Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
20.2.2023 9:57 • autor:

31.1.2023 13:54 • autor:

Rok se sešel s rokem a výběr žáků z 2. stupně naší školy vyrazil na lyžařský výcvikový kurz. Opět do Petříkova, ale se změnou ubytovatele. Cesta byla krušná, počasí k cestování nebylo zrovna ideální. Autobus zvládl bez problému většinu zasněžené cesty, ale nakonec asi kilometr před ubytováním stejně zapadl. Do cíle nás odtáhl až přivolaný traktor. Po takové dobrodružné cestě musel snad každému chutnat oběd možná i proto, že byl o hodinu a půl později. Následovalo ubytování a výlet na seznámení s okolím. Parta Brňáků z plných plic inhalovala horský vzduch Jeseníků a užívala si tak moc vytouženého sněhu. Sněhové podmínky jsme si nemohli přát lepší. Jet o týden dřív, nebyl by to kurz lyžařský, ale turistický.

Od pondělka se začalo konečně lyžovat. Letos jsme zvolili pro výcvik ski areál v Branné, a i přes každodenní dojíždění na sjezdovky skibusem, to byla dobrá volba.  Sjezdovky na 100 % upravené, dopolední manchester a vleky bez front. Lyžařští benjamínci se mohli seznamovat s prvními sjezdařskými dovednostmi a zkušenější sjezdaři zlepšovat svoji carvingovou techniku. Během těch pár dnů lyžařského kurzu se podařilo to, že i z úplných začátečníků se stali lyžaři, kteří sjedou kontrolovaně a bezpečně svah. Za jejich snahu a výdrž si zaslouží velký obdiv a gratulace. Poslední lyžařský den proběhl klasickým způsobem, a to závodem ve slalomu. S náročnou tratí si letos nejlépe poradili tito závodníci naší školy:

 Dívky:

  1.   Hana Maděrová
  2.   Gabriela Frantová
  3.   Monika Komínková

Hoši:

  1.   Ivo Melichar
  2.   Adrian Bourely
  3.   Jan Hrabal

V odpoledním programu žáci absolvovali přednášky o zásadách a chování na sjezdovce a vleku, lyžařských disciplínách, nebezpečí hor, první pomoci, lyžařské výstroje a výzbroje. Dále se lyžaři naší školy zúčastnili řady kvízů a závěrečného testu o Nejlepšího znalce hor. Na záludné otázky v testu opět nejlépe odpověděl Adam Bedroš, za což mu opakovaně náleží titul Krále hor.

V sobotu nastal bohužel den, na který se nikdo z nás netěšil. Den odjezdu. Slabou náplastí snad může být jedině to, že budeme mít dlouho na co vzpomínat.  Jak to na kurzu vypadalo, můžete posoudit sami, když se podíváte do naší fotogalerie a nebo zhlédnete video na youtube.

Mgr. Tomáš Palupa, ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE

30.1.2023 7:19 • autor:

FOTOGALERIE

16.1.2023 12:42 • autor:

V termínu 14.11. – 17. 11. 2022 proběhlo v Holandsku, v okolí města Utrecht, tzv. stínování na pracovišti. Jednalo se o návštěvu brněnských řídících pedagogických pracovníků v osmi holandských základních a mateřských školách v rámci vzdělávací mobility pro inkluzivní vzdělávání. V hostitelských školách proběhly náslechy a diskuze se zaměřením na rozvoj mezikulturních a odborných kompetencí. Účastníci byli seznámeni s daným vzdělávacím systémem a používanými digitálními technologiemi. Významnou přidanou hodnotou byla výměna zkušeností se zaměstnanci navštívených zařízení. Diskutována byla zejména témata zaměřená na respektování diverzity žáků z různého socioekonomického prostředí s odlišnou jazykovou vybaveností. Výstupem uvedeného projektu pak byly zejména zkušenosti a poznatky z oblasti metod řízení škol. Zpestřením byla návštěva městečka Naarden, v němž je umístěno muzeum Jana Amose Komenského. Muzeum bylo navštíveno dne 15. 11., tedy přesně na den po 352 letech od úmrtí této významné osobnosti.

Petr Novák, Jitka Pochylá

28.12.2022 20:15 • autor:

Video záznam z Vánoční besídky:

Fotovideo:

FOTOGALERIE

15.12.2022 12:30 • autor:

V letošním adventním čase jsme na ZŠ Kamínky po třech letech navázali na řadu tradičních akcí. Jednalo se o oblíbený vánoční Jarmark, jehož ozdobou byly nejen výrobky žáků. Vánoční besídku, obsahující vystoupení ve formě tance, divadla a dalších kulturních aktivit. Výlet na vánoční trhy do Vídně, kterého se zúčastnilo 70 dětí. Nesmíme zapomenout, že děti prvních a druhých tříd navštívil Ježíšek. Vánoční dílničky formou výroby vánočních dárků rovněž dokreslili atmosféru adventu.

Nezapomněli jsme ani na zaměstnance školy, kteří měli možnost navštívit vánoční trhy ve Wachau. Věřím, že vše výše uvedené přispěje ke klidnému prožití svátků a nastolení vánoční atmosféry.

Mgr. Irena Drábková

FOTOGALERIE

15.12.2022 8:42 • autor:

Ve dnech 13. a 14. prosince se na naši škole uskutečnil již 4. nejubilejní ročník vánočního turnaje ve stolním tenise. Turnaj byl Open, čili v něm mohli nastoupit všichni přihlášení hráči v kategorii prvního a druhého stupně.

Systémem základních a semifinálových skupin se na stupně vítězů prokousali chlapci z 5.B, jmenovitě Matěj Příkazský – zlato, Jakub Galko – stříbro a Tadeáš Sodomka – bronz. Nejen tito tři potvrdili, že i na prvním stupni naší školy se hraje pinčes velmi vysoké úrovně. Na druhém stupni se po lítých bojích v pavouku, a to i opravném, dostali na stupně nejvyšší Petr Flajšar – zlato, Dominik Uscinski – stříbro a Ondřej Čupera – bronz. Kromě pohárů, diplomů, medailí, cen pro vítěze a sladké tečky pro každého hráče v nás všech zůstal krásný pocit z přátelských a spravedlivých utkání ve dvou sportem zalitých dnech.

Turnaj a předvedená kvalitní hra byly úspěšným vyústěním celoročního tréninku v průběhu přestávek na chodbách naší školy. Už nyní se těšíme na 5. ročník tohoto úspěšného projektu.

Mgr. Štěpán Vystrčil, Mgr. Tomáš Palupa

FOTOGALERIE

13.12.2022 14:00 • autor:

Dne 13. 12. 2022 se uskutečnil Vánoční turnaj v pexesu. V kategorii 4. – 5. třídy se na prvních třech místech umístily: Justýna Kroulíková, 4.B, Valerie Zavadilová, 5.A, Elea Bourely, 4.B. V kategorii 2. – 3. třídy stupně vítězů obsadily: Ema Viková, 2.B, Denisa Dlouhá, 3.A, Anna Jakimeczková, 2.B.
Všem děkujeme za účast a těšíme se na paměťové klání i v příštím roce.

Ludmila Cempírková a Kateřina Štouračová

 

9.12.2022 12:16 • autor:

Dne 5. 12. 2022 byla naše škola od samého rána plná čertů, čertíků, andělů, andílků, a dokonce přišel i Mikuláš. Žáci z 9. A., B. uspořádali pro děti z 1.- 4. ročníku dopoledne plné soutěží, spojené s nadílkou. Nápadité kostýmy měli všichni, stranou nezůstaly ani paní učitelky. Mikuláš s andělem a s čerty přivedli každou třídu do tělocvičny, kde všichni na deseti stanovištích plnili různé úkoly.
Peklo
Čertí škola
Skoky v pytlích
Jazykolamy
Čertovo kopyto
Hod do kotle
Čertův obličej
Slalom
Čertovská křížovka
Co je ukryto v krabici?

Děti byly statečné, a některé se nazalekly ani pekla se strašidelnými čerty. Mikuláš pochválil hodné a napomenul zlobivé a všichni dostali mikulášský perník.

Čertovsky pěkné dopoledne jsme si všichni moc užili.
Jana Oujezdská, třídní učitelka 9. A

FOTOGALERIE

29.11.2022 10:17 • autor:

Ve čtvrtek 25. 11. 2022 se uskutečnilo školní kolo žáků 3. – 5. tříd. ve šplhu na tyči. Do soutěže byli vybráni z každého ročníku tři nejlepší šplhavci z řad děvčat i chlapců. Poměřili si své síly, rychlost a hbitost, potleskem a povzbuzováním podporovali své šplhající spolužáky a vytvořili pěknou sportovní atmosféru.  A jak to dopadlo?

V kategorii 3. tříd – chlapci:

Na 1. místě se umístil Jan Foltýn / 3.B/, 2. místo obsadil Tadeáš Podroužek / 3.A/,  3. místo si vyšplhal Darek Číp / 3.B/.                     

V kategorii 3. tříd – dívky:

Na 1. místě se umístila Alice Pokorná / 3.A/,  z 2. místa se raduje Timea Křížová / 3.B/, 3. místo patří Tereze Mudrové / 3. A/.

V kategorii 4. tříd – chlapci:

Velký souboj ve šplhu mezi sebou svedli Filip Koláček / 4.B/ a Eduard Kolář /4.B/. Filip byl o  2 setiny sekundy rychlejší a získal 1. místo,  Eduard byl druhý. Na 3. místě se umístil Mark Ponzel / 4.A/.                         

V kategorii 4. tříd – dívky soutěžila pouze dvě děvčata. Elea Bourely / 4.B/ si vyšplhala   1. místo, Natálie Houbová / 4.A/ byla na 2. místě.

V kategorii 5. tříd – chlapci:

  1. místo obsadil   Filip Grešlík / 5.A/, 2. místo vybojoval Tobiáš Němec / 5.B/ a na 3. místě se umístil Tadeáš Sodomka / 5.B/.

V kategorii 5. tříd – dívky:

  1. místo si vyšplhala skvělá Liliana Grešlíková / 5.A/ s absolutně nejlepším   časem soutěže 3,91 s.      2. místo získala Klára Benešová / 5.A/ a 3. místo obsadila Agáta Podroužková   / 5.A/.

Jmenovaní soutěžící postupují do obvodního kola ve šplhu, které se bude konat 7. 12. 2022 na ZŠ Svážná. Držíme palce, přejeme hodně úspěchů a skvělé časy v další soutěži.

 

 PaedDr. Zdeňka Bučková

 

FOTOGALERIE