Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

11.12.2023 8:28 • autor:

11.12.2023 7:37 • autor:

Základní škola Kamínky se ve školním roce 2023/2024 opět zapojila do projektu brněnského magistrátu Participativní rozpočet do škol, který se koná již po čtvrté a tento rok je v něm zapojených 51 základních škol. V projektu mají žáci čtvrtých až devátých ročníků možnost navrhovat, co by chtěli ve škole vylepšit, jak si školní prostředí zpříjemnit, co jim ve škole chybí.

Na začátku školního roku proběhla úvodní seznamovací fáze s podmínkami a možnostmi projektu, ve kterém je pro každou zapojenou školu určena částka 35 000,-Kč. Po seznámení s podmínkami následovalo vymýšlení nápadů. Návrhy schválené vedením školy pak postoupily do fáze propagace. K té žáci využili různé metody – natočení videa, krátké vystoupení, letáky, prezentace ve třídách. Videa a letáky jsme také umístili na stránky školy a nástěnku určenou k tomuto projektu. 

Po vydařené propagační fázi následovalo hlasování. To probíhalo elektronicky a každý žák mohl udělit až 3 hlasy. Na prvním místě se s počtem 150 hlasů umístil projekt žáků 9.A a 7.A, kteří navrhovali pořízení nových dataprojektorů do tříd. Na druhé pozici s počtem 95 hlasů skončil projekt žáků 5.B a 7.B, kteří si přáli pořídit do školy grafické tablety. Třetí příčku obsadil projekt žákyň 9.A, tentokrát zrcadla do tříd s počtem 71 hlasů. Na dalších místech se objevily tyto projekty: přebarvení stěny a zábradlí před školou, knihoherny na jednotlivá patra a lezecká šplhací stěna. 

Všem zapojeným žákům bychom chtěli za jejich aktivní přístup poděkovat a vítězům ještě jednou pogratulovat. Ti, kteří se umístili se svými projekty na prvních třech místech, obdrželi v poslední listopadový den diplomy a drobné ceny, jak můžete vidět níže ve školní fotogalerii. 

Nyní bude následovat realizace vítězného projektu, tedy nových dataprojektorů do tříd. A už teď se těšíme, co naší škole přinese další ročník Participativního rozpočtu do škol.

Mgr. Martin Blaťák, koordinátor projektu Participativní rozpočet do škol na ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE

4.12.2023 8:28 • autor:

30.11.2023 7:38 • autor:

Více informací najdeš ZDE

22.11.2023 7:26 • autor:

V rámci našeho pedagogického působení jsme měly jedinečnou příležitost účastnit se programu Erasmus + společně s našimi žáky ze základní školy. Tato nezapomenutelná zkušenost nás zavedla do malebného španělského města Marbella, kde jsme strávily několik neuvěřitelných dnů plných nových poznatků a inspirací.
Na začátku bychom rády vyslovily velké poděkování za možnost vycestovat v rámci programu Erasmus +. Pro nás tři mladé učitelky to byla skvělá šance nejen na profesní růst a zdokonalení pedagogických dovedností, ale také na otevření očí v oblasti mezikulturního porozumění. Během našeho pobytu ve Španělské Marbelle jsme se intenzivně věnovaly zdokonalování našich jazykových schopností. Každý den jsme měly příležitost komunikovat s místními obyvateli, což bylo nejen efektivní, ale také zábavné. Zlepšení našich znalostí angličtiny a španělštiny nám otevřelo nové perspektivy a umožnilo nám lépe porozumět místní kultuře.
Výměna mezi žáky byla jedním z vrcholů našeho pobytu. Naši žáci nejen navštívili zahraniční školu, ale také si vyměňovali zkušenosti, tradice a pohledy s tamními studenty. Bylo dojemné sledovat, jak se naši žáci učí a rostou nejen v akademickém smyslu, ale také v oblasti mezilidských vztahů. Návštěva Marbelly a výlet na Gibraltar nám poskytly možnost poznat bohatou historii, malebnou architekturu a krásy této španělské oblasti. Pro žáky to bylo nejen dobrodružství, ale také příležitost rozšířit své obzory a vnímat svět v širším kontextu.
Celkově lze říci, že program Erasmus + nám otevřel dveře do nového světa poznávání a vzájemného porozumění. Jsme vděčné za tuto zkušenost a věříme, že se podobné příležitosti dostanou i dalším učitelům a žákům. Společně můžeme vytvářet prostředí, kde se vzájemně obohacujeme a rozvíjíme nejen jako jednotlivci, ale i jako globální komunita.

Andrea Kavlíková, Adéla Hermanová,
Michaela Dvořáková.

21.11.2023 7:23 • autor:

20.11.2023 15:04 • autor:

Na jedenáctidenní dobrodružství se vydalo v termínu 2.11. – 12.11. 2023 celkem 20 vybraných žáků a 5 pedagogických zaměstnanců ZŠ Kamínky. Třídenní cestu autobusem nám zpestřil odpolední výlet a noc ve francouzském městečku Narbonne. Po prohlídce gotické konkatedrály svatých Justa a Pastora, jejíž dominantou je mimo jiné jeden z nejvyšších chórů ve Francii, jsme měli možnost prohlídky centra s množstvím architektonických památek.

Následující den jsme již v podvečerních hodinách dorazili do prosluněné Marbelle ležící v pobřežní oblasti Costa del Sol v provincii Málaga a autonomní oblasti Andalusie, kde nás přivítalo příjemných 25 °C. Průběh pobytu na jihu Španělska měl vždy stejný program v dopoledních hodinách, kdy chlapci navštívili chlapeckou školu a dívky školu dívčí. Kromě reálné účasti ve výuce obě skupiny představili ve vybraných školách formou prezentace Českou republiku a její typické znaky, město Brno s jeho dominantními prvky a samozřejmě ZŠ Kamínky. Prezentace se v průběhu času přelili do diskuzí a zodpovězování otázek španělským žákům. Veškerá komunikace probíhala v anglickém jazyce na velice dobré úrovni. Naši žáci si odnesli zkušenosti nejen z průběhu vyučování, ale i z vzájemného poznávání se a možná i nových přátelství. Pedagogičtí zaměstnanci pak stejným způsobem načerpali zkušenosti z účasti v reálné výuce a samozřejmě v komunikaci se svými španělskými kolegy.

V odpoledních a večerních hodinách jsme pak poznávali místní destinaci z geografického, historického, kulturního a sociálního hlediska. Toto poznávání probíhalo formou výletů a návštěv významných míst spojených s daným regionem. Pro lepší představu se jednalo o prohlídku staré časti města, kde jsme například navštívili barokní kostel na Nanebevzetí panny Marie a místní radnici ze 16. století. Zpestřením pak byla projížďka lodí kolem pobřeží Marbelle. Samozřejmě jsme neopomenuli vykoupání se v moři, které má v měsíci listopadu svoji nespornou atraktivitu. Uvedené aktivity byly vždy doplněny edukačními technikami spojenými s informačními a zkušenostními výstupy pro žáky, ale i učitele.

Pomyslným vrcholem našeho pobytu pak jistě byl společný výlet do Gibraltaru, britského zámořského teritoria. Tato jednodenní aktivita v sobě spojovala řadu zážitků, spojených s tímto výjimečným místem. Děti mohli formou projížďky v minibusech s komentovaným výkladem poznat krásy, a především rozhledy do okolí, spojené s touto exotickou destinací. Kromě rozměru v podobě cestovního ruchu se jedná především o křižovatku námořního obchodu. Uvedené skutečnosti přispěly k celkovému pohledu na dané území. Navštívili jsme jeskyně umístěné v Gibraltarské skále, válečné bunkry z II. světové války, hrad Moorish Castle a samotné město Gibraltar. Environmentální rozměr dané aktivity umocnilo setkávání se s místními volně žijícími opicemi.

Následovala třídenní cesta zpět, jejímž zpestřením byl tentokrát odpolední výlet a noc ve francouzském městě Lyon. Především pak prohlídka starého města a pohled na katedrálu Notre-Dame de la Fourvière. Z Lyonu jsme pak zamířili na zpáteční cestu a všichni v pořádku dorazili do Brna ve večerních hodinách.

Účast v projektu ERASMUS+ ve formě výše popsané aktivity přinesla žákům a pedagogickým zaměstnancům ZŠ Kamínky řadu nových zkušeností, zážitků, poznání a dovedností. Poděkování patří oběma partnerským školám v Marbelle, konsorciu města Brna a především pedagogům, které pro děti vytvořili skvělé podmínky a přátelské prostředí. Pevně věřím, že prožité aktivity a z nich vzejité zkušenosti nebudou dlouho zapomenuty a budou nadále přispívat rozvoji a motivaci ke studiu nejen cizích jazyků, ale i k utváření občanských postojů v kontextu současného směřování Evropy.

Mgr. Petr Novák, Ph.D., ředitel školy

FOTOGALERIE

14.11.2023 12:48 • autor:

7.11.2023 10:19 • autor:

7.11.2023 10:19 • autor: