Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Pedagogický sbor

 

Třídní učitelé:    
Ludmila Cempírková  1. A ludmila.cempirkova@zskaminky.cz
Mgr. Jindra Severinová  1. B jindra.severinova@zskaminky.cz
Mgr. Jana Chytilová  2. A jana.chytilova@zskaminky.cz
Mgr. Bohdana Minářová  2. B bohdana.minarova@zskaminky.cz
PaedDr. Zdeňka Bučková 3. A zdenka.buckova@zskaminky.cz
Mgr. Anna Široká 3.B anna.siroka@zskaminky.cz
Kateřina Štouračová 4. A katerina.stouracova@zskaminky.cz
Mgr. Dagmar Hrazdílová 4. B dagmar.hrazdilova@zskaminky.cz
Mgr. Lenka Dosadilová 5. A lenka.dosadilova@zskaminky.cz
Mgr. et Mgr. Pavlína Kučerová 5. B pavlina.kucerova@zskaminky.cz
Mgr. Martin Blaťák 6. A martin.blatak@zskaminky.cz
Mgr. Petra Sucháčková 6. B petra.suchackova@zskaminky.cz
Mgr. Jana Vejrostová 7. A jana.vejrostova2@zskaminky.cz
Mgr. Aleš Otýpka 7. B ales.otypka@zskaminky.cz
Mgr. Josef Pohanka  8. A josef.pohanka@zskaminky.cz
Mgr. Michaela Dvořáková 8. B michaela.dvorakova@zskaminky.cz
Mgr. Štěpán Vystrčil 9. A stepan.vystrcil@zskaminky.cz
Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M. 9. B vojtech.novotny@zskaminky.cz
Netřídní učitelé:
Mgr. Jaroslava Frišhansová   jaroslava.frishansova@zskaminky.cz
Mgr. Helena Hanousková helena.hanouskova@zskaminky.cz
Mgr. Eva Drbalová   eva.drbalova@zskaminky.cz
Mgr. Bc. Martina Ušatá   martina.usata@zskaminky.cz
Mgr. Andrea Klempová andrea.klempova@zskaminky.cz
Mgr. Šárka Věčorková sarka.vecorkova@zskaminky.cz
Asistenti pedagoga:
Mgr. Hana Sýkorová   hana.sykorova@zskaminky.cz
Mgr. Laura Mynářová   laura.mynarova@zskaminky.cz
Lucie Dubová   lucie.dubova@zskaminky.cz
Mgr. Martina Geidlová martina.geidlova@zskaminky.cz
Mgr. Eva Králová   eva.kralova@zskaminky.cz
Ing. Ilona Mátlová   ilona.matlova@zskaminky.cz
Tereza Dufková   tereza.dufkova@zskaminky.cz
Bc. Marie Laubová   marie.laubova@zskaminky.cz
Marie Menšíková   marie.mensikova@zskaminky.cz