Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Beseda žáků 3. tříd se starostkou Ing. Janou Drápalovou

20.10.2023 13:54 • autor:

Ve středu 11. 10. 2023 si žáci 3. tříd ZŠ Kamínky zpestřili výuku prvouky návštěvou ÚMČ v Novém Lískovci, kde se setkali se starostkou Ing. Janou Drápalovou. Na besedu si děti připravily zvídavé otázky, které se týkaly historie Nového Lískovce, ale i aktuálních otázek nové výstavby, renovací dětských hřišť a
bezpečnosti na sídlišti. Paní starostka zasvěceně zodpověděla všechny dotazy, věnovala nám knihu Nový Lískovec – 115 let založení obce od Jiřího Fabery. Chtěli bychom jí tímto velmi poděkovat za přijetí, podnětnou besedu a příjemně strávený čas.
Po besedě jsme se vypravili na poznávací vycházku po Novém Lískovci. Cílem bylo ukázat si nejdůležitější místa na našem sídlišti a uvědomit si rozdíl mezi městem a vesnicí. Naše trasa vedla od
ÚMČ Nového Lískovce do areálu sportovních aktivit Plachty, kolem komunitního centra Skála, České pošty, ZŠ Kamínky a MŠ Kamarád. Odtud jsme se přesunuli do oblasti rodinných domů starší zástavby naší městské části. Poslední naše zastavení bylo u památníku T. G. M., u kterého jsme si připomněli význam vzniku ČSR 28. 10. 1918 a osobnost T. G. Masaryka. Během cesty si děti všímaly dopravního značení, dopravních značek, uvědomovaly si základní pravidla silničního provozu a zásady bezpečnosti pro chodce a cyklisty, protože nedílnou součástí učiva prvouky je velmi důležitá dopravní výchova.

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká, ZŠ Kamínky