Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
7.10.2020 8:51 • autor:

V pátek 2. 10. se žáci 3. tříd vypravili v rámci výuky prvouky na poznávací vycházku po Novém Lískovci. Žáci pracovali ve dvojicích s mapou. Cílem bylo zorientovat se na mapě, ukázat si nejdůležitější místa na našem sídlišti a uvědomit si rozdíl mezi městem a vesnicí. Naše trasa vedla od stanoviště před ZŠ Kamínky k MŠ Kamarád na Čtvrtích, dále k České poště, odkud jsme měli krásný výhled na FN a Campus. Přes lávku nad ulicí Petra Křivky jsme přišli k supermarketu Albert a pak jsme se vydali podél MŠ Pomněnky na Oblé k dětským hřištím. Naše kroky vedly dál ke Knihovně Jiřího Mahena a k cíli naší trasy – Radnici městské části Nový Lískovec. Během cesty si děti všímaly dopravního značení, dopravních značek, uvědomovaly si základní pravidla silničního provozu a zásady bezpečnosti pro chodce a cyklisty, protože nedílnou součástí učiva prvouky je velmi důležitá dopravní výchova.

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká

6.10.2020 19:12 • autor:

2.10.2020 18:39 • autor:

2.10.2020 18:37 • autor:

25.9.2020 8:52 • autor:

Ve dnech 10. a 11.9.2020 se žáci tříd 6.A a 6.B zúčastnili adaptačního kurzu, který netradičně proběhl v areálu školy ZŠ Kamínky. Zúčastnili se jej také jejich třídní učitelé, zástupci pro první a druhý stupeň, a školní psycholožka.

Po oba dny se děti zapojily do různorodých aktivit, které podporovaly jak individuální zapojení žáků, tak jejich skupinovou spolupráci a stmelení kolektivu tříd. Děti tak o sobě mohly zjistit nové informace například o tom, co kdo má rád, jak tráví svůj volný čas a zjistily třeba i to, co o svých spolužácích a učitelích ještě nevěděly. Do programu byli zapojeni všichni včetně třídních učitelů i paní asistentky.

Počasí nám po oba dny přálo, tak jsme se v průběhu obou dnů mohli po třídách vystřídat na jednotlivých hřištích v areálu školy. Žáci i učitelé z dvoudenního programu odcházeli spokojení a odnesli si s sebou příjemný zážitek.

Mgr. Martin Blaťák a Mgr. Petra Sucháčková, třídní učitelé 6.A a 6.B

FOTOGALERIE

14.9.2020 13:38 • autor:

V úterý 3.9. se úplně poprvé  do školních lavic usadili naši noví prvňáčci. V tento významný den je doprovázeli jejich rodiče a prarodiče. Všichni se zúčastnili zahájení ve vestibulu školy, kde je přivítal školní sbor s veselými písničkami. Ve třídě popřál prvňáčkům hodně zdaru i pan ředitel Mgr. Petr Novák, Ph.D. Děti se usadily do školních lavic, poznaly svou paní učitelku a některé z nich možná navázaly přátelství, která přetrvají po mnoho let. Přejeme jim chuť poznávat a učit se, mnoho úspěchů a dobrých zážitků.

Mgr. Jindra Severinová, tř. uč. 1.B

FOTOGALERIE

 

29.3.2020 19:24 • autor: • kategorie:

Tradiční karneval se u nás ve školní družině konal 3. března a všichni jsme si ho moc užili. Sestavily jsme zábavný program, kde děti v karnevalových maskách tancovaly a soutěžily. Díky své představivosti si užily zábavu jako piráti, fotbalisté, princezny, ale třeba i bankomat. K vidění bylo i mnoho dalších zábavných postav. Odměněny byly ty masky, které si žáci vlastnoručně nebo s pomocí rodičů vyrobili. Děti tuto
zábavu milují, což je patrné i z fotografií.

I. Sedláčková za kolektiv vychovatelek ŠD

FOTOGALERIE

 

15.3.2020 13:38 • autor:

V týdnu 1. 3. – 6. 3. 2020 proběhl lyžařský výcvikový kurz pro žáky 1. stupně ZŠ Kamínky. V neděli
ráno jsme se nalodili a vyrazili směr Jeseníky – Petříkov. I přes naše obavy jsme si po příjezdu
oddechli, když jsme spatřili zasněžené sjezdovky. Po ubytování jsme šli na krátký výlet po okolních
turistických trasách, děti se vyřádily na sněhu a po večeři usnuly, jako když je do vody hodí.
První den jsme plní energie nastoupili na svah a lyžovali jsme až do poslední minuty. Naše prvotní
nadšení zkazil déšť, který se spustil další den ráno. Po krátkém pozorování počasí venku i online náš
instruktorský tým usoudil, že vodní lyžování přenecháme zkušenějším. Byl tudíž vyhlášen krizový den.
Dopoledne se hrály společenské hry, přičemž největší úspěch slavila hra „O nejlepšího
lentilkožrouta“, při které se naši žáčci kulturně rozvíjeli a učili se jíst čínskými hůlkami. (Věříme, že na
šíření koronaviru tato činnost neměla pražádný vliv.) Odpoledne se počasí lehce umoudřilo, a tak
jsme se vydali k našim sousedům do Polska – na Smrk (1125m). Ač někteří jedinci během cesty
protestovali, dorazili jsme až na vrchol, zahřáli se skákáním přes švihadlo, pořídili pár nezbytných
selfie a vydali se na cestu zpět, kde nás čekala vydatná večeře a ještě vydatnější tematická přednáška.
Následující dva dny nám přálo štěstí, a tak jsme opět brázdili blízké svahy a pilovali a zlepšovali naše
lyžařské dovednosti. Po večerech se děti vzdělávaly a dozvídaly se různé informace ohledně lyžování,
bezpečného pobytu na horách apod. Pokročilejší lyžaři se ve čtvrtek zúčastnili závodů ve slalomu, kde
předvedli svůj um. Výsledky závodů jsou následující:
Dívky:
1. Ludmila Kolářová
2. Ema Maděrová
3. Maria del Carmen Puig Fidalgo
Hoši:
1. Marek Leznar
2. Adrian Bourely
3. Adam Bedroš
Po skončení závodu se opět lyžovalo až do poslední chvíle, kdy nás ze svahu vyhnal zvuk startující
rolby. Rozloučili jsme se s ní společnou fotkou a odešli jsme na chatu, kde po večeři proběhlo
vyhlášení všech soutěží a zhodnocení kurzu. Poté nás čekala poslední část programu – karneval.
Všichni se přestrojili a nahodili kostýmy a až do desáté hodiny večerní to rozjížděli na tanečním
parketu.
Z konkrétních ohlasů a i z výrazů dětí během odjezdu jsme zjistili, že se jim kurz líbil. K radosti a
spokojenosti nás všech jsme si pobyt na horách všichni užili ve zdraví, nestal se žádný vážný úraz.
S dobrým pocitem jsme nasedli do autobusu, který nás bezpečně dovezl až domů .
Mgr. Petra Sucháčková

FOTOGALERIE

10.3.2020 9:52 • autor:

K 30. výročí listopadu 1989 toho již bylo v poslední době řečeno mnoho. A to i u nás na škole, kde jsme na toto významné výročí měli speciálně zaměřené hodiny dějepisu a občanské výchovy, žáci vytvářeli projekty ke školní výstavě, debatovali s učiteli, ale ke komplexní autentičnosti stále ještě malý kousek chyběl. 

 

A tak jsme na naši školu pozvali člověka, který má k tomuto tématu snad nejblíže – Martina Mejstříka. Ten nejen že byl přímým účastníkem studentských demonstrací v listopadu 1989, ale byl i organizátorem tohoto studentského hnutí, které jako první formulovalo své požadavky při pádu komunistického režimu u nás. Martin Mejstřík se později angažoval v nejvyšší politice, stal se osobností s velice vyhraněnými názory. A o to zajímavější bylo, když přijal naše pozvání a přijel na ZŠ Kamínky, kde našim žákům 8. a 9. ročníků přednesl velice zajímavou přednášku o dějinách komunistické ideologie a o listopadu 1989.

 

Nejzajímavější částí ale byla závěrečná debata, která se díky zájmu našich žáků protáhla takřka o hodinu. Jsem na naše žáky pyšný, že se dokáží ptát, zajímat se a diskutovat o problémech, že nepřebírají automaticky vše, co jim je řečeno. Protože, a na tom jsme se s Martinem Mejstříkem zcela shodli, nejdůležitější je u žáků rozvíjet jejich kritické myšlení – to je tím, co budou v životě potřebovat. 

 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, 

učitel dějepisu 

 

3.3.2020 13:11 • autor:

Na ZŠ Kamínky proběhlo školní kolo soutěže čtenářské gramotnosti s názvem Babylon.

Žáci 5. – 7. tříd se zapojili do soutěžního klání ve dvou kategoriích. Vyzkoušeli si, jak jsou na tom s tzv. čtenářskou gramotností – tedy jak jsou schopni rozumět neznámým textům a jak z nich umějí vybírat důležité informace. Letos se zadané texty zaměřily na město Brno a práci s mapou, konkrétně na zajímavé informace o zvířatech a bližší informace o brněnské zoologické zahradě 

V kategorii 5. tříd bylo za stoprocentní výkon stanoveno 37 bodů, úspěšným řešitelem se však stal každý žák, který dosáhl alespoň na 26 bodů. Úspěšných řešitelů bylo 11 žáků. Nejúspěšnějšími řešiteli se v této kategorii stali 1. místo Marek Růžička z 5. A a František Šalé z 5. B (34 bodů), 2. místo Adam Ráček z 5. B (33 bodů) a 3. místo Stanislava Piňosová (30 bodů) z 5. B.

V kategorii 6. a 7. tříd bylo možné maximálně dosáhnout 47 bodů. Úspěšným řešitelem se stal každý žák, který dosáhl alespoň 33 bodů. Úspěšných řešitelů bylo 20 žáků. Na pomyslný nejvyšší stupeň vystoupila Eliška Strážnická ze 7.  A (41,5 bodů), 2. místo zaujala Anežka Kavanová ze 6. A (41 bodů)a na 3. místě Zita Bienertová a Michal Zavadil ze 6. A (38,5 bodů).

Všem nejúspěšnějším řešitelům blahopřejeme a do městského kola na ZŠ Kuldova 38 12. března přejeme hodně úspěchů! 

Mgr. Helena Hanousková, Mgr. Jana Vejrostová, Mgr. Anna Široká a PaedDr. Zdeňka Bučková ZŠ Kamínky