Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Pedagogický sbor

 

Třídní učitelé:    
Mgr. Bohdana Minářová  1. A bohdana.minarova@zskaminky.cz
Mgr. Jindra Severinová  1. B jindra.severinova@zskaminky.cz
Mgr. Jana Chytilová  2. A jana.chytilova@zskaminky.cz
Bc. Marie Menšíková  2. B marie.mensikova@zskaminky.cz
Mgr. Ludmila Cempírková  3. A ludmila.cempirkova@zskaminky.cz
Mgr. Kateřina Štouračová 3.B katerina.stouracova@zskaminky.cz
Mgr. et Mgr. Pavlína Kučerová 4. A pavlina.kucerova@zskaminky.cz
Mgr. Marcela Drábková 4. B marcela.drabkova@zskaminky.cz
PaedDr. Zdeňka Bučková 5. A zdenka.buckova@zskaminky.cz
Mgr. Anna Široká 5. B anna.siroka@zskaminky.cz
Mgr. Jan Nekvapil 6.A jan.nekvapil@zskaminky.cz
Mgr. Josef Pohanka  6.B josef.pohanka@zskaminky.cz
Mgr. Štěpán Vystrčil 7. A stepan.vystrcil@zskaminky.cz
Mgr. Michaela Dvořáková 7. B michaela.dvorakova@zskaminky.cz
Mgr. Martin Blaťák 8. A martin.blatak@zskaminky.cz
Mgr. Hana Prokopová 8. B hana.prokopova@zskaminky.cz
Mgr. Jana Oujezdská 9. A jana.oujezdska@zskaminky.cz
Mgr. Aleš Otýpka 9. B ales.otypka@zskaminky.cz
Netřídní učitelé:
Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M.   vojtech.novotny@zskaminky.cz
Mgr. Helena Hanousková helena.hanouskova@zskaminky.cz
Mgr. Andrea Klempová andrea.klempova@zskaminky.cz
Mgr. Šárka Věčorková sarka.vecorkova@zskaminky.cz
Mgr. Eliška Reslová eliska.reslova@zskaminky.cz
Asistenti pedagoga:
Hermanová Adéla Dis.  4.B adela.hermanova@zskaminky.cz
Mgr. Martina Geidlová 4.A martina.geidlova@zskaminky.cz
Ing. Ilona Mátlová 8.A  ilona.matlova@zskaminky.cz
Tereza Dufková 6.A  tereza.dufkova@zskaminky.cz
Andrea Melicharová 1.B  andrea.mellicharova@zskaminky.cz
Mgr. Andrea Kavlíková  5.A andrea.kavlikova@zskaminky.cz
Mgr. Laura Mynářová  3.A, 4.A laura.mynarova@zskaminky.cz
Adéla Něničková  5.B adela.nenickova@zskaminky.cz
Jan Minář  1.A jan.minar@zskaminky.cz
Kristýna Dvořáková  7.B kristyna.dvorakova@zskaminky.cz