Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Prvouka ve 3.A zábavně

27.2.2018 16:20 • autor:

Proč je neživá příroda nezbytná pro život na Zemi?  Jaký význam má pro rostliny a zvířata půda? Objevování a zjišťování propojenosti prvků živé a neživé přírody, to bylo cílem hodiny prvouky ve 3. A, která byla naplněna zajímavými pokusy. Děti si přinesly různé vzorky půdy. Ve skupinách je pak pozorovaly a srovnávaly podle zadaných instrukcí. Zjišťovaly hmatem a zrakem, co půda obsahuje, pinzetou v půdě vyhledávaly zbytky rostlinných a živočišných těl, které potom zkoumaly lupou. V dalších pokusech rozmíchávaly půdu ve vodě a objevovaly vzduch nebo zjišťovaly rychlost prosakování vody v různých typech půd. Tyto rozmanité způsoby zkoumání umožnily žákům dojít k vlastnímu poznání, že půda obsahuje zrnka písku, malé kamínky, humus a vzduch. V závěrečné diskuzi si sdělovali výsledky svých pozorování a srovnávaly je s naučným textem. Všem se pestrá hodina plná pokusů velmi líbila.

PaedDr. Zdeňka Bučková, tř. uč.