Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Školáčkohraní

Vážení rodiče, milé děti,

v letošním školním roce bychom vám opět rádi nabídli kurz pro předškoláčky ŠKOLÁČKOHRANÍ.

Program:

  1. Seznámení s prostředím školy a třídy
  2. Uvolňovací cviky
  3. Rozvoj početní představivosti pomocí činnostního učení, matematického divadélka a matematických her
  4. Rozvíjení smyslového vnímání, paměti, pozornosti a myšlení
  5. Plnění zajímavých úkolů nejen v lavici
  6. Procvičování barev, geometrických tvarů a pravolevé orientace
  7. Seznámení s anglickým jazykem prostřednictvím říkanek, písniček a her

Pedagogičtí pracovníci:

J. Chytilová, B. Minářová a P. Kučerová (Aj)

Přihlášky posílejte na emailovou adresu bohdana.minarova@zskaminky.cz

PŘIHLÁŠKA DOCX         PŘIHLÁŠKA PDF

Termíny:

8. 11.

13. 12.

10. 1.

14. 2.

14. 3.

11. 4.

9. 5.