Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Participativní rozpočet do škol na Kamínkách už potřetí

21.4.2023 8:11 • autor:

Po prvních dvou ročnících ZŠ Kamínky i v letošním školním roce pokračovala v zapojení do projektu města Brna Participativní rozpočet do škol. Díky tomuto projektu se mají žáci možnost zapojit do chodu školy a přispět svými nápady na její vylepšení. 

Po podzimním seznámení se s projektem následovala ve čtvrtých až devátých ročnících fáze vymýšlení nápadů, co by se mohlo letos ve škole udělat. Návrhů od žáků se sešla celá řada a některé z nich postoupily do dalšího kola. Poté následovala propagační kampaň, aby navrhovatelé měli možnost zaujmout ostatní žáky školy svými nápady natolik, aby jim udělili svůj hlas. K propagaci svých projektů využili například natočení videa, tvorbu plakátů, prezentace ve třídách a umístění letáků na nástěnku projektu a na web školy. 

Mezi navrhovanými projekty se objevila například odpočinková zóna se sedačkami a sedacími vaky, vybavení do tělesné výchovy, vylepšení prostranství před hlavním vchodem, vybavení školní dílny, nákup 3D tiskáren a další. V závěrečném hlasování se na vítězném prvním místě umístil projekt žáků 7.B. Tím bylo pořízení basketbalových košů a míčů, se kterými by se dalo hrát na chodbách školy. Navrhovatelé projektů umístěných v hlasování na prvních třech místech získali za svou odvedenou práci diplomy a drobné ceny. Největší odměnou však bylo pořízení a následná instalace vítězných basketbalových košů a jejich oficiální předání samotným navrhovatelům. 

Vítěznému projektu patří veliká gratulace a přání, aby jej mohli využívat všichni žáci naší školy. Všem ostatním žákům, kteří přišli s dalšími návrhy, náleží poděkování za jejich aktivní přístup v tomto projektu. Už teď se můžeme těšit, jaké nápady na Kamínkách přinese další ročník…

Mgr. Martin Blaťák, koordinátor projektu na ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE