Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Advent na ZŠ Kamínky

14.12.2023 13:50 • autor:

Opět je tu čas Adventu. I když pro většinu lidí je to období shonu, shánění dárků, úklidu, pečení cukroví a příprav na Vánoce, měli bychom se na chvíli zastavit a věnovat čas tvoření s dětmi a navození vánoční atmosféry. Ne jinak tomu bylo i na naší škole. Na sobotní dopoledne 2. 12. připravily paní učitelky vyrábění pro děti s rodiči. Nejvíce nás potěšila velká účast a radostné tváře dětí z výrobků.

   Obdobně tomu bylo i ve čtvrtek 7. 12. o ,,Vánočním jarmarku“. Všechny třídy se zapojily do příprav, vyrábění a nakonec prodeje výrobků na svých vyzdobených stáncích. Celým jarmarkem zněly koledy, radostný smích, rozhovory rodičů, kteří si udělali čas a přišli v hojném počtu podpořit své děti.

   V úterý 12. 12. veškeré naše přípravy a prožití Adventu vyvrcholily ,,Vánoční besídkou” pro rodiče“. Vystoupení bylo velmi pestré. Zazněly koledy, vánoční básničky a písničky doprovázené tanečním vystoupením, divadelní představení, hry na hudební nástroje a další. Přípravě žáci věnovali maximální úsilí, což bylo na jednotlivých číslech vidět. Odměnou jim byly pochvaly rodičů i vyučujících. Krásný dojem zanechala všechna představení.  Naši nejmenší měli největší zážitek ze společného vystoupení se svými nejstaršími spolužáky.

   Všem děkujeme za podporu a  účast na našich akcích a přejeme šťastné a krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2024.

 

Mgr. Jana Chytilová, Mgr. Bohdana Minářová, Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE