Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Třeťáci z Kamínek navštívili laboratoře MU

4.4.2024 8:01 • autor:

V úterý 26.3. 2024 jsme využili pozvání pana docenta Pavla Dvořáka a navštívili jsme laboratoře MU na Oddělení mikrobiologie. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. První skupina, žáci 3.A, se nejprve vypravila do laboratoře, kde pro žáky bylo nachystané pozorování kvasinek pod mikroskopem. Nejprve si však preparáty museli vytvořit. Žáci pracovali ve skupinkách pod pozorným dohledem odborných asistentů. Srozumitelný výklad a prezentace jim pomohla jednoduché experimenty provést a vyhodnotit. Vytvořené preparáty vložili pod mikroskop a sledovali nejjednodušší živé organismy. Dále se děti hravou formou seznámily s tím, že všude kolem nás se vyskytují viry a bakterie, které mohou být pro nás užitečné, jiné našemu organismu škodí. Na památku si z plastelíny vytvořily dle předlohy různé druhy mikroorganismů. Druhá skupina, žáci 3.B, se vypravila na prohlídku laboratoří. Zastavili se u centrifugy a v laboratoři zkoumali kyselost roztoků. Velké nadšení vzbudila návštěva centra elektronové mikroskopie v laboratořích Středoevropského technologického institutu CEITEC. Obdivovali největší mikroskop v Brně a prohlédli si plastové modely a fotografie virů a dalších mikroorganismů. Návštěva v laboratořích MU byla velmi zajímavá a podnětná. Velký dík patří panu Dvořákovi a jeho spolupracovníkům, kteří pro nás připravili poučný, zajímavý a nezapomenutelný zážitek.

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká

FOTOGALERIE