Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

ZŠ Kamínky v Rize Lotyšsko Erasmus+

24.5.2023 19:44 • autor:

V termínu od 5. 5. do 12. 5. 2023 absolvovalo 19 vybraných žáků 4. – 5. ročníků a čtyř učitelů návštěvu partnerské základní školy Primary school Ridze. Po téměř tříměsíčních intenzivních přípravách jsme tedy autobusem vyrazili na cestu do Rigy.

První den nás čekal přejezd do Varšavy, kde jsme po prohlídce vybraných historických památek přespali v hotelu Gromada a druhý den jsme vyrazili směr Lotyšsko.

Při průjezdu Litvou jsme navštívili Horu křížů, nejvýznamnější poutní místo země s více jak 200 000 kříži. Večer nás už čekala večeře v Bellevue Park Hotel Riga.

V neděli, po prvním kontaktu s místní základní školou, nás potěšil výlet do Národního parku Gauja a dále cesta do největšího lázeňského města v Lotyšsku Jürmala. Protože dané město leží u Baltského moře, relaxovali jsme na místní pláži ležící v Rižském zálivu.

Program následujících čtyř dnů pak vypadal vždy následovně. Ráno jsme se stali aktivními účastníky výuky, odpoledne nás pak čekalo poznávání místních historických památek a přírodních krás.

V pondělí, po návštěvě školy, jsme zamířili na výlet do oblasti nazývané Livonské Švýcarsko, do městečka Sigulda, které vzniklo mezi kopci nad řekou Gaujou. Zpestřením pak byla i návštěva hradu Turaida.

V úterý jsme strávili celý den v základní škole, kde nás čekalo slavnostní přivítání doplněné tanečními a pěveckými vystoupeními místního uměleckého souboru. Kromě účasti ve výuce měli naši žáci rovněž možnost vystoupit a reprezentovat formou tance a zpěvu. Děti navštívily hodinu praktických činností, kde si vyrobily ozdobnou svíčku, zasportovaly si v hodině tělesné výchovy a rovněž se aktivně zúčastnily taneční hodiny. Vrcholem návštěvy pak byla prezentace našich žáků v anglickém jazyce. Tématy byly Česká republika, její tradice a zvyky, město Brno a naše základní škola.

Středa patřila celodennímu výletu, který jsme absolvovali autobusem společně s lotyšskými žáky do starobylého městečka Kuldiga. Výrazným přínosem tohoto výletu byla vzájemná komunikace a poznávání se mezi dětmi.

Čtvrtek byl naším posledním dnem. Dnem, ve kterém jsme se loučili jak se školou, pedagogy, žáky, tak s městem, ve kterém jsme zažili spoustu nevšedních okamžiků. I přesto, že jsme v Rize společně strávili jen několik dnů, děti mezi sebou navázaly silné vztahy. Při loučení jsme si rozdávali dárky, děkovná slova, děti si vyměňovaly kontakty a pod tíhou okamžiku u některých z účastníků došlo i na slzy, což jen potvrzovalo to, že jsme společně prožili něco nevšedního. 

Po rozloučení s místní školou jsme pokračovali výletem po historické části Rigy. Zajímavostí byla návštěva historické budovy Blackheads, zpestřením pak projížďka lodí vodním kanálem z centra až na řeku Daugava, která protéká středem Rigy. Rovněž prostředí začínajícího mistrovství světa v ledním hokeji přispělo k dokreslení atmosféry města.

Ve večerních hodinách jsme vyrazili autobusem opět směr Brno a po 17 hodinách cesty jsme dorazili v pátek dopoledne v pořádku k naší škole.

Děti nabyly spoustu nových zkušeností s cestováním autobusem, lodí, lanovkou a vláčkem, v samostatnosti v ubytovacích zařízeních spojenou s orientací v hotelech a místní gastronomii, v aktivní komunikaci v angličtině, při poznávání spousty historických a přírodních míst, reálnou účastí ve výuce na zahraniční škole. Pro pedagogy představovala rovněž mnoho nových zkušeností spojených nejen s organizací projektu v zahraničí, ale i konfrontaci s jiným vzdělávacím systémem a přístupem v oblasti školství.

 Účast v projektu ERASMUS+ je pro základní školu Kamínky výrazným posunem nejen z hlediska prohloubení a zkvalitnění výuky cizích jazyků. Hlavním přínosem je přesah v rámci vyhledávání a budování vztahů s partnerskými školami v zahraničí, vytváření přátelství mezi dětmi a kolegiálních vazeb mezi pedagogy. Primárním cílem je potom trvalá dlouhodobá spolupráce mezi partnerskými školami ve formě vzájemných návštěv a předávání si zkušeností.

Poděkování patří partnerské škole v Rize, konsorciu města Brna a především pedagogům, kteří se intenzivně postarali jak o úžasný program, tak především o děti, které, jak pevně věřím, získaly zážitky a zkušenosti na celý život.

Mgr. Petr Novák, Ph.D.

ředitel školy

FOTOGALERIE