Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
7.11.2018 20:17 • autor:

 

Ve školním roce 2018/19 jsme zařadili žáky 8. třídy a devátých tříd do soutěže Přírodovědný klokan, kategorie Kadet. Hlavním poselstvím celé akce je rozšířit zájem žáků o přírodní vědy. Celkem se soutěže zúčastnilo 64 žáků z naší školy.

Úkoly se týkaly oblasti matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí. Byly zadány otázky s rozdílnou obtížností a různým bodovým ohodnocením.

Soutěž byla vyhodnocena a výsledky tří nejlepších  řešitelů byly zaslány organizátorům této celostátní soutěže. Za ZŠ Kamínky to byli tito žáci: Josef Soška z 9. B, Matěj Horák z 9. A a Lucie Fibichová z 8. třídy.

Zpětnou vazbou pro všechny žáky bylo sdělení správných odpovědí a ocenění jejich snahy při vypracovávání úkolů.

Mgr. Josef Pohanka, Mgr. Jaroslava Frišhansová

26.9.2018 6:41 • autor:

Ráno v 8:30 hodin jsme se plni očekávání sešli na vlakovém nádraží v Brně. Paní učitelky měly radost, protože nikdo nezaspal a vlak přijel včas. Následně jsme naskákali do vlaku. Cesta vlakem se může někomu zdát nudná, ale my se báječně bavili. Vlastně nás trochu mrzelo, když jsme po dvou hodinách jízdy museli vystoupit. Možná i proto, že nás čekaly dva kilometry chůze. Po tomto výkonu jsme byli rádi za příchod do cíle naší cesty, rekreačního střediska Zubří na Vysočině. Skvělý oběd však vše vynahradil a učitelé se postarali o doprovodný program, takže jsme se vůbec nenudili. Každé ráno nás čekala rozcvička, hráli jsme spoustu her a neminula nás ani patnáct kilometrů dlouhá túra, při které jsme nasbírali dva košíky krásných hub. Košíky jsme s radostí a úsměvem na tváři předali našim milým vedoucím a večer jsme usínali s pocitem vítězství. Poslední den pobytu nás čekala již známá cesta k vlaku a následně smutné loučení na hlavním nádraží. Naštěstí jsme věděli, že se další den zase společně setkáme ve škole.

Hlavním účelem adaptačního kurzu bylo spojení sil a stmelení kolektivu, což námi společně strávené dny v Zubří na Vysočině nad očekávání splnily. Poznali jsme nové spolužáky a zejména třídní učitele, dověděli jsme se o nich plno nových informací. Program byl nabitý a náročný, ale všechny aktivity jsme nakonec dotáhli společně do zdárného konce. Už teď se těšíme na další společnou akci!

Michaela Zelingerová – žákyně 6.B

 

FOTOGALERIE

24.5.2018 21:10 • autor:

V pondělí 14. 5. se žáci 2. stupně naší školy vydali na exkurzi do Mladé Boleslavi. Po dlouhé cestě jsme dorazili do muzea Škodovky. Zde jsme viděli zajímavý film o historii značky Škoda, o jejích zakladatelích i o všech autech, která Škodovka vyráběla a vyrábí. Následně jsme od průvodkyně dostali sluchátka s přijímačem, a tak jsme celý její výklad krásně slyšeli. V muzeu jsme obdivovali historické kousky, od kol, motocyklů, starých aut, až po super moderní vize. Později nás průvodci oblékli do žlutých reflexních vest a ochranných brýlí – vypadali jsme velmi vtipně.

Tato exkurze se ale netýkala pouze aut, ale i robotiky, která se na naší škole začíná učit, což se nám potvrdilo hned poté, co nás autobus odvezl přímo do továrny. V prvním provozu se vyráběly motory do aut. Jejich výrobu jsme sledovali krok za krokem i s jeho technickými zkouškami. A právě zde jsme uviděli prvního robota, který se velmi podobal, samozřejmě ve zvětšené formě, našim ozobotům. Jednalo se o automatické zásobovací vozítko, které samo jelo s materiálem, sledovalo černou vodící čáru na zemi a ještě si k tomu hrálo.

Od výroby motorů jsme se přesunuli do lisovny, kde se na obrovských raznicích vyrábějí všechny plechové díly pro karoserie. Dále jsme pokračovali do svařovny, kde se svařovala základní kostra karoserie. A zde se opět objevili roboti. Byli mnohem vyšší než člověk a určitě jich tam pracovalo víc než lidí. Jejich sehraná práce nám připomínala ukázky ze sci-fi filmů. Nikde si nepřekáželi, nikde se nesrazili.

 

Poslední a nejzajímavější část byla montážní linka. Auta i s dělníky popojížděla na pásu, kde se ke karoserii s motorem a koly postupně přidávalo vše, co k autu patří – sedadla, světla, palubní deska, vnitřní tapety, … Bylo nám vysvětleno rozlišení pracovníků podle barvy triček i organizace práce ve skupinách. Pracovní tempo na lince bylo obdivuhodné, představa vykonané práce za 59 sekund byla pro nás nepředstavitelná. Další zajímavost byla, že z linky vyjížděli dva různé typy aut.

Exkurzi jsme zakončili společnou fotografií a nové vědomosti a zážitky budeme ještě dlouho vstřebávat.

 

Katka Kratochvilová, 9. A

 

FOTOGALERIE

11.5.2018 10:22 • autor:

 

Amfora je druh starověké keramické nádoby, kterou jsme se pokusili v šestých třídách ve výtvarné výchově pomocí techniky kašírování vyrobit.

                                                                                                                 Mgr. Petra Hortová

 

FOTOGALERIE

 

 

 

 

 

 

 

12.4.2018 14:43 • autor:

Třída 9. A se v průběhu školního roku zapojila do projektu realizovaného školní psycholožkou, který se pracovně nazýval „kariérní poradenství“ neboli „profesní orientace“. Propojili jsme pracovní činnosti, český jazyk a výchovu k občanství. Společně jsme začali v říjnu v pracovních činnostech dotazníkem, kdy bylo naším cílem uvědomit si, zda preferuji manuální anebo intelektuální práci, jestli už vím, jaké povolání chci dělat a které naopak rozhodně nechci. V listopadu deváťáky čekala asi nejnáročnější část, čtyřhodinová psychologická diagnostika, kdy jsme se zaměřili na intelektové předpoklady, jejich strukturu, paměť a také na profil osobnosti. V prosinci žáci psali slohovou práci o svém vysněném povolání. V průběhu ledna jsme se společně s žáky a jejich rodiči potkali při celkovém zhodnocení během individuálních konzultací. Při zpětné vazbě jsme prodiskutovali výsledky intelektových předpokladů i osobnostních charakteristik vzhledem k výběru střední školy. Zaměřili jsme se na silné stránky i na prostor pro rozvoj jednotlivých žáků. A celý náš projekt se uzavřel minulý týden, kdy jsme se ve dvouhodinovém bloku věnovali praktické přípravě na zvládání stresu, především ve zkouškových situacích. V pracovně školní psycholožky jsme probrali zdroje odolnosti k zátěži, působení stresu na organismus. Tento blok byl zaměřen prakticky a prožitkově: deváťáci se učili dechovou relaxační techniku, vyzkoušeli si i svalovou relaxaci a imaginaci. Praktické tipy se týkaly úpravy režimu v posledních dnech před přijímačkami a pro den přijímacích zkoušek. Věnovali jsme se také zodpovězení osobních dotazů a sdílení zkušeností. Myslím, že se nám společná práce podařila a že jsme si to společně užili. Milí deváťáci, držíme vám palce u přijímacích zkoušek!

Mgr. et Mgr. Markéta Nekužová

školní psycholožka

28.3.2018 13:56 • autor:

Na ZŠ Brno, Kamínky 5, p.o. usilujeme o rozvoj přírodních věd, které zasahují prakticky do všech oblastí života člověka. Využili jsme proto nabídku SPŠ chemické, Brno a 13. března a 16. března 2018 tuto školu navštívili s žáky osmých tříd a deváté třídy. Nejdříve byli žáci seznámeni se studijními obory na střední škole, průběhu přijímacích zkoušek a dalšími oblastmi života školy a studentů. Následně byli žáci rozděleni do dvou skupin. Pro jednu skupinu měli studenti SŠ připraveny efektivní a naučné pokusy z oblasti fyziky, biologie, mikrobiologie a chemie, kde to vše svítilo, hořelo, bouchalo. Průběh a podstata pokusů byla žákům vysvětlena a mohli se podílet i na jejich realizaci. Druhá skupina mezitím navštívila motivační centrum, jehož cílem je popularizovat přírodní a technické obory u mladých lidí. Toto centrum obsahuje interaktivní 3D modely technických zařízení jako je např. jaderná elektrárna, čistírna odpadních vod, spalovna komunálního odpadu, vodní elektrárna, pivovar a simulaci fotosyntézy. Žáci si modely mohli vyzkoušet, zahráli si na operátory těchto zařízení, seznámili se s příslušnými technologiemi a získané znalosti si ověřili pomocí pracovních listů. Nejvíce žáky zaujal model rodinného domu, jde vlastně o stavebnici. Žáci si podle svých představ postavili a vybavili svůj vysněný dům a spočítali si jeho energetickou náročnost. Žáky tato zábavná forma výuky zaujala a doporučili ji využívat i pro další ročníky žáků základní školy.

 

Mgr. Jaroslava Frišhansová
Mgr. Josef Pohanka

FOTOGALERIE

25.3.2018 21:58 • autor:

13. března se naši nejúspěšnější žáci školního kola zúčastnili městského kola na ZŠ Kuldova.
V kategorii 5. tříd se na 6. místě umístila žákyně Martina Procházková z 5. A a hned na 7. místě
Amálie Křivánková z 5. A. V kategorii 6. – 7. tříd se na 8. místě umístila žákyně Aneta Horáková ze 7.A, na 11. místě Linda Křenková ze 6.A a na 15. místě Tomáš Gruber a Nela Štěpánková, oba žáci ze 7.A.

Všem nejúspěšnějším řešitelům blahopřejeme a srdečně gratulujeme.

Mgr. Helena Hanousková, ZŠ Kamínky

17.3.2018 17:43 • autor:

 

V termínu od 4. do 9. března se v malebných bedskydských kopcích konal LVK 1. stupně naší školy. Ubytování bylo opět zajištěno v hotelu Čarták a protože mrazy předcházejících dní polevily, nic nám nebránilo užít si krásné dny na svazích areálu Kyčerka při zábavné výuce lyžování a snowboardingu. Po bloku lyžování, obědě a poledním klidu následoval vždy odpolední program, jehož leitmotivem byla cesta kolem světa. Bloky her byly prokládány poučnými prezentacemi učitelů na téma první pomoci, lyžařské historie a mnoha dalšími informacemi. Vrcholem byla ovšem bezesporu návštěva profesionála horské služby, který na veškeré dotazy dětí s radostí a poutavě odpovídal. Poslední odpoledne byl na svahu uspořádán slalomový závod se sladkými cenami pro všechny vítěze. Nejdůležitější však bylo, že jsme si kurz velmi užili, svahy v areálu všichni včetně začátečníků bezpečně a krásně sjeli a domů dorazili v pořádku a bez zranění.

Mgr. Štěpán Vystrčil

 

FOTOGALERIE

6.3.2018 21:05 • autor:

V pondělí 5. března zavítali naši sedmáci do centra města, aby se zde zúčastnili přednášky o negativních vlivech týkajících se šikany a dalších patologických jevů ohrožujících současnou mládež. V Divadle Bolka Polívky vyslechli zajímavé vyprávění
o trestné činnosti mládeže, o násilné a drogové kriminalitě, o zneužívání návykových látek a závislosti na nich. Poutavý výklad se rovněž zaměřil na taková témata, jakými jsou týrání, šikana, domácí násilí, vandalismus či agresivita mezi mladými lidmi. Nebylo zapomenuto ani na řadu úskalí spojených s nevhodným užíváním internetu, se kterými se pojí i relativně nové
druhy násilí, pro něž zatím ani nejsou zvoleny vhodné české výrazové ekvivalenty. Jedná se např. o kyberšikanu, sexting, kybergrooming nebo kyberstalking. Vlastní pořad se stal dalším způsobem zamyšlení se nad zmiňovanou tematikou a pro
naše žáky předmětem získání nových informací o různých negativních vlivech působících především na školní mládež. Zejména skutečné příběhy z praxe, kterými přednášející vyšetřovatel kriminální policie doplnil svůj výklad, posloužily jako varování, že se nejedná o pouhou teorii, ale nevítaný a bohužel i poměrně častý faktor v životě současné společnosti.
Mgr. Helena Hanousková, třídní učitelka

27.2.2018 20:50 • autor:

Na ZŠ Kamínky proběhlo školní kolo soutěže čtenářské gramotnosti s názvem Babylon. Žáci 5. – 7. tříd se zapojili do soutěžního klání ve dvou kategoriích. Vyzkoušeli si, jak jsou na tom s tzv. čtenářskou gramotností – tedy jak jsou schopni rozumět neznámým textům a jak z nich umějí vybírat důležité informace. Letos se zadané texty zaměřily na svět techniky. Kdy vznikla helikoptéra? Kdo první skákal padákem? Na tyto a jiné otázky soutěžící nacházeli odpověď ve školním kole Babylonu na základě ukázek z knih, časopisů a internetových stránek a zažili i něco zajímavého a zábavného.

V kategorii 5. tříd bylo za stoprocentní výkon stanoveno 34 bodů, úspěšným řešitelem se však stal každý žák, který dosáhl alespoň na 24 bodů. Úspěšných řešitelů bylo 14 žáků. Nejúspěšnějšími řešiteli se v této kategorii stali 1. místo Amálie Křivánková z 5. A (32 bodů), 2. místo Martina Procházková z 5. A a Martin Piňos z 5. C (30 bodů) a 3. místo Vojtěch Páral z 5. C (29 bodů).

V kategorii 6. a 7. tříd bylo možné maximálně dosáhnout 43 bodů. Úspěšným řešitelem se stal každý žák, který dosáhl alespoň 31 bodů. Úspěšných řešitelů bylo 24 žáků. Na pomyslný nejvyšší stupeň vystoupila Nela Štěpánková ze 7. třídy (42 bodů), 2. místo zaujaly Lea Bělohoubková a Aneta Horáková ze 7. A (40 bodů) a na 3. místě se umístili Linda Křenková ze 6. A a Tomáš Gruber ze 7. třídy (38 bodů).

Všem nejúspěšnějším řešitelům blahopřejeme a do městského kola na ZŠ Kuldova v polovině  března přejeme hodně úspěchů!

Mgr. Helena Hanousková, ZŠ Kamínky

BABYLON 2018 Výsledky 5. tříd

BABYLON 2018 Výsledky 6.a 7. tříd