Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
31.3.2021 9:07 • autor:

V úterý po vyučování se v naší třídě uskutečnily velikonoční dílničky. Jelikož se stále nemůže potkávat ve škole, zpříjemnili jsme si dopoledne tvořivou činností on-line. Dílničky probíhaly v příjemné atmosféře, pod rukama nám vznikaly krásné výrobky, povídali jsme si, někteří při práci i posvačili. Při tvoření jsme používali pouze materiály, které jsme našli doma (kelímek od jogurtu a

toaletní papír). Kreativitě se samozřejmě meze nekladou, proto byly výrobky od každého originálem. Všichni jsme si netradiční on-line tvoření užili, a navíc máme hezkou dekoraci na výzdobu svého příbytku. Nakonec jsme se všichni shodli, že už se všichni děsně těšíme do školy, tak snad se tam brzy všichni potkáme!

 

Za celou 5. A přejeme všem krásné a klidné svátky jara prožité hlavně ve zdraví!

 

Mgr. Lenka Dosadilová, tř. uč.

16.3.2021 7:47 • autor:

Distanční výuka nám sice znemožňuje realizovat celou řadu školních akcí, které se za běžného provozu uskutečňují nebo které by se uskutečnit mohly. Nicméně i přes to se na ZŠ Kamínky nenecháváme odradit a snažíme se hledat cesty, co to jde. Nejen jako zpestření pro žáky, kteří musí být doma u počítačů, ale hlavně jako program, který má pro naše žáky nějaký vzdělávací smysl. A jednou takovou možností jsou online vzdělávací programy, ke kterým se s žáky můžeme připojit přímo z pohodlí svých domovů. 

V únoru jsme se s deváťáky zúčastnili online dějepisného programu Čtyři příběhy revoluce, který pro nás připravili zkušení lektoři z organizace Post Bellum. Tato organizace v rámci své činnosti realizuje program Paměť národa, ve kterém se snaží mapovat vzpomínky pamětníků z našich klíčových historických mezníků 20. století. Pokračovali jsme tak v tradici naší školy a navázali na loňskou debatu s Martinem Mejstříkem k výročí listopadu 1989. 

Díky tomuto programu jsme se mohli na Sametovou revoluci podívat z různých úhlů pohledů, očima několika reálných pamětníků – od disidentů, studentů, kteří organizovali studentské demonstrace, až po člena komunistické strany nebo příslušníka StB. Měli jsme tak jedinečnou možnost porovnávat jejich výpovědi o stejných událostech, kterými si všichni prošli. A každý svojí cestou. 

Naši žáci se tak učí, že historie rozhodně není černobílá a jak nesmírně důležitá je diskuse o těchto tématech, která jsou v naší společnosti i více než po třiceti letech stále živá a palčivá. 

 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M., 

učitel dějepisu

9.2.2021 8:39 • autor: • kategorie:

 

V lednu jsme ve školní družině pro děti druhých tříd připravili projekt s tématikou „Zima a zvířata“. Vybrali jsme si čtyři zvířata – lední medvěd, tučňák, havran a prase divoké. O těch jsme si povídali, vyhledávali zajímavosti a výtvarně zpracovávali různými technikami. Závěrečnou aktivitou bylo plnění úkolů na jednotlivých stanovištích, které děti ve dvojicích řešily. Všichni dostali malou sladkost a vítězové věcnou cenou. Protože se dětem tato činnost líbila, podobnou soutěž brzy zopakujeme.

I. Sedláčková, J. Holíková
Na další fotky se můžete podívat ve FOTOGALERII
25.1.2021 7:14 • autor:

Ve dnech 7. 12. – 18. 12. 2020 se na naší základní škole uskutečnil sběr vysloužilých mobilních telefonů ve spolupráci se společností ASEKOL a.s. a Jihomoravským krajem. Vyřazené mobilní telefony byly následně ekologicky zlikvidovány. I drobná elektronika, jako jsou i mobilní telefony, obsahuje nejen využitelné suroviny, ale i nebezpečné látky. Nepatří do popelnice a na skládku, ale zaslouží si odbornou recyklaci a nový život v novém výrobku! Za každý odevzdaný telefon byla připsána částka 35 Kč na nákup zařízení pro distanční výuku pro žáky v nelehké životní situaci. Každý žák obdržel za každý odevzdaný přístroj jeden slosovatelný kupon s číslem a po ukončení sběru byl zařazen do slosování. Losování se konalo dne 6. 1. a hlavní cenou pro vylosovaného účastníka ze všech sběračů na škole byl telefon REALME 6S 4GB/64GB. Uvedený mobilní telefon vyhrál žák ze třídy 7.B, předání výhry pak proběhlo dne 13. 1. Ve stejný den byla rovněž předána nová PC sestava se sluchátky za účelem možnosti účastnit se distanční výuky formou online. Pořízena byla za vybrané finanční prostředky, a to sourozencům, kteří navštěvují naší základní školu a jsou v situaci, kdy si nemohou tuto techniku z finančních důvodů pořídit. Na video z předání se můžete podívat na školním webu www.zskaminky.cz. Věříme, že participací na tomto projektu se podařila dobrá věc!

Mgr. Petr Novák, Ph.D.

ředitel ZŠ Kamínky

 


15.12.2020 13:19 • autor:

Čas adventu je obdobím protkaným dlouhou zlatou nitkou táhnoucí se čtyřmi nejkouzelnějšími týdny v roce. Čekání na Štědrý den jsme v pátek 11. 12. dětem na ZŠ Kamínky zkrátili uspořádáním vánočních dílniček. Celé dopoledne šikovné ruce dětí 1. stupně vytvářely svícny, hvězdičky, zvonečky, andělíčky, vločky do oken, vyráběly krásné vánoční dekorace a vánoční přáníčka. Celá škola byla provoněna vůní pečeného cukroví. Mladší děti z 1. – 3. tříd si připravily dopis pro Ježíška. Napsaly a nakreslily do něj svá nejtajnější přání a dárečky, které by rády pod vánočním stromečkem našly. Jaké bylo jejich překvapení, když zjistily, že na naši školu zavítal zástupce a pomocník Ježíška, Santa Claus. Důstojně přivítal děti v téměř pohádkovém zátiší, kde mu děti svůj dopis osobně předaly a svá přání pošeptaly. Všem zářily oči nadšením a očekáváním, protože Vánoce jsou časem tajemným, svátečním a neopakovatelným. 

PaedDr. Zdeňka Bučková, ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE

10.12.2020 6:39 • autor:

Tak znělo téma letošní dějepisné olympiády, která byla vyhlášena na konec listopadu. Žáci se vydali na procházku do období 16.-18. století (ano, v 16. století byla u nás ještě renesance) a mohli se seznámit s dobou prvních Habsburků v českých zemích, jež se v této době zmítaly náboženskými konflikty, přes raně novověkou každodennost až po vládu Marie Terezie, která byla jedinou ženou na českém trůně. 

 

Jsem rád, že dějepisná olympiáda byla i přes současnou složitou situaci vyhlášena. A ještě raději jsem za to, že se nám ji na naší škole podařilo i skrz prezenční-hybridní-distanční-rotační (a já nevím, jakou ještě…) výuku také zrealizovat. I když se letošního ročníku od nás účastnili pouze deváťáci, kteří již mohou chodit do školy v každém týdnu a se kterými tak bylo možné od začátku počítat. 

 

Rád bych za naši školu jmenovitě gratuloval vítězce školního kola, kterou se stala Karolína Wagnerová z 9.B. Kája tak bude reprezentovat naši školu v okresním kole, které proběhne 18. ledna 2021. Na dalších místech se pak umístili v tomto pořadí Vojtěch Orel, Hana Chupíková a Linda Antonínová (všichni z 9.A), jejichž velmi pěkné výsledky si také zaslouží jmenovitou zmínku. 

 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M., 

učitel dějepisu

 

8.12.2020 13:12 • autor:

Pátek 4. prosince byl pro prvňáčky velkým dnem. Byl to den plný překvapení. Již ráno se malí čertíci, andílkové a dokonce i Mikulášové snažili plnit různé úkoly. V českém jazyce skládaly z pekelných slabik různá slova a také obrázky. V matematice nakupovali podle seznamu od Mikuláše a počítali, kolik zaplatí za jednotlivé nadílky. Nejvíce se však těšili na příchod Mikuláše. Každý ví, že Mikuláš, anděl a čerti nosí dětem sladkosti, ale prvňáčkům letos přinesl nejen sladkosti, ale i SLABIKÁŘ. Mikuláš zadal dětem úkol, který měly splnit. Byla to básnička, která se jim moc povedla a za to, že to vše krásně zvládly, dostaly vytoužený SLABIKÁŘ. Radost dětí byla nepopsatelná.

Mgr. Jindra Severinová, tř. uč.

FOTOGALERIE

8.12.2020 12:51 • autor:

V pátek 4.12.2020 zamířila do všech tříd prvního stupně vzácná návštěva. Zkontrolovat, pochválit pilné a hodné žáky, ale také pokárat hříšníky přišel totiž samotný Mikuláš v doprovodu anděla a čertů, se kterými by do pekla nikdo rozhodně zamířit nechtěl. 

Aby si ani ty nejzlobivější s sebou pekelníci neodnesli, měli žáci připravené různé čertovské básničky a písničky. Mnohé děti i jejich paní učitelky se v tento pekelný den vydaly do školy v kostýmech a maskách malých Mikulášů, čertíků a andílků. Ve třídách se to jimi jen hemžilo. Za svou odvahu a práci byly děti v každé třídě odměněny bohatou nadílkou. Prvňáčci jako odměnu získali dokonce SLABIKÁŘ, se kterým vyrazí vstříc dalšímu objevování našeho rodného jazyka.

Žáci i učitelé naší školy si předvánoční atmosféru moc užili a budou se těšit zase za rok na příští pekelnou návštěvu. 

Mgr. Martin Blaťák

FOTOGALERIE

7.12.2020 22:44 • autor:

      

   Na ZŠ Kamínky proběhla v září soutěž čtenářské gramotnosti s názvem Babylon. Žáci 6. – 9. tříd se zapojili do soutěžního klání ve dvou kategoriích. Vyzkoušeli si, jak jsou na tom s tzv. čtenářskou gramotností – tedy jak jsou schopni rozumět neznámým textům a jak z nich umějí vybírat důležité informace. Letos se zadané texty zaměřily na různorodé živočichy světa. 

        V kategorii 6. a 7. tříd bylo za stoprocentní výkon stanoveno 42 bodů, úspěšným řešitelem se však stal každý žák, který dosáhl alespoň na 30 bodů. Úspěšných řešitelů bylo 38 žáků. Nejúspěšnějšími řešiteli se v této kategorii stali 1. místo František Šalé z 6. B, Anna Kalousková ze                    7. A, Ondřej Stonáček ze 7. B (40 bodů), 2. místo Jakub Kropáček ze 7. B a Sofie Jůzlová ze 7. B                               (39 bodů) a 3. místo Michal Zavadil ze 7. A (38,5 bodů).        

        V kategorii 8. a 9. tříd bylo možné maximálně dosáhnout 53 bodů. Úspěšným řešitelem se stal každý žák, který dosáhl alespoň 40 bodů. Úspěšných řešitelů bylo 55 žáků. Na pomyslný nejvyšší stupeň vystoupil Sabina Obořilová z 9.  A (52 bodů), 2. místo zaujal Tadeáš Ondráček ze 9. B (51 bodů) a na 3. místě Anežka Přichystalová z 8. A (50 bodů).     

         Všem nejúspěšnějším řešitelům blahopřejeme.

Mgr. Helena Hanousková, Mgr. Jana Vejrostová, a Mgr., Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M.,                               

ZŠ Kamínky

30.10.2020 11:30 • autor:

Ve čtvrtek 1. 10.  žáci 3. A ZŠ Kamínky navštívili PPP Sládkovu, kde byl pro ně připraven preventivně zaměřený program Popletená pohádka. V upravené verzi pohádky O Popelce byla představena aktivní Popelka, která vyznává zdravý životní styl a v kontrastu k ní byly vyobrazeny nevlastní sestry, Zora a Dora, které holdují návykovým látkám. Po přečtení pohádky se děti zamýšlely nad tím, proč lidé začínají kouřit, diskutovaly, ve skupinách kreslily a popisovaly, jak alkohol a kouření poškozují lidské zdraví. Po návratu do školy při zpětné vazbě děti kladně zhodnotily celý program a zhlédly krátký film Návykové látky od BESIPU. Znovu si uvědomily, jaká nebezpečí přináší užívání návykových látek a proč je důležité zdravě žít a nekouřit.

PaedDr. Zdeňka Bučková