Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Divadelní představení Ledová královna

3.4.2023 8:06 • autor:

Noc s Andersenem na naší škole má již svou několikaletou tradici. Proto i v letošním roce se žáci 5. A a 5. B připojili k mnoha jiným dětem a zapojili se do 23. ročníku Noci s Andersenem, jehož cílem je podpora dětského čtenářství a láska ke knihám. Děti prožily pohádkovou noc v prostorách školy a zavzpomínaly na dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Připomněly si také významná výročí významných osobností, letos např. 100. výročí narození malířky a ilustrátorky Heleny Zmatlíkové nebo 90. výročí vzniku postavičky Ferdy Mravence autora Ondřeje Sekory, jehož příběh byl poprvé otištěn v Lidových novinách 1. 1. 1933. V průběhu večera ve čtenářské dílně děti svým rodičům vyprávěly a četly ukázky z přinesených oblíbených knih.  Nemohla chybět ani dramatizace autorské pohádky Sněhová královna, kterou páťáci nacvičili pod vedení paní vychovatelky Ivany Sedláčkové / autorky a režisérky/ a třídních učitelek. Vtipný text a herecké výkony malých herců byly odměněny potleskem a úsměvy na tvářích všech přítomných.  

V průběhu pohádkové noci děti v týmech plnily zajímavé úkoly, hádanky a seznamovaly se s méně známými pohádkami H. Ch. Andersena. Tradiční stezka odvahy noční školou zakončila večer plný zážitků, který byl skvělý, zábavný, poučný a neopakovatelný.

 PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká

v podání žáků 5.A:

V podání žáků 5.B: