Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Čtvrťáci na dopravním hřišti

15.10.2021 8:24 • autor:

Žáci 4. A a 4. B se zapojili v letošním školním roce do celoroční dopravní soutěže Empík cyklista a navštívili dopravní hřiště Riviéra. Tuto soutěž organizuje Městská policie Brno pro žáky 4. ročníku brněnských základních škol a cílem soutěže je seznámit žáky s pravidly silničního provozu se zaměřením na cyklisty. A proč právě čtvrťáky? V tomto ročníku dosáhnou žáci hranice 10 let, odkdy by již neměli jezdit na kole po chodníku, ale měli by se přesunout na silnici.

V prvním ze tří bloků se naši žáci seznámili s povinnou i doporučenou výbavou jízdního kola, se základními dopravními značkami a s pravidly silničního provozu. Potom si vše ověřili přímo na dopravním hřišti, které si nejdříve prošli se strážníkem. Vysvětlil jim význam jednotlivých značek a chování křižovatkách. Potom už natěšené děti nasedly na zapůjčená kola a koloběžky a vše si vyzkoušely v praxi. Ve třetím bloku si vše zopakovaly vyzkoušely elektronický test, při kterém si ověřily své znalosti.

Přejme dětem, ať letošní ročník proběhne, jak má, a ať se jim podaří závěrečné testy i jízdy, aby mohly získat „řidičák na kolo“ a případně i hodnotné ceny.

PaedDr. Zdeňka Bučková