Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Pedagogický sbor

 

Třídní učitelé:    
Mgr. Jana Chytilová  1. A jana.chytilova@zskaminky.cz
Bc. Marie Menšíková  1. B marie.mensikova@zskaminky.cz
Ludmila Cempírková  2. A ludmila.cempirkova@zskaminky.cz
Mgr. Jindra Severinová  2. B jindra.severinova@zskaminky.cz
Mgr. et Mgr. Pavlína Kučerová 3. A pavlina.kucerova@zskaminky.cz
Mgr. Marcela Drábková 3. B marcela.drabkova@zskaminky.cz
PaedDr. Zdeňka Bučková 4. A zdenka.buckova@zskaminky.cz
Mgr. Anna Široká 4. B anna.siroka@zskaminky.cz
Kateřina Štouračová 5. A katerina.stouracova@zskaminky.cz
Mgr. Dagmar Hrazdílová 5. B dagmar.hrazdilova@zskaminky.cz
Mgr. Štěpán Vystrčil 6. A stepan.vystrcil@zskaminky.cz
Mgr. Eva Gavendová 6. B eva.gavendova@zskaminky.cz
Mgr. Martin Blaťák 7. A martin.blatak@zskaminky.cz
Mgr. Hana Sýkorová 7. B hana.sykorova@zskaminky.cz
Mgr. Jana Vejrostová 8. A jana.vejrostova2@zskaminky.cz
Mgr. Aleš Otýpka 8. B ales.otypka@zskaminky.cz
Mgr. Josef Pohanka  9. A josef.pohanka@zskaminky.cz
Mgr. Michaela Dvořáková 9. B michaela.dvorakova@zskaminky.cz
Netřídní učitelé:
Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M.   vojtech.novotny@zskaminky.cz
Mgr. Helena Hanousková helena.hanouskova@zskaminky.cz
Mgr. et Mgr. Martina Ušatá   martina.usata@zskaminky.cz
Mgr. Andrea Klempová andrea.klempova@zskaminky.cz
Mgr. Šárka Věčorková sarka.vecorkova@zskaminky.cz
Mgr. Jan Nekvapil jan.nekvapil@zskaminky.cz
Asistenti pedagoga:
Mgr. Laura Mynářová   laura.mynarova@zskaminky.cz
Lucie Dubová   lucie.dubova@zskaminky.cz
Mgr. Martina Geidlová martina.geidlova@zskaminky.cz
Mgr. Eva Králová   eva.kralova@zskaminky.cz
Ing. Ilona Mátlová   ilona.matlova@zskaminky.cz
Tereza Dufková   tereza.dufkova@zskaminky.cz
Veronika Kráčmarová   veronika.kracmarova@zskaminky.cz
Mgr. Andrea Kavlíková   andrea.kavlikova@zskaminky.cz