Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
22.4.2021 13:25 • autor:

Ve čtvrtek 22. 4. jsme oslavili DEN ZEMĚ.  Děti se seznámily s problematikou odpadu. Ukázali jsme si správné třídění. Teď už všichni znají barvy kontejnerů a ví, co do nich patří. Společně jsme vyrazili na procházku, kterou nám překazil déšť, ale podařilo se nám nasbírat trochu materiálu do hmyzího domečku. Ten se teď krásně suší a až budeme opět na prezenční výuce, domečky doděláme a umístíme v okolí školy. Na oslavu Země si také děti vyrobily čelenky se ZEMĚKOULÍ, které nosily hrdě na svých hlavičkách.

Mgr. Jindra Severinová, tř. uč.

FOTOGALERIE

20.4.2021 7:06 • autor:

Říkáte si, že když jsou žáci pořád doma, už je nic nebaví a nezajímá? Nikoliv! Žáci druhého stupně měli za úkol vytvořit srub ze špejlí dle vlastního návrhu a jejich výtvory dokazují, že je energie rozhodně neopustila. Naopak jejich výrobky ukazují, jak jsou kreativní, tvořiví a dokáží si najít tu správnou inspiraci.

Aneb když nemůžeme v rámci pracovních činností navštívit školní dílnu, klidně se dřevem budeme pracovat i doma.

Chcete se podívat, jak vypadají další vybrané výtvory našich žáků? Můžete je vidět na odkaze https://padlet.com/eva_drbalova/srub 

Mgr. Eva Drbalová

18.4.2021 14:42 • autor:

Blíží se 22. duben – Den Země. S dětmi třídy 3. A ZŠ Kamínky jsme v pátek 19. 4. 2021 uspořádali netradiční, zajímavou dopolední výuku, která propojovala přírodovědné znalosti s informacemi zaměřenými na ochranu životního prostředí. Motivačně jsme poslouchali působivou píseň „Chválím tě, Země má“ od Z. Svěráka a J. Uhlíře. Povídali jsme si o tom, proč je tak velmi důležité ochraňovat naši planetu Zemi. Často všichni kolem sebe slýcháme: Neplýtvej tou vodou! Zhasínej za sebou! Dojez to jídlo! Můžeš dojít pěšky, máš snad nohy?! Z některých vět se však postupně staly fráze, nad kterými se již ani nezamýšlíme. Přitom už toto málo stačí k tomu, aby přírodě pomohl každý z nás. Děti se zamýšlely nad tím, jak třeba ochránit své nejbližší okolí, okolí svého bydliště, chráněnou oblast Kamenný vrch s jedinečnými konikleci velkokvětými. Vytvářely projekty a plakáty s pozvánkou na úklid a ochranu Kamenného vrchu. Při vycházce v tříčlenných týmech pozorovaly, rozpoznávaly a zapisovaly rostliny a živočichy, které při cestě spatřily a prohlížely si poslední rozkvetlé trsy konikleců. Znalosti z učiva prvouky se proplétaly celým dopolednem. Děti si uvědomovaly souvislosti a snad i pochopily, že chránit přírodu může každý z nás a každý den.

 

PaedDr. Zdeňka Bučková

15.4.2021 6:25 • autor:

Na konci měsíce března se žáci z několika tříd 2. stupně ZŠ Kamínky zúčastnili on-line exkurze do společnosti SAKO Brno. V době již více než rok trvající situace, která znemožňuje potkávání se ve škole a konání různých akcí, které bývají jindy pořádány, tak měli možnost si zpestřit současnou distanční výuku. 

Žáci během on-line exkurze, kterou nás po celou dobu doprovázela paní průvodkyně, zavítali v krátkých komentovaných videosnímcích do vnějších i vnitřních prostor spalovny odpadů, ve které končí odpad z brněnských domácností. Mohli tak například vidět, jak to funguje na třídící lince, kde se dotřiďuje odpad z barevných kontejnerů. Zjistili tak, že se třeba plastové lahve dotřiďují podle barev, co se děje s vytříděným papírem, jak rychle jede za běžného provozu třídící pás linky, a že práce zde není určitě lehká. Zajímavostí pro všechny bylo nahlédnout přímo do kotlů, ve kterých se spaluje směsný komunální odpad z černých kontejnerů, ze kterých by se stále dalo velké množství odpadu dále vytřídit. 

Žáci mohli v průběhu celé exkurze pokládat dotazy a získat tak množství dalších užitečných informací nejen o správném třídění odpadů, ale o všem dalším, co je k tomuto tématu zajímalo. Životní prostředí je bezesporu důležitým tématem, a tak se exkurze nejednou protáhla, protože dotazů ze strany žáků i učitelů bylo položeno opravdu hodně. Třídit odpad se vyplatí a měli bychom se starat o zachování přívětivého životního prostředí i pro budoucí generace, a to třeba účastí na dalších akcích, ve kterých se lze zapojit do úklidu našeho okolí v rámci celé republiky.

On-line exkurze do společnosti SAKO Brno byla velmi přínosná a zajímavá. Věřím, že ke třídění odpadů navedla třeba i ty, kteří dosud až tak netřídili a možná nyní změní své návyky. 

 

Mgr. Martin Blaťák, učitel ZŠ Kamínky

13.4.2021 10:01 • autor:

V pondělí 12. dubna, před půl osmou ráno, bylo před ZŠ Kamínky rušno. Po nekonečných 115 dnech distanční výuky děti 1. stupně dostaly svolení k účasti na prezenční výuce. Podmínkou však je rotační forma výuky – do školy zatím nastoupí jen „áčkové“ třídy, dále antigenní testování žáků, dodržování všech hygienických opatření a nošení roušek po celou dobu pobytu v budově škole, pečlivě promyšlená logistická příprava a koordinace nástupu žáků do školy. 

Žáci se shromáždili u předem určených vchodů. Po dlouhých měsících se setkali se svými kamarády, v jejich tvářích byla patrná radost, očekávání, ale i napětí. Pod vedením třídních učitelů a asistentů se přesunuli do testovacích místností, kde na lavicích již byly připraveny testovací sady. Podle instruktážního videa a s dopomocí pedagogů nebo rodičů se všem žákům podařilo zdárně se otestovat. Napětí povolilo, rozhostila se radostná nálada, že jsou všichni negativní, a že to vlastně ani tak hrozné nebylo. Všechny potěšil i diplom za statečnost, který si odnesli na památku dnešního testování. Nyní již dětem nic nebránilo v přesunu do svých kmenových tříd, kde na ně čekalo známé prostředí – krásný nábytek, nové tabule, kytičky na oknech, výzdoba… a učení s paní učitelkou. Ve čtvrtek si budou muset testování opět zopakovat, ale nyní již ví, že se nemusí testování bát.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

31.3.2021 9:07 • autor:

V úterý po vyučování se v naší třídě uskutečnily velikonoční dílničky. Jelikož se stále nemůže potkávat ve škole, zpříjemnili jsme si dopoledne tvořivou činností on-line. Dílničky probíhaly v příjemné atmosféře, pod rukama nám vznikaly krásné výrobky, povídali jsme si, někteří při práci i posvačili. Při tvoření jsme používali pouze materiály, které jsme našli doma (kelímek od jogurtu a

toaletní papír). Kreativitě se samozřejmě meze nekladou, proto byly výrobky od každého originálem. Všichni jsme si netradiční on-line tvoření užili, a navíc máme hezkou dekoraci na výzdobu svého příbytku. Nakonec jsme se všichni shodli, že už se všichni děsně těšíme do školy, tak snad se tam brzy všichni potkáme!

 

Za celou 5. A přejeme všem krásné a klidné svátky jara prožité hlavně ve zdraví!

 

Mgr. Lenka Dosadilová, tř. uč.

16.3.2021 7:47 • autor:

Distanční výuka nám sice znemožňuje realizovat celou řadu školních akcí, které se za běžného provozu uskutečňují nebo které by se uskutečnit mohly. Nicméně i přes to se na ZŠ Kamínky nenecháváme odradit a snažíme se hledat cesty, co to jde. Nejen jako zpestření pro žáky, kteří musí být doma u počítačů, ale hlavně jako program, který má pro naše žáky nějaký vzdělávací smysl. A jednou takovou možností jsou online vzdělávací programy, ke kterým se s žáky můžeme připojit přímo z pohodlí svých domovů. 

V únoru jsme se s deváťáky zúčastnili online dějepisného programu Čtyři příběhy revoluce, který pro nás připravili zkušení lektoři z organizace Post Bellum. Tato organizace v rámci své činnosti realizuje program Paměť národa, ve kterém se snaží mapovat vzpomínky pamětníků z našich klíčových historických mezníků 20. století. Pokračovali jsme tak v tradici naší školy a navázali na loňskou debatu s Martinem Mejstříkem k výročí listopadu 1989. 

Díky tomuto programu jsme se mohli na Sametovou revoluci podívat z různých úhlů pohledů, očima několika reálných pamětníků – od disidentů, studentů, kteří organizovali studentské demonstrace, až po člena komunistické strany nebo příslušníka StB. Měli jsme tak jedinečnou možnost porovnávat jejich výpovědi o stejných událostech, kterými si všichni prošli. A každý svojí cestou. 

Naši žáci se tak učí, že historie rozhodně není černobílá a jak nesmírně důležitá je diskuse o těchto tématech, která jsou v naší společnosti i více než po třiceti letech stále živá a palčivá. 

 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M., 

učitel dějepisu

9.2.2021 8:39 • autor: • kategorie:

 

V lednu jsme ve školní družině pro děti druhých tříd připravili projekt s tématikou „Zima a zvířata“. Vybrali jsme si čtyři zvířata – lední medvěd, tučňák, havran a prase divoké. O těch jsme si povídali, vyhledávali zajímavosti a výtvarně zpracovávali různými technikami. Závěrečnou aktivitou bylo plnění úkolů na jednotlivých stanovištích, které děti ve dvojicích řešily. Všichni dostali malou sladkost a vítězové věcnou cenou. Protože se dětem tato činnost líbila, podobnou soutěž brzy zopakujeme.

I. Sedláčková, J. Holíková
Na další fotky se můžete podívat ve FOTOGALERII
25.1.2021 7:14 • autor:

Ve dnech 7. 12. – 18. 12. 2020 se na naší základní škole uskutečnil sběr vysloužilých mobilních telefonů ve spolupráci se společností ASEKOL a.s. a Jihomoravským krajem. Vyřazené mobilní telefony byly následně ekologicky zlikvidovány. I drobná elektronika, jako jsou i mobilní telefony, obsahuje nejen využitelné suroviny, ale i nebezpečné látky. Nepatří do popelnice a na skládku, ale zaslouží si odbornou recyklaci a nový život v novém výrobku! Za každý odevzdaný telefon byla připsána částka 35 Kč na nákup zařízení pro distanční výuku pro žáky v nelehké životní situaci. Každý žák obdržel za každý odevzdaný přístroj jeden slosovatelný kupon s číslem a po ukončení sběru byl zařazen do slosování. Losování se konalo dne 6. 1. a hlavní cenou pro vylosovaného účastníka ze všech sběračů na škole byl telefon REALME 6S 4GB/64GB. Uvedený mobilní telefon vyhrál žák ze třídy 7.B, předání výhry pak proběhlo dne 13. 1. Ve stejný den byla rovněž předána nová PC sestava se sluchátky za účelem možnosti účastnit se distanční výuky formou online. Pořízena byla za vybrané finanční prostředky, a to sourozencům, kteří navštěvují naší základní školu a jsou v situaci, kdy si nemohou tuto techniku z finančních důvodů pořídit. Na video z předání se můžete podívat na školním webu www.zskaminky.cz. Věříme, že participací na tomto projektu se podařila dobrá věc!

Mgr. Petr Novák, Ph.D.

ředitel ZŠ Kamínky

 


15.12.2020 13:19 • autor:

Čas adventu je obdobím protkaným dlouhou zlatou nitkou táhnoucí se čtyřmi nejkouzelnějšími týdny v roce. Čekání na Štědrý den jsme v pátek 11. 12. dětem na ZŠ Kamínky zkrátili uspořádáním vánočních dílniček. Celé dopoledne šikovné ruce dětí 1. stupně vytvářely svícny, hvězdičky, zvonečky, andělíčky, vločky do oken, vyráběly krásné vánoční dekorace a vánoční přáníčka. Celá škola byla provoněna vůní pečeného cukroví. Mladší děti z 1. – 3. tříd si připravily dopis pro Ježíška. Napsaly a nakreslily do něj svá nejtajnější přání a dárečky, které by rády pod vánočním stromečkem našly. Jaké bylo jejich překvapení, když zjistily, že na naši školu zavítal zástupce a pomocník Ježíška, Santa Claus. Důstojně přivítal děti v téměř pohádkovém zátiší, kde mu děti svůj dopis osobně předaly a svá přání pošeptaly. Všem zářily oči nadšením a očekáváním, protože Vánoce jsou časem tajemným, svátečním a neopakovatelným. 

PaedDr. Zdeňka Bučková, ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE