Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Chemický experiment – Jak vypadají plíce kuřáka?

24.4.2024 8:03 • autor:

Návykové látky jsou ve vyučovacích předmětech ve škole hojně skloňované téma. Tentokrát se
zaměříme na kouření. Je vědecky prokázáno, že kouření je zdraví škodlivé a to jak aktivní (kuřák
přímo), tak také pasivní (kuřákovo okolí). V každé cigaretě najdeme po zapálení mnoho
nebezpečných chemických látek. Jedná se například o nikotin, dehet, amoniak, kadmium, oxid
uhelnatý, oxidy dusíku a síry, kyanovodík, formaldehyd, karcinogenní benzopyren a mnoho dalších.
Pokus se týkal obou devátých ročníků v rámci učiva organické chemie. Napadlo mě pomocí modelu z
injekční stříkačky, vaty namočené v jedlé sodě s vodou, klasické cigarety a digestoře v chemické
laboratoři, žákům přiblížit, co vše se dostane do plic po vykouření jedné jediné cigarety. Injekční
stříkačka nám nahradila nádechy a výdechy, vata pro nás byla další filtr (kromě toho na cigaretě, ten
odstraněn nebyl), digestoř nás při pokusu chránila před pasivním kouřením. Hned na úvod jsem
ponechal kousek vaty jako srovnávací vzorek.
Jak vše dopadlo, můžeme vidět na fotografii. Zažloutlá vata je důkazem, kolik nebezpečných látek se
po vykouření jedné cigarety dostane do plic. Nezačínat s kouřením je to nejlepší, co můžeme pro své
zdraví udělat a za sebe jsem zkusil v chemii udělat trochu jinou osvětu, než na kterou jsou žáci
v rámci preventivních programů a jiných předmětů zvyklí. Nezbývá než doufat, že bude úspěšná. Na
závěr zbývá poděkovat vedení naší školy, že i takovéto netradiční experimenty podporuje.

Mgr. Jan Nekvapil, vyučující chemie