Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
3.10.2023 14:24 • autor:

25.9.2023 13:53 • autor:

Ve dnech 20.  – 22. 9. 2023 se děti z 6.A a 6.B ze ZŠ Kamínky Brno zúčastnily adaptačního pobytu v RS Jasenka Zubří. Spolu s nimi jeli do tohoto krásného koutu přírody na Vysočině  i zástupkyně školy paní Mgr. Irena Drábková, zástupce školy pan Mgr. Tomáš Palupa, třídní učitelka 6.A Mgr. Jana Oujezdská, paní asistentka Lenka Zoubelová, třídní učitel 6.B Mgr. Igor Stejskal a školní psycholožka Mgr. Martina Hájková. 

Cílem akce byly adaptační a pohybové aktivity na stmelení kolektivu třídy.Vedení školy tak chce dětem usnadnit jejich přechod na druhý stupeň, kdy si musí zvykat nejen na jiný způsob práce, nové předměty, ale také na nové učitele, někdy i spolužáky. 

Každý den po snídani měly děti dopolední blok adaptačních aktivit, po obědě odpolední program se zástupci školy, nebo s paní psycholožkou. Večery pak trávila každá třída zvlášť se svým třídním učitelem.  Formou her, společných výtvarných prací a také povídáním jsme se navzájem lépe poznali. Čas jsme si udělali také na procházky po okolí, míčové hry a soutěže.

Společně strávené tři dny jsme si opravdu užili a věřím, že se odrazí v naší další práci ve škole i mimo ni. Třeba na školním výletě v roce 2024.

Mgr. Jana Oujezdská, tř. uč. 6.A

FOTOGALERIE

25.9.2023 10:52 • autor:

18.9.2023 11:32 • autor:

11.9.2023 7:57 • autor:

FOTOGALERIE

8.7.2023 19:08 • autor:

8.7.2023 18:37 • autor:

FOTOGALERIE

29.6.2023 11:55 • autor:

22.6.2023 10:30 • autor:

Dne 14. 6. 2023 nás opět po čtyřech letech (slavnostní otevření multifunkčního hřiště v roce 2019) navštívili studenti BPA. Jejich dvě vystoupení pro žáky I. a následně II. stupně, bylo opět perfektní a nabité energií. Salta, přemety, akrobatické sestavy, ukázky vybraných bojových umění a mnoho dalšího bude jistě motivací pro naše žáky ke sportování a pohybu obecně. Spolupráce mezi oběma školami je dlouhodobá a obě strany obohacující. Děkujeme tedy za sportovní vystoupení a těšíme se na další společné aktivity.

Mgr. Petr Novák, Ph.D. 

  ředitel ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE

21.6.2023 9:21 • autor:

Vzhůru na vodu…

A zase se to povedlo. V předposledním týdnu školního roku jsme se vydali k největší vodní ploše
v blízkém okolí města Brna na dnes tak oblíbené paddleboardy s dívkami a chlapci z osmého a
devátého ročníku. Prigl byl místem konání kurzu, který některé z žáků poprvé seznámil s tímto
nafukovacím sportovním náčiním tak podobným surfu. Těm, kteří s námi „paddlili“ již minulý rok,
jsme se snažili skill nejen osvěžit, ale i rozšířit o nově nabyté dovednosti. Po bezpečnostních
poučkách na suchu a rozcvičce nezbylo, než smočit alespoň nohy po kolena a v případě některých po
chvíli i kompletní tělo do frišných vod dopolední brněnské přehrady. Poté, co si všichni osvojili bez
obav techniku stand up na prkně, mohli jsme společně vyjet na širou vodu. Po návratu svačinka s tácy
obloženými domácí, ale i exotickou zeleninou a ovocem a pak už v rychlém sledu závod jednotlivců i
čtveřic na pontonu, oběd z grillu, párminutové zevlení u vody a protože zahálka je hřích tak hned zpět
na boardy potrénovat stabilitu a core při přebězích přes spojená prkna, stoje na hlavě a další
legrácky, které k tomuto překrásnému sportu bezesporu patří. Závěrem si dovolím tvrdit, že slovy
žáků, je-li z koně na svět nejhezčí pohled, tak je ten z paddleboardu na hladině sluncem protkané
přehrady důstojná dvojka.

Štěpán Vystrčil

FOTOGALERIE 9.AB

FOTOGALERIE 8.AB