Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Paddleboardový kurz 8. a 9. A,B 2023

21.6.2023 9:21 • autor:

Vzhůru na vodu…

A zase se to povedlo. V předposledním týdnu školního roku jsme se vydali k největší vodní ploše
v blízkém okolí města Brna na dnes tak oblíbené paddleboardy s dívkami a chlapci z osmého a
devátého ročníku. Prigl byl místem konání kurzu, který některé z žáků poprvé seznámil s tímto
nafukovacím sportovním náčiním tak podobným surfu. Těm, kteří s námi „paddlili“ již minulý rok,
jsme se snažili skill nejen osvěžit, ale i rozšířit o nově nabyté dovednosti. Po bezpečnostních
poučkách na suchu a rozcvičce nezbylo, než smočit alespoň nohy po kolena a v případě některých po
chvíli i kompletní tělo do frišných vod dopolední brněnské přehrady. Poté, co si všichni osvojili bez
obav techniku stand up na prkně, mohli jsme společně vyjet na širou vodu. Po návratu svačinka s tácy
obloženými domácí, ale i exotickou zeleninou a ovocem a pak už v rychlém sledu závod jednotlivců i
čtveřic na pontonu, oběd z grillu, párminutové zevlení u vody a protože zahálka je hřích tak hned zpět
na boardy potrénovat stabilitu a core při přebězích přes spojená prkna, stoje na hlavě a další
legrácky, které k tomuto překrásnému sportu bezesporu patří. Závěrem si dovolím tvrdit, že slovy
žáků, je-li z koně na svět nejhezčí pohled, tak je ten z paddleboardu na hladině sluncem protkané
přehrady důstojná dvojka.

Štěpán Vystrčil

FOTOGALERIE 9.AB

FOTOGALERIE 8.AB