Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Projektová výuka v hodinách angličtiny ve 4. ročnících

27.6.2023 13:31 • autor:

V hodinách angličtiny čtvrtých ročníků probíhala na konci školního roku projektová výuka. Žáci se
nejprve rozdělili do menších skupinek a následně každý z nich vypracovával jedno ze zadaných témat
a připravil si, jak bude výsledek své práce prezentovat. V projektu žáci zpracovávali hodiny, školní
předměty a rozvrh hodin, dny v týdnu, měsíce v roce a volnočasové aktivity. Následně v každé
skupince žáci vše umístili dohromady na jeden plakát, který vyzdobili a v poslední fázi jej
prezentovali. Žáci si tak procvičili a zopakovali slovní zásobu a gramatiku, kterou jsme v tomto
školním roce probírali a učili se mluvit v cizím jazyce před početným publikem složeným ze svých
spolužáků a učitelů angličtiny.
Na své plakáty si žáci vytvořili hodiny s otočnými ručičkami, celé je vyzdobili obrázky, které někteří
namalovali, jiní vystřihli a nalepili, další přidali své vlastní fotky. Nápady dětí byly různorodé a tímto
projektem jsme podpořili propojení angličtiny s výtvarnou výchovou a pracovními činnostmi. Témata,
o kterých žáci mluvili, se jim mohou hodit během cestování o letních prázdninách, když někam vyrazí
na zahraniční dovolenou a budou se chtít bavit se svými novými kamarády v anglickém jazyce. Už
nyní se žáci i učitelé těší na další projekty, které je budou čekat v dalších ročnících.

Martin Blaťák, Andrea Klempová, Pavlína Kučerová

FOTOGALERIE