Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Vlastivěda nás baví

23.3.2023 12:28 • autor:

Žáci pátých tříd ZŠ Kamínky 5 navštívili v rámci závěrečného opakování učiva o
novodobých dějinách naší vlasti kryt pod Špilberkem. Skvělý průvodce / náš bývalý
žák / nás seznámil s historií nejutajovanějšího brněnského krytu z doby komunismu, který byl určen pro politické představitele města a kraje. Původně protiletecký kryt vznikl v kopci pod Špilberkem za 2. sv. války. Kryt byl dobudován v roce 1959 a měl po dobu tří dnů pojmout až 500 osob. Žáci si nejen prohlédli celý kryt, ale mohli si také vyzkoušet věci z té doby – telefon, psací stroj, uniformu…. Interaktivní prohlídka krytu byla velice poučná a seznámila děti s dobou, o které se ve vlastivědě učily.

Mgr. Anna Široká, PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE