Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
20.6.2023 21:00 • autor:

V úterý 20. 6. 2023 se žáci z 8. B ZŠ Kamínky zúčastnili robotické soutěže Robo Expo. Soutěž se konala na ZŠ Košínova v Králově Poli.

Celé akce se zúčastnilo 9 týmů a naši školu reprezentovali František Šalé, Jakub Havlásek, Aleš Málek a Vojtěch Brázda.

Soutěžilo se ve třech disciplínách – sestavení a naprogramování robotů Lego Spike.  Dvě disciplíny byly předepsány soutěžním řádem, třetí byla tajná. Byla zadána až v místě konání a byl určen čas pro přípravu. Naši kluci si nevedli vůbec špatně a vše zvládli velice dobře.

Poprvé od zavedení nové informatiky – robotiky na naší škole jsme měli přímé srovnání s ostatními školami. V konkurenci všech týmů, především dvou týmů z pořádající školy, které měly jednoznačnou výhodu, jsme obsadili 2. místo v kategorii “Pomocník v domácnosti” a 3. místo v kategorii “Sumo”.

Chlapcům z našeho úspěšného týmu blahopřejeme.

Mgr. Igor Stejskal, ZŠ Kamínky

 

FOTOGALERIE

24.5.2023 19:44 • autor:

V termínu od 5. 5. do 12. 5. 2023 absolvovalo 19 vybraných žáků 4. – 5. ročníků a čtyř učitelů návštěvu partnerské základní školy Primary school Ridze. Po téměř tříměsíčních intenzivních přípravách jsme tedy autobusem vyrazili na cestu do Rigy.

První den nás čekal přejezd do Varšavy, kde jsme po prohlídce vybraných historických památek přespali v hotelu Gromada a druhý den jsme vyrazili směr Lotyšsko.

Při průjezdu Litvou jsme navštívili Horu křížů, nejvýznamnější poutní místo země s více jak 200 000 kříži. Večer nás už čekala večeře v Bellevue Park Hotel Riga.

V neděli, po prvním kontaktu s místní základní školou, nás potěšil výlet do Národního parku Gauja a dále cesta do největšího lázeňského města v Lotyšsku Jürmala. Protože dané město leží u Baltského moře, relaxovali jsme na místní pláži ležící v Rižském zálivu.

Program následujících čtyř dnů pak vypadal vždy následovně. Ráno jsme se stali aktivními účastníky výuky, odpoledne nás pak čekalo poznávání místních historických památek a přírodních krás.

V pondělí, po návštěvě školy, jsme zamířili na výlet do oblasti nazývané Livonské Švýcarsko, do městečka Sigulda, které vzniklo mezi kopci nad řekou Gaujou. Zpestřením pak byla i návštěva hradu Turaida.

V úterý jsme strávili celý den v základní škole, kde nás čekalo slavnostní přivítání doplněné tanečními a pěveckými vystoupeními místního uměleckého souboru. Kromě účasti ve výuce měli naši žáci rovněž možnost vystoupit a reprezentovat formou tance a zpěvu. Děti navštívily hodinu praktických činností, kde si vyrobily ozdobnou svíčku, zasportovaly si v hodině tělesné výchovy a rovněž se aktivně zúčastnily taneční hodiny. Vrcholem návštěvy pak byla prezentace našich žáků v anglickém jazyce. Tématy byly Česká republika, její tradice a zvyky, město Brno a naše základní škola.

Středa patřila celodennímu výletu, který jsme absolvovali autobusem společně s lotyšskými žáky do starobylého městečka Kuldiga. Výrazným přínosem tohoto výletu byla vzájemná komunikace a poznávání se mezi dětmi.

Čtvrtek byl naším posledním dnem. Dnem, ve kterém jsme se loučili jak se školou, pedagogy, žáky, tak s městem, ve kterém jsme zažili spoustu nevšedních okamžiků. I přesto, že jsme v Rize společně strávili jen několik dnů, děti mezi sebou navázaly silné vztahy. Při loučení jsme si rozdávali dárky, děkovná slova, děti si vyměňovaly kontakty a pod tíhou okamžiku u některých z účastníků došlo i na slzy, což jen potvrzovalo to, že jsme společně prožili něco nevšedního. 

Po rozloučení s místní školou jsme pokračovali výletem po historické části Rigy. Zajímavostí byla návštěva historické budovy Blackheads, zpestřením pak projížďka lodí vodním kanálem z centra až na řeku Daugava, která protéká středem Rigy. Rovněž prostředí začínajícího mistrovství světa v ledním hokeji přispělo k dokreslení atmosféry města.

Ve večerních hodinách jsme vyrazili autobusem opět směr Brno a po 17 hodinách cesty jsme dorazili v pátek dopoledne v pořádku k naší škole.

Děti nabyly spoustu nových zkušeností s cestováním autobusem, lodí, lanovkou a vláčkem, v samostatnosti v ubytovacích zařízeních spojenou s orientací v hotelech a místní gastronomii, v aktivní komunikaci v angličtině, při poznávání spousty historických a přírodních míst, reálnou účastí ve výuce na zahraniční škole. Pro pedagogy představovala rovněž mnoho nových zkušeností spojených nejen s organizací projektu v zahraničí, ale i konfrontaci s jiným vzdělávacím systémem a přístupem v oblasti školství.

 Účast v projektu ERASMUS+ je pro základní školu Kamínky výrazným posunem nejen z hlediska prohloubení a zkvalitnění výuky cizích jazyků. Hlavním přínosem je přesah v rámci vyhledávání a budování vztahů s partnerskými školami v zahraničí, vytváření přátelství mezi dětmi a kolegiálních vazeb mezi pedagogy. Primárním cílem je potom trvalá dlouhodobá spolupráce mezi partnerskými školami ve formě vzájemných návštěv a předávání si zkušeností.

Poděkování patří partnerské škole v Rize, konsorciu města Brna a především pedagogům, kteří se intenzivně postarali jak o úžasný program, tak především o děti, které, jak pevně věřím, získaly zážitky a zkušenosti na celý život.

Mgr. Petr Novák, Ph.D.

ředitel školy

FOTOGALERIE

21.4.2023 8:11 • autor:

Po prvních dvou ročnících ZŠ Kamínky i v letošním školním roce pokračovala v zapojení do projektu města Brna Participativní rozpočet do škol. Díky tomuto projektu se mají žáci možnost zapojit do chodu školy a přispět svými nápady na její vylepšení. 

Po podzimním seznámení se s projektem následovala ve čtvrtých až devátých ročnících fáze vymýšlení nápadů, co by se mohlo letos ve škole udělat. Návrhů od žáků se sešla celá řada a některé z nich postoupily do dalšího kola. Poté následovala propagační kampaň, aby navrhovatelé měli možnost zaujmout ostatní žáky školy svými nápady natolik, aby jim udělili svůj hlas. K propagaci svých projektů využili například natočení videa, tvorbu plakátů, prezentace ve třídách a umístění letáků na nástěnku projektu a na web školy. 

Mezi navrhovanými projekty se objevila například odpočinková zóna se sedačkami a sedacími vaky, vybavení do tělesné výchovy, vylepšení prostranství před hlavním vchodem, vybavení školní dílny, nákup 3D tiskáren a další. V závěrečném hlasování se na vítězném prvním místě umístil projekt žáků 7.B. Tím bylo pořízení basketbalových košů a míčů, se kterými by se dalo hrát na chodbách školy. Navrhovatelé projektů umístěných v hlasování na prvních třech místech získali za svou odvedenou práci diplomy a drobné ceny. Největší odměnou však bylo pořízení a následná instalace vítězných basketbalových košů a jejich oficiální předání samotným navrhovatelům. 

Vítěznému projektu patří veliká gratulace a přání, aby jej mohli využívat všichni žáci naší školy. Všem ostatním žákům, kteří přišli s dalšími návrhy, náleží poděkování za jejich aktivní přístup v tomto projektu. Už teď se můžeme těšit, jaké nápady na Kamínkách přinese další ročník…

Mgr. Martin Blaťák, koordinátor projektu na ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE

14.4.2023 10:24 • autor:

3.4.2023 8:06 • autor:

Noc s Andersenem na naší škole má již svou několikaletou tradici. Proto i v letošním roce se žáci 5. A a 5. B připojili k mnoha jiným dětem a zapojili se do 23. ročníku Noci s Andersenem, jehož cílem je podpora dětského čtenářství a láska ke knihám. Děti prožily pohádkovou noc v prostorách školy a zavzpomínaly na dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Připomněly si také významná výročí významných osobností, letos např. 100. výročí narození malířky a ilustrátorky Heleny Zmatlíkové nebo 90. výročí vzniku postavičky Ferdy Mravence autora Ondřeje Sekory, jehož příběh byl poprvé otištěn v Lidových novinách 1. 1. 1933. V průběhu večera ve čtenářské dílně děti svým rodičům vyprávěly a četly ukázky z přinesených oblíbených knih.  Nemohla chybět ani dramatizace autorské pohádky Sněhová královna, kterou páťáci nacvičili pod vedení paní vychovatelky Ivany Sedláčkové / autorky a režisérky/ a třídních učitelek. Vtipný text a herecké výkony malých herců byly odměněny potleskem a úsměvy na tvářích všech přítomných.  

V průběhu pohádkové noci děti v týmech plnily zajímavé úkoly, hádanky a seznamovaly se s méně známými pohádkami H. Ch. Andersena. Tradiční stezka odvahy noční školou zakončila večer plný zážitků, který byl skvělý, zábavný, poučný a neopakovatelný.

 PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká

v podání žáků 5.A:

V podání žáků 5.B:

30.3.2023 7:20 • autor:

V Petříkově je v březnu nejvíc sněhu a vždy se lyžuje. Tyto zaručené informace jsme dostali před zhruba půl rokem, kdy jsme rezervovali termín pro LVK. Týden před odjezdem vypadalo vše jinak, v Brně téměř 20 °C, časté dotazy, jestli vůbec vyrazíme a jestli budou potřeba lyže. Samozřejmě jsme do Petříkova odjeli, přivítalo nás sluníčko a krásných 15 °C. A skutečně jsme lyžovali ve skiareálu v nedalekých Filipovcích. Každý den jsme dojížděli skibusem. Kurz proběhl za pěkného počasí a všichni začátečníci ovládají základy lyžování. Závod ve slalomu a řada dalších sportovních aktivit proběhlo v normálním režimu. Zpestřením pak byl páteční výlet vlakem do nedalekého Lesního baru, kde proběhlo opékání špekáčků. Kurz byl zakončen tradičním karnevalem. Už teď se těšíme na LVK v březnu 2024! 🙂
Mgr. Irena Drábková, ZŠ Kamínky

FOTOGELERIE

10.3.2023 10:17 • autor:

Učitelé naší školy přijali výzvu a účastní se akce:

8.3.2023 7:27 • autor:

Focení ke Dni matek proběhne na naší škole 27. 3. 2023. Více informací ZDE.

1.3.2023 8:49 • autor:

V poslední únorový den zalitý sluncem jsme si zpříjemnili s žáky osmého ročníku výuku TV hodinou bruslení. Našim působištěm se stalo kluziště za Lužánkami a naše tempo bylo příjemně poklidné. Jak moc si děti užily školu hrou posuďte sami z přiložených fotografií a žertovného videa 😉

sportovní redakce

 

 

FOTOGALERIE

24.2.2023 13:55 • autor: