Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Beseda s rodiči ve třetích třídách

20.2.2024 10:03 • autor:

V hodinách prvouky si žáci třetích tříd ZŠ Kamínky v kapitole Náš svět vyprávěli o svých zájmech a zálibách, které obohacují náš život a přináší odpočinek. Zamýšleli se také nad důležitostí vybrat si v budoucnu takové povolání, které by se jim líbilo. Sdělovali spolužákům, čím by chtěli být, až vyrostou. V projektové části si zahráli na reportéry a vyzpovídali své rodiče. Kladli jim otázky, jaké je jejich povolání, v jakém prostředí pracují, zda je práce baví a jak po práci nejraději relaxují. Tato školní aktivita se setkala s velkým úspěchem, a proto nás napadlo oslovit rodiče žáků a uspořádat s nimi besedu o jejich povolání. Poslední lednový den se stal pro nás dnem mimořádným. Dětem bylo
rozdáno pololetní vysvědčení, ale také k nám do školy přišlo pět rodičů, kteří v průběhu celého dopoledne s dětmi besedovali o své práci.

Navštívila nás paní Matušinová, která dětem vyprávěla, že jejím pracovním nástrojem je počítač a telefon. Přiblížila jim, jak funguje práce OSVČ a e-shop.

Ve vojenské uniformě do třídy přišel pan Rolenec, který dětem přiblížil své náročné povolání na Univerzitě obrany a zdůraznil důležitost obranné funkce naší armády. Žáci si mohli prohlédnout maketu zbraně a miny. Trpělivě odpovídal na všetečné otázky především chlapecké části posluchačů.

Velmi zajímavé a akční bylo povídání paní Jílkové, která je vědkyní a lektorkou na MU v Brně. Vyprávěla o důležitosti ochrany životního prostředí a znalosti anglického jazyka. Změřila nám ve třídě množství oxidu uhličitého a chválila čisté ovzduší ve třídě. Děti si mohly vyzkoušet některé pomůcky a předměty, které ke svým experimentům potřebuje, zkumavky, pipety, dýchací přístroj, ochranné brýle …

Dalším besedujícím byl pan Dvořák, mikrobiolog, který pracuje ve vědeckém týmu a zabývá se zkoumáním nejmenších a nejdůležitějších organismů na Zemi. V zajímavé prezentaci i názornými
ukázkami se děti mohly seznámit s bakteriemi, viry a kvasinkami. Dětem rozdal malé Petriho misky, do kterých si děti obtiskly svůj palec. Nyní sledujeme, co nám v nich vzniká a roste.

Posledním besedujícím byl pan Nesnídal, který přišel v uniformě dozorce vězeňské služby. Žákům přiblížil své fyzicky i psychicky náročné povolání. Děti si prohlédly pouta, obušek a další donucovací prostředky, které při své práci používá. Zdůraznil, že pravidla a zákony se musí dodržovat a všichni jsme odpovědní za své činy. Povídání s rodiči bylo velmi přínosné a poučné. Rodiče dětem přiblížili svá velmi zajímavá a prospěšná povolání, zdůraznili, že každá profese, která se vykonává odpovědně, je pro společnost důležitá.

Moc jim děkujeme za jejich ochotu a čas, který nám věnovali.

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká

FOTOGALERIE