstmi, které ve škole četli  poslouchali. Zajímavé putování začalo na Zelném trhu u kašny Parnas. Děti se nejvíce těšily na brněnského draka, kolo a šikmou věžičku na Staré radnici.
Pak se zastavily u zazděného radního na ulici Mečová a v oknech kostela sv. Jakuba hledaly hanbatého mužíčka. V jedenáct hodin slyšely zvonění na Petrově a čekaly, bohužel marně, na skleněnou kuličku u brněnského orloje. Žáci si tím připomněli pověst o obléhání Brna Švédy. Vycházka byla velmi
zajímavá a poučná.

Mgr. A. Široká, PaedDr. Z. Bučková

4.12.2023 13:26 • autor:

V pátek 1.12. nám prvňáčkům přišli pomoct naši kamarádi z 9. třídy při vyrábění na vánoční jarmark. Byli jsme moc rádi, protože nám ještě některé činnosti dělají problém, třeba uvázat mašličku nebo správně vybrat, co by se nejvíce hodilo na vánoční výrobky. Pomohli tak i naší paní učitelce, která měla více času, aby nám mohla pomáhat při jiných činnostech. Kamarádům moc děkujeme, příště pomůžeme velmi rádi my, už se těšíme.
Mgr. Jana Chytilová

FOTOGALERIE

4.12.2023 8:28 • autor:

30.11.2023 7:38 • autor:

Více informací najdeš ZDE

22.11.2023 7:26 • autor:

V rámci našeho pedagogického působení jsme měly jedinečnou příležitost účastnit se programu Erasmus + společně s našimi žáky ze základní školy. Tato nezapomenutelná zkušenost nás zavedla do malebného španělského města Marbella, kde jsme strávily několik neuvěřitelných dnů plných nových poznatků a inspirací.
Na začátku bychom rády vyslovily velké poděkování za možnost vycestovat v rámci programu Erasmus +. Pro nás tři mladé učitelky to byla skvělá šance nejen na profesní růst a zdokonalení pedagogických dovedností, ale také na otevření očí v oblasti mezikulturního porozumění. Během našeho pobytu ve Španělské Marbelle jsme se intenzivně věnovaly zdokonalování našich jazykových schopností. Každý den jsme měly příležitost komunikovat s místními obyvateli, což bylo nejen efektivní, ale také zábavné. Zlepšení našich znalostí angličtiny a španělštiny nám otevřelo nové perspektivy a umožnilo nám lépe porozumět místní kultuře.
Výměna mezi žáky byla jedním z vrcholů našeho pobytu. Naši žáci nejen navštívili zahraniční školu, ale také si vyměňovali zkušenosti, tradice a pohledy s tamními studenty. Bylo dojemné sledovat, jak se naši žáci učí a rostou nejen v akademickém smyslu, ale také v oblasti mezilidských vztahů. Návštěva Marbelly a výlet na Gibraltar nám poskytly možnost poznat bohatou historii, malebnou architekturu a krásy této španělské oblasti. Pro žáky to bylo nejen dobrodružství, ale také příležitost rozšířit své obzory a vnímat svět v širším kontextu.
Celkově lze říci, že program Erasmus + nám otevřel dveře do nového světa poznávání a vzájemného porozumění. Jsme vděčné za tuto zkušenost a věříme, že se podobné příležitosti dostanou i dalším učitelům a žákům. Společně můžeme vytvářet prostředí, kde se vzájemně obohacujeme a rozvíjíme nejen jako jednotlivci, ale i jako globální komunita.

Andrea Kavlíková, Adéla Hermanová,
Michaela Dvořáková.

21.11.2023 7:23 • autor:

20.11.2023 15:04 • autor:

Na jedenáctidenní dobrodružství se vydalo v termínu 2.11. – 12.11. 2023 celkem 20 vybraných žáků a 5 pedagogických zaměstnanců ZŠ Kamínky. Třídenní cestu autobusem nám zpestřil odpolední výlet a noc ve francouzském městečku Narbonne. Po prohlídce gotické konkatedrály svatých Justa a Pastora, jejíž dominantou je mimo jiné jeden z nejvyšších chórů ve Francii, jsme měli možnost prohlídky centra s množstvím architektonických památek.

Následující den jsme již v podvečerních hodinách dorazili do prosluněné Marbelle ležící v pobřežní oblasti Costa del Sol v provincii Málaga a autonomní oblasti Andalusie, kde nás přivítalo příjemných 25 °C. Průběh pobytu na jihu Španělska měl vždy stejný program v dopoledních hodinách, kdy chlapci navštívili chlapeckou školu a dívky školu dívčí. Kromě reálné účasti ve výuce obě skupiny představili ve vybraných školách formou prezentace Českou republiku a její typické znaky, město Brno s jeho dominantními prvky a samozřejmě ZŠ Kamínky. Prezentace se v průběhu času přelili do diskuzí a zodpovězování otázek španělským žákům. Veškerá komunikace probíhala v anglickém jazyce na velice dobré úrovni. Naši žáci si odnesli zkušenosti nejen z průběhu vyučování, ale i z vzájemného poznávání se a možná i nových přátelství. Pedagogičtí zaměstnanci pak stejným způsobem načerpali zkušenosti z účasti v reálné výuce a samozřejmě v komunikaci se svými španělskými kolegy.

V odpoledních a večerních hodinách jsme pak poznávali místní destinaci z geografického, historického, kulturního a sociálního hlediska. Toto poznávání probíhalo formou výletů a návštěv významných míst spojených s daným regionem. Pro lepší představu se jednalo o prohlídku staré časti města, kde jsme například navštívili barokní kostel na Nanebevzetí panny Marie a místní radnici ze 16. století. Zpestřením pak byla projížďka lodí kolem pobřeží Marbelle. Samozřejmě jsme neopomenuli vykoupání se v moři, které má v měsíci listopadu svoji nespornou atraktivitu. Uvedené aktivity byly vždy doplněny edukačními technikami spojenými s informačními a zkušenostními výstupy pro žáky, ale i učitele.

Pomyslným vrcholem našeho pobytu pak jistě byl společný výlet do Gibraltaru, britského zámořského teritoria. Tato jednodenní aktivita v sobě spojovala řadu zážitků, spojených s tímto výjimečným místem. Děti mohli formou projížďky v minibusech s komentovaným výkladem poznat krásy, a především rozhledy do okolí, spojené s touto exotickou destinací. Kromě rozměru v podobě cestovního ruchu se jedná především o křižovatku námořního obchodu. Uvedené skutečnosti přispěly k celkovému pohledu na dané území. Navštívili jsme jeskyně umístěné v Gibraltarské skále, válečné bunkry z II. světové války, hrad Moorish Castle a samotné město Gibraltar. Environmentální rozměr dané aktivity umocnilo setkávání se s místními volně žijícími opicemi.

Následovala třídenní cesta zpět, jejímž zpestřením byl tentokrát odpolední výlet a noc ve francouzském městě Lyon. Především pak prohlídka starého města a pohled na katedrálu Notre-Dame de la Fourvière. Z Lyonu jsme pak zamířili na zpáteční cestu a všichni v pořádku dorazili do Brna ve večerních hodinách.

Účast v projektu ERASMUS+ ve formě výše popsané aktivity přinesla žákům a pedagogickým zaměstnancům ZŠ Kamínky řadu nových zkušeností, zážitků, poznání a dovedností. Poděkování patří oběma partnerským školám v Marbelle, konsorciu města Brna a především pedagogům, které pro děti vytvořili skvělé podmínky a přátelské prostředí. Pevně věřím, že prožité aktivity a z nich vzejité zkušenosti nebudou dlouho zapomenuty a budou nadále přispívat rozvoji a motivaci ke studiu nejen cizích jazyků, ale i k utváření občanských postojů v kontextu současného směřování Evropy.

Mgr. Petr Novák, Ph.D., ředitel školy

FOTOGALERIE

20.11.2023 9:47 • autor:

Matematika, fyzika, chemie, robotika, přírodopis a zeměpis. Zní to děsivě? Pokud ano, pak následující článek asi nebude pro Vás ideální. Koho následující školní předměty zaujaly, vzhůru do čtení. V úterý 14. 11. totiž proběhl na Kamínkách Den vědy a podle ohlasů se povedl!

Vše začalo již v osm hodin ráno. Naši osmáci a deváťáci byli předem rozděleni na jednotlivá stanoviště dle předmětů a pro žáky 4. až 7. tříd předváděli nachystané experimenty a pomáhali dělat výrobky. Co takhle poskládat si ještě jeden mozek v přírodopisu? Nebo prozkoumat za použití gumových rukavic různé vzorky půd v zeměpise? Vývěva a práce s pod tlakem, či lihová raketa na silonu, nesměly chybět ve fyzice, domácí experimenty s octem, vodou a barvivem, nebo umělá krev naopak v chemii. Nejrůznější roboti a matematické hlavolamy krásně doplnily celou dopolední část.

O nic nepřišli ani nejmenší žáčci 1. až 3. tříd. Pro ty byl nachystán program do jejich tříd na 2 vyučovací hodiny. Podle nadšených ohlasů experimenty nejmenší žáky zaujaly. Suverénně vedla „nenewtonovská kapalina“, což není nic jiného než bramborový škrob rozmíchaný ve vodě, který ochotně proteče mezi prsty, ale v případě úderu pěstí se chová jako pevná látka. „Obrova pěst“ pro změnu nabídla „placák“ s obrem, lávová lampa krásně šuměla a pomocí sušeného droždí vyrobily paní učitelky třídní oxid uhličitý, který nafoukl balónek. Vodní sopka, suchý, a přitom namočený ubrousek, nebo odbarvování limonády, byly příjemným doplněním celé aktivity.

Ani jsme se nenadáli a nastal čas uklidit učebny a trochu si vydechnout. Kdo by si myslel, že celý projektový den tímto skončil, je na velkém omylu. Přece nemůžeme o nic připravit ani předškoláky, nebo rodiče našich žáků! V pět hodin večer vypukla odpolední část Dne vědy. Účast byla veliká a po úvodním slovu našeho pana ředitele všichni návštěvníci zamířili na připravené aktivity v podobě dílniček, či prezentace jednotlivých předmětů. Indukční elektřina, elektrické obvody, křesadlo, elektrostatika, preparáty pod mikroskopy, 3D pero, ozoboti a beeboti, balónkové špízy, filmová napodobenina krve, nebo zeměpisné aktivity. Nesměla chybět ani chemikova zahrádka a dvakrát za večer chemická show efektních, a vesměs hořlavých chemických pokusů. Ty na rozdíl od dopoledních, prosím, doma nezkoušejte! Vše mohlo zdárně proběhnout za vydatné pomoci žáků 8. a 9. ročníků, kteří s nadšením a pílí opět zajistili chod dílniček a věnovali se návštěvníkům, kteří sbírali otisky razítek na papírovou baňku a při odchodu mohli získat malou odměnu.

Úsměvy na tváři návštěvníků i unavených žáků a organizátorů dávaly tušit, že se Den vědy vydařil. Tak zase za rok?

Mgr. Jan Nekvapil,
Mgr. Josef Pohanka

FOTOGALERIE

16.11.2023 9:26 • autor:

 

Že i částečný úspěch může být velkolepý, potvrdili hoši z devátých tříd, kteří se zúčastnili florbalového turnaje města Brna. Tito hoši postoupili z čtyřčlenné skupiny hrané 10.11. z prvního místa do semifinále, které se uskutečnilo 14.11. na témže místě, tedy v hale na ulici Střední. Opět v třech kláních okusili naši sportovci,z nichž nikdo není florbalistou, sladkost vítězství, hořkost porážky ale i respekt budoucích postupujících do finále ze ZŠ Sirotkova, se kterými Naši uhráli cennou remízu 3:3 . Svým slušným chováním a herním projevem nad limitem svých možností jsme zanechali jen ten nejlepší dojem. Našim statečným děkuji za vzornou reprezentaci Kamínek.

Štěpán Vystrčil