Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
18.10.2021 9:42 • autor:

 

Na ZŠ Kamínky proběhla v září soutěž čtenářské gramotnosti s názvem Babylon. Žáci 8. a 9. tříd se zapojili do soutěžního klání v rámci přípravy na přijímací zkoušky. Vyzkoušeli si, jak jsou na tom s tzv. čtenářskou gramotností – tedy jak jsou schopni rozumět neznámým textům a jak z nich umějí vybírat důležité informace. Letos se zadané texty zaměřily na zajímavé informace o pravěku, o našem Moravském zemském muzeu a hlavně o jedné části zaměřené na historii – o pavilonu Anthropos.

V této kategorii bylo za stoprocentní výkon stanoveno 55 bodů, úspěšným řešitelem se však stal každý žák, který dosáhl alespoň na 38 bodů. Nejúspěšnějšími řešiteli se v této kategorii stali 1. místo Lovecký Tomáš z IX. B (52 bodů), 2. místo Zita Bienertová z VIII. A a Radim Otava z IX. A (50 bodů)                            a 3. místo Michal Gruber a Amálie Křivánková z IX. B (49,5 bodů).

Poděkování patří všem účastníkům soutěže a úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Mgr. Helena Hanousková, Mgr. Jana Vejrostová

 

Babylon – výsledky 8. tříd (1)

BABYLON 2021 Výsledky 9. tříd

18.10.2021 7:52 • autor:

Začátkem října proběhly ve 4. A a 4. B  volby, ve kterých se rozhodovalo o tom, kdo se stane předsedou a místopředsedou třídy. Svou kandidaturu oznámilo mnoho kandidátů, kteří hned po svém přihlášení začali s volební kampaní a bojem o hlasy svých spolužáků. Žáci si vyplnili voličské průkazy, které předkládali volební komisi. Se zkontrolovaným průkazem pak jednotlivě přistupovali za plentu a následně k urně, kam vhodili svůj hlas. Ve volbách bylo myšleno i na ty, kteří by se ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit. Pro ty byla sestavena zvláštní komise, která jim urnu dopravila až na koberec, kde probíhala názorná ukázka volby v karanténě. Obě třídy si demokraticky zvolily své zástupce, seznámily se s fungováním demokracie v praxi a tím si zopakovaly učivo vlastivědy ČR – demokratický stát. Zvoleným kandidátům přejeme mnoho zdaru v jejich funkci.

 

Mgr. Andrea Kavlíková

18.10.2021 7:49 • autor:

V pátek 15. 10. připravila 9. A třída s panem učitelem J. Pohankou pro své kamarády z 1. A třídy společnou hodinu tělesné výchovy. Deváťáci připravili ke zdolání opičí dráhu. Prvňáčci se nejdříve obávali, zda ji zvládnou. Zdolali ji velice hravě a několikrát. Tělocvik jsme si velice užili a moc se nám líbil. Už se těšíme na další setkání tentokrát v jiném předmětu.

třídy 1. A  a 9. A

FOTOGALERIE

18.10.2021 7:21 • autor:

Dne 23. 9. proběhlo na základní škole Kamínky slavnostní otevření odborných učeben a školní kuchyně. Tento den završil pětileté úsilí směřované k realizaci dvou zmíněných projektů. Slavnostnímu otevření předcházela prezentace nových prostor pro odbornou veřejnost. Ta byla zastoupena za statutární město Brno I. náměstkem primátorky města Brna Mgr. Petrem Hladíkem a za zřizovatele paní starostkou Ing. Janou Drápalovou a místostarostou Mgr. Michaelem Brázdou. Pozvání rovněž přijali zástupci odboru školství a mládeže (OŠML), pedagogické fakulty (PdF MU), příspěvkových organizací v Novém Lískovci a hosté spolupracující a podporující naši základní školu.

V 17:00 hod byl slavnostně zahájen program pro veřejnost, a to formou přestříhnutí slavnostní pásky. V odborných učebnách byl připraven bohatý program. V učebně fyziky a chemie představení a realizace chemických experimentů. V učebně přírodopisu byly prezentovány experimenty z fyziky, nové mikroskopy a modely. V učebně informatiky byl představen 3D tisk, prostřednictvím dvou nových 3D tiskáren. Dále pak oblast robotiky a aktivity spojené s výukou matematiky. Celé druhé patro školy pak nabízelo možnost praktických dílniček, souvisejících svým zaměřením s přírodními vědami.

Zmodernizovaná školní kuchyně nabízela občerstvení, v rovněž nově revitalizované jídelně, a to ve formě vlastních produktů. Návštěvníkům bylo taktéž umožněno nahlédnutí do nově zrekonstruovaných prostor, které byly prezentovány paní vedoucí školní kuchyně. Celkovou atmosféru pak dotvářela nabídka zmrzliny, podávána zájemcům v prostoru atria školy.

Slavnostní den se povedl. Společné setkání v souvislosti s výše uvedeným je směřováno k dlouhodobému cíli, kterým je, aby se ZŠ Kamínky stala komunitní školou. Věřím, že se tak již stalo a nové prostory odborných učeben a školní kuchyně budou dalším kamínkem v mozaice utvářející pestrý obraz naší základní školy.

V Brně dne 14. 10. 2021 Mgr. Petr Novák, Ph.D.

ředitel školy

FOTOGALERIE ZDE

15.10.2021 8:25 • autor:

V pátek 8.10. 2021 jsme navštívili preventivní program s názvem Dobrodružná cesta, který se konal v PPP Sládkova Jednalo se o program zaměřený na upevnění kolektivu, vzájemné spolupráce , respektování druhých a poznání svých spolužáků. Stali jsme se na chvíli cestovateli, kteří se mají dostat  na vzdálený ostrov. Po skupinách jsme ze svých těl vytvořili dopravní prostředky, např.  vrtulník, horkovzdušný balón nebo létající koberec, a přemístili jsme se na určené místo. Přemýšleli jsme, v čem jsme jedineční a pochopili jsme, proč je důležité si vzájemně pomáhat, naslouchat a spolupracovat. 

Svého cíle jsme dosáhli, dobrodružnou cestu jsme zdárně dokončili a odměnou nám je skvělý pocit, že jsme přátelská a spolupracující třída, ve které fungují kamarádské vztahy.

PaedDr. Zdeňka Bučková

15.10.2021 8:24 • autor:

Žáci 4. A a 4. B se zapojili v letošním školním roce do celoroční dopravní soutěže Empík cyklista a navštívili dopravní hřiště Riviéra. Tuto soutěž organizuje Městská policie Brno pro žáky 4. ročníku brněnských základních škol a cílem soutěže je seznámit žáky s pravidly silničního provozu se zaměřením na cyklisty. A proč právě čtvrťáky? V tomto ročníku dosáhnou žáci hranice 10 let, odkdy by již neměli jezdit na kole po chodníku, ale měli by se přesunout na silnici.

V prvním ze tří bloků se naši žáci seznámili s povinnou i doporučenou výbavou jízdního kola, se základními dopravními značkami a s pravidly silničního provozu. Potom si vše ověřili přímo na dopravním hřišti, které si nejdříve prošli se strážníkem. Vysvětlil jim význam jednotlivých značek a chování křižovatkách. Potom už natěšené děti nasedly na zapůjčená kola a koloběžky a vše si vyzkoušely v praxi. Ve třetím bloku si vše zopakovaly vyzkoušely elektronický test, při kterém si ověřily své znalosti.

Přejme dětem, ať letošní ročník proběhne, jak má, a ať se jim podaří závěrečné testy i jízdy, aby mohly získat „řidičák na kolo“ a případně i hodnotné ceny.

PaedDr. Zdeňka Bučková

15.10.2021 8:21 • autor:

Děti čtvrtých tříd ze ZŠ Kamínky přišly potěšit jubilanty na slavnostní setkání, které se konalo v úterý 16. září 2021 v komunitním centru Skála. Udělaly radost pásmem písní a básní. Jubilanti si s nimi zazpívali, vzpomněli si na své mládí a zaposlouchali se do básní svého dětství. Když potom děti nakráčely s osobní gratulací směrem k babičkám a dědečkům, nezůstaly jejich oči suché. Bylo to krásné, emotivní vystoupení a mezigenerační propojení. V sobotu 18. září 2021 naši žáci přišli přivítat malé občánky Nového Lískovce recitací a zpěvem. Oběma vystoupeními dělali tak radost jubilantům, dětem i rodičům, a hlavně si uvědomili, jak krásné je dělat radost ostatním. 

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká

6.10.2021 12:19 • autor:

5. října se naši prvňáčci vypravili již podruhé do knihovny J. Mahena na ulici Oblá. Čekalo je velmi milé překvapení. Po přivítání paní vedoucí Hany Slámové a paní starostky ing. Jany Drápalové se děti snažily napravit Kašpárka, který nevěděl jak se chovat ke knihám na rozdíl od našich prvňáčků. Úkol splnili na jedničku. Pak následovala slavnostní chvíle. Děti byly paní starostkou v roli kněžny pasováni na čtenáře a na památku si odnesly malý dárek. Kašpárek dětem přečetl poučnou pohádku, děti si prohlédly knížky a vraceli jsme se všichni spokojeni do školy. Těšíme se na další listopadové setkání.

Mgr. Jana Chytilová a Bc. et  Bc Marie Menšíková

FOTOGALERIE

20.9.2021 7:45 • autor:

V termínu od 13. do 15. září jsme se zúčastnili adaptačního kurzu obou šestých ročníků ZŠ Kamínky. Cílem cesty byl Holiday Park kemp u vranovské pláže.

Zažili jsme zde spoustu aktivit, které pro nás připravila nová paní psycholožka a taky naši třídní učitelé. Mohli jsme se tak s nimi na začátku školního roku lépe poznat. V rámci adaptačního programu jsme plnili kooperativní úkoly, běhali, skákali, vzájemně si pomáhali a koupali se. Zvládli jsme výlet a svým důvtipem řešili projekt „Zachraň kuře“ (příště už bude určitě méně omelet :). Jídlo bylo excelentní, personál příjemný, a tak i díky tomu kurz příštím šestákům rádi doporučíme.

 

                                            Kolektiv žáků šestého ročníku ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE

FOTOPŘÍBĚH:

8.9.2021 12:22 • autor:

Ve středu 8.9. jsme se vypravili na výstaviště, kde se konala NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT. Je to největší přehlídka živočišné produkce v České republice. Na výstavě bylo přes 800 ks zvířat. Byli jsme součástí rychlostních závodů koní a podívali jsme se do  stájí, kde byly koně různých plemen. Mohli jsme si prohlédnout různá plemena krav, ovcí, koz a prasat. Velikou radost udělala i telátka a selátka. Nejvíce se dětem líbilo, že si mohly většinu zvířat pohladit a být jim tak velmi blízko.

Mgr. Jindra Severinová, tř. učitelka

FOTOGALERIE