Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
3.10.2019 9:39 • autor:

 

Vážení občané městské části Nový Lískovec, zákonní zástupci, vážení učitelé, milí žáci,

ve čtvrtek 17. 10. 2019 jsme slavnostně otevřeli nové multifunkční hřiště při ZŠ Kamínky 5. Kompletní rekonstrukce hřiště, tedy střídaček, prostoru časoměřiče, mantinelů a povrchu je hotová. Na tuto radostnou událost dorazila řada zajímavých hostů, mj. 1. náměstek primátorky města Brna Mgr. Petr Hladík, vedoucí odboru školství Mgr. Martin Jelínek, zástupci HZS plukovník Václav Špéra a emeritní major Tomáš Richter, ředitel BPA Mgr. Ivo Machát, Ph.D., za zřizovatele byla přítomna paní starostka Ing. Jana Drápalová a pan místostarosta Mgr. et Mgr. Michael Brázda.

Zpestřením byli špičkoví sportovci, jako je Jiří ,,Denisa“ Procházka – český bojovník smíšených bojových umění (MMA) ve váze 93 kg a historicky první držitel titulu v polotěžké váze organizace Rizin FF, česká reprezentantka Adéla Hanzlíčková, olympionička (OH Rio de Janeiro 2016), vicemistryně Evropy 2019 ve volném stylu a hráč Tipsport superligy ve florbalu Jonáš Kůra. Ze sportovních organizací aktivně vystoupili zástupci One Club (aerobic), Bulldogs a Eagles (hokejbal) a korfbalu.

Naši základní školu reprezentovalo vystoupení ve formě florbalové exhibice žáků 2. B a 3. B pod vedením paní učitelky Mgr. Jindry Severinové a gymnastická sestava žáků 5. A pod vedením paní učitelky PaedDr. Zdeňky Bučkové. Střední škola BAP (Bezpečnostně správní akademie) se prezentovala vystoupením představující úpolové sporty pod vedením emeritního ředitele Mgr. Jana Macháta.

Všem hostům a účinkujícím patří velké poděkování, speciálně pak moderátorovi, bývalému profesionálnímu fotbalistovi a marketingovému řediteli Kroužky Brno Luboši Kaloudovi.

Hřiště nyní bude sloužit především výuce tělesné výchovy na naší základní škole, čímž podporujeme jeden z hlavních pilířů, a to pilíř sportu. Dále je možné jej využívat širokou veřejností pro řadu sportovních odvětví, především hokejbal, dále nově in-line a florbal, ale také míčové sporty, např. korfbal.

Zdůraznit bych chtěl touto cestou využití pro in-line bruslení, které lze děti naučit, případně zdokonalit, právě na novém povrchu našeho hřiště.

Co nového přinese hřiště sportovcům? Především se již nebudou pohybovat přímo na asfaltovém povrchu, ale na povrchu, který bude rozhodně šetrnější k jejich kloubnímu aparátu. V případě hokejbalu se výrazně sníží opotřebení hokejek, což může přinést nemalou finanční úsporu při provozování tohoto sportu. Rovněž se zrychlí hra a sportovní tempo při realizovaných sportovních aktivitách. Samozřejmostí je i estetický pocit ze sportování na novém hřišti.

Rovněž na ekologický rozměr nebylo zapomenuto, povrch hřiště je kompletně recyklovatelný!

Velké poděkování patří především našemu zřizovateli, tedy zastupitelům ÚMČ Nový Lískovec.

Na závěr mi dovolte zmínit přání, aby nové hřiště výrazným způsobem přispělo k aktivnímu rozvoji sportování v městské části Nový Lískovec.

Mgr. Petr Novák, Ph.D.

ředitel ZŠ Kamínky

 

Videa z akce ve VIDEOGALERII

Foto z akce ve FOTOGALERII

Odkaz na článek v novinách

 

2.10.2019 13:58 • autor:

Dnešní náplní výtvarné výchovy a pracovních činností bylo bramborové tvoření. Úkol byl jasný….dle fantazie a pomocí přírodnin vytvořit bramborovou příšerku. Dětem patří velká pochvala. Vyrábění je moc bavilo a příšerky se moc povedly.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

 

26.9.2019 14:05 • autor: • kategorie:

Pro letošní prvňáčky jsme připravili odpoledne plné úkolů. Starší děti nám pomáhaly na jednotlivých stanovištích, kde malým kamarádům pomohly, ukázaly, vysvětlily, jak daný úkol zvládnout. Cílem akce bylo začlenění prvňáčků mezi starší spolužáky a navázání nových vztahů. Za splnění úkolů získaly drobnou odměnu. Počasí nám přálo a odpoledne se velmi vydařilo.

Za kolektiv vychovatelek I. Sedláčková, J. Holíková
FOTOGALERIE
26.9.2019 13:51 • autor: • kategorie:

S dětmi z těchto dvou oddělení jsme si zopakovali pravidla silničního provozu na dětském dopravním hřišti. Vytvořili jsme společný výtvarný projekt, zahráli si značkové pexeso, stavěli dopravní prostředky ze stavebnic a povídali si o nástrahách  při pohybu na silnicích. Také jsme dětem připomněli 150. let vzniku MHD v Brně.

I. Sedláčková, J. Holíková

FOTOGALERIE

18.9.2019 8:35 • autor:

V pondělí 2. září 2019 proběhlo na ZŠ Kamínky slavnostní zahájení nového školního roku 2019 – 2020.

Toto zahájení bylo významným okamžikem především pro žáky prvních tříd, které přivítal nejen pan ředitel, ale také náš pěvecký sbor a spolužáci z devátého ročníku, kteří se stali jejich patrony. Po společném focení následovala prohlídka tříd, učebnic, dárků a pár nezbytných informací pro rodiče ohledně organizace začátku školního roku.

 Přejeme našim prvňáčkům, stejně jako všem ostatním žákům, aby ten nadcházející  školní rok byl co nejpohodovější.

Mgr. Jana Chytilová, Mgr. Bohdana Minářová

FOTOGALERIE

17.9.2019 7:54 • autor:

Na začátku školního roku čekalo na žáky ZŠ Kamínky velké překvapení. Nová jazyková učebna! Již při průchodu chodbou se žáci zarazili u dveří, které mají podobu anglické telefonní budky. A co teprve po vstupu do učebny. Jazykovka je vybavena interaktivní tabulí, netradičním nábytkem, novou ICT technikou, anglickými časopisy, knihami a spoustou dalších zajímavých pomůcek. Třída je tudíž „ready“ na výuku trochu jiným způsobem, než na který jsme zvyklí. Doufáme, že učebna osvěží výuku cizích jazyků a poskytne žákům i učitelům veškeré podmínky na kvalitní vzdělávání.

Více fotek ZDE

 

18.7.2019 18:56 • autor:

Dne 26. června proběhla na Základní škole Kamínky jako každý rok Zahradní slavnost. 

Odpolední program pro žáky, rodiče a další přátele školy se nesl ve znamení venkovních vystoupení našich žáků. Jednotlivé třídy si pro ostatní připravily hudební či taneční představení, případně divadelní scénku, kterými se prezentovaly.Účastníci tak měli možnost shlédnout například scénky Hříšného tance, Pomády, středověkého tance a mnoho dalších. Za zmínku určitě stojí vystoupení žákyň z 6.B, Veroniky Treblíkové, Anety Pecinové a Michaely Zelingerové, při kterých nám samostatně zazpívaly či zahrály. Výsledkem byl nádherný zážitek, ze kterého nám šla husí kůže. Vystoupit sám před takovým počtem lidí chce jistě velkou vnitřní sílu a odhodlání. Poslední vystoupení, plná dojemných díků učitelům, si připravili naši deváťáci. Pro ně to byla po devíti letech strávených na naší škole jedna z posledních akcí vůbec, kterou se se školou chtěli rozloučit. Nicméně nezapomeňme, když něco končí, něco jiného začíná! 

Ve druhé části Zahradní slavnosti se děti i rodiče přesunuli z prostoru od školy ke školním sportovištím. Zde již byli na jednotlivých stanovištích připraveni učitelé a starší žáci, kteří si připravili pro menší děti soutěžní stanoviště s úkoly. Menší ale i starší děti tak měly možnost si zasoutěžit, vyzkoušet různé sportovní techniky a vyhrát drobné odměny. 

I přes ukrutné horko se Zahradní slavnosti zúčastnilo několik desítek až stovek návštěvníků. Takového zájmu si velice vážíme. Velké poděkování patří všem žákům a učitelům, kteří se na přípravě této akce podíleli, a také paní starostce, která přišla Zahradní slavnost podpořit svojí osobní účastí. Jsme velmi rádi, že se nám těmito akcemi daří stále více a více stmelovat naši „školskou obec“ – tedy žáky, jejich rodiče, učitele, absolventy a další přátele naší školy, a že jsme proto, tak, jak slibujeme, školou komunitní. 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, učitel

FOTOGALERIE

14.7.2019 10:58 • autor:

Naše třída se společně s paní učitelkou Dvořákovou vypravila ve dnech 20. – 21. 6. na výlet do Žďárce. Od školy jsme se vydali na vlakové nádraží do Králova Pole a pokračovali jsme vlakem do Tišnova, poté autobusem do Žďárce.

Nejprve jsme šli na prohlídku místní základní školy a školky. Nejvíce nás ve škole zaujal jejich zookoutek. Na hřišti jsme si zahráli hru Tajný vzkaz.

Na oběd jsme šli do školní jídelny, kde jsme si bříška nacpali brokolicovou polévkou, knedlíkem, masem a zelím.

Po obědě jsme vyrazili na prohlídku okolí Žďárce, v místním obchodě jsme si koupili zmrzlinu. Podívali jsme se, kde naše třídní učitelka bydlí, váleli jsme sudy a smočili si nohy v řece Libochůvce. Během cesty jsme plnili různé úkoly ve skupinách. 

K večeři jsme si opekli buřtíky a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o zvířatech, které chová tatínek od paní učitelky. V podvečer jsme se stihli návštěvu domu naší spolužačky Markétky Fryaufové. Večer nám děti zahráli večerní představení a unavení po celém dnu jsme se zavrtali do spacáků.

Ráno nás čekal turnaj ve vybíjené s místní školou, kde jsme získali krásné první místo. Turnaj ve florbalu skončil remízou 1:1. Poté jsme vystoupili s naším talířovým tancem před malými školkáčky, kteří nás odměnili velikým potleskem. Před odjezdem jsme našli poklad a vypravili jsme se na cestu zpátky do Brna. Výlet se nám vydařil i přes nepřízeň počasí. Moc hezky jsme společně zakončili tento školní rok. Těšíme se na další společné akce

 

Mgr. Lenka Dosadilová, tř. uč.

FOTOGALERIE

VIDEO

14.7.2019 10:55 • autor:

Dne 17. 6. se společně 3. A a 5. A vypravila na výlet do jihlavské zoologické zahrady. K vidění je zde téměř 200 druhů exotických zvířat, včetně řady ohrožených druhů. Zvířata tu jsou v zajímavých expozicích. Africká vesnice Matongo, asijský parčík Hokkaido, jihoamerická Hacienda Escondido, pavilon šelem, Australská farma či Africká savana a mnohé další.

Nám se moc líbil tropický pavilon s řekou, džunglí a troskami letadla. Pavilon jsme si prošli i z vrchní lávky, kde jsou stolečky a spousta laviček, takže jsme si mohli odpočinout a relaxovat. 

Na konci prohlídky jsme viděli krmení žiraf a dozvěděli jsme se o nich spoustu zajímavostí. Zpáteční cestu na autobusové nádraží jsme si zpříjemnili procházkou po Jihlavě. 

Prožili jsme společně moc hezký den.

Mgr. Lenka Dosadilová, Mgr. Taťána Ševečková

FOTOGALERIE

21.6.2019 12:42 • autor:

Dne 14.6. uspořádali učitelé ze Základní školy Kamínky pro své žáky z 8. a 9. tříd zahraniční historickou exkurzi. Cílem bylo místo, ze kterého možná někomu může mrazit v zádech – Osvětim, tedy koncentrační tábor, který se stal symbolem lidského utrpení v dějinách 20. století.

 

Po dlouhé cestě autobus konečně dorazil na místo. Přijeli jsme zrovna v symbolický den 79. výročí od příjezdu prvního transportu 14. června 1940. Milá a vzdělaná paní průvodkyně, Polka hovořící slovensky, nás seznámila s tím, jak to v Osvětimi chodilo. Nacisté zde na okupovaném polském území vystavěli několik koncentračních táborů, kam posílali na nucené práce nepohodlné lidi (své politické odpůrce a lidi odlišné rasy či etnika, zejména se jednalo o Židy). A u nucených prací to bohužel neskončilo, tito lidé byli dále plánovitě po desetitisících likvidováni ve vyhlazovacích táborech. Tábory v Osvětimi se staly osudnými pro více jak 1,3 milionu lidí. Byly zde také prováděny nelidské lékařské pokusy dr. Mengeleho, které prováděl většinou na těch nejvíce bezbranných – dětech.

 

Žáci si z této exkurze odnesli skutečně hluboký žážitek. Každý se na chvíli pozastavil a s vážností se zamyslel nad lidskostí a nelidskostí. Možná i proto byla exkurze určena jen pro starší žáky. Historickou exkurzi budeme určitě chtít v následujících letech opakovat s dalšími ročníky, protože považujeme za velmi důležité připomínat, co vše se zde stalo, a hlavně nezapomenout. Protože, „kdo nezná svoji minulost, je nucen si ji zopakovat“.

 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, učitel dějepisu