Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
5.6.2019 8:53 • autor:

Adrenalinové zážitky, napětí, výhry a prohry, legrace a smích i trošku strachu a
nervozity, překonávání se sama sebe – to vše se odehrávalo na letošním školním výletě osmé
třídy. 25 žáků a žákyň prožívalo svůj třídenní outdoorový pobyt v Resortu Březová
v samé blízkosti Rokytnice nad Rokytnou na Vysočině. Zúčastnili jsme se nejrůznější aktivit,
například náročných a na první pohled nebezpečných okruhů ve vysokolanovém centru, ve
středověkém strašidelném lanovém okruhu s vyřešením úkolů na podkladě indicií ve
strašidelné věži Karlštejn, plavby na raftech, paintballu, army game, bungee trampolínek,
lukostřelbě, archery game, ohňové show na diskotéce a pestrých týmových herních bloků.
Společně strávené zážitkové aktivity a týmové hry určitě přispěly plnou měrou k dalšímu
utužování vzájemných vztahů mezi samotným třídním kolektivem i pedagogy. Po třech dnech
společného pobytu naší třídy na Vysočině jsme se vraceli domů trošku fyzicky unavení, ale
nabiti spoustou energie. Pobyt v přírodě nám umožnil odreagovat se od každodenních starostí
a povinností a načerpat potřebnou sílu pro ukončení osmého ročníku. Náš outdoorový pobyt
asi dlouho zůstane v našich vzpomínkách. Už nyní začínáme přemýšlet, kde bychom mohli
společně strávit školní výlet v posledním roce naší povinné školní docházky.

Kolektiv žáků a žákyň 8. třídy s třídní učitelkou Mgr. Helenou Hanouskovou a výchovnou poradkyní ZŠ Mgr. Jaroslavou Frišhansovou

FOTOGALERIE

5.6.2019 8:51 • autor: • kategorie:

Na konci května jsme se vypravili do nových prostor Knihovny Jiřího Mahena. Skupinka prvňáčků byla nadšená z množství krásných dětských knih. Paní knihovnice dětem přečetla úryvek z knížky „Chechtavé pohádky“ a pak hádaly hádanky. Nakonec jsme společně zvládli pohádkový kvíz. Chlapci a děvčata měli možnost si knihy, které je zajímaly, samostatně prohlédnout. Mnozí se jistě do knihovny vrátí se svými rodiči a budou z nich pravidelní čtenáři.

Hana Kašpárková

4.6.2019 14:17 • autor:

Od středy 5.6.2019 začne probíhat na pozemku školy regenerace povrchu hřišť s umělou trávou. Práce bude trvat cca do příštího úterý 11.6.2019. Po dobu práce nebude možné sportoviště využívat. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při vstupu do areálu školy. 

Děkujeme za pochopení.

3.6.2019 9:46 • autor:

Krásný slunný pátek 24.5.2019 se na naší škole ZŠ Kamínky konal sportovní den pro žáky z prvního stupně.

Den plný sportování měli na starost žáci devátých tříd, kteří si pro naše malé sportovce připravili deset stanovišť. Každé z nich reprezentovalo jiný sport nebo dovednost. Děti  si vyzkoušely tyto sporty a činnosti: fotbal, basketbal, florbal, skok přes švihadlo, Jacíkův test (námořníci), trojskok, postoj čápa (test koordinace), ohebnost, maximální počet kliků a člunkový běh na 40 metrů.

Výkony, časy a vzdálenosti za splněný úkol se přepočetly na body dle věku a pohlaví a zapsaly do kartičky žáka. Po ukončení sportovního dne se body z kartiček za celou třídy sečetly a vydělily počtem sportovců ve třídě. Zvítězila tedy třída s nejlepším průměrem na žáka.

Na třetím místě se skončili žáci 4.A. Stříbrnou medaily získala za druhé místo třída 4.B a pohár pro letošní šampiony si letos odnese třída 2.B.

Pochvalu a gratulace si zaslouží nejen sportovci, ale i pořadatelé, žáci devátých ročníků. Ti si mohli alespoň na chvilku vyzkoušet práci učitelů a podařenou akcí se pomalu loučit s naší školou.

GALERIE

VIDEO Z AKCE:

21.5.2019 14:20 • autor:

Žáci 1. a 6. ročníků navštívili v rámci výuky o hospodářských zvířatech a péči o ně farmu zaměřenou na chov skotu a zpracování mléka. Vybavili jsme se do deštivého počasí holínkami a pláštěnkami a plni očekávání se vydali na cestu. Na jejím konci na nás čekala spousta zvířat, z nichž nejpočetnější byly krávy s telaty. Mohli jsme si však prohlédnout i prasata, slepice, králíky, kozy, husy, kačeny, koně a dokonce osla. Vedoucí farmy nám vysvětlila, jak se má správně o krávy pečovat, čím se živí a jak se dále zpracovává jejich mléko. Viděli jsme i dojicí a čisticí linku pro krávy. Nakonec jsme obdivovali množství starých předmětů nashromážděných v hanáckém skanzenu.

Mgr. et Mgr. Pavlína Kučerová

FOTOGALERIE 1

20.5.2019 20:47 • autor:

Letošní školu v přírodě s podtitulem TOULKY ČESKOU HISTORII prožili žáci 4. A a 4. B  na Sykovci. I přes na první pohled nepříznivé počasí si ji aktivně užili. Každý den plnili ve svých týmech řadu sportovních úkolů a netradičních činností, do kterých se všichni plně ponořili, aby získali co nejvíce bodů pro svoji skupinu. Dramatizovali báje a pověsti, tančili na hudbu středověkých trubadúrů, účastnili se turnajových klání ve zdatnosti, zručnosti, znalosti, zpěvnosti a zábavnosti. Na vycházkách objevovali betonové sochy Michala Olšiaka, sbírali byliny našich luk a lesů, které potom určovali a tvořili herbáře. Zlatým hřebem ŠvP byla soutěž ve sportovním rybaření na rybníku Sykovec, povídání s rybáři a ulovení 8 kilového kapra. Zpáteční cesta do Brna byla zpříjemněna návštěvou hradu Pernštejna, který nás svou majestátností nedobytného hradu všechny okouzlil.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

 

17.5.2019 11:37 • autor:

Ve středu 15.5. se žáci 1.B a druhých tříd vypravili na výstavu hospodářských zvířat. Na tuto výstavu jsme se vydali již po třetí.

Letošní rok bylo k vidění na 1000 druhů zvířat . Zúčastnili jsme se přehlídky kladrubských koní, viděli jsme několik druhů ovcí a jejich stříhání. Hladili jsme si prasátka a krávy. Někteří z nás poprvé spatřili okování policejních koní.

Bylo to opět velmi příjemné dopoledne plné nezapomenutelných zážitků.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

 

 

13.5.2019 20:52 • autor:

V neděli 12. května oslavíme svátek našich maminek. Žáci si pro maminky připravili v rámci školní družiny, tanečního kroužku a pěveckého sboru Zpěváček řadu krásných vystoupení. Besídku, konanou ve čtvrtek 9. května, zahájili naši nejmenší, žáci prvních, druhých a třetích tříd s básničkami, písničkami, tancem i dramatizací. Pokračovali žáci čtvrtých tříd se svou recitací, čtením vlastních dopisů maminkám a hrou na flétnu. Zástup rodičů rozvlnil a roztleskal taneční kroužek mladších i starších žákyň. Celou besídku zakončil pěvecký sbor Zpěváček s písněmi věnovanými nejen maminkám, ale i tatínkům. Účast byla hojná, na tvářích rodičů jsme viděli úsměvy i slzy dojetí. Doufáme, že se vystoupení líbilo a těšíme se na další setkání s rodiči, prarodiči a všemi přáteli dětí a školy.

Mgr. et Mgr. Pavlína Kučerová

FOTOGALERIE

9.5.2019 12:58 • autor:
Ve čtvrtek 25. dubna se uskutečnil na ZŠ Laštůvkova atletický trojboj a štafetový běh žáků 4. a 5. tříd. Každou školu reprezentovali dvě děvčata a dva chlapci, kteří po splnění běhu na 50m, hodu kriketovým míčkem a skoku do dálky, vytvořili štafetu. Za předvedené výkony patří Katce, Stelle, Davidovi a Míšovi velké poděkování.
J. Holíková
FOTOGALERIE
9.5.2019 12:45 • autor:

Se žáky třetích tříd jsme se vypravili do technického muzea v Brně na program s názvem Na zeleným proutku – doprovodný program s velikonoční tématikou v Uličce řemesel. Během programu jsme se dozvěděli, jak Velikonoce slavili lidé na začátku 20. století, jaké zvyky a tradice dodržovali, jaké tradiční velikonoční pokrmy se připravovaly a jaké pomůcky k tomu za první republiky mohly ženy využívat. Vyzkoušeli jsme si nákup v prvorepublikovém koloniálu nebo jak se mele káva na starém kávovém mlýnku. Nejvíce nás však zaujala výroba píšťalky z vrbového proutku. Součástí programu byla velikonoční dílna, kde si každý vlastnoručně upletl svou vlastní pomlázku. Program se nám velice líbil a naladil nás na velikonoční notu.

Mgr. Lenka Dosadilová